Рішення Visure


Підтримка
Зареєструватися
Увійти
Почніть безкоштовну пробну версію

10+ найкращих інструментів управління ризиками на 2024 рік

10+ найкращих інструментів управління ризиками на 2024 рік

Зміст

Вступ

У динамічному ландшафті сучасного бізнесу та управління проектами ефективне управління ризиками стало незамінною запорукою успіху. Оскільки організації долають складні ситуації та невизначеності, роль надійних інструментів управління ризиками зростає експоненціально. У 2024 році з’явилася безліч інноваційних рішень, які допомагають командам визначати, аналізувати та зменшувати ризики, які можуть вплинути на проекти, операції та стратегічні ініціативи. Ця стаття заглиблюється в сферу управління ризиками, представляючи розширений список 15+ найкращих інструментів управління ризиками на 2024 рік. Незалежно від того, чи є ви бізнес-лідером, який прагне покращити процес прийняття рішень, чи керівником проекту, який прагне захистити результати проекту, цей комплексний посібник збірник висвітлює інструменти, розроблені для розширення можливостей проактивного управління ризиками у світі, що швидко розвивається.

10+ найкращих інструментів управління ризиками на 2024 рік

Рішення Visure

Visure Solutions – це компанія, яка надає програмні рішення для розробки вимог і управління, а також для інших аспектів життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Їхній флагманський продукт, «Вимоги до візуалізації», пропонує функції для управління ризиками разом із керуванням вимогами, що робить його придатним для проектів, які вимагають як повного розуміння вимог, так і ефективної оцінки та пом’якшення ризиків. Ось огляд того, як рішення Visure вирішують питання управління ризиками:

 1. Інтеграція вимог і управління ризиками: Visure Requirements розроблено для бездоганної інтеграції процесів розробки вимог і управління ризиками. Ця інтеграція дозволяє командам визначати потенційні ризики на ранніх етапах циклу розробки та пов’язувати ці ризики безпосередньо з відповідними вимогами. Таким чином, інструмент допомагає гарантувати, що вимоги розроблені з урахуванням ризиків.
 2. Ідентифікація та аналіз ризиків: інструмент надає функції для виявлення, оцінки та аналізу ризиків, пов’язаних із вимогами проекту. Це може включати визначення різних факторів ризику, їх потенційний вплив на успіх проекту та ймовірність їх виникнення. Команди можуть класифікувати ризики на основі серйозності та ймовірності, що дозволяє визначити пріоритети та зосередити зусилля на пом’якшенні.
 3. Стратегії пом’якшення ризиків: Вимоги до візуалізації дозволяють командам визначати та документувати стратегії пом’якшення виявлених ризиків. Ці стратегії можуть включати визначення того, як конкретну вимогу буде змінено або перевірено для зменшення пов’язаного ризику. Ця документація гарантує, що вся команда обізнана про потенційні ризики та відповідні плани пом’якшення.
 4. Відстеження: однією з сильних сторін Visure Requirements є його функції відстеження. Команди можуть встановлювати відстежувані зв’язки між вимогами, ризиками та іншими артефактами, такими як тестові випадки та проектні документи. Це гарантує, що будь-які зміни, внесені до вимог або планів зменшення ризиків, будуть точно відображені в проекті.
 5. Співпраця та спілкування. Ефективне управління ризиками часто вимагає співпраці та спілкування між членами команди. Visure Requirements надає функції співпраці, які сприяють обговоренню, ухваленню рішень і обміну знаннями щодо ризиків. Це допомагає командам підтримувати спільне розуміння ландшафту ризиків проекту.
 6. Звітування та документація: інструмент пропонує можливості звітування, які дозволяють командам створювати індивідуальні звіти про аналіз ризиків, статус пом’якшення та інші відповідні показники. Ці звіти є цінними для спілкування із зацікавленими сторонами, дотримання нормативних актів і нагляду за проектом.
 7. Підтримка відповідності: для проектів, які підпадають під галузеві норми та стандарти, Visure Requirements пропонує функції для забезпечення відповідності. Це включає в себе здатність зіставляти ризики з нормативними вимогами та створювати документацію, необхідну для перевірок і схвалень.

