Vizör Çözümleri


Destek
Kaydol
Giriş Yap
Ücretsiz Deneme başlat

Sözlük

Sözlük

İçindekiler

Kısaltmalar
Şartlar
Tanım
EOI
İlgi ifadesi
Potansiyel tedarikçilerin veya yüklenicilerin bir ihale veya satın alma sürecine katılma konusundaki ilgisini ölçmek için kullanılan bir belge. İlgili tarafların teklif verme niyetlerini ifade etmeleri ve ilgili bilgileri toplamaları için bir fırsat sağlar.
ITB
Teklif Daveti
Bir alıcı tarafından potansiyel tedarikçilere verilen ve onları mal veya hizmet tedariki için teklif vermeye davet eden resmi bir belge. ITB, kazanan teklifi seçmek için gereklilikleri, şartları ve koşulları ve ayrıca değerlendirme kriterlerini ana hatlarıyla belirtir.
Niyet
Niyet mektubu
Bir alıcının belirli bir tedarikçi ile sözleşme yapma niyetini ifade eden bağlayıcı olmayan bir belge. Önerilen anlaşmanın temel hüküm ve koşullarını ana hatlarıyla belirtir ve nihai sözleşme imzalanmadan önce bir ön anlaşma görevi görür.
MOU
Mutabakat Zaptı
İki veya daha fazla taraf arasındaki bir işbirliği anlaşmasının şartlarını ve ayrıntılarını özetleyen bir belge. Genellikle yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturmadan işbirliği için bir çerçeve oluşturmak için kullanılır.
RFI
Bilgi talebi
Potansiyel tedarikçilerden veya yüklenicilerden yetenekleri, ürünleri veya hizmetleri hakkında bilgi toplamak için kullanılan bir belge. Alıcının, resmi bir ihale sürecini başlatmadan önce piyasayı değerlendirmesine ve bilinçli kararlar vermesine yardımcı olur.
RFP
Teklif Talebi
Mal veya hizmetlerin sağlanması için potansiyel tedarikçilerden veya yüklenicilerden teklif talep eden bir belge. RFP, alıcının gereksinimlerini, değerlendirme kriterlerini ve sözleşme şartlarını özetleyerek teklif sahiplerinin tekliflerini özetleyen ayrıntılı teklifler sunmalarına olanak tanır.
TEKLİF TALEBİ
Teklif Talebi
Mal veya hizmet tedariki için potansiyel tedarikçilerden veya yüklenicilerden fiyat teklifi istemek için kullanılan bir belge. Teklif talebi tipik olarak alıcının gereksinimlerini, spesifikasyonlarını ve diğer ilgili ayrıntıları içerir ve tedarikçilerin fiyatlandırma bilgileri sağlamasına olanak tanır.
SLA
Hizmet Seviyesi Anlaşması
Bir hizmet sağlayıcı ile bir müşteri arasında, üzerinde anlaşmaya varılan hizmet düzeyini tanımlayan bir sözleşme. Hizmet için kapsam, kalite ve performans ölçümlerinin yanı sıra belirtilen gereksinimleri karşılamamanın sonuçlarını ana hatlarıyla belirtir.
Ekmek
Çalışma Beyanı
Bir yüklenici veya tedarikçi tarafından gerçekleştirilecek işi tanımlayan bir belge. SoW, projenin hedeflerini, çıktılarını, zaman çizelgesini ve diğer özel gereksinimleri ana hatlarıyla belirtir. Proje boyunca hem alıcı hem de tedarikçi için bir referans görevi görür.
TOR
Başvuru şartları
Bir projenin veya girişimin amaçlarını, kapsamını ve çıktılarını özetleyen bir belge. Görev Tanımı, satın alma süreci ve müteakip proje uygulaması için bir rehber görevi görerek projenin gereksinimlerinin, zaman çizelgelerinin, rollerinin ve sorumluluklarının net bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
Teklif
Teklif
Bir ihale veya satın alma fırsatına cevaben bir tedarikçi veya yüklenici tarafından sunulan resmi bir teklif. Teklif edilen fiyatı, işin kapsamını ve alıcının teklifi değerlendirmek ve kazanan teklifi seçmek için ihtiyaç duyduğu diğer ilgili bilgileri içerir.
Değerlendirme kriterleri
Değerlendirme kriterleri
