Gereksinim Yönetim Araçları Yatırımlarının Yatırım Getirisi nasıl hesaplanır?

Içindekiler

Gereksinim Yönetim Araçları Yatırımlarının Yatırım Getirisi nasıl hesaplanır?

Gereksinim Yönetimi (RM) araçları ürün geliştirme için gereklidir, ancak bu yatırımların getirisi nedir? Başka bir deyişle, gideri haklı çıkarmak için Gereksinim Yönetimi araçlarının faydalarını nasıl hesaplarsınız? Artan personel verimliliği ve azalan işletme maliyetleri dahil olmak üzere yatırım getirisini ölçerken dikkate alınması gereken bir dizi faktör vardır. Bu faydaları anlayarak Gereksinim Yönetimi araçlarına yatırım yapmak ve ürün geliştirme sürecinizi iyileştirmek için güçlü bir gerekçe sunabilirsiniz.

YG nedir?

ROI, bir yatırımın verimliliğini değerlendirmek veya bir dizi farklı yatırımın verimliliğini karşılaştırmak için kullanılan bir performans ölçüsüdür. ROI, bir yatırımdan doğrudan "para" getirisini ölçmeye çalışır ve genellikle yüzde olarak ifade edilir.

Peki, Gereksinim Yönetim Araçları için ROI nedir?

Gereksinim Yönetimi araçları için ROI, faydaların (artan personel verimliliği, azalan işletme maliyetleri vb.) RM aracının maliyetine bölünmesiyle ifade edilebilir. Bu oran daha sonra bir yüzde elde etmek için 100 ile çarpılır. 

Ancak Gereksinim Yönetim Araçları için ROI'nin hesaplanması nasıl yardımcı olur?

Gereksinim Yönetimi araçlarına, artan personel verimliliği ve azalan işletme maliyetleri dahil olmak üzere bir dizi fayda atfedilebilir. Bu faydaları anlayarak, RM araçlarına yatırım yapmak ve ürün geliştirme sürecinizi iyileştirmek için güçlü bir gerekçe oluşturabilirsiniz. Yatırım getirisini hesaplarken, bir karar vermeden önce bir yatırımın tüm potansiyel faydalarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Elinizdeki bu bilgilerle, Gereksinim Yönetimi araçlarının kuruluşunuz için doğru olup olmadığı konusunda bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Gereksinim Yönetimi Araçları için Yatırım Getirisini Hesaplama:

ROI, bir yatırımın verimliliğini değerlendirmek veya bir dizi farklı yatırımın verimliliğini karşılaştırmak için kullanılan bir performans ölçüsüdür. ROI, bir yatırımdan doğrudan "para" getirisini ölçmeye çalışır ve genellikle yüzde olarak ifade edilir.

ROI = (RM Araçlarının Faydaları) / (RM Araçlarının Maliyeti) * 100

İlk olarak, her proje için personel maliyetini hesaplamanız gerekir. Örneğimizde bu 2,400,000 USD'dir. Ardından, projenizde ne kadar yeniden çalışma olacağını hesaplamak için toplam proje maliyetinin yüzdesi olarak sektör ortalamasını yeniden işlemeyi kullanın. Bizim durumumuzda bu yaklaşık %30'dur (yaklaşık 720,000 USD). Gereksinim sorunları nedeniyle tüm yeniden çalışma genellikle yaklaşık %70'tir. Sonuç olarak, verimsizlikler nedeniyle gereksinimlerin yeniden işlenmesinin maliyeti yaklaşık 504,000 USD'dir.

İyi bir Gereksinim Yönetimi çözümünün geliştirme maliyetlerini %10 oranında azaltabileceğini varsayarsak, maliyet tasarrufu 50,400$'dır (504,000 USD x 0,1). Yatırım getirisini harcamaya (Gereksinim Yönetimi yazılımınızın satın alma fiyatı) bölerseniz, zaman içinde ne kadar tasarruf edeceğinizi hesaplamak kolaydır. Aracın yatırım maliyeti ise her satıcının fiyatlandırma modeline göre farklılık gösterebilir.

Gereksinim Yönetim Araçları için ROI hesaplamaya ilişkin hususlar:

RM araçları için yatırım getirisini hesaplarken dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır:

  • Artan personel verimliliği
  • Azalan işletme maliyetleri
  • İyileştirilmiş ürün geliştirme

Bu faydaları anlayarak, RM araçlarına yatırım yapmak ve ürün geliştirme sürecinizi iyileştirmek için güçlü bir gerekçe oluşturabilirsiniz. ROI, Gereksinim Yönetimi araçları yatırımlarının verimliliğini değerlendirirken hatırlanması gereken hayati bir ölçümdür.

Gereksinim Yönetimi Araçları ürün geliştirme sürecinizi iyileştirebilecek bir dizi avantaj sunun. Bu yatırımların yatırım getirisini anlayarak, RM araçlarına yatırım yapmak için güçlü bir gerekçe oluşturabilirsiniz.

Sonuç:

ROI veya yatırım getirisi, Gereksinim Yönetimi Araçları uygulamanızın ne kadar kâr sağladığını anlamanıza yardımcı olan bir hesaplamadır. RM Araçları için ROI'yi hesaplamak için şu bilgileri bilmeniz gerekir: araç lisansınızın maliyeti, aracı kullanan çalışanların harcadığı süre ve RM Araçlarının kullanılması sonucunda elde edilen gelirdeki artış. Bu verilere sahip olduğunuzda, Visure Requirements ALM Platformu kolayca bir ROI raporu oluşturmanıza yardımcı olabilir. Platformumuzun RM Araçlarına yaptığınız yatırımı en üst düzeye çıkarmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görmek için bugün 30 günlük ücretsiz deneme talebinde bulunun.

Bu gönderiyi paylaşmayı unutmayın!

Twitter'da paylaş
Facebook'ta paylaş
Linkedin paylaş
Whatsapp üzerinde paylaş
E-postada paylaş
yukarı