Vizör Çözümleri


Destek
Kaydol
Giriş Yap
Ücretsiz Deneme başlat

Proje Tedarik Yönetimi Süreç Akışının 6 Aşaması

Proje Tedarik Yönetimi Süreç Akışının 6 Aşaması

İçindekiler

Etkili proje tedarik yönetimi, herhangi bir projenin başarısı için çok önemlidir. Proje gereksinimlerini karşılamak için dış tedarikçilerden, yüklenicilerden veya satıcılardan mal ve hizmet alınmasını içerir. Sorunsuz ve verimli bir satın alma süreci sağlamak için proje yöneticileri, altı aşamadan oluşan iyi tanımlanmış bir süreç akışını takip eder. Bu makale, bu aşamaları ayrıntılı olarak inceliyor, önemlerini ve temel faaliyetlerini vurguluyor.

Proje tedarik yönetimi

1. Aşama: Tedarik Yönetimini Planlayın

Proje tedarik yönetiminin ilk aşaması planlamadır. Bu aşamada proje yöneticisi, proje ekibi ve paydaşlarla işbirliği içinde bir satın alma yönetim planı geliştirir. Bu plan, satın alma stratejisini ana hatlarıyla belirtir, potansiyel tedarikçileri belirler ve proje hedefleriyle uyumlu olan satın alma yaklaşımını oluşturur. Bu aşamadaki temel faaliyetler şunları içerir:

Tedarik Hedeflerini Tanımlama

Projenin satın alma ihtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlayın. Mal mı, hizmet mi yoksa her ikisi mi, neyin tedarik edilmesi gerektiğini belirleyin. Belirli satın alma hedeflerini tanımlayın ve bunları projenin genel hedefleriyle uyumlu hale getirin.

Potansiyel Tedarikçilerin Belirlenmesi

Potansiyel tedarikçileri belirlemek ve yeteneklerini değerlendirmek için pazar araştırması yapın. Uzmanlık, itibar, geçmiş performans ve finansal istikrar gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Projenin gereksinimlerini karşılayabilecek potansiyel tedarikçilerin bir listesini oluşturun.

Tedarik Stratejisinin Geliştirilmesi

Projenin ihtiyaçlarına göre satın alma yaklaşımını ve stratejisini tanımlayın. Rekabetçi teklif verme, sözleşme görüşmeleri yapma veya tedarikçilerle uzun vadeli ilişkiler kurma konusunda karar verin. Bilgiye dayalı kararlar almak için maliyet, kalite, zaman ve risk gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

Tedarik Yönetim Planının Oluşturulması

Satın alma stratejisi, seçim kriterleri, satın alma belgeleri ve satın alma süreci için zaman çizelgesi dahil olmak üzere satın alma yönetim planını belgeleyin. Bu plan sonraki aşamaların yürütülmesine rehberlik edecektir.

2. Aşama: Tedariklerin Yürütülmesi

Tedarik yönetimi planı yürürlüğe girdikten sonra, proje, proje satın alma yönetiminin ikinci aşamasına girer: satın almaların yürütülmesi. Bu aşama, satın alma planının yürütülmesini, tedarikçilerin seçilmesini ve sözleşmelerin sonuçlandırılmasını içerir. Bu aşamadaki temel faaliyetler şunları içerir:

İhale Dokümanlarının Hazırlanması

Teklif talepleri (RFP'ler), fiyat teklifi talepleri (RFQ'ler) ve teklif davetleri (ITB'ler) gibi satın alma belgeleri geliştirin. Bu belgeler, projenin gerekliliklerini, değerlendirme kriterlerini ve potansiyel tedarikçiler için şart ve koşulları özetlemektedir.

Tedarikçi Tekliflerini İsteme

Tedarik belgelerini potansiyel tedarikçilere verin ve onları tekliflerini sunmaya davet edin. Teklifleri fiyat, kalite, teknik yeterlilik ve proje gereksinimlerine uygunluk gibi önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirin.

Tedarikçi Seçimi

Değerlendirme kriterlerini ve projenin özel ihtiyaçlarını dikkate alarak tedarikçi tekliflerini inceleyin ve karşılaştırın. En nitelikli tedarikçileri seçin ve karşılıklı olarak faydalı bir anlaşmaya varmak için hüküm ve koşulları müzakere edin.

Sözleşmelerin Sonuçlandırılması

Seçilen tedarikçilerle sözleşmeler geliştirin ve yürütün. Sözleşmeler, işin kapsamını, teslimatları, ödeme koşullarını, zaman çizelgelerini ve diğer ilgili sözleşme hükümlerini açıkça tanımlamalıdır. İlgili tüm tarafların şartları anladığından ve kabul ettiğinden emin olun.

3. Aşama: Tedariklerin Kontrolü

Proje satın alma yönetiminin üçüncü aşaması, satın alma faaliyetlerini kontrol etmeye ve izlemeye odaklanır. Tedarikçi performansını izlemeyi, değişiklikleri yönetmeyi ve sözleşmelerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek sorunları çözmeyi içerir. Bu aşamadaki temel faaliyetler şunları içerir:

Tedarikçi Performansını İzleme

Sözleşmeden doğan yükümlülüklere uyumu sağlamak için tedarikçi performansını düzenli olarak izleyin. Teslimat süreleri, teslimatların kalitesi ve proje özelliklerine bağlılık gibi temel performans göstergelerini (KPI'lar) takip edin. Herhangi bir performans sorununu derhal ele alın ve ceza vermek veya çare aramak gibi uygun önlemleri alın.

Değişiklikleri Yönetme

Proje yürütme aşamasında meydana gelebilecek değişiklikleri tahmin edin ve yönetin. Tedarikçilerden gelen değişiklik taleplerini değerlendirin ve bunların projenin kapsamı, programı ve bütçesi üzerindeki etkilerini değerlendirin. Değişiklikleri tüm paydaşların çıkarlarını gözeterek kontrollü bir şekilde uygulayın.

Anlaşmazlıkları çözmek

Tedarikçilerle ihtilaf veya anlaşmazlık olması durumunda, sözleşmelerde belirtilen yerleşik ihtilaf çözüm prosedürlerini izleyin. Karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmak için müzakerelere veya arabuluculuğa katılın. Gerekirse, anlaşmazlığı bir üst makama taşıyın veya yasal yollara başvurun.

4. Aşama: Tedariklerin Kapatılması

Proje tedarik yönetiminin dördüncü aşaması, kapanış aşamasıdır. Bu, satın alma faaliyetlerinin tamamlanmasını ve resmi olarak kapatılmasını içerir. Bu aşamadaki temel faaliyetler şunları içerir:

Tedarik Denetimlerinin Yürütülmesi

Satın alma sürecinin genel etkinliğini değerlendirmek için bir satın alma denetimi gerçekleştirin. Sözleşme belgelerini, tedarikçi performans kayıtlarını ve satın alma politikaları ve prosedürlerine uyumu gözden geçirin. İyileştirme için herhangi bir alanı belirleyin ve öğrenilen dersleri gelecekteki projelere dahil edin.

Teslimatları Doğrulama

Tedarikçilerin üzerinde anlaşmaya varılan malları veya hizmetleri sözleşme gerekliliklerine göre teslim ettiğini doğrulayın. Teslimatları inceleyin, kabul testleri yapın ve projenin kalite standartlarını karşıladıklarından emin olun.

Kapanış Sözleşmeleri

Tüm sözleşme yükümlülüklerinin tamamlandığını teyit ederek sözleşmeleri resmi olarak kapatın. Tüm ödemelerin yapıldığından ve çözülmemiş sorunların veya anlaşmazlıkların çözüldüğünden emin olun. Varsa, haciz, garanti ve kesin teminatların kaldırılması gibi gerekli belgeleri edinin.

5. Aşama: Tedarikçileri Değerlendirin

Proje satın alma yönetiminin beşinci aşaması, gelecekteki projeler için içgörü toplamak üzere tedarikçilerin performansını değerlendirmeyi içerir. Bu aşama, güvenilir tedarikçilerden oluşan bir veri tabanını sürdürmek ve satın alma süreçlerini iyileştirmek için gereklidir. Bu aşamadaki temel faaliyetler şunları içerir:

Tedarikçi Performansını Değerlendirme

Her tedarikçinin performansını önceden tanımlanmış metrik ve kriterlere göre değerlendirin. Kalite, zamanlılık, yanıt verebilirlik ve sözleşmeden doğan yükümlülüklere bağlılık gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Tedarikçileri derecelendirin ve güçlü yönleri ve iyileştirme alanları hakkında geri bildirim sağlayın.

Tedarikçi Veritabanını Güncelleme

Değerlendirme sonuçlarına göre tedarikçi veritabanını veya satıcı listesini güncelleyin. İletişim bilgileri, yetenekleri ve performans geçmişleri dahil olmak üzere tedarikçiler hakkında doğru ve güncel bilgileri koruyun. Gelecekteki satın alma ihtiyaçları için bu veritabanını referans olarak kullanın.

6. Aşama: Alınan Dersler

Proje satın alma yönetiminin son aşaması, satın alma sürecinden öğrenilen derslerin kaydedilmesini ve belgelenmesini içerir. Bu bilgi, sürekli iyileştirme ve gelecekteki satın alma faaliyetlerini geliştirmek için paha biçilmezdir. Bu aşamadaki temel faaliyetler şunları içerir:

Tedarik Bilgilendirmelerinin Yürütülmesi

Genel satın alma deneyimini tartışmak için proje ekibi, paydaşlar ve tedarikçilerle bilgi alma oturumları düzenleyin. Neyin iyi çalıştığı ve gelecekteki tedariklerde nelerin iyileştirilebileceği hakkında geri bildirim ve içgörüler toplayın.

Öğrenilen Derslerin Belgelenmesi

Tedarik sürecinden öğrenilen dersleri resmi bir belgeye kaydedin. Başarılı uygulamaların ayrıntılarını, karşılaşılan zorlukları ve iyileştirme önerilerini ekleyin. Gelecekteki satın alma kararlarını geliştirmek için bu bilgileri proje ekibi ve paydaşlarla paylaşın.

Proje yöneticileri, proje satın alma yönetiminin bu altı aşamasını takip ederek iyi yapılandırılmış ve verimli bir satın alma süreci sağlayabilir. Etkili satın alma yönetimi, gerekli kaynakları elde ederek, maliyetleri kontrol ederek, riskleri azaltarak ve tedarikçilerle güçlü ilişkiler kurarak projenin başarısına katkıda bulunur.

Bu gönderiyi paylaşmayı unutmayın!

Iyi

Gereksinim Yönetimini ve Doğrulamayı Kolaylaştırma

Temmuz 11th, 2024

10:4 EST | 7:XNUMX CET | sabah XNUMX PST'de

Louis Arduin

Louis Arduin

Kıdemli Danışman, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Kıdemli Yazılım Kalitesi Danışmanı, Razorcat Development GmbH

Visure Çözümleri ve Razorcat Geliştirme ile Bütünleşik Bir Yaklaşım TESSY

En iyi sonuçlar için gereksinim yönetimini ve doğrulamayı nasıl kolaylaştıracağınızı öğrenin.