Vizör Çözümleri


Destek
Kaydol
Giriş Yap
Ücretsiz Deneme başlat

15 Yılının En İyi 2024+ Tedarik Yönetimi Aracı ve Yazılımı

15 Yılının En İyi 2024+ Tedarik Yönetimi Aracı ve Yazılımı

İçindekiler

Etkili satın alma yönetimi, işletmelerin satın alma süreçlerini düzene sokmaları, tedarikçileri verimli bir şekilde yönetmeleri ve maliyet tasarrufu sağlamaları için çok önemlidir. Günümüzün dijital çağında, satın alma operasyonlarını önemli ölçüde artırabilen çok çeşitli satın alma yönetimi araçları ve yazılımları mevcuttur. Bu makale, en iyi 15'ten fazla satın alma yönetimi aracını ve yazılımını inceleyerek bunların temel özelliklerini ve avantajlarını vurgulamaktadır.

En İyi 15+ Tedarik Yönetim Araçları ve Yazılımları

Görüş Gereksinimleri ALM Platformu

Nihai Tedarik Yönetim Aracı

Visure Requirements ALM Platformu, satın alma yönetimi alanında emsalleri arasında öne çıkan istisnai bir araçtır. Her büyüklükteki işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bu kapsamlı platform, satın alma süreçlerini kolaylaştıran ve genel verimliliği artıran bir dizi özellik sunar.

Temel Özellikler:

 1. Satıcı Yönetimi: Visure Requirements ALM Platformu, satıcıları etkili bir şekilde yönetmek için merkezi bir sistem sağlar. İşletmelerin satıcı bilgilerini tutmasına, performansı izlemesine ve satıcı uyumluluğunu zahmetsizce değerlendirmesine olanak tanır.
 2. Sözleşme Yönetimi: Güçlü sözleşme yönetimi yetenekleriyle Visure Requirements ALM Platformu, işletmelerin sözleşme yaşam döngülerini verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar. Kullanıcılar sözleşmeler oluşturabilir, saklayabilir ve yönetebilir, sözleşme yenilemelerini otomatikleştirebilir ve önemli sözleşme kilometre taşları için hatırlatıcılar ayarlayabilir.
 3. Tedarikçi İşbirliği: Platform, tedarikçilerle sorunsuz işbirliğini kolaylaştırarak işletmelerin gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasına, belge alışverişinde bulunmasına ve tedarikçi performansını izlemesine olanak tanır.
 4. Kaynak Bulma ve RFx Yönetimi: Visure Requirements ALM Platformu, işletmelerin RFx (Request for x) belgeleri oluşturmasını ve yönetmesini sağlayarak kaynak bulma sürecine yardımcı olur. RFx belgelerinin hazırlanmasından tedarikçi yanıtlarının değerlendirilmesine kadar tüm kaynak bulma sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur.
 5. Satınalma Emri (PO) Yönetimi: Platform, satın alma siparişlerini oluşturmak, yönetmek ve izlemek için kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Önceden tanımlanmış kurallara dayalı olarak otomatik PO oluşturmayı mümkün kılarak mevcut satın alma sistemleriyle sorunsuz entegrasyona izin verir.
 6. Analitik ve Raporlama: Visure Requirements ALM Platformu kapsamlı analitik ve raporlama özellikleri sunarak işletmelere satın alma performansı, satıcı değerlendirmesi ve maliyet tasarrufu fırsatları hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

Faydaları:

 • Tedarik süreçlerinde geliştirilmiş verimlilik ve doğruluk.
 • Satıcılar, sözleşmeler ve satın alma siparişleri üzerinde gelişmiş görünürlük ve kontrol.
 • Tedarikçilerle kolaylaştırılmış işbirliği.
 • Artan uyumluluk ve risk yönetimi.
 • Optimize edilmiş satın alma uygulamaları sayesinde maliyet tasarrufu.

SAP Ariba

SAP Ariba, piyasada bulunan önde gelen satın alma yönetimi araçlarından biridir. Tüm satın alma sürecini kapsayan kapsamlı bir çözüm paketi sunar. SAP Ariba'nın bazı temel özellikleri ve işlevleri şunlardır:
 1. Kaynak: SAP Ariba, kuruluşların kaynak bulma sürecini otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına olanak tanır. Tedarikçi keşfi, bilgi talepleri (RFI), teklif talepleri (RFP) ve çevrimiçi teklif verme için araçlar sağlar. Bu, işletmelerin doğru tedarikçileri bulmasına, sözleşmeleri müzakere etmesine ve maliyetleri optimize etmesine yardımcı olur.
 2. Sözleşme Yönetimi: Platform, sağlam sözleşme yönetimi yetenekleri sunar. Kullanıcıların sözleşmeleri elektronik olarak oluşturmasına, yönetmesine ve saklamasına izin vererek uyumluluğu sağlar ve manuel evrak işlerini azaltır. Kullanıcılar sözleşme kilometre taşlarını izleyebilir, performansı izleyebilir ve yenilemeler ve sona ermeler için otomatik uyarılar alabilir.
 3. Tedarikçi yönetimi: SAP Ariba, işletmelerin tedarikçi ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Tedarikçi katılımı, kalifikasyon, performans takibi ve işbirliği için araçlar sağlar. Platform, kullanıcıların tedarikçi risklerini değerlendirmesine, uyumluluğu izlemesine ve merkezi bir tedarikçi veritabanı tutmasına olanak tanır.
 4. Satınalma Siparişi Yönetimi: Kullanıcılar, SAP Ariba içinde satınalma siparişleri oluşturabilir ve yönetebilir. Sistem, elektronik satınalma siparişi işlemeyi destekleyerek tedarikçilerle verimli iletişim sağlar. Satınalma siparişi onay iş akışını kolaylaştırmaya yardımcı olur ve siparişlerin durumuna ilişkin görünürlük sağlar.
 5. Fatura Yönetimi: SAP Ariba, fatura oluşturma, gönderme ve onaylama işlemlerini otomatikleştirerek fatura yönetimi sürecini basitleştirir. Elektronik faturalamayı mümkün kılar ve tedarikçilerin sistemleriyle entegrasyonu destekler. Kullanıcılar, faturaları satınalma siparişleri ve sözleşmelerle mutabık kılarak doğruluğu artırabilir ve manuel hataları azaltabilir.
 6. Tedarikçi İşbirliği: Platform, alıcılar ve tedarikçiler arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Tedarikçilerin siparişleri yönetebilecekleri, fatura gönderebilecekleri ve alıcılarla iletişim kurabilecekleri güvenli bir portal sağlar. Bu, iletişimi geliştirmeye yardımcı olur, manuel temas noktalarını azaltır ve genel verimliliği artırır.

