Рішення Visure


Підтримайте
Зареєструватися
Увійти
Почніть безкоштовну пробну версію

Ефективне управління відповідністю та безпекою за допомогою інтегрованого керування вимогами та підходу DevSecOps

Zoom Квітень 11, 2024 8:00 за тихоокеанським стандартним часом Безкоштовна

Зміст

Вступ:

У швидкоплинному та постійно змінюваному ландшафті розробки програмного забезпечення потреба в надійних заходах відповідності та безпеки є першорядною. Ця стаття заглиблюється в тонкощі ефективного управління відповідністю та безпекою за допомогою інтегрованого підходу, який поєднує керування вимогами та DevSecOps. Поєднуючи ці два найважливіші елементи разом, організації можуть створити цілісну та комплексну стратегію для навігації з регуляторними складнощами та зміцнення захисту кібербезпеки.

 

Що таке управління вимогами?

Управління вимогами — це систематичний процес, який включає визначення, документування, організацію та контроль вимог до системи, проекту чи продукту протягом усього життєвого циклу. Основною метою управління вимогами є забезпечення того, щоб кінцевий результат відповідав визначеним потребам і очікуванням зацікавлених сторін. Цей процес має вирішальне значення в різних сферах, включаючи розробку програмного забезпечення, проектування та управління проектами.

Ключові аспекти управління вимогами включають:

 • Ідентифікація вимоги:
  • Включає визначення та збір вимог від зацікавлених сторін, які можуть включати клієнтів, кінцевих користувачів, керівників проектів та інших відповідних сторін.
  • Вимоги можна класифікувати як функціональні (описують, що повинна робити система) і нефункціональні (вказують такі якості, як продуктивність, безпека та зручність використання).
 • Документація:
  • Після визначення вимоги необхідно однозначно задокументувати. Ця документація служить довідником для всіх зацікавлених сторін, залучених до проекту.
  • Документація вимог зазвичай містить такі деталі, як описи, критерії прийнятності, залежності та пріоритети.
 • Організація та визначення пріоритетів:
  • Вимоги мають бути організовані в структурований спосіб, часто використовуючи такі інструменти, як програмне забезпечення для керування вимогами. Це допомагає підтримувати чітку ієрархію та зв’язок між різними вимогами.
  • Пріоритезація передбачає визначення важливості кожної вимоги, що допомагає у розподілі ресурсів і плануванні проекту.
 • Управління змінами:
  • Вимоги можуть змінюватися протягом життєвого циклу проекту через зміну потреб, нових ідей або зовнішніх факторів. Управління змінами гарантує, що зміни ретельно оцінюються, документуються та повідомляються всім відповідним зацікавленим сторонам.
 • Простежуваність:
  • Простежуваність передбачає встановлення та підтримку зв’язків між різними артефактами проекту, такими як вимоги, проектні документи, тестові випадки та код. Це гарантує, що зміни або оновлення в одній області відображаються протягом усього процесу розробки.
 • Перевірка та підтвердження:
  • Верифікація передбачає перевірку відповідності зазначених вимог потребам зацікавленої сторони, а перевірка гарантує, що кінцевий продукт відповідає цим вимогам.
  • Різні методи, такі як огляди, інспекції та тестування, перевіряють і підтверджують вимоги.
 • Спілкування та співпраця:
  • Ефективна комунікація необхідна для успішного управління вимогами. Це передбачає співпрацю між різними зацікавленими сторонами для забезпечення спільного розуміння вимог та їх наслідків для проекту.
 • Зворотній зв'язок і повторення:
  • Процес управління вимогами має бути повторюваним, що передбачає зворотний зв’язок із зацікавленими сторонами. Цей цикл зворотного зв’язку допомагає уточнювати та вдосконалювати вимоги в ході проекту.

Запровадивши надійний процес управління вимогами, організації можуть підвищити прозорість проекту, зменшити ризик розповзання обсягу та збільшити ймовірність надання продукту чи системи, які відповідають очікуванням зацікавлених сторін. Ця дисципліна є особливо важливою для розробки програмного забезпечення, де зміни у вимогах можуть мати каскадний вплив на етапи проектування, розробки та тестування.

Що таке DevSecOps?

DevSecOps, скорочення від Development, Security, and Operations, — це підхід до розробки програмного забезпечення, який інтегрує методи безпеки в методологію DevOps (Development and Operations). Сама DevOps зосереджена на тому, щоб усунути розбіжності між командами розробників і операцій, щоб покращити співпрацю, оптимізувати процеси та прискорити доставку програмного забезпечення. DevSecOps розширює ці принципи, інтегруючи заходи безпеки з самого початку, роблячи безпеку невід’ємною частиною всього життєвого циклу розробки.