ДВЕРІ IBM

IBM Engineering Requirements Management DOORS (раніше відомий як IBM Rational DOORS) — це спеціалізований програмний інструмент, який зосереджується на управлінні вимогами, включаючи його застосування в процесах управління ризиками. Незважаючи на те, що DOORS відомий насамперед своїми можливостями у визначенні, аналізі та управлінні вимогами, він також може відігравати важливу роль в управлінні та зниженні ризиків у проектах і системах. Ось як IBM DOORS можна використовувати для управління ризиками:

 1. Відстеження вимог і ризиків: однією з ключових сильних сторін IBM DOORS є його здатність відстежувати вимоги та різні аспекти проекту, включаючи ризики. Користувачі можуть пов’язувати окремі вимоги з конкретними ризиками, дозволяючи чітко зрозуміти, як кожна вимога пов’язана з потенційними ризиками.
 2. Ідентифікація ризиків: у IBM DOORS команди можуть документувати та класифікувати потенційні ризики, пов’язані з вимогами проекту. Визначивши ризики та їх атрибути, команди можуть створити повне сховище ризиків, які можуть вплинути на успіх проекту.
 3. Аналіз впливу ризику: DOORS дозволяє командам оцінити потенційний вплив виявлених ризиків на цілі проекту. Пов’язуючи ризики з відповідними вимогами, команди можуть оцінити масштаби потенційного впливу та відповідно визначити пріоритети заходів із пом’якшення.
 4. Стратегії пом’якшення: для кожного виявленого ризику DOORS надає платформу для окреслення та документування стратегій пом’якшення. Це включає визначення того, як певні вимоги можуть бути скориговані або перевірені, щоб мінімізувати вплив пов’язаних ризиків.
 5. Середовище співпраці: DOORS сприяє співпраці між зацікавленими сторонами проекту, надаючи спільну платформу для обговорень і прийняття рішень, пов’язаних із ризиками. Це гарантує, що всі члени команди знають про потенційні ризики та беруть участь у розробці відповідних стратегій пом’якшення.

Архітектор підприємства

Sparx Systems Enterprise Architect — це комплексний інструмент моделювання та проектування, який виходить за рамки традиційного моделювання програмного забезпечення, надаючи функції, які можна використовувати для підтримки діяльності з управління ризиками. Хоча Enterprise Architect не розроблений спеціально як спеціальний інструмент управління ризиками, його можна використовувати для процесів управління ризиками в контексті розробки системи та програмного забезпечення. Ось як Enterprise Architect можна використовувати для управління ризиками:

 1. Підхід на основі моделі: Enterprise Architect пропонує підхід, керований моделлю, що дозволяє користувачам створювати візуальні представлення різних аспектів проекту, включаючи вимоги, процеси, архітектуру системи тощо. Цю можливість візуального моделювання можна використовувати для представлення та аналізу ризиків у графічному форматі.
 2. Ідентифікація ризиків: користувачі можуть створювати візуальні моделі, які представляють різні компоненти, модулі або процеси в рамках проекту. Ці моделі можна розширити, включивши в них елементи, які представляють потенційні ризики, пов’язані з цими компонентами, допомагаючи ідентифікувати ризики структурованим чином.
 3. Аналіз впливу ризику: пов’язуючи ризики з різними елементами моделі, користувачі можуть візуально оцінити потенційний вплив ризиків на архітектуру, дизайн або процеси проекту. Це дозволяє краще зрозуміти, як ризики можуть вплинути на загальний результат проекту.
 4. Відстеження: Enterprise Architect підтримує відстеження, дозволяючи користувачам встановлювати зв’язки між різними елементами моделі. Користувачі можуть відстежувати ризики назад до їхніх основних причин або передати вимоги, компоненти чи процеси, на які вони можуть впливати.
 5. Співпраця: Enterprise Architect надає функції співпраці, які дозволяють кільком членам команди працювати разом над моделями. Це особливо корисно для спільного обговорення та аналізу ризиків, оскільки члени команди можуть надати інформацію та зрозуміти потенційні ризики та стратегії пом’якшення.
 6. Документація: інструмент пропонує можливості для створення документації з моделей, включаючи інформацію про ризики. Ця документація може служити довідником для зацікавлених сторін і допомогти переконатися, що всі, хто бере участь у проекті, обізнані про виявлені ризики та пов’язані з ними деталі.