Coupa

Coupa, tedarik sürecini düzene sokmak ve optimize etmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunan lider bir bulut tabanlı tedarik yönetimi aracıdır. İşte Coupa'nın bazı temel özellikleri ve işlevleri:
 1. Satın Alma Talebi ve Sipariş: Coupa, kullanıcıların satın alma talepleri oluşturmasına, onayları yönetmesine ve elektronik olarak satın alma siparişleri oluşturmasına olanak tanır. Mal ve hizmet talebinde bulunmak, satın alma politikalarına uygunluğu sağlamak ve başına buyruk harcamaları azaltmak için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
 2. Tedarikçi yönetimi: Platform, tedarikçi bilgilerini, performansını ve ilişkilerini yönetmek için araçlar sağlar. Kullanıcılar, Coupa Tedarikçi Portalı aracılığıyla tedarikçileri işe alabilir, tedarikçi profillerini koruyabilir, performans ölçümlerini takip edebilir ve tedarikçilerle işbirliği yapabilir. Tedarikçi puan kartları ve performans değerlendirmeleri, tedarikçi değerlendirmesi ve karar vermede yardımcı olur.
 3. e-Tedarik ve Katalog Yönetimi: Coupa, kullanıcıların önceden onaylanmış kataloglardan öğelere göz atması ve bunları seçmesi veya tedarikçi web sitelerine göndermesi için sezgisel bir arayüz sunar. Kullanıcıların kolay erişim ve standartlaştırılmış satın alma için kataloglar oluşturabileceği, koruyabileceği ve yayınlayabileceği merkezi bir katalog yönetim sistemi sağlar.
 4. Fatura Yönetimi ve AP Otomasyonu: Coupa, fatura yönetimi sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların faturaları elektronik olarak yakalamasına, eşleştirmesine ve onaylamasına olanak tanır. Elektronik fatura almak için tedarikçi sistemleriyle bütünleşerek manuel veri girişini azaltır. Platform, satın alma siparişleri, makbuzlar ve faturalar arasında otomatikleştirilmiş üç yönlü eşleştirmeyi destekleyerek doğruluğu ve verimliliği artırır.
 5. Stratejik kaynak Kullanımı: Coupa, RFx (Bilgi/Teklif/Teklif Talebi), açık artırmalar ve müzakereler gibi olayları kaynak bulma yetenekleri içerir. Tedarikçi seçim sürecini kolaylaştırmaya, rekabetçi teklif vermeyi kolaylaştırmaya ve uygun şartlar ve fiyatlandırma konusunda pazarlık yapmaya yardımcı olur. Kullanıcılar, platform içinde tedarikçilerle işbirliği yapabilir, teklifleri değerlendirebilir ve sözleşmeler imzalayabilir.

Oracle Tedarik Bulutu

Oracle Procurement Cloud, satın alma sürecini yönetmek için uçtan uca çözümler sağlayan güçlü bir satın alma yönetimi aracıdır. Oracle Procurement Cloud'un bazı temel özellikleri ve işlevleri şunlardır:
 1. Tedarik ve Tedarikçi Yönetimi: Oracle Procurement Cloud, kaynak bulma ve tedarikçi yönetimi için kapsamlı araçlar sunar. Kullanıcılar, tedarikçilerle etkileşim kurmak ve uygun şartları müzakere etmek için RFI'ler, RFQ'lar ve açık artırmalar dahil olmak üzere kaynak bulma etkinlikleri oluşturabilir ve yönetebilir. Platform ayrıca tedarikçi kabulü, kalifikasyon ve performans yönetimine de izin verir.
 2. Satın Alma Talebi ve Sipariş: Kullanıcılar, Oracle Procurement Cloud içinde satın alma talepleri, satın alma siparişleri ve çerçeve satın alma sözleşmeleri oluşturabilir ve yönetebilir. Sistem, talep onaylarını, tedarikçilerle satın alma siparişi işbirliğini ve otomatik satın alma siparişi oluşturmayı destekler.
 3. Sözleşme Yönetimi: Platform, merkezi bir sözleşme deposu ve sözleşme oluşturma, müzakere ve yönetim için araçlar sağlar. Kullanıcılar sözleşme kilometre taşlarını izleyebilir, uyumluluğu izleyebilir ve sözleşme değişikliklerini yönetebilir. Tedarikçi anlaşmalarıyla entegrasyon, sözleşme şartlarının uygulanmasına ve riskin azaltılmasına yardımcı olur.
 4. Tedarikçi İşbirliği: Oracle Procurement Cloud, bir tedarikçi portalı aracılığıyla alıcılar ve tedarikçiler arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Tedarikçiler portal aracılığıyla satın alma siparişlerine erişebilir, fatura gönderebilir ve alıcılarla iletişim kurabilir, bu da satın alma sürecindeki iletişimi ve verimliliği artırır.
 5. Envanter ve Maliyet Yönetimi: Platform, kullanıcıların envanter seviyelerini yönetmesine ve izlemesine, stok hareketlerini izlemesine ve maliyet analizi yapmasına olanak tanıyan envanter yönetimi yetenekleri sunar. Bu, envanter seviyelerini optimize etmeye, fazla envanteri azaltmaya ve maliyetleri kontrol etmeye yardımcı olur.

