Yasal uyarı

Yasal uyarı ve kullanım koşulları

visusolves.com veya alt etki alanlarından herhangi birini (visusolves.es, visusolves.de, visu Resolutions.cn veya visu Resolutions.co.uk), hizmetleri veya ürünleri (bundan böyle “Portal”, “Hizmetler” veya “Hizmet” olarak anılacaktır) kullanarak aşağıdaki hüküm ve koşullara (“Kullanım Koşulları”) tabi olmayı kabul etmektedir.

Visure Solutions, Kullanım Koşullarını zaman zaman bildirimde bulunmaksızın güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Yeni araçların ve kaynakların piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere mevcut Hizmeti artıran veya geliştiren tüm yeni özellikler Kullanım Koşullarına tabi olacaktır. Bu tür değişikliklerden sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişikliklere onay verdiğiniz anlamına gelir. Kullanım Koşullarının en güncel sürümünü istediğiniz zaman şu adresten inceleyebilirsiniz: https://visuresolutions.com/legal-notice/. Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin ihlali, Hesabınızın feshedilmesine neden olacaktır.

İlgili taraf, bu Hüküm ve Koşulları istediği zaman kaydedebilir veya yazdırabilir ve kullanıcının bunu yapması tavsiye edilir.

Bu PORTAL'ın kullanımı, bu Genel Hüküm ve Koşulların her bir maddesinin KULLANICI tarafından açıkça kabul edilmesini gerektirir.

KULLANICI, bunu kabul etmemesi durumunda VISURE tarafından sunulan hizmetlere erişmekten ve/veya bunları kullanmaktan imtina edecek ve bu nedenle PORTAL'ı terk etmelidir.

2. TANIMLAR

 • Kullanıcı: Herhangi bir bilgi talebi göndermeden veya burada sunulan ürünleri satın almadan PORTAL'ı ziyaret eden ve hizmetlerinden yararlanan ve sözleşme taraflarından biri olarak görünen gerçek veya tüzel kişidir.
 • Müşteri: Başvuru form(lar)ını dolduran veya PORTAL üzerinden sunulan ürünleri satın alan, VISURE tarafından belirlenen genel hüküm ve koşulları kabul eden ve sözleşme taraflarından biri olarak görünen 18 yaş ve üstü gerçek veya tüzel kişidir. portal hizmetlerinden biridir.
 • Kişisel veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi..
 • Ticari içerik: PORTAL'da görüntülenen, baskı hataları veya stokta kalma durumu hariç olmak üzere, ürün ve fiyatla ilgili bilgiler, burada verilenlere göre öncelikli olacaktır; Daha önce belirtilmeyen herhangi bir hususla (ticari içerik) ilgili bilgiler olması durumunda, burada verilenler geçerli olacaktır.
 • Etki alanı adı: Bir İnternet sitesini IP adresiyle tanımlayan bir dizi karakter.
 • IP (İnternet Protokolü): İnternet üzerinden veri iletimini yöneten bir dizi kural.
 • Çerez: Kullanıcının PORTAL'a her girişinde Kullanıcıyı tanımlamak için kullanılacak bilgileri gönderen Kullanıcının bilgisayarının sabit diskine kurulu bir metin zinciri.

3. SUNULAN HİZMETLERİN AMACI VE TANIMI

VISURE, esas olarak yazılım geliştirme, pazarlama ve bakımla uğraşan bir ticari kuruluştur.

VISURE tarafından sunulan ürün ve hizmetler, 18 yaş ve üstü halka yöneliktir. Bu şekilde PORTAL, VISURE ürün ve hizmetlerini sunmak ve yaymak için bir araç olarak kabul edilir.

Bu nedenle, bu Genel Hüküm ve Koşullar, www.visu Resolutions.com web sitesinde sunulan tüm ürün ve hizmetler için geçerlidir. Bu ürün ve/veya hizmetlerin her birinin özellikleri PORTAL'da belirlenir. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, VISURE önceden uyarıda bulunmaksızın ve kullanıcı ile kurulan yasal ilişkinin niteliğini ve bu Genel Hüküm ve Koşullar'ı etkilememek kaydıyla hizmetin koşullarını ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

4. PORTAL'IN SUNDUĞU KULLANICILAR VE HİZMETLER

PORTAL, ziyaret eden tüm kullanıcılara açık hizmetler sunmaktadır. Söz konusu kullanıcılar, PORTAL'ı ancak işbu işbu sözleşmede yer alan hüküm ve koşulları kabul etmeleri ve yerine getirmeleri halinde kullanmaya yetkilidirler ve aksine PORTAL'dan çıkmak zorundadırlar. Bu bilgi hizmetlerinin kullanımı ücretsizdir.

5. YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. kapı

VISURE, doğrudan veya ikincil olarak şunlardan sorumlu tutulamaz: hizmet kalitesi, erişim hızı, PORTAL'ın düzgün işleyişi veya sürekli işleyişi; PORTAL'ı kullanırken Kullanıcının bilgisayarlarına verilen zararlar; içeriğin iletilmesi, yayılması, saklanması, yayınlanması, alınması, elde edilmesi veya bunlara erişimin bir sonucu olarak hukuka, ahlaki ilkelere ve genel kabul görmüş iyi uygulamalara veya kamu düzenine uyulmaması; iletilen, yayılan, saklanan veya yayınlanan içeriğin her türlü kusurları ve kusurları; KULLANICI tarafından sağlanan verilerin güncelliğini yitirmesi ve PORTAL hizmetlerinin kullanımı sırasında hatalı veya gerçeğe uygun olmayan verilerin sağlanması.

VISURE bu maddelerde daha önce web sitesinde duyurulmamış bir değişiklik yapacak olursa, kişisel iletişim yoluyla veya PORTAL içeriği güncellenerek KULLANICILAR en kısa sürede bilgilendirilecektir. .

5.2 Kullanıcı/KULLANICI

KULLANICI, girdiği ve VISURE'a gönderdiği veri ve bilgiler başta olmak üzere girdiği içerikten; her türlü hukuka aykırı, zarar verici, yaralayıcı ve/veya zararlı eylemin gerçekleştirilmesi; iftira niteliğinde, saldırgan, tehdit edici veya yabancı düşmanlığı niteliğindeki veya şiddeti, ırk, cinsiyet, ideoloji, din veya herhangi bir şekilde ahlaki değerlere karşı teşebbüsleri teşvik eden herhangi bir bilgi veya materyalin PORTAL'da veya PORTAL'da tanıtılması, saklanması veya yayılması ilkeleri, kamu düzeni, temel haklar, kamu özgürlükleri, üçüncü kişilerin onuru, yakınlığı veya itibarı ve genel olarak yürürlükteki düzenlemeler; ve PORTAL'a zarar verebilecek bilgisayar programlarının, verilerin, virüslerin, kodların, donanım veya telekomünikasyon ekipmanlarının veya PORTAL'ın herhangi bir hizmete zarar verebilecek diğer herhangi bir enstrümanın veya elektronik veya fiziksel cihazın PORTAL üzerinden sunulması, saklanması veya yayılması için, PORTAL'ın veya genel olarak herhangi bir üçüncü şahsa veya başka herhangi bir şekilde herhangi bir değişikliğe neden olabilecek veya normal çalışmasını engelleyebilecek ekipman, sistemler veya ağlar.

6. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET

Bu web sitesinin tamamı: metinler, resimler, grafikler, logolar, düğmeler, yazılım dosyaları, renk kombinasyonları ve içeriğinin yapısı, seçimi, sınıflandırılması ve düzeni fikri ve sınai mülkiyet kanunları tarafından korunmakta olup, bunun üzerine çoğaltma, dağıtım, kamuya açık iletişim ve dönüşüm kişisel ve özel kullanım haricinde yasaktır.

PORTAL, içeriğin doğru veya hatasız olduğunu veya kullanıcı tarafından ücretsiz kullanımının üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini garanti etmez. Kullanıcı, bu web sitesinin ve içeriğinin uygun veya uygunsuz kullanımından sorumlu olacaktır.

Aynı şekilde, site üzerinden satın alınan ürünlere ek olarak, bu sayfalarda yer alan bilgilerin amacına ve kullanılan araçlara bakılmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılması, iletilmesi, kopyalanması, aktarılması veya yeniden dağıtılması yasaktır.

7. BAĞLANTILAR

PORTAL, üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar içerebilir. Söz konusu web siteleri revize edilmemiştir ve PORTAL tarafından kontrol edilmemektedir. VISURE, söz konusu web sitelerinin içeriğinden veya bu sitelerin gizliliğine ilişkin alınan önlemlerden veya burada yer alan kişisel verilerin işlenmesinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. VISURE, bu web sitelerinin kullanım koşullarının ve gizlilik politikasının dikkatli bir şekilde okunmasını önerir.

www.visu Resolutions.com'a bir bağlantıyı etkinleştirmekle ilgileniyorsanız, açık onayını almak için lütfen VISURE'ı bilgilendirin. VISURE, PORTAL'ındaki bağlantıların etkinleştirilmesine itiraz etme hakkını saklı tutar.

8. GENEL KOŞULLAR

 1. Hizmeti kullanımınız, içerdiği her türlü içerik, bilgi veya işlevsellik dahil olmak üzere, "olduğu gibi" ve "mümkün olduğu gibi" sağlanır, zımni olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti içermez. satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantileri. Hizmeti kullanımınız için tüm sorumluluğu ve riski üstlenirsiniz.
 2. Visure Solutions'ın açık yazılı izni olmadan Hizmetin, Hizmetin kullanımının veya Hizmete erişimin herhangi bir bölümünü çoğaltmamayı, çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, yeniden satmamayı veya istismar etmemeyi kabul etmektesiniz.
 3. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak yasadışı, saldırgan, tehdit edici, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde, pornografik, müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı olduğunu veya herhangi bir tarafın fikri mülkiyetini veya bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğini belirlediğimiz İçeriği ve İçeriği içeren Hesapları kaldırabiliriz, ancak böyle bir yükümlülüğümüz yoktur. .
 4. İstenmeyen e-posta veya "spam" iletileri yüklememeli, göndermemeli, barındırmamalı veya iletmemelisiniz.
 5. İçeriğiniz de dahil olmak üzere Hizmetin teknik işlenmesi ve iletiminin şifrelenmemiş olarak aktarılabileceğini ve (a) çeşitli ağlar üzerinden iletimleri; ve (b) bağlanan ağların veya cihazların teknik gereksinimlerine uyum sağlamak ve bunlara uyum sağlamak için yapılan değişiklikler.
 6. Visure Solutions, (i) hizmetin özel gereksinimlerinizi karşılayacağını, (ii) hizmetin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını, (iii) hizmetin kullanımından elde edilebilecek sonuçları garanti etmez. doğru veya güvenilir olacaktır, (iv) hizmet aracılığıyla satın aldığınız veya elde ettiğiniz herhangi bir ürün, hizmet, bilgi veya diğer malzemenin kalitesi beklentilerinizi karşılayacaktır ve (v) Hizmetteki tüm hatalar düzeltilecektir.
 7. Visure Solutions'ın kar kaybı, iyi niyet, kullanım, veri veya diğer maddi olmayan kayıplar (hatta bunlarla sınırlı olmamak üzere) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuç niteliğindeki veya örnek niteliğindeki herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağını açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Visure Solutions'a aşağıdakilerden kaynaklanan bu tür hasarların olasılığı hakkında bilgi verildiyse: (i) hizmetin kullanılması veya kullanılamaması; (ii) satın alınan veya elde edilen herhangi bir mal, veri, bilgi veya hizmetten veya alınan mesajlardan veya hizmet aracılığıyla veya hizmetten girilen işlemlerden kaynaklanan ikame mal ve hizmetlerin satın alma maliyeti; (iii) aktarımlarınıza veya verilerinize yetkisiz erişim veya bunların değiştirilmesi; (iv) hizmetle ilgili herhangi bir üçüncü tarafın beyanları veya davranışları; (v) veya hizmetle ilgili diğer herhangi bir konu.
 8. Visure Solutions'ın Kullanım Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması veya uygulamaması, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Kullanım Koşulları, sizinle Visure Solutions arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Hizmeti kullanımınızı düzenler, sizinle Visure Solutions arasındaki önceki tüm sözleşmelerin (Kullanım Koşullarının önceki sürümleri dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) yerine geçer.
 9. Kullanım Koşulları ile ilgili her türlü soru, visu Resolutions.com adresine iletilmelidir.
Ücretsiz Demo Planlayın
yukarı