Основні принципи та компоненти DevSecOps включають:

 • Безпека Shift-Left:
  • DevSecOps наголошує на ранній інтеграції практик безпеки в процес розробки, яку часто називають «зміщенням вліво». Це означає вирішення питань безпеки якомога раніше в життєвому циклі розробки, починаючи з етапів планування та проектування.
 • Автоматичне тестування безпеки:
  • Інструменти автоматичного тестування безпеки інтегровані в конвеєр розробки, щоб постійно перевіряти код на вразливості та відповідність політикам безпеки. Це включає статичне тестування безпеки програми (SAST), динамічне тестування безпеки програми (DAST) та інтерактивне тестування безпеки програми (IAST).
 • Постійний моніторинг:
  • DevSecOps сприяє безперервному моніторингу додатків та інфраструктури для виявлення та реагування на загрози безпеці в режимі реального часу. Це передбачає використання інструментів моніторингу, аналізу журналів і систем керування інформацією та подіями безпеки (SIEM).
 • Співпраця та спілкування:
  • DevSecOps наголошує на співпраці між командами розробки, безпеки та операцій. Спілкування та співпраця мають вирішальне значення для обміну інформацією про безпеку, усунення вразливостей і забезпечення розуміння та виконання вимог безпеки на всіх етапах розробки.
 • Інфраструктура як код (IaC):
  • DevSecOps заохочує використання інфраструктури як коду, що дозволяє командам визначати інфраструктуру та керувати нею за допомогою коду. Це допомагає підтримувати узгодженість, автоматизувати налаштування безпеки та зменшити ризик неправильних налаштувань, які можуть призвести до вразливості безпеки.
 • Безпека контейнера:
  • Завдяки широкому впровадженню технологій контейнеризації та оркестровки, таких як Docker і Kubernetes, DevSecOps включає заходи для захисту контейнерних програм. Це передбачає сканування контейнерів, оцінку вразливості зображень і моніторинг безпеки під час виконання.
 • Безперервна відповідність:
  • DevSecOps прагне забезпечити постійну відповідність нормативним вимогам і стандартам безпеки. Автоматизовані перевірки відповідності та механізми звітності інтегровані в конвеєр розробки для виявлення та вирішення проблем відповідності на ранніх стадіях процесу.
 • Реагування на інциденти та усунення:
  • DevSecOps включає планування реагування на інциденти та механізми для швидкого усунення. Це гарантує оперативне вирішення інцидентів безпеки, а отримані уроки повертаються в процес розробки для постійного вдосконалення.

Інтегруючи безпеку в робочий процес DevOps, DevSecOps прагне створити культуру спільної відповідальності, де безпека є не лише турботою спеціальної команди безпеки, але й активно підтримується всіма членами команд розробки та операцій. Цей підхід допомагає організаціям надавати безпечне та надійне програмне забезпечення швидше, без шкоди для безпеки.

Інтеграція керування вимогами та DevSecOps

Інтеграція управління вимогами та DevSecOps має вирішальне значення для досягнення цілісного та раціоналізованого процесу розробки програмного забезпечення, який включає як функціональні, так і нефункціональні вимоги, зберігаючи сильну увагу до безпеки. Ця інтеграція гарантує, що питання безпеки вплетені в структуру всього життєвого циклу розробки, починаючи від ранніх етапів визначення вимог до розгортання та постійного моніторингу.

Інтеграція Requirements Management і DevSecOps пропонує кілька ключових переваг, створюючи синергетичний підхід, який не тільки забезпечує доставку програмного забезпечення відповідно до очікувань зацікавлених сторін, але й підвищує безпеку протягом усього життєвого циклу розробки. Ось деякі з помітних переваг інтеграції керування вимогами та DevSecOps:

 • Раннє виявлення та зменшення ризиків безпеки:
  • Фаза вимог:
   • Визначення вимог безпеки на ранніх стадіях розробки.
   • Проактивна оцінка ризиків і планування пом'якшення на етапі збору вимог.
 • Покращена співпраця та спілкування:
  • Подолання розриву між командами розробки, операцій і безпеки.
  • Покращення співпраці завдяки спільному розумінню та передачі інформації щодо вимог безпеки.
 • Ефективне відстеження та документація:
  • Встановлення чіткого відстеження між вимогами безпеки та артефактами розробки.
  • Добре задокументовані рішення щодо безпеки та зміни протягом життєвого циклу розробки.
 • Автоматичне тестування безпеки:
  • Включення автоматизованого тестування безпеки (SAST, DAST, сканування контейнерів) у конвеєри постійної інтеграції та розгортання.
  • Швидке виявлення та усунення вразливостей безпеки під час процесу розробки.
 • Постійний моніторинг і швидке реагування:
  • Безперервний моніторинг додатків та інфраструктури в режимі реального часу на наявність інцидентів безпеки.
  • Раннє виявлення загроз безпеці та механізми швидкого реагування для мінімізації впливу.
 • Покращена відповідність:
  • Інтеграція автоматизованих перевірок відповідності в конвеєр розробки.
  • Забезпечення відповідності елементів керування та конфігурацій нормативним вимогам і галузевим стандартам.
 • Скорочення часу виходу на ринок:
  • Оптимізовані процеси розробки з автоматизованими перевірками безпеки.
  • Зменшення часу та зусиль, витрачених на вирішення проблем безпеки на наступних етапах розробки або після розгортання.
 • Підвищена надійність і стійкість системи:