jaggaer

Jaggaer, satın alma süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunan lider bir satın alma yönetimi aracıdır. İşte Jaggaer'in temel özellikleri ve işlevleri:
 1. Kaynak: Jaggaer, kuruluşların RFI'ler, RFP'ler ve açık eksiltmeler gibi kaynak bulma olayları oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan stratejik kaynak bulma araçları sağlar. Tedarikçi ön yeterliliği, teklif değerlendirme ve müzakere süreçlerini destekleyerek etkin tedarikçi seçimi ve maliyet optimizasyonu sağlar.
 2. Tedarikçi yönetimi: Platform, güçlü tedarikçi yönetimi yetenekleri sunar. Kullanıcılar, merkezi bir tedarikçi veritabanında tedarikçi bilgilerini, performansını ve uyumluluğunu yönetebilir. Güçlü tedarikçi ilişkileri sağlamak için tedarikçi katılımı, performans takibi ve işbirliğini sağlar.
 3. Sözleşme Yönetimi: Jaggaer, kullanıcıların sözleşme oluşturmasını, yönetmesini ve izlemesini sağlayan sözleşme yaşam döngüsü yönetimi özellikleri içerir. Sözleşme yazma, müzakere ve onay süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Kullanıcılar sözleşme kilometre taşlarını izleyebilir, uyumluluğu izleyebilir ve yenilemeler ve sona ermeler için bildirimler alabilir.
 4. Satınalma Siparişi Yönetimi: Jaggaer, verimli satınalma siparişi yönetimi için araçlar sağlar. Kullanıcılar, satın alma siparişleri oluşturabilir ve yönetebilir, sipariş durumunu izleyebilir ve sipariş karşılama konusunda tedarikçilerle işbirliği yapabilir. Sistem sipariş onaylarını, sipariş değişiklik yönetimini ve sipariş mutabakatını destekler.
 5. Fatura Yönetimi ve AP Otomasyonu: Jaggaer, fatura yönetimi sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların faturaları yakalamasına, doğrulamasına ve onay için yönlendirmesine olanak tanır. Elektronik faturalamayı, satınalma siparişleri, makbuzlar ve faturalar arasında üç yönlü eşleştirmeyi ve verimli borç hesapları otomasyonu için finansal sistemlerle entegrasyonu destekler.

zykus

Zycus, satın alma sürecini kolaylaştırmak ve optimize etmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunan lider bir satın alma yönetimi aracıdır. İşte Zycus'un temel özellikleri ve işlevleri:
 1. Source-to-Pay Paketi: Zycus, kaynak bulma, sözleşme yönetimi, tedarikçi yönetimi ve satın alma analitiği dahil olmak üzere tedarik yönetiminin çeşitli yönlerini kapsayan eksiksiz bir kaynaktan ödemeye paket sunar. Paket, tüm tedarik yaşam döngüsünü yönetmek için uçtan uca bir çözüm sunar.
 2. Stratejik kaynak Kullanımı: Zycus, kuruluşların RFx (Bilgi/Teklif/Teklif Talebi), e-açık artırmalar ve müzakereler gibi stratejik kaynak bulma etkinlikleri yürütmesine olanak tanır. Optimum fiyatlandırma ve tedarikçi seçimi elde etmek için tedarikçileri belirlemeye, tedarikçi tekliflerini yönetmeye ve rekabetçi kaynak bulma olaylarını yönlendirmeye yardımcı olur.
 3. Sözleşme Yönetimi: Platform, sağlam sözleşme yönetimi yetenekleri sunar. Kullanıcılar, merkezi bir havuzda sözleşmeler oluşturabilir, saklayabilir ve yönetebilir. Sözleşme yazma, müzakere ve onay iş akışlarını kolaylaştırır. Temel özellikler arasında sürüm kontrolü, uyumluluk takibi ve sözleşme performans yönetimi yer alır.
 4. Tedarikçi yönetimi: Zycus, tedarikçi kabulü, kalifikasyon, performans değerlendirmesi ve işbirliği için araçlar sağlar. Kuruluşların merkezi bir tedarikçi veritabanı tutmasına, tedarikçi performansını izlemesine, tedarikçi risklerini yönetmesine ve tedarikçilerle daha iyi ilişkiler geliştirmesine olanak tanır.
 5. Satın Alma Talebi ve Sipariş: Zycus, kullanıcıların satın alma taleplerini, satın alma siparişlerini ve sözleşme sürümlerini oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Verimli tedarik süreci için iş akışına dayalı onayları, otomatik satın alma siparişi oluşturmayı ve tedarikçilerle işbirliğini destekler.

