Vizör Çözümleri


Destek
Kaydol
Giriş Yap
Ücretsiz Deneme başlat

Model Tabanlı Sistem Mühendisliğinde Yapay Zeka (AI)

Model Tabanlı Sistem Mühendisliğinde Yapay Zeka (AI)

İçindekiler

Yapay Zeka (AI), mühendislik ve sistem tasarımı dünyasında hızla öne çıkıyor ve Model Tabanlı Sistem Mühendisliğine (MBSE) yaklaşma biçimimizde devrim yaratma potansiyeline sahip. Yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak, sistem mühendisliği süreçlerimizin verimliliğini ve etkinliğini artırabilir ve sonuç olarak daha iyi, daha dayanıklı sistemler sunabiliriz.

Bu makale, yapay zekanın MBSE'ye uygulanabileceği çeşitli yolları araştırıyor ve bu teknolojileri iş akışlarımıza başarılı bir şekilde entegre etmek için aşılması gereken bazı zorlukları vurguluyor.

MBSE'de Yapay Zeka: Uygulamalar ve Avantajlar

MBSE Eğitim Kursları

AI'nın MBSE'ye uygulanabileceği birçok yol vardır. En umut verici uygulamalardan bazıları şunlardır:

 1. Akıllı Gereksinim Analizi: Dokümantasyon, kullanıcı geri bildirimi ve sosyal medya gibi metin kaynaklarından gereksinimleri otomatik olarak çıkarmak için doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi (ML) gibi yapay zeka teknolojileri kullanılabilir. Bu, gereksinimleri manuel olarak belirlemek ve analiz etmek için gereken zaman ve çabayı önemli ölçüde azaltabilir ve ayrıca yakalanan gereksinimlerin doğruluğunu ve eksiksizliğini geliştirebilir.
 2. Otomatik Model Oluşturma: Üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) ve takviyeli öğrenme (RL) gibi yapay zeka teknikleri, üst düzey özelliklerden sistem modellerini otomatik olarak oluşturmak için kullanılabilir. Bu, manuel olarak modeller oluşturmak için gereken zaman ve çabayı azaltabilir ve ayrıca üretilen modellerin soyutlama ve genellik düzeyini artırabilir.
 3. Akıllı Model Doğrulaması: Kural tabanlı uzman sistemler ve makine öğrenimi algoritmaları gibi yapay zeka teknolojileri, modelleri gereksinimlere göre otomatik olarak doğrulamak ve olası sorunları veya anormallikleri belirlemek için kullanılabilir. Bu, doğrulama görevlerini manuel olarak gerçekleştirmek için gereken zaman ve çabayı azaltabilir ve ayrıca elde edilen doğrulama sonuçlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırabilir.
 4. Otonom Karar Verme: Derin pekiştirmeli öğrenme (DRL) gibi yapay zeka teknikleri, otonom aracıları karmaşık, belirsiz ortamlarda karar vermeleri için eğitmek üzere kullanılabilir. Bu, tehlikelerden kaçınmak ve kazaları önlemek için zamanında ve doğru karar vermenin gerekli olduğu güvenlik açısından kritik sistemlerde özellikle yararlı olabilir.

MBSE'de AI Uygulamanın Faydaları

MBSE uygulayıcıları, bu ve diğer AI teknolojilerinden yararlanarak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi önemli avantaj elde edebilir:

 1. Verimliliği arttırmak: AI, gereksinim analizi, model oluşturma ve doğrulama gibi MBSE'de yer alan birçok manuel görevi otomatikleştirebilir. Bu, bu görevleri gerçekleştirmek için gereken zamanı ve çabayı azaltabilir ve mühendislerin sistem tasarımının daha karmaşık ve yaratıcı yönlerine odaklanmasına olanak tanır.
 2. Geliştirilmiş Doğruluk ve Tutarlılık: Yapay zeka algoritmaları, gereksinim analizi ve model doğrulama gibi görevleri insan mühendislerden daha yüksek doğruluk ve tutarlılıkla gerçekleştirebilir. Bu, daha güvenilir ve sağlam sistemlere yol açabilir ve hata ve kusur riskini azaltabilir.
 3. Gelişmiş Karar Verme: Yapay zeka algoritmaları, büyük miktarda veriyi analiz ederek ve insanların tespit etmesi zor veya imkansız olan kalıpları ve eğilimleri belirleyerek mühendislerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir. Bu, daha etkili sistem tasarımlarına yol açabilir ve mühendislerin maliyetli hatalardan ve yeniden çalışmalardan kaçınmasına yardımcı olabilir.
 4. Artırılmış Esneklik ve Uyarlanabilirlik: Yapay zeka, geleneksel modellerden daha soyut ve genel modeller oluşturarak mühendislerin daha esnek ve uyarlanabilir sistemler geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu, sistemlerin öngörülemeyen durumları daha iyi ele almasına ve değişen ortamlara uyum sağlamasına olanak sağlayabilir.

MBSE'de Yapay Zekanın Zorlukları

Yapay zekanın MBSE'deki faydaları önemli olmakla birlikte, bu teknolojileri iş akışlarımıza başarılı bir şekilde entegre etmek için ele alınması gereken bir takım zorluklar da vardır. En önemli zorluklardan bazıları şunlardır:

 1. Veri kalitesi: Yapay zeka modellemesi için kullanılan verilerin doğruluğu ve eksiksizliği, herhangi bir yapay zeka odaklı sistemin başarısı için kritik öneme sahiptir. MBSE'de, farklı modeller ve simülasyonlar eksik veya tutarsız verilere dayanabileceğinden, verilerin kalitesi büyük bir zorluk olabilir. Bu, yanlış tahminlere ve güvenilmez sonuçlara yol açabilir.
 2. karmaşıklık: Sistemler daha karmaşık hale geldikçe, modelleme ve simülasyon için gereken veri miktarı da katlanarak artmaktadır. Bu, büyük miktarda veriyi verimli bir şekilde yönetmeyi ve işlemeyi zorlaştırabilir. Ayrıca, AI sistemleri daha karmaşık hale geldikçe, AI modellerinin ve simülasyonlarının sonuçlarını anlamak ve yorumlamak zor olabilir.
 3. Standartların Eksikliği: Şu anda, AI modelleme ve simülasyonunda bir standardizasyon eksikliği var. Bu, farklı yapay zeka araçlarının ve sistemlerinin, modelleme ve simülasyon için farklı yaklaşımlar kullanabileceği, bu da sonuçların karşılaştırılmasını ve farklı sistemler arasında tutarlılığın sağlanmasını zorlaştırabileceği anlamına gelir.
 4. Entegrasyon: AI araçlarını ve sistemlerini mevcut MBSE iş akışlarıyla entegre etmek büyük bir zorluk olabilir. Bu, hem AI hem de MBSE hakkında derin bir anlayış ve farklı araç ve sistemleri entegre etmede uzmanlık gerektirir.
 5. Etik ve Güvenlik: Herhangi bir teknolojide olduğu gibi, yapay zeka da etik ve güvenlikle ilgili endişeleri dile getirebilir. Örneğin, AI sistemleri önyargılı veya ayrımcı olabilir veya siber saldırılara karşı savunmasız olabilir. Bu endişeleri ele almak, dikkatli planlama ve risk yönetimi gerektirir.
 6. İnsan Uzmanlığı: AI araçları ve sistemleri, yalnızca onları tasarlayan ve kullanan insanlar kadar iyidir. MBSE'de, sonuçların doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için alanı anlayan ve yapay zeka araçları ve sistemleriyle çalışabilen uzmanlara sahip olmak önemlidir.

AI Nasıl Yardımcı Olur?

AI, insanın karar verme sürecini artırmak ve MBSE sürecinin genel verimliliğini artırmak için kullanılabilir. Örneğin, sistem geliştirme sırasında üretilen büyük miktarda veriyi analiz etmek için makine öğrenimi algoritmaları uygulanabilir ve sistem tasarımını ve performansını optimize etmek için kullanılabilecek bilgiler sağlar.

Yapay zeka, MBSE sürecinin gereksinim yönetimi ve doğrulama gibi belirli yönlerinin otomatikleştirilmesine de yardımcı olabilir. Örneğin, doğal dil işleme (NLP) teknikleri, sözleşmeler, yönetmelikler ve standartlar gibi metinsel kaynaklardan gereksinimleri çıkarmak ve ardından bunları otomatik olarak sistem modellerine eşlemek için kullanılabilir. Bu, zamandan tasarruf sağlayabilir ve manuel gereksinimlerin ortaya çıkarılması ve analiziyle ilişkili hataları azaltabilir.

Yapay zekanın MBSE'de uygulanabileceği bir başka alan da simülasyon ve modellemedir. Makine öğrenimi algoritmaları, performans ölçümleri, çevre koşulları ve kullanıcı geri bildirimi gibi girdi verilerine dayalı olarak sistem modellerini otomatik olarak oluşturmak ve optimize etmek için kullanılabilir. Bu, sonuçların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırırken, sistem modellerini geliştirmek ve test etmek için gereken zaman ve kaynakları azaltmaya yardımcı olabilir.

MBSE için AI En İyi Uygulamaları

Bu zorlukların üstesinden gelmek için, MBSE'de AI uygularken takip edilebilecek birkaç en iyi uygulama vardır. Bunlar şunları içerir:

 1. Standardizasyon ve Birlikte Çalışabilirlik: AI araçlarının mevcut MBSE iş akışlarına entegre edilebilmesini sağlamak için, farklı sistemler arasında bilgi alışverişi için standart arayüzler ve veri formatları oluşturmak önemlidir. Bu, yapay zeka tarafından oluşturulan sonuçların tutarlı olmasını ve genel sistem geliştirme sürecine kolayca entegre edilmesini sağlamaya yardımcı olabilir.
 2. Veri Kalitesi ve Kullanılabilirliği: Makine öğrenimi algoritmalarının etkili bir şekilde eğitilebilmesini ve doğrulanabilmesini sağlamak için sistem gereksinimleri, tasarımlar ve performans ölçümleriyle ilgili yüksek kaliteli verilerin toplanmasına ve yönetilmesine öncelik verilmesi önemlidir. Bu, veri yönetişimi ve yönetim sistemlerine yatırım yapmanın yanı sıra veri toplama ve paylaşma için açık yönergeler ve standartlar oluşturmayı içerebilir.
 3. Açıklanabilirlik ve Şeffaflık: MBSE'de yapay zeka kullanımıyla ilgili etik ve yasal kaygıları ele almak için, yapay zeka tarafından oluşturulan sonuçların açıklanabilirliğine ve şeffaflığına öncelik vermek önemlidir. Bu, model yorumlanabilirliği ve açıklanabilir yapay zeka gibi tekniklerin uygulanmasını ve ayrıca yapay zeka modellerinin etik ve şeffaf uygulamalar kullanılarak geliştirilmesini ve doğrulanmasını sağlamayı içerebilir.
 4. İnsan-Yapay Zeka İşbirliği: MBSE'de yapay zekanın faydalarını en üst düzeye çıkarmak için, insan-yapay zeka işbirliğine öncelik vermek ve yapay zeka araçlarının insanın karar verme sürecini değiştirmek yerine artırmak için tasarlandığından emin olmak önemlidir. Bu, mühendislerin ve tasarımcıların yapay zeka araçlarıyla etkin bir şekilde çalışmak için gereken beceri ve bilgileri geliştirmelerine yardımcı olacak eğitim ve öğretim programlarına yatırım yapmayı içerebilir.

Visure Solutions'ın AI Entegrasyonu

Gereksinim Yönetimi için önde gelen bir ALM (Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi) yazılımı sağlayıcısı olan Visure Solutions, yakın zamanda AI teknolojisini ürünlerine entegre etmedeki öncü rolünü duyurdu. Bu hamle, yeni nesil Gereksinim Yönetimi araçlarının gelişini işaret ederek, Visure'ın tekliflerinin kapasitesini önemli ölçüde artıracak şekilde ayarlandı.

Yapay zeka teknolojisinin Visure'ın Gereksinim Yönetimi ALM platformuna entegrasyonu, kullanıcıların projelerinden daha derin içgörüler elde etmelerini sağlayarak, gereksinim sürecinin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Yeni teknoloji, potansiyel sorunların gerçek zamanlı olarak tanımlanmasını kolaylaştıracak, riskleri azaltacak ve üretkenliği artıracaktır. Visure'ın yazılımı, en yeni yeteneklerle artık yeniden çalışmayı en aza indirmek, maliyeti ve performansı optimize etmek ve veriye dayalı karar almayı etkinleştirmek için tahmine dayalı analitik desteği sunabilir.

Yazma Gereksinimleri Test Senaryoları

Gereksinimleri ve test senaryolarını manuel olarak yazmak sıkıcı ve hataya açık bir görev olabilir, ancak sistemin belirtilen gereksinimleri karşılamasını sağlamak çok önemlidir. Visure'ın AI entegrasyonu, sistem gereksinimlerinden otomatik olarak test senaryoları oluşturarak bu süreci basitleştirebilir. 

Yazma Gereksinimleri

Yazma gereksinimleri, çok fazla çaba ve ayrıntılara dikkat gerektiren zaman alıcı bir görev olabilir. Ancak Visure'ın AI entegrasyonu, bu sürecin otomatikleştirilmesine yardımcı olabilir. Entegrasyon, mevcut verileri ve en iyi uygulamaları kullanarak gereksinimler önerir.

Gereksinim Düzeltmeleri Önerme

Visure'ın yapay zeka entegrasyonu, en iyi niyetlere ve dikkatli incelemeye rağmen gereksinimlerdeki potansiyel hataları belirlemeye ve düzeltmeler önermeye yardımcı olabilir. Bu, gereksinimlerin kapsamlı ve doğru olmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Gereksinimleri Otomatik Olarak Oluştur

Gereksinimlerin oluşturulması, gereksinim yönetiminin bir başka önemli bileşenidir. Visure'ın AI entegrasyonu, işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimler dahil olmak üzere teknik sistemler için gereksinimleri otomatik olarak oluşturarak bu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Gereksinimlerin Kalitesini Analiz Edin

Visure'ın yapay zeka entegrasyonu, uzmanlık ve ayrıntılara dikkat gerektiren titiz bir görev olan gereksinim kalitesini analiz etme sürecini kolaylaştırabilir. AI entegrasyonu ile gereksinimlerdeki olası hatalar veya tutarsızlıklar otomatik olarak belirlenebilir ve iyileştirme önerileri sunulabilir.

Belirli Bir Gereksinim İçin Gereksinimleri Otomatik Olarak Oluştur

AI entegrasyonu, belirli bir gereksinim için gereksinimleri, adımları ve beklenen sonuçları otomatik olarak oluşturabilir. Bu özellik, her gereksinimin ayrıntılı ve eksiksiz olmasını sağlayarak geliştirme sürecini daha verimli hale getirebilir.

Belirli bir Sektör için Uyumluluk Standartları Önerin

Bir geliştirme projesine uyumu sağlamak için endüstri standartlarına bağlı kalmak çok önemlidir. Visure'ın AI entegrasyonu, belirli sektöre dayalı olarak sistemin uyması için ilgili standartları önererek uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olabilir.

AI teknolojisinin Visure'ın Gereksinim Yönetimi Yazılımına entegrasyonunun, proje gereksinimlerinin belirlenmesinde ve yönetilmesinde daha iyi doğruluk ve verimlilik, daha hızlı veri işleme ve analiz, proje paydaşları arasında gelişmiş işbirliği ve iletişim, daha etkili karar verme dahil olmak üzere işletmelere sayısız fayda sağlaması bekleniyor. gerçek zamanlı veri içgörülerine ve yazılım geliştirmeye yönelik ileri görüşlü ve stratejik bir yaklaşıma dayalıdır. AI ayrıca manuel görevleri otomatikleştirebilir, gereksinimler oluşturabilir, test senaryoları oluşturabilir, insan hatalarını azaltabilir ve genel proje üretkenliğini ve performansını artırabilir. Sonuçta bu, daha düşük maliyetlere, daha hızlı pazara sürüm süresine ve daha iyi müşteri memnuniyetine yol açabilir.

Bu gönderiyi paylaşmayı unutmayın!

Iyi

Gereksinim Yönetimini ve Doğrulamayı Kolaylaştırma

Temmuz 16th, 2024

10:4 EST | 7:XNUMX CET | sabah XNUMX PST'de

Louis Arduin

Louis Arduin

Kıdemli Danışman, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Kıdemli Yazılım Kalitesi Danışmanı, Razorcat Development GmbH

Visure Çözümleri ve Razorcat Geliştirme ile Bütünleşik Bir Yaklaşım TESSY

En iyi sonuçlar için gereksinim yönetimini ve doğrulamayı nasıl kolaylaştıracağınızı öğrenin.