Visure Rapor Yöneticisi Özellik Listesi

Visure Rapor Yöneticisi Özellik Listesi

 • Ön tanımlı ve kurumsal (kullanıcı tanımlı) raporlar
 • Yeniden kullanılabilir raporlar projeler arasında
 • Çoklu proje raporları Panolar için
 • Raporlama yetenekleri aracılığıyla kullanılabilen tüm Görünüm Gereksinimleri öğeleri:
  • Gereksinimler, Hizmetler, Test Senaryoları, Kavramlar vb.
  • Özellikler
  • İzlenebilirlik ve izlenebilirlik matrisleri
  • UML ve fonksiyonel diyagramlar
 • Temel bilgilere dayalı raporlar
 • Kullanıcı tanımlı tasarım (stiller, yazı tipleri, renkler, başlıklar vb.)
 • Kullanıcı tanımlı hesaplamalar ve metrikler
 • Grafik oluşturma
 • Doğrudan ve dolaylı izlenebilirlik gösterimi
 • İçindekiler tablosunun otomatik oluşturulması
 • Çoklu çıktı biçimleri:
  • Adobe PDF
  • HTML
  • TXT
  • RTF
  • MS Word
  • MS Excel
  • XML
  • DIF
  • SYLK
 • Kullanılabilirliği kullanıcı rolüne göre raporlayın
 • Kullanıcının erişim haklarına göre raporun içeriği
 • Toplu modda rapor oluşturma
 • Raporlama yeteneklerini genişletmek için .Net ve C# programlama yetenekleri
yukarı