tedarik etmek

Procurify, kuruluşların satın alma süreçlerini kolaylaştırmasına ve harcama yönetimi üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmasına yardımcı olan güçlü bir satın alma yönetimi aracıdır. İşte Procurify'ın temel özellikleri ve işlevleri:
 1. Satın Alma Talebi ve Sipariş: Procurify, kullanıcıların satın alma talepleri oluşturmasına ve yönetmesine izin vererek, çalışanların satın alma taleplerini kolayca göndermesini sağlar. Platform, satın alma siparişleri oluşturulmadan önce uygun yetkilendirmeyi sağlamak için özelleştirilebilir onay iş akışlarını destekler.
 2. Satınalma Siparişi Yönetimi: Araç, kullanıcıların satın alma siparişlerini dijital olarak oluşturmasına, izlemesine ve yönetmesine izin vererek verimli satın alma siparişi yönetimi sağlar. Kullanıcılar tedarikçilerle işbirliği yapabilir, sipariş durumunu takip edebilir ve sipariş onayları, değişiklikleri ve yerine getirilmesi için bildirimler alabilir.
 3. Tedarikçi yönetimi: Procurify, tedarikçi bilgilerini yönetmek, tedarikçi profillerini korumak ve performansı izlemek için özellikler sunar. Kullanıcılar, tedarikçileri işe alıp değerlendirebilir, teslimat performansını izleyebilir ve daha iyi tedarikçi ilişkileri yönetimi için merkezi bir tedarikçi veritabanını koruyabilir.
 4. Stok kontrolü: Platform, stok seviyelerinin görünürlüğünü sağlayan ve envanter kontrolünü optimize etmeye yardımcı olan envanter yönetimi işlevleri içerir. Kullanıcılar envanter seviyelerini izleyebilir, stok hareketlerini yönetebilir ve düşük envanter veya stok tükenmesi için uyarılar alabilir.
 5. Fatura Yönetimi: Procurify, fatura yakalama, doğrulama ve onay iş akışlarını otomatikleştirerek fatura yönetimi sürecini basitleştirir. Kullanıcıların faturaları satınalma siparişleri ve makbuzlarla eşleştirmesine izin vererek, üç yönlü eşleştirme sürecini kolaylaştırır ve hataları azaltır.

Ivalua

Ivalua, satın alma sürecini kolaylaştırmak ve optimize etmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunan lider bir satın alma yönetimi aracıdır. İşte Ivalua'nın temel özellikleri ve işlevleri:
 1. Tedarik ve Tedarikçi Yönetimi: Ivalua, kuruluşların RFx olaylarını, tedarikçi kalifikasyonunu ve müzakere süreçlerini yönetmesine olanak tanıyan stratejik kaynak bulma araçları sağlar. Güçlü tedarikçi ilişkileri geliştirmek için tedarikçi iş birliğini, performans takibini ve risk yönetimini mümkün kılar.
 2. Sözleşme Yönetimi: Platform, güçlü sözleşme yaşam döngüsü yönetimi yetenekleri sunar. Kullanıcılar, yaşam döngüleri boyunca sözleşmeler oluşturabilir, yönetebilir ve takip edebilir. Sözleşme yazma, onaylar, uyumluluk izleme ve sözleşme kilometre taşları ve yenilemeleri için otomatik uyarıları kolaylaştırır.
 3. Satın Alma Talebi ve Sipariş: Ivalua, kullanıcıların satın alma talepleri, satın alma siparişleri ve sözleşme yayınları oluşturmasını ve yönetmesini sağlar. Tedarik süreçlerini kolaylaştırmak için iş akışına dayalı onayları, elektronik satınalma siparişi oluşturmayı ve tedarikçilerle işbirliğini destekler.
 4. Fatura Yönetimi: Ivalua, fatura yönetimi sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların faturaları verimli bir şekilde yakalamasına, doğrulamasına ve işlemesine olanak tanır. Sorunsuz borç hesapları otomasyonu için satın alma siparişleri ve sözleşmelerle fatura eşleştirmeyi, istisna yönetimini ve finansal sistemlerle entegrasyonu destekler.
 5. Tedarikçi İşbirliği: Platform, bir tedarikçi portalı aracılığıyla alıcılar ve tedarikçiler arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Tedarikçiler, satın alma siparişlerine erişebilir, fatura gönderebilir, katalogları yönetebilir ve alıcılarla iletişim kurarak tedarikçi etkileşimlerinde verimliliği ve şeffaflığı artırabilir.

Jaggaer bir

JAGGAER ONE, önde gelen bir satın alma çözümleri sağlayıcısı olan JAGGAER tarafından sunulan kapsamlı bir satın alma yönetimi aracıdır. JAGGAER ONE, uçtan uca tedarik çözümleri sağlayarak çeşitli modülleri ve işlevleri birleşik bir platformda birleştirir. İşte JAGGAER ONE'ın temel özellikleri ve işlevleri:
 1. Source-to-Pay Paketi: JAGGAER ONE, tüm tedarik yaşam döngüsünü kapsayan eksiksiz bir kaynaktan ödemeye paketi sunar. Stratejik kaynak bulma, tedarikçi yönetimi, sözleşme yönetimi, tedarik analitiği ve daha fazlası için modüller içerir. Paket, farklı satın alma işlevleri arasında sorunsuz entegrasyon ve işbirliği sağlar.
 2. Stratejik kaynak Kullanımı: Platform, RFx etkinlikleri, açık artırmalar ve müzakereler gibi stratejik kaynak bulma faaliyetleri için araçlar sağlar. Kullanıcılar, kaynak bulma etkinlikleri oluşturabilir ve yönetebilir, tedarikçi tekliflerini değerlendirebilir ve rekabetçi teklif verme yoluyla maliyet optimizasyonu ve tedarikçi seçimini yönlendirebilir.
 3. Tedarikçi yönetimi: JAGGAER ONE, güçlü tedarikçi yönetimi yetenekleri sunar. Kullanıcılar tedarikçileri işe alabilir, tedarikçi profillerini koruyabilir, tedarikçi performansını takip edebilir ve güçlü ilişkiler geliştirmek için tedarikçilerle işbirliği yapabilir. Platform, tedarikçi kalifikasyonunu, risk yönetimini ve performans izlemeyi mümkün kılar.
 4. Sözleşme Yönetimi: Araç, etkili sözleşme oluşturma, müzakere ve yönetim için sözleşme yaşam döngüsü yönetimi özelliklerini içerir. Kullanıcılar sözleşmeleri yönetebilir, kilometre taşlarını takip edebilir, uyumluluğu sağlayabilir ve sözleşme yenilemeleri ve sona erme durumları için uyarılar alabilir. Sözleşme süreçlerini kolaylaştırmaya ve sözleşme görünürlüğünü geliştirmeye yardımcı olur.
 5. Satınalma Siparişi Yönetimi: JAGGAER ONE, kullanıcıların platform içinde satın alma siparişleri oluşturmasına, yönetmesine ve izlemesine olanak tanır. İş akışına dayalı onayları, tedarikçi sipariş işbirliğini ve sipariş karşılama takibini destekler. Kullanıcılar, talepten ödemeye kadar tedarik sürecini verimli bir şekilde yönetebilir.