Bir ihale sürecindeki teklifleri veya teklifleri değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılan faktörler seti. Değerlendirme kriterleri, alıcı tarafından belirlenen fiyat, teknik yetenekler, deneyim, kalite, teslimat zaman çizelgeleri ve diğer ilgili faktörleri içerebilir.
Çerçeve Anlaşması
Çerçeve Anlaşması
Bir alıcı ile bir veya daha fazla tedarikçi arasında, gelecekteki tedarik faaliyetleri için hüküm ve koşulları belirleyen uzun vadeli bir anlaşma. Belirli mal veya hizmet kategorileri için şartları, fiyatlandırmayı ve koşulları önceden belirleyerek satın alma sürecini kolaylaştırır.
Incoterms
Incoterms
Uluslararası ticaret işlemlerinde alıcı ve satıcının hak ve yükümlülüklerini tanımlayan uluslararası ticari terimler. Incoterms, nakliye, sigorta, gümrük işlemleri ve malların teslimiyle ilgili diğer masraf ve risklerden kimin sorumlu olduğunu belirtir.
Tedarik
Tedarik
Dış kaynaklardan mal, hizmet veya eser edinme süreci. Gereksinimlerin belirlenmesi, tedarikçilerin tedarik edilmesi, tekliflerin alınması, tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşmelerin müzakere edilmesi ve tedarikçi ilişkilerinin yönetilmesi gibi faaliyetleri içerir.
Yeterlilik Kriterleri
Yeterlilik Kriterleri
Potansiyel tedarikçilerin veya yüklenicilerin bir ihale veya satın alma sürecine katılmak için karşılaması gereken özel gereklilikler. Yeterlilik kriterleri, finansal istikrar, teknik uzmanlık, yasal uyumluluk, geçmiş performans ve diğer ilgili faktörleri içerebilir.
Açık eksiltme
Açık eksiltme
Tedarikçilerin belirli bir ürün veya hizmet için en düşük fiyatı sunmak için rekabet ettiği bir çevrimiçi teklif verme süreci. Alıcı yüksek bir talep fiyatıyla başlar ve kademeli olarak düşürür, bu da tedarikçileri müzayede bitene kadar giderek daha rekabetçi teklifler vermeye teşvik eder.
Tek Kaynaklı Tedarik
Tek Kaynaklı Tedarik
Alıcının rekabet olmaksızın tek bir tedarikçi seçtiği bir satın alma yöntemi. Bu yöntem tipik olarak yalnızca bir kalifiye tedarikçi mevcut olduğunda veya rekabetçi bir süreçle karşılanamayan acil bir ihtiyaç olduğunda kullanılır.
Satıcı
Satıcı
Bir alıcıya veya müşteriye mal, hizmet veya iş sağlayan bir varlık veya kuruluş. Tedarikçiler, alıcının gereksinimlerini karşılayan ve mal veya hizmet sağlanması için bir sözleşme ilişkisine giren bireyler, şirketler veya diğer kuruluşlar olabilir.
hassas
hassas
Potansiyel tedarikçilerin veya yüklenicilerin mal, hizmet veya yapım işleri sağlamak için teklif veya teklif sunduğu resmi süreç. İhale süreci tipik olarak bir teklif çağrısını, tekliflerin değerlendirilmesini ve bir sözleşmeye girmek için kazanan teklif sahibinin seçimini içerir.
Paranızın karşılığını alın
Paranızın karşılığını alın
Ödenen fiyat ile bir satın alma işleminden elde edilen kalite veya faydalar arasındaki optimum dengeyi değerlendiren bir kavram. Para karşılığı değer, yalnızca ön maliyeti değil, aynı zamanda tedarik edilen mal veya hizmetlerin uzun vadeli değerini, verimliliğini ve etkililiğini de dikkate alır.
En İyi ve Son Teklif
En İyi ve Son Teklif
Kısa listeye alınan tedarikçilere veya yüklenicilere en rekabetçi ve geliştirilmiş tekliflerini veya tekliflerini sunmaları için verilen son fırsat. Alıcının nihai kararı vermeden önce pazarlık yapmasına ve en uygun teklifi seçmesine olanak tanır.
Çıkar Çatışması
Çıkar Çatışması
