Vizör Çözümleri


Destek
Kaydol
Giriş Yap
Ücretsiz Deneme başlat

DO-178C ve DO-254 | Açıklanan Farklılıklar ve Zorluklar

DO-178C ve DO-254 | Açıklanan Farklılıklar ve Zorluklar

İçindekiler

DO-254 nedir?

DO-254, RTCA, Inc. (Havacılık için Radyo Teknik Komisyonu) tarafından geliştirilen ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) gibi düzenleyici kurumlar tarafından havadan elektronik donanımın geliştirilmesi için benimsenen bir standarttır. . Standardın tam adı “Airborne Electronic Hardware Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware”dir ve havacılık sistemlerinde kullanılan elektronik donanımların geliştirilmesi, doğrulanması ve onaylanması için yapılandırılmış ve standartlaştırılmış bir yaklaşım sağlar. DO-254'e uygunluk, havadaki elektronik donanımın güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için esastır ve genellikle düzenleyici kurumlardan sertifika almak için bir gerekliliktir. DO-254'e uyan şirketler, artırılmış güvenlik, azaltılmış risk, artırılmış verimlilik, artırılmış itibar ve artırılmış pazar erişiminden yararlanabilir.

DO-178C nedir?

DO-178C, RTCA, Inc. (Havacılık için Radyo Teknik Komisyonu) tarafından geliştirilen ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) gibi düzenleyici kurumlar tarafından kullanılan yazılımların geliştirilmesi için benimsenen bir standarttır. hava sistemleri. Standardın tam adı “Havacılık Sistemleri ve Ekipman Sertifikasyonunda Yazılım Hususları”dır ve havacılık sistemlerinde kullanılan yazılımların geliştirilmesi, doğrulanması ve onaylanması için yapılandırılmış ve standartlaştırılmış bir yaklaşım sağlar. Standart, yazılım için Yazılım Düzeyleri (SWL'ler) adı verilen beş kritiklik düzeyi tanımlar ve her düzey için gereken geliştirme ve doğrulama süreçleri için yönergeler sağlar. DO-178C'ye uygunluk, havadaki yazılımın güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için esastır ve genellikle düzenleyici kurumlardan sertifika almak için bir gerekliliktir.

DO-254 ve DO-178C Uyumluluğunun Avantajları

DO-178C ve DO-254 standartlarına uygunluk, havadan yazılım ve elektronik donanım geliştirmeyle uğraşan şirketler için çeşitli avantajlar sunar.

DO-178C uyumluluğunun avantajları şunları içerir:

 1. Gelişmiş Güvenlik ve Güvenilirlik: DO-178C uyumluluğu, havadaki sistemlerde kullanılan yazılımın, güvenlik ve güvenilirliği artıran yapılandırılmış ve standartlaştırılmış bir yaklaşım kullanılarak geliştirilmesini, doğrulanmasını ve onaylanmasını sağlar.
 2. Azaltılmış Risk: DO-178C ile uyumluluk, yazılım geliştirme için titiz bir dizi kılavuz ve süreç sağlayarak, geliştirme sürecindeki maliyetli başarısızlık ve hata riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 3. Verimliliği arttırmak: DO-178C uyumluluğu, yazılım geliştirme, doğrulama ve onaylama için açık yönergeler sağlayarak geliştirme sürecinin verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir.
 4. Gelişmiş İtibar: DO-178C'ye uygunluk, şirketlerin havacılık endüstrisinde kalite ve güvenlik konusunda itibar kazanmalarına yardımcı olabilir.

DO-254 uyumluluğunun avantajları şunları içerir:

 1. Gelişmiş Güvenlik ve Güvenilirlik: DO-254 uyumluluğu, havadaki sistemlerde kullanılan elektronik donanımın, güvenlik ve güvenilirliği artıran yapılandırılmış ve standartlaştırılmış bir yaklaşım kullanılarak geliştirilmesini, doğrulanmasını ve onaylanmasını sağlar.
 2. Azaltılmış Risk: DO-254 ile uyumluluk, elektronik donanım geliştirme için titiz bir dizi kılavuz ve süreç sağlayarak, geliştirme sürecindeki maliyetli arıza ve hata riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 3. Verimliliği arttırmak: DO-254 uyumluluğu, elektronik donanım geliştirme, doğrulama ve doğrulama için açık yönergeler sağlayarak geliştirme sürecinin verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir.
 4. Artan Pazar Erişimi: DO-254'e uyum, şirketlerin yeni pazarlara erişmesine yardımcı olabilir, çünkü birçok düzenleyici kurum, hava sistemlerinde kullanılan elektronik donanımın sertifikasyonu standardına uyumu şart koşmaktadır.

Özetle, DO-178C ve DO-254'e uyum, gelişmiş güvenlik ve güvenilirlik, azaltılmış risk, artırılmış verimlilik, artırılmış itibar ve artırılmış pazar erişimi dahil olmak üzere havadan yazılım ve elektronik donanım geliştirmeyle uğraşan şirketler için çeşitli avantajlar sağlayabilir.

DO-254 ve DO-178C: Temel Fark

DO-254 ve DO-178C, RTCA tarafından havacılık endüstrisi için geliştirilmiş standartlardır, ancak farklı odak noktaları ve gereksinimleri vardır.

DO-254 veya "Hava Elektronik Donanımı için Tasarım Güvencesi Kılavuzu", havacılık sistemlerinde kullanılan elektronik donanımın geliştirilmesi, doğrulanması ve doğrulanmasına yönelik yapılandırılmış ve standartlaştırılmış bir yaklaşım sağlar. Standart, entegre devreler, baskılı devre kartları ve diğer elektronik ekipman gibi elektronik donanım bileşenlerini kapsar ve güvenlik kritikliği düzeyine göre her bileşen için karşılanması gereken bir dizi Tasarım Güvence Seviyesi (DAL) tanımlar. Havadaki sistemlerde kullanılan elektronik donanım bileşenlerinin sertifikalandırılması için DO-254'e uygunluk gereklidir.

DO-178C veya "Havacılık Sistemleri ve Ekipman Sertifikasyonunda Yazılım Hususları", havadaki sistemlerde kullanılan yazılımların geliştirilmesi, doğrulanması ve onaylanması için yapılandırılmış ve standartlaştırılmış bir yaklaşım sağlar. Standart, işletim sistemleri, uygulama yazılımı ve yazılım araçları dahil olmak üzere yazılım bileşenlerini kapsar ve her bileşen için karşılanması gereken Yazılım Düzeyleri (SWL'ler) adı verilen beş kritiklik düzeyi tanımlar. Havadaki sistemlerde kullanılan yazılımların sertifikasyonu için DO-178C'ye uygunluk gereklidir.

Özetle, DO-254 elektronik donanıma, DO-178C ise yazılıma odaklanır ve her iki standart da havadaki sistemlerin emniyetini ve güvenilirliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. FAA ve EASA gibi düzenleyici kurumlardan sertifika almak için bu standartlara uyum şarttır.

DO-254 ve DO-178C: Zorluklar

DO-178 ve DO-254, havacılık endüstrisinde kullanılan elektronik sistemlerin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için Radyo Teknik Havacılık Komisyonu (RTCA) tarafından geliştirilmiş standartlardır. DO-178 yazılım geliştirme için geçerliyken, DO-254 elektronik donanım geliştirme için özeldir. İki standart arasındaki temel farklardan ve zorluklardan bazıları şunlardır:

 1. Farklı Odak: DO-178 yazılım geliştirme sürecine odaklanırken, DO-254 elektronik donanım geliştirme sürecine odaklanır.
 2. Güvence Düzeyleri: DO-178, beş yazılım güvencesi düzeyi tanımlarken DO-254, beş donanım tasarım güvencesi düzeyi tanımlar. Seviyeler, donanım veya yazılım arızasının uçak güvenliği üzerindeki potansiyel etkisine dayanmaktadır.
 3. İzlenebilirlik: Hem DO-178 hem de DO-254 izlenebilirlik gerektirir, ancak izlenebilirlik türleri farklıdır. DO-178, gereksinimlerden koda ve koddan teste kadar izlenebilirlik gerektirirken DO-254, gereksinimlerden tasarıma ve tasarımdan teste kadar izlenebilirlik gerektirir.
 4. Sertifikasyon Zorlukları: Hem DO-178 hem de DO-254, özellikle küçük şirketler veya havacılık endüstrisinde yeni olanlar için önemli sertifikasyon zorlukları oluşturabilir. Bu standartlara uygunluk, zaman alıcı ve pahalı olabilir ve sertifikasyon sürecinin kendisi karmaşık ve uzun olabilir.
 5. Tedarik zinciri yönetimi: DO-254, özellikle elektronik donanım bileşenlerinin üretimini dış kaynak kullanan şirketler için tedarik zinciri yönetimiyle ilgili ek zorluklar ortaya çıkarabilir. Bu gibi durumlarda, bileşenlerin DO-254 standardına uygun olarak geliştirilip test edilmesini sağlamak zor olabilir.

Özetle, DO-178 ve DO-254 bazı benzerlikler paylaşsa da, farklı gereksinimleri ve zorlukları olan farklı standartlardır. Her iki standart da havacılık endüstrisinde kullanılan elektronik sistemlerin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için çok önemlidir ve bu standartlara bağlılık, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) gibi düzenleyici kurumlardan sertifika almak için esastır. .

DO-254 ile ilgili başka hangi standartlar var?

Diğer bazı standartlar DO-254 ile ilgilidir ve havadaki elektronik donanımın sertifikalandırılması için gerekli olabilir. Bu standartlardan bazıları şunlardır:

 1. DO-160: Hava Ekipmanı için Çevresel Koşullar ve Test Prosedürleri – Bu standart, uçuş sırasında yaşanan zorlu koşullara dayanabilmesini sağlamak için havadaki elektronik ekipmanın test edilmesine yönelik test prosedürlerini ve çevresel koşulları sağlar.
 2. ARP-4754A: Sivil Hava Taşıtı ve Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Yönergeler – Bu standart, hava aracı ve hava aracı sistemlerinin geliştirilmesi için rehberlik sağlar ve kavramdan sertifikaya kadar tüm geliştirme sürecini kapsar.
 3. ARP-4761: Sivil Hava Sistemleri ve Teçhizatı Güvenlik Değerlendirmesi Sürecini Yürütmeye Yönelik Yönergeler ve Yöntemler – Bu standart, elektronik donanım da dahil olmak üzere hava aracı sistem ve teçhizatının emniyet değerlendirmelerinin yürütülmesi için rehberlik sağlar.
 4. DO-254 Ekleri: Bu ekler, FPGA (Alan Programlanabilir Kapı Dizisi) teknolojisi ve Karmaşık Elektronik Donanım (CEH) gibi DO-254 ile ilgili belirli konularda ek rehberlik ve açıklama sağlar.

DO-254'e ek olarak bu standartlara uygunluk, genellikle havadaki elektronik donanım sertifikasını almak için gereklidir.

Bu gönderiyi paylaşmayı unutmayın!

Iyi

Gereksinim Yönetimini ve Doğrulamayı Kolaylaştırma

Temmuz 16th, 2024

10:4 EST | 7:XNUMX CET | sabah XNUMX PST'de

Louis Arduin

Louis Arduin

Kıdemli Danışman, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Kıdemli Yazılım Kalitesi Danışmanı, Razorcat Development GmbH

Visure Çözümleri ve Razorcat Geliştirme ile Bütünleşik Bir Yaklaşım TESSY

En iyi sonuçlar için gereksinim yönetimini ve doğrulamayı nasıl kolaylaştıracağınızı öğrenin.