BravoÇözüm

Artık Jaggaer'in bir parçası olan BravoSolution, satın alma süreçlerini optimize etmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunan bir satın alma yönetimi aracıdır. BravoSolution markası Jaggaer'e entegre edilmiş olsa da satın alma yönetimi işlevleri sağlamlığını koruyor. İşte BravoSolution'ın temel özellikleri ve işlevleri:
 1. Stratejik kaynak Kullanımı: BravoSolution, kuruluşların RFx etkinlikleri, açık artırmalar ve müzakereler gibi stratejik kaynak bulma faaliyetleri yürütmesini sağlar. Kullanıcılar, kaynak bulma etkinlikleri oluşturabilir ve yönetebilir, tedarikçi tekliflerini değerlendirebilir ve rekabetçi teklif verme yoluyla maliyet optimizasyonu ve tedarikçi seçimini yönlendirebilir.
 2. Tedarikçi yönetimi: Platform, tedarikçi kabulü, kalifikasyon ve performans takibi dahil olmak üzere tedarikçi yönetimi yetenekleri sunar. Kullanıcılar merkezi bir tedarikçi veri tabanını koruyabilir, tedarikçi uyumluluğunu izleyebilir ve kalifiye tedarikçilerin mevcudiyetini sağlamak için tedarikçi ilişkilerini yönetebilir.
 3. Sözleşme Yönetimi: BravoSolution, sözleşmelerin oluşturulmasını, müzakeresini ve yönetimini kolaylaştırmak için sözleşme yönetimi özellikleri sağlar. Kullanıcılar, sözleşmeleri merkezi bir havuzda saklayabilir, sözleşme kilometre taşlarını izleyebilir, uyumluluğu izleyebilir ve sözleşme yenilemeleri ve sona ermeleriyle ilgili bildirimler alabilir.
 4. Satınalma Siparişi Yönetimi: Araç, kullanıcıların platform içinde satın alma siparişleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. İş akışına dayalı onayları, tedarikçi sipariş işbirliğini ve sipariş karşılama takibini destekler. Kullanıcılar, satın alma siparişi sürecini düzene sokabilir ve tedarikin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayabilir.
 5. Harcama Analizi: BravoSolution, satın alma harcamalarına ilişkin içgörüler elde etmek için harcama analizi yetenekleri sunar. Kullanıcılar, harcama kalıplarını analiz edebilir, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirleyebilir ve satın alma politikalarına uyumu izleyebilir. Platform, veriye dayalı karar verme için özelleştirilebilir raporlar ve panolar sağlar.

AKILLI GEP

GEP SMART, satın alma süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunan lider bir satın alma yönetimi aracıdır. GEP SMART'ın temel özellikleri ve işlevleri şunlardır:
 1. Kaynaktan Sözleşmeye: GEP SMART, eSourcing, tedarikçi yönetimi ve sözleşme yönetimi dahil olmak üzere kaynaktan sözleşmeye güçlü yetenekler sağlar. Kullanıcıların RFx olayları yürütmesine, tedarikçi bilgilerini yönetmesine, tedarikçi performansını izlemesine ve sözleşme havuzlarını merkezileştirmesine olanak tanır.
 2. Tedarik-Ödeme: Platform, satınalma talebi, satınalma siparişi yönetimi ve fatura yönetimi özellikleriyle verimli tedarik yürütmeyi mümkün kılar. Kullanıcılar satın alma siparişleri oluşturabilir ve yönetebilir, sipariş durumunu izleyebilir ve fatura onay sürecini kolaylaştırabilir.
 3. Tedarikçi İşbirliği: GEP SMART, bir tedarikçi portalı aracılığıyla tedarikçilerle işbirliğini kolaylaştırır. Tedarikçiler, satın alma siparişlerine erişebilir, fatura gönderebilir, bilgilerini güncelleyebilir ve alıcılarla iletişim kurarak genel tedarikçi ilişkilerini ve verimliliği geliştirebilir.
 4. Harcama Analizi: Araç, gelişmiş harcama analizi yetenekleri sunarak kullanıcıların çeşitli kategorilerde ve tedarikçilerde satın alma harcamalarına ilişkin bilgi edinmesine olanak tanır. Kullanıcılar, harcama kalıplarını analiz edebilir, maliyet tasarrufu fırsatlarını belirleyebilir ve satın alma politikalarına uyumu izleyebilir.
 5. Tedarikçi Performans Yönetimi: GEP SMART, kuruluşların tedarikçi performansını değerlendirmesini ve yönetmesini sağlar. Kullanıcılar, tedarikçi performans ölçümlerini tanımlayabilir, performans değerlendirmeleri yapabilir ve tedarikçi puan kartları ve eylem planları aracılığıyla sürekli iyileştirme sağlayabilir.