Bir kişinin veya kuruluşun kişisel çıkarlarının veya bağlantılarının, satın alma sürecinin tarafsız veya çıkarlarına en uygun şekilde hareket etme becerilerini tehlikeye atabileceği bir durum. Tedarik faaliyetlerinde adalet ve bütünlüğü sağlamak için çıkar çatışmasından kaçınılmalıdır.
Zorlayıcı Nedenler
Zorlayıcı Nedenler
Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyen, ilgili tarafların kontrolü dışındaki öngörülemeyen bir olay veya durum. Doğal afetler veya siyasi huzursuzluk gibi mücbir sebepler, etkilenen tarafı ifadan muaf tutabilir veya geciktirebilir.
Ortak Girişim
Ortak Girişim
İki veya daha fazla tarafın belirli bir proje veya faaliyeti üstlenmek için kaynaklarını ve uzmanlıklarını birleştirmeyi kabul ettiği bir iş anlaşması. Ortak girişimler genellikle özel beceriler veya ortak yatırım gerektiren satın alma fırsatlarını takip etmek için kurulur.
NDA
Gizlilik Sözleşmesi
İlgili taraflar arasında gizlilik yükümlülükleri oluşturan yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme. Bir gizlilik anlaşması (NDA), satın alma sürecinde paylaşılan hassas bilgilerin gizli kalmasını ve yetkisiz taraflara ifşa edilmemesini sağlar.
Performans Tahvili
Performans Tahvili
Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve yerine getirilmesini sağlamak için bir tedarikçi veya yüklenici tarafından sağlanan bir mali garanti. Kesin teminat, tedarikçinin üzerinde anlaşmaya varılan şart ve koşulları yerine getirmemesi durumunda tazminat sağlayarak alıcıyı korur.
Ön yeterlilik
Ön yeterlilik
Potansiyel tedarikçileri veya yüklenicileri resmi bir ihale veya satın alma sürecine katılmaya davet etmeden önce niteliklerine, yeteneklerine ve deneyimlerine göre değerlendirme ve kısa listeye alma süreci. Ön yeterlilik, seçim sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur.
Paydaş
Paydaş
Bir satın alma süreci veya projesinin sonucundan etkilenen veya bundan etkilenen bir kişi, grup veya kuruluş. Paydaşlar, alıcıları, tedarikçileri, çalışanları, müşterileri, toplulukları, devlet kurumlarını veya diğer ilgili tarafları içerebilir.
Varyasyon sırası
Varyasyon sırası
Mevcut bir sözleşmenin şartlarını ve koşullarını değiştiren veya tadil eden yazılı bir belge. Bir varyasyon siparişi, kapsam, özellikler, fiyat, zaman çizelgeleri veya diğer herhangi bir sözleşme unsurundaki değişiklikleri içerebilir ve ilgili her iki tarafın da anlaşmasını ve onayını gerektirir.
Satıcı
Satıcı
Bir alıcıya mal, hizmet veya iş sağlayan bir tedarikçi veya yüklenici. "Satıcı" terimi, mal veya hizmetlerin sağlanması için sözleşmeye dayalı bir ilişkiye giren harici bir varlığa atıfta bulunmak için genellikle "tedarikçi" ile birbirinin yerine kullanılır.
ağırlık
ağırlık
Teklifleri veya teklifleri değerlendirirken ve karşılaştırırken belirli değerlendirme kriterlerine veya faktörlerine verilen önem veya değer. Ağırlıklandırma, değerlendirme sürecindeki her bir kriterin göreceli önemini belirler ve kazanan teklifin nihai seçimini etkiler.

Bu gönderiyi paylaşmayı unutmayın!

Iyi

Gereksinim Yönetimini ve Doğrulamayı Kolaylaştırma

Temmuz 16th, 2024

10:4 EST | 7:XNUMX CET | sabah XNUMX PST'de

Louis Arduin

Louis Arduin

Kıdemli Danışman, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Kıdemli Yazılım Kalitesi Danışmanı, Razorcat Development GmbH

Visure Çözümleri ve Razorcat Geliştirme ile Bütünleşik Bir Yaklaşım TESSY

En iyi sonuçlar için gereksinim yönetimini ve doğrulamayı nasıl kolaylaştıracağınızı öğrenin.