SpiraTeam

SpiraTeam — це комплексний інструмент керування життєвим циклом додатків (ALM), розроблений компанією Inflectra. Хоча SpiraTeam відомий насамперед своїми функціями, пов’язаними з керуванням вимогами, керуванням тестуванням і керуванням проектами, SpiraTeam також містить функції, які можна використовувати для управління ризиками в контексті розробки програмного забезпечення та проекту. Ось пояснення того, як SpiraTeam можна використовувати для управління ризиками:

 1. Ідентифікація ризиків: SpiraTeam дозволяє користувачам створювати та підтримувати список ідентифікованих ризиків, пов’язаних із проектом. Ці ризики можна класифікувати, описати та призначити конкретним членам команди, відповідальним за їх моніторинг та пом’якшення.
 2. Оцінка ризику: користувачі можуть оцінити потенційний вплив і ймовірність кожного виявленого ризику. SpiraTeam надає поля для вказівки серйозності та ймовірності ризиків, що допомагає у визначенні пріоритетів ризиків для подальшого аналізу та пом’якшення.
 3. Стратегії пом’якшення. Для кожного виявленого ризику SpiraTeam надає можливість документувати стратегії пом’якшення. Це включає в себе опис того, як певний ризик буде розглядатися, пом’якшуватися або контролюватись протягом життєвого циклу проекту.
 4. Інтеграція: SpiraTeam підтримує інтеграцію з різними іншими інструментами та системами, що може бути корисним для організацій, які використовують спеціалізовані інструменти управління ризиками або мають встановлені процеси, які необхідно інтегрувати в робочий процес управління ризиками.

ReQtest

ReQtest — це хмарний інструмент тестування програмного забезпечення та керування вимогами, який пропонує функції для керування всім життєвим циклом розробки програмного забезпечення, включаючи управління ризиками. Незважаючи на те, що ReQtest переважно відомий своїми можливостями тестування, він також надає функції, які можна використовувати для ефективного управління ризиками в проектах розробки програмного забезпечення. Ось пояснення того, як ReQtest можна використовувати для управління ризиками:

 1. Ідентифікація ризиків: ReQtest дозволяє користувачам створювати та документувати список потенційних ризиків, пов’язаних із проектом. Ці ризики можна визначити на основі різних факторів, таких як вимоги, дизайн, розробка та зовнішні фактори.
 2. Оцінка ризику: користувачі можуть оцінити серйозність, ймовірність і потенційний вплив кожного ідентифікованого ризику. ReQtest надає поля для вказівки ймовірності виникнення ризиків та їхніх потенційних наслідків, що допомагає у визначенні пріоритетів ризиків.
 3. Звітування та інформаційні панелі: ReQtest пропонує настроювані звіти та інформаційні панелі, що дозволяє користувачам створювати візуальні звіти про показники, пов’язані з ризиком. Ці звіти можуть надати уявлення про стан ризиків, їхні потенційні наслідки та хід заходів із пом’якшення.
 4. Автоматизація робочих процесів: ReQtest дозволяє користувачам визначати робочі процеси та автоматизувати процеси, пов’язані з управлінням ризиками. Це гарантує вжиття відповідних заходів під час виявлення, оцінки та вирішення ризиків.
 5. Інтеграція: ReQtest підтримує інтеграцію з різними інструментами та системами, що дозволяє організаціям пов’язувати свої процеси управління ризиками з іншими інструментами, які використовуються в життєвому циклі розробки програмного забезпечення.

Сучасні вимоги

Сучасні вимоги до управління ризиками передбачають систематичний та проактивний підхід до виявлення, оцінки, пом’якшення та моніторингу ризиків, які можуть вплинути на цілі, проекти, процеси чи ініціативи організації. Станом на моє останнє оновлення у вересні 2021 року, ось деякі ключові аспекти сучасних вимог до ефективного управління ризиками:

 1. Інтегрований підхід: управління ризиками має бути інтегровано в загальні організаційні процеси та прийняття рішень. Його слід розглядати не як окрему діяльність, а як частину стратегічного планування, управління проектами та повсякденних операцій.
 2. Чітка структура: організація повинна мати чітку та добре визначену структуру для управління ризиками. Ця структура описує процес, ролі та обов’язки, інструменти та методи для ідентифікації, оцінки, реагування та моніторингу ризиків.
 3. Ідентифікація ризиків: організаціям необхідно систематично визначати ризики в усіх відповідних сферах. Це передбачає визначення внутрішніх і зовнішніх ризиків, які можуть вплинути на досягнення цілей. Для виявлення ризиків можна використовувати такі методи, як мозковий штурм, інтерв’ю, семінари та аналіз даних.
 4. Оцінка ризику: після визначення ризиків їх слід оцінити з точки зору потенційного впливу та ймовірності. Ця оцінка допомагає визначити пріоритетність ризиків і вирішити, куди розподілити ресурси для пом’якшення. Для оцінки можуть бути використані якісні та кількісні методи.
 5. Реагування на ризики: Організації повинні розробити відповідні відповіді на виявлені ризики. Відповіді можуть включати уникнення, передачу, пом’якшення або прийняття ризику. Ці відповіді мають бути добре задокументовані та доведені до відома відповідних зацікавлених сторін.

Поляріон

Polarion Requirements Management (RM) — це програмне рішення, розроблене компанією Siemens Digital Industries Software, яке фокусується на управлінні вимогами протягом життєвого циклу розробки продукту. Він розроблений, щоб допомогти організаціям оптимізувати процеси управління вимогами, забезпечуючи кращу співпрацю, відстежуваність і загальну ефективність проекту. Хоча Polarion RM головним чином зосереджується на управлінні вимогами, його також можна використовувати для управління ризиками як частину його більш широких можливостей. Ось як Polarion RM можна використовувати для управління ризиками:

 1. Зв'язок між вимогами та ризиками: Polarion RM дозволяє встановити зв'язки між вимогами та потенційними ризиками. Це означає, що ви можете пов’язати конкретні ризики з вимогами, на які вони впливають, створюючи чітке розуміння того, які аспекти проекту чи продукту пов’язані з потенційними проблемами.
 2. Ідентифікація ризиків: у Polarion RM ви можете створити спеціальні розділи або поля для документування та опису ризиків. Це може включати такі деталі, як опис ризику, ймовірність, вплив, серйозність і потенційні стратегії пом’якшення.
 3. Відстеження: однією з ключових сильних сторін Polarion RM є його можливість відстеження. Ви можете встановити відстежувані зв’язки між ризиками, вимогами та іншими артефактами проекту. Це допомагає гарантувати, що зусилля зі зменшення ризиків безпосередньо пов’язані з вимогами, які вони вирішують.
 4. Співпраця: Polarion RM сприяє співпраці між членами команди, які беруть участь в управлінні ризиками. Це дозволяє кільком користувачам працювати над одним проектом одночасно, обмінюватися інформацією та обговорювати питання, пов’язані з ризиком, на платформі.
 5. Звітування та візуалізація: платформа надає інструменти для створення звітів і візуалізацій, пов’язаних із ризиками. Це може включати матриці ризиків, діаграми оцінки впливу та звіти про хід заходів із зменшення ризиків.

Jama Connect

Jama Connect — це програмна платформа, розроблена Jama Software, яка зосереджена на управлінні вимогами та співпраці для проектів розробки складних продуктів. Хоча основною функцією Jama Connect є керування вимогами, Jama Connect також пропонує функції, які можна використовувати для управління ризиками в рамках комплексного підходу до розробки продукту. Ось як Jama Connect можна використовувати для управління ризиками:

 1. Зв’язок між вимогами та ризиками: Jama Connect дозволяє встановити зв’язки між вимогами та потенційними ризиками. Це означає, що ви можете пов’язати конкретні ризики з вимогами, на які вони впливають, забезпечуючи чітке розуміння того, як ризики можуть вплинути на проект або продукт.
 2. Ідентифікація та документування ризиків: у Jama Connect ви можете створювати розділи, поля або спеціальні елементи для документування та опису ризиків. Це включає в себе фіксацію таких деталей, як описи ризиків, потенційні наслідки, ймовірність, вплив і стратегії пом’якшення.
 3. Відстеження: однією з основних сильних сторін Jama Connect є надійні можливості відстеження. Ви можете створити зв’язки відстеження між ризиками, вимогами та іншими артефактами проекту. Це гарантує, що зусилля зі зменшення ризиків безпосередньо пов’язані з вимогами, які вони вирішують.
 4. Співпраця та обговорення: Jama Connect підтримує співпрацю між членами команди, які займаються управлінням ризиками. Користувачі можуть працювати над одним проектом одночасно, обмінюватися інформацією та брати участь у дискусіях щодо питань, пов’язаних із ризиками, на платформі.
 5. Візуалізація та звітність: платформа надає інструменти для створення візуалізацій і звітів, пов’язаних із ризиками. Це може включати матриці ризиків, діаграми, що відображають серйозність і ймовірність ризику, а також звіти про хід заходів із зменшення ризиків.

Helix RM

Helix RM, розроблена компанією Perforce, — це програмне забезпечення для керування вимогами, яке допомагає організаціям керувати та відстежувати вимоги протягом життєвого циклу розробки. Хоча Helix RM в основному розроблено для управління вимогами, його також можна використовувати для підтримки зусиль з управління ризиками як частину його більш широких можливостей. Ось як можна використовувати Helix RM для управління ризиками:

 1. Зв’язок між вимогами та ризиками: Helix RM дозволяє встановити зв’язки між вимогами та потенційними ризиками. Пов’язуючи конкретні ризики з вимогами, на які вони впливають, ви створюєте чітке розуміння того, як ризики можуть вплинути на цілі або результати проекту.
 2. Ідентифікація та документування ризиків: Helix RM надає можливість документувати та описувати ризики на платформі. Ви можете створити поля або розділи, призначені для збору таких деталей, як описи ризиків, ймовірність, вплив, стратегії пом’якшення та іншу відповідну інформацію.
 3. Відстеження: Helix RM пропонує функції відстеження, що дозволяє встановлювати зв’язки між ризиками, вимогами та іншими артефактами проекту. Така відстежуваність гарантує, що зусилля зі зменшення ризиків безпосередньо пов’язані з вимогами, які вони вирішують.
 4. Співпраця та комунікація: Helix RM підтримує співпрацю між членами команди, залученими до управління ризиками. Користувачі можуть співпрацювати над проектами в режимі реального часу, обмінюватися інформацією та обговорювати питання, пов’язані з ризиком, на платформі.
 5. Візуалізація та звітність: платформа надає інструменти для створення візуалізацій і звітів, пов’язаних із ризиками. Це може включати матриці ризиків, діаграми, що ілюструють серйозність і ймовірність ризику, а також звіти про хід заходів із зменшення ризиків.

CodeBeamer

codeBeamer, розроблений компанією Intland Software, є програмною платформою керування життєвим циклом додатків (ALM) і керування життєвим циклом продукту (PLM), яка пропонує ряд інструментів для керування різними аспектами розробки програмного забезпечення та продуктів. Ця платформа особливо відома своїми можливостями в управлінні вимогами, але вона також надає функції, які можна використовувати для управління ризиками в рамках комплексного підходу до розробки. Ось як codeBeamer можна використовувати для управління ризиками:

 1. Ідентифікація та документування ризиків: codeBeamer дозволяє створювати спеціальні розділи, поля або елементи для документування та опису ризиків. Ви можете зафіксувати такі важливі деталі, як описи ризиків, потенційні наслідки, ймовірність, вплив, стратегії пом’якшення та іншу відповідну інформацію.
 2. Зв’язок між вимогами та ризиками: у codeBeamer ви можете встановити зв’язки між вимогами та потенційними ризиками. Пов’язування конкретних ризиків із вимогами, на які вони впливають, дає чітке розуміння того, як ризики можуть вплинути на цілі проекту.
 3. Відстеження: codeBeamer чудово забезпечує функції відстеження. Ви можете встановити відстежувані зв’язки між ризиками, вимогами та іншими артефактами проекту. Це гарантує, що зусилля зі зменшення ризиків безпосередньо пов’язані з вимогами, які вони вирішують.
 4. Співпраця та спілкування: codeBeamer підтримує співпрацю між членами команди, залученими до управління ризиками. Користувачі можуть працювати над проектами одночасно, обмінюватися інформацією та брати участь у дискусіях щодо питань, пов’язаних із ризиками, на платформі.
 5. Візуалізація та звітність: платформа надає інструменти для створення візуалізацій і звітів, пов’язаних із ризиками. Це може включати матриці ризиків, діаграми, що ілюструють серйозність і ймовірність ризику, а також звіти про хід заходів щодо зменшення ризику.

Цілісність PTC

PTC Integrity (раніше відома як MKS Integrity) — це програмна платформа, розроблена PTC, яка надає можливості керування життєвим циклом додатків (ALM) і керування життєвим циклом продукту (PLM). Він призначений для допомоги організаціям в управлінні різними аспектами розробки програмного забезпечення, системної інженерії та розробки продуктів. Хоча основна увага PTC Integrity зосереджена на ALM і PLM, вона також пропонує функції, які можна використовувати для управління ризиками в цих контекстах. Ось як PTC Integrity можна використовувати для управління ризиками:

 1. Ідентифікація та документування ризиків: PTC Integrity дозволяє створювати окремі розділи, поля або елементи для документування та опису ризиків. Ви можете отримати важливу інформацію, таку як описи ризиків, потенційні наслідки, ймовірність, стратегії пом’якшення та інші відповідні деталі.
 2. Зв’язок між вимогами та ризиками: у PTC Integrity ви можете встановити зв’язки між вимогами та пов’язаними ризиками. Цей зв’язок допомагає зрозуміти, як визначені ризики можуть вплинути на конкретні вимоги.
 3. Відстеження: PTC Integrity пропонує надійні можливості відстеження. Ви можете створити зв’язки відстеження між ризиками, вимогами та іншими артефактами проекту. Це гарантує, що зусилля зі зменшення ризиків безпосередньо пов’язані з вимогами, які вони вирішують.
 4. Співпраця та комунікація: PTC Integrity підтримує співпрацю між членами команди, залученими до управління ризиками. Користувачі можуть спільно працювати над проектами, обмінюватися інформацією та брати участь у дискусіях, пов’язаних із зниженням ризиків на платформі.
 5. Візуалізація та звітність: платформа надає інструменти для створення візуалізацій і звітів, пов’язаних із ризиками. Це може включати матриці ризиків, діаграми, що відображають серйозність і ймовірність ризику, а також звіти про хід заходів із зменшення ризиків.
 6. Настроювані робочі процеси: PTC Integrity зазвичай пропонує настроювані робочі процеси, які дають змогу визначати процес оцінки, затвердження та пом’якшення ризиків. Індивідуальні робочі процеси забезпечують управління ризиками відповідно до встановлених у вашій організації процедур.

Калібр RM

Calibre RM, розроблений компанією Micro Focus, є програмним інструментом, головним чином зосередженим на управлінні вимогами та відстежуваності. Хоча його основною функцією є управління вимогами, він також пропонує функції, які можна використовувати для управління ризиками в рамках більш широкого підходу до розробки проекту. Ось як Calibre RM можна використовувати для управління ризиками:

 1. Ідентифікація та документування ризиків: Calibre RM дозволяє створювати спеціальні розділи, поля або елементи для документування та опису ризиків. Ви можете зафіксувати такі важливі деталі, як описи ризиків, потенційні наслідки, ймовірність, стратегії пом’якшення та іншу відповідну інформацію.
 2. Зв’язок між вимогами та ризиками: у Calibre RM ви можете встановити зв’язок між вимогами та пов’язаними ризиками. Пов’язування конкретних ризиків із вимогами, на які вони впливають, дає чітке розуміння того, як ризики можуть вплинути на цілі проекту.
 3. Відстеження: сила Calibre RM полягає в його можливостях відстеження. Ви можете встановити відстежувані зв’язки між ризиками, вимогами та іншими артефактами проекту. Це гарантує, що зусилля зі зменшення ризиків безпосередньо пов’язані з вимогами, які вони вирішують.
 4. Співпраця та спілкування: Calibre RM підтримує співпрацю між членами команди, залученими до управління ризиками. Користувачі можуть працювати над проектами одночасно, обмінюватися інформацією та брати участь у дискусіях щодо питань, пов’язаних із ризиками, на платформі.
 5. Візуалізація та звітність: платформа надає інструменти для створення візуалізацій і звітів, пов’язаних із ризиками. Це може включати матриці ризиків, діаграми, що ілюструють серйозність і ймовірність ризику, а також звіти про хід заходів щодо зменшення ризиків.

DevSpec

DevSpec, продукт, розроблений TechExcel, є потенційним програмним рішенням, призначеним для допомоги в управлінні вимогами та ризиками в контексті проектів розробки програмного забезпечення. Ось як такий інструмент можна використовувати для управління ризиками:

 1. Ідентифікація та документування ризиків: DevSpec може запропонувати можливість фіксувати та документувати ризики. Користувачі можуть створювати спеціальні розділи, поля або елементи для запису інформації про ідентифіковані ризики, включаючи описи ризиків, потенційний вплив, ймовірність, стратегії пом’якшення та інші відповідні деталі.
 2. Зв’язок між вимогами та ризиками: у DevSpec ви можете встановити зв’язки між вимогами до програмного забезпечення та пов’язаними ризиками. Пов’язування конкретних ризиків із вимогами, на які вони впливають, дає змогу зрозуміти, як ризики можуть вплинути на успішне виконання цих вимог.
 3. Відстеження: якщо DevSpec підтримує функції відстеження, ви можете створити зв’язки відстеження між ризиками, вимогами та іншими артефактами проекту. Це забезпечить безпосередній зв’язок заходів зі зменшення ризиків із вимогами, які вони мають на меті виконати.
 4. Співпраця та спілкування. Інструмент управління ризиками, як-от DevSpec, може сприяти співпраці між членами команди, які займаються управлінням ризиками. Це може передбачати співпрацю в режимі реального часу, обмін інформацією та обговорення питань, пов’язаних із ризиками, на платформі.
 5. Візуалізація та звітування: якщо підтримується, DevSpec може надавати інструменти для створення візуалізацій і звітів, пов’язаних із ризиками. Вони можуть включати матриці ризиків, діаграми, що відображають серйозність і ймовірність ризику, а також звіти про хід заходів із зменшення ризиків.

Gatherspace

Gatherspace — це веб-інструмент керування вимогами, який полегшує збір, організацію та спільну роботу щодо вимог до проектів розробки програмного забезпечення та продуктів. Хоча Gatherspace головним чином зосереджується на управлінні вимогами, він також може запропонувати функції, які можна застосувати до управління ризиками в рамках комплексного процесу розробки проекту. Однак зауважте, що я не маю конкретної інформації про функції Gatherspace після вересня 2021 року.

Ось загальний огляд того, як такий інструмент, як Gatherspace, можна потенційно використовувати для управління ризиками:

 1. Ідентифікація та документування ризиків: Gatherspace може надати можливість документувати та описувати ризики. Ви можете створити спеціальні розділи або поля для запису інформації про ідентифіковані ризики, включаючи описи, потенційні наслідки, ймовірність, стратегії пом’якшення та інші відповідні деталі.
 2. Зв’язок між вимогами та ризиками: у Gatherspace ви можете встановити зв’язок між вимогами до програмного забезпечення та пов’язаними ризиками. Пов’язування конкретних ризиків із вимогами, на які вони впливають, допоможе вам зрозуміти, як ризики можуть вплинути на успішне виконання цих вимог.
 3. Відстеження: якщо підтримується, Gatherspace може дозволити вам створювати зв’язки відстеження між ризиками, вимогами та іншими артефактами проекту. Це забезпечить безпосередній зв’язок заходів зі зменшення ризиків із вимогами, які вони мають намір вирішити.
 4. Співпраця та комунікація: такий інструмент управління ризиками, як Gatherspace, може сприяти співпраці між членами команди, які займаються управлінням ризиками. Це може передбачати співпрацю в режимі реального часу, обмін інформацією та обговорення питань, пов’язаних із ризиками, на платформі.
 5. Візуалізація та звітність: Gatherspace може запропонувати інструменти для створення візуалізацій і звітів, пов’язаних із ризиками. Вони можуть включати матриці ризиків, діаграми, що ілюструють серйозність ризику та ймовірність, а також звіти про хід заходів із зменшення ризику.

Не забудьте поділитися цим постом!

Toп

Спрощення управління вимогами та перевірки

Липень 16th, 2024

10 ранку EST | 4:7 CET | XNUMX ранку за тихоокеанським стандартним часом

Луї Ардуен

Луї Ардуен

Старший консультант Visure Solutions

Томас Дірш

Старший консультант з якості програмного забезпечення, Razorcat Development GmbH

Інтегрований підхід із Visure Solutions і Razorcat Development TESSY

Дізнайтеся, як оптимізувати керування вимогами та перевірку для найкращих результатів.