SAP Fieldglass

SAP Fieldglass, harici iş gücünü ve hizmet tedarikini yönetmede uzmanlaşmış lider bir satın alma yönetimi aracıdır. Kuruluşların koşullu işgücünü ve hizmet sağlayıcılarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. SAP Fieldglass'ın temel özellikleri ve işlevleri şunlardır:
 1. Koşullu İşgücü Yönetimi: SAP Fieldglass, kuruluşların geçici işçiler, yükleniciler, serbest çalışanlar ve danışmanlar dahil olmak üzere koşullu iş gücünü yönetmelerini sağlar. Koşullu işçileri yaşam döngüleri boyunca tedarik etmek, işe almak ve yönetmek için araçlar sağlar.
 2. Hizmet Alımı: Platform, harici hizmet sağlayıcılardan hizmet alımını kolaylaştırır. Hizmet sağlayıcıları tedarik etme, sözleşmeleri yönetme ve hizmetlerin teslimatını ve performansını izleme gibi uçtan uca süreci destekler.
 3. Tedarikçi yönetimi: SAP Fieldglass, harici hizmet sağlayıcılarla ilişkileri yönetmek için tedarikçi yönetimi yetenekleri sunar. Tedarikçi katılımı, kalifikasyon, performans takibi ve uyum yönetimi için özellikler içerir.
 4. SOW (İş Bildirimi) Yönetimi: Araç, kuruluşların SOW'ler aracılığıyla tedarik edilen hizmetleri yönetmesine olanak tanır. SOW'ların oluşturulmasına ve yönetilmesine, teslimatların izlenmesine ve hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen işin ilerlemesinin ve kalitesinin izlenmesine yardımcı olur.
 5. İşgücü Analitiği: SAP Fieldglass, iş gücü kullanımı, maliyet takibi, tedarikçi performansı ve uyumluluk metrikleri hakkında içgörüler elde etmek için güçlü analitik ve raporlama yetenekleri sağlar. Veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılar ve satın alma stratejilerini optimize etmeye yardımcı olur.

Belirlemek

Artık Corcentric'in bir parçası olan belirleme, satın alma süreçlerini optimize etmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunan bir satın alma yönetimi aracıdır. İşte Belirleme'nin temel özellikleri ve işlevleri:
 1. Kaynaktan Ödemeye: Belirleme, stratejik kaynak sağlama, tedarikçi yönetimi, sözleşme yönetimi, satın alma yürütme ve fatura yönetimini kapsayan uçtan uca kaynaktan ödemeye yetenekler sunar. Kuruluşların tüm tedarik yaşam döngüsünü kolaylaştırmasını ve otomatikleştirmesini sağlar.
 2. Stratejik kaynak Kullanımı: Platform, RFx etkinlikleri, e-açık artırmalar ve tedarikçi kalifikasyonu gibi stratejik kaynak bulma faaliyetlerini destekler. Kullanıcılar, kaynak bulma etkinlikleri oluşturabilir ve yönetebilir, tedarikçi tekliflerini değerlendirebilir ve rekabetçi teklif verme yoluyla maliyet optimizasyonunu sağlayabilir.
 3. Tedarikçi yönetimi: Belirle, tedarikçi bilgilerini yönetme, performans izleme ve işbirliği için özellikler sağlar. Kullanıcılar, tedarikçileri işe alabilir, performans ölçümlerini takip edebilir ve etkili tedarikçi ilişkileri yönetimini kolaylaştırmak için merkezi bir tedarikçi veritabanını koruyabilir.
 4. Sözleşme Yönetimi: Araç, verimli sözleşme oluşturma, müzakere ve yönetim için sözleşme yaşam döngüsü yönetimi işlevleri içerir. Kullanıcılar sözleşmeleri saklayabilir, kilometre taşlarını takip edebilir, uyumluluğu sağlayabilir ve sözleşme yenilemeleri ve sona ermeleriyle ilgili uyarılar alabilir.
 5. Satınalma Siparişi Yönetimi: Belirle, kullanıcıların platform içinde satın alma siparişleri oluşturmasını ve yönetmesini sağlar. İş akışına dayalı onayları, tedarikçilerle sipariş işbirliğini ve kolaylaştırılmış tedarik yürütme için sipariş takibini destekler.

Mükemmel Ticaret

Perfect Commerce, satın alma süreçlerini optimize etmek için tasarlanmış bir dizi çözüm sunan bir satın alma yönetimi aracıdır. Perfect Commerce'in temel özellikleri ve işlevleri şunlardır:
 1. Tedarik ve Tedarikçi Yönetimi: Perfect Commerce, kuruluşların tedarikçi belirleme, kalifikasyon ve değerlendirme dahil olmak üzere kaynak bulma faaliyetlerini kolaylaştırmasına olanak tanır. RFx olaylarını yürütmek, sözleşmeleri müzakere etmek ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek için araçlar sağlar.
 2. Sözleşme Yönetimi: Platform, verimli sözleşme oluşturma, müzakere ve yönetimi kolaylaştırmak için sözleşme yaşam döngüsü yönetimi özellikleri sunar. Kullanıcılar sözleşmeleri saklayabilir ve yönetebilir, kilometre taşlarını izleyebilir ve sözleşme hüküm ve koşullarına uygunluğu sağlayabilir.
 3. Satınalma Siparişi Yönetimi: Perfect Commerce, kullanıcıların platform içinde satın alma siparişleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Tedarikin zamanında ve doğru şekilde yürütülmesini sağlamak için iş akışına dayalı onayları, tedarikçi sipariş işbirliğini ve sipariş takibini destekler.
 4. Fatura Yönetimi: Araç, fatura yönetimi sürecini otomatikleştirir, faturaları elektronik olarak yakalar ve işler. Faturaların satınalma siparişleriyle eşleşmesini sağlar, onayları otomatikleştirir ve verimli borç hesapları süreçleri için finansal sistemlerle entegre olur.
 5. Tedarikçi İşbirliği: Perfect Commerce, tedarikçilerin bilgilere erişmesine ve bilgileri güncellemesine, fatura göndermesine ve alıcılarla iletişim kurmasına olanak tanıyan bir tedarikçi portalı sağlar. Bu, işbirliğini kolaylaştırır, iletişimi geliştirir ve tedarikçi etkileşimlerindeki manuel çabaları azaltır.

TradeGecko

TradeGecko, işletmelerin envanter, satış ve yerine getirme süreçlerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir envanter ve sipariş yönetimi platformudur. Özel olarak satın alma yönetimine odaklanmasa da, satın alma sürecinin belirli yönlerini dolaylı olarak destekleyebilir. İşte TradeGecko'nun bazı temel özellikleri:
 1. Envanter yönetimi: TradeGecko, işletmelerin stok miktarları, konumları ve varyasyonları dahil olmak üzere envanter seviyelerini izlemelerine ve yönetmelerine olanak tanır. Bu, stok mevcudiyetinin izlenmesine ve bilinçli satın alma kararları verilmesine yardımcı olabilir.
 2. Sipariş yönetimi: Platform, işletmelerin sipariş oluşturma, yerine getirme ve izleme dahil olmak üzere satış siparişlerini yönetmelerini sağlar. Bu, öncelikli olarak giden siparişlere odaklanırken, aynı zamanda ürünlere yönelik talebe ilişkin öngörüler sağlayabilir ve satın alma planlamasına yardımcı olabilir.
 3. Tedarikçi yönetimi: TradeGecko, iletişim bilgileri ve fiyatlandırma anlaşmaları gibi tedarikçi bilgilerini yönetmek için özellikler içerir. Özel satın alma araçları kadar kapsamlı olmasa da, satın alma sürecinde referans olması için temel tedarikçi verilerinin korunmasına yardımcı olabilir.
 4. Entegrasyonlar: TradeGecko, çeşitli e-ticaret platformları, muhasebe yazılımı ve nakliye şirketleri ile entegrasyonlar sunar. Bu entegrasyonlar, envanter seviyelerini otomatik olarak güncelleyerek, satış verilerini senkronize ederek ve sipariş karşılamayı kolaylaştırarak tedarik sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Bekçi

Gatekeeper, satın alma süreçlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek için bir dizi özellik sağlayan bir satın alma yönetimi aracıdır. İş akışlarını otomatikleştirmek, tedarikçi bilgilerini merkezileştirmek, sözleşmeleri yönetmek ve satın alma faaliyetlerini izlemek için işlevler sunar. Gatekeeper'ın temel özellikleri ve işlevleri şunlardır:
 1. Tedarikçi yönetimi: Gatekeeper, kuruluşların tedarikçi bilgilerinin merkezi bir deposunu korumasını sağlar. Kullanıcıların tedarikçi profillerini yönetmesine, performans ölçümlerini takip etmesine ve güncel tedarikçi kayıtlarını tutmasına olanak tanır.
 2. Sözleşme Yönetimi: Platform, sözleşmeler oluşturmak, depolamak ve yönetmek için sözleşme yaşam döngüsü yönetimi yetenekleri sunar. Kullanıcılar sözleşme kilometre taşlarını izleyebilir, sözleşme yenilemelerini ve sona erme sürelerini yönetebilir ve önemli tarihler için otomatik bildirimler ayarlayabilir.
 3. Satınalma Siparişi Yönetimi: Gatekeeper, kullanıcıların platform içinde satın alma siparişleri oluşturmasına, izlemesine ve yönetmesine olanak tanır. Verimli tedarik uygulaması için iş akışına dayalı onayları, tedarikçilerle işbirliğini ve sipariş takibini destekler.
 4. Onay İş Akışları: Araç, özelleştirilebilir onay iş akışları sağlayarak kuruluşların tedarik onay süreçlerini tanımlamasına ve otomatikleştirmesine olanak tanır. Kullanıcılar, çok seviyeli onayları önceden tanımlanmış kurallara göre yapılandırabilir ve tedarik politikalarına uygunluğu sağlayabilir.
 5. Doküman yönetimi: Gatekeeper, tedarikle ilgili belgeleri depolamak için merkezi bir havuz sağlayarak belge yönetimini kolaylaştırır. Kullanıcılar, kolay erişim ve sürüm kontrolü sağlayarak belgeleri karşıya yükleyebilir ve düzenleyebilir.

GEP'ten AKILLI

SMART by GEP, satın alma süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için çok çeşitli işlevler sunan kapsamlı bir satın alma yönetimi aracıdır. SMART by GEP'in temel özellikleri ve işlevleri şunlardır:
 1. Stratejik kaynak Kullanımı: SMART by GEP, kuruluşların RFx etkinlikleri, e-açık artırmalar ve tedarikçi kalifikasyonu dahil olmak üzere stratejik kaynak bulma faaliyetleri yürütmesini sağlar. Maliyet tasarrufu sağlamak ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmek için tedarikçi değerlendirmesi, müzakeresi ve seçimi için araçlar sağlar.
 2. Tedarikçi yönetimi: Platform, tedarikçi bilgilerinin yönetimi, performans takibi ve işbirliği için özellikler sunar. Kullanıcılar, tedarikçi kalitesini sağlamak ve tedarikçi performansını optimize etmek için merkezi bir tedarikçi veritabanını koruyabilir, tedarikçi uyumluluğunu izleyebilir ve tedarikçi ilişkilerini yönetebilir.
 3. Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi: GEP'ten SMART, verimli sözleşme oluşturma, müzakere ve yönetim için sağlam sözleşme yönetimi yetenekleri sağlar. Sözleşme yazmayı, kilometre taşlarını izlemeyi, sürümleri yönetmeyi ve sözleşme hüküm ve koşullarına uygunluğu sağlamayı destekler.
 4. Satınalma Siparişi Yönetimi: Araç, kullanıcıların platform içinde satın alma siparişleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Tedarik yürütme sürecini kolaylaştırmak için iş akışına dayalı onayları, tedarikçilerle sipariş işbirliğini ve sipariş takibini destekler.
 5. Fatura Yönetimi: SMART by GEP, faturaları elektronik olarak yakalayıp işleyerek fatura yönetimi sürecini otomatikleştirir. Verimli borç hesapları süreçleri için satın alma siparişleriyle fatura eşleştirmeyi, istisna işlemeyi ve finansal sistemlerle entegrasyonu destekler.

Şenlik ateşi

Bonfire, stratejik kaynak bulma ve satıcı değerlendirmesi konusunda uzmanlaşmış bir satın alma yönetimi aracıdır. Tedarik sürecini kolaylaştırmak ve tedarik ekipleri ile tedarikçiler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için kullanıcı dostu bir platform sağlar. Bonfire'ın temel özellikleri ve işlevleri şunlardır:
 1. Kaynak Bulma ve RFx Yönetimi: Bonfire, kuruluşların Bilgi İstekleri (RFI'ler), Teklif İstekleri (RFP'ler) ve Fiyat Teklifleri İstekleri (RFQ'ler) gibi kaynak bulma olayları oluşturmasına, yönetmesine ve değerlendirmesine olanak tanır. Kullanıcılar etkinlik şablonlarını özelleştirebilir, tedarikçilerle işbirliği yapabilir ve yanıtları değerlendirebilir.
 2. Satıcı Değerlendirmesi ve Puanlaması: Platform, satıcı sunumlarını değerlendirmek ve önceden tanımlanmış kriterlere göre puanlamak için sağlam bir değerlendirme çerçevesi sağlar. Niteliksel ve niceliksel değerlendirmeleri destekleyerek adil ve tutarlı bir satıcı seçim sürecini kolaylaştırır.
 3. Sözleşme Yönetimi: Bonfire, sözleşmeleri depolamak ve yönetmek için temel sözleşme yönetimi yetenekleri sunar. Özel sözleşme yönetimi araçları kadar kapsamlı olmasa da, satın alma sürecinde sözleşme depolama ve referans için merkezi bir havuz sağlar.
 4. İşbirliği ve İletişim: Araç, tedarik ekipleri ve tedarikçiler arasında işbirliği sağlar. Kullanıcıların kaynak bulma ve değerlendirme sürecinde mesaj göndermesine, belge paylaşmasına ve açıklamalar yapmasına izin vererek etkili iletişimi teşvik eder.
 5. Analitik ve Raporlama: Bonfire, kaynak bulma faaliyetleri ve satıcı performansı hakkında içgörüler elde etmek için analitik ve raporlama özellikleri sağlar. Kullanıcılar, karar vermeyi iyileştirmek ve satın alma etkinliğini ölçmek için raporlar oluşturabilir, temel ölçümleri izleyebilir ve verileri analiz edebilir.

Sonuç

Satın alma süreçlerini optimize etmek isteyen işletmeler için doğru tedarik yönetimi aracını veya yazılımını seçmek çok önemlidir. Buradaki liste, her biri benzersiz özelliklere ve avantajlara sahip olan mevcut en iyi araçlardan bazılarını vurgulamaktadır. Aralarında, Görüş Gereksinimleri ALM Platformu satın alma yönetimi için kapsamlı ve güçlü bir çözüm olarak öne çıkıyor. Satıcı yönetimi, sözleşme yönetimi, tedarikçi işbirliği, kaynak bulma, RFx yönetimi, satınalma siparişi yönetimi ve analitik yetenekleri, onu satın alma operasyonlarını düzene sokmayı ve maliyet tasarrufu sağlamayı amaçlayan işletmeler için ideal bir seçim haline getirir. Özel gereksinimlerinizi değerlendirin ve tedarik yönetimi süreçlerinizi geliştirmek için kuruluşunuzun gereksinimlerine en uygun aracı seçin.

Bu gönderiyi paylaşmayı unutmayın!

Iyi

Gereksinim Yönetimini ve Doğrulamayı Kolaylaştırma

Temmuz 11th, 2024

10:4 EST | 7:XNUMX CET | sabah XNUMX PST'de

Louis Arduin

Louis Arduin

Kıdemli Danışman, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Kıdemli Yazılım Kalitesi Danışmanı, Razorcat Development GmbH

Visure Çözümleri ve Razorcat Geliştirme ile Bütünleşik Bir Yaklaşım TESSY

En iyi sonuçlar için gereksinim yönetimini ve doğrulamayı nasıl kolaylaştıracağınızı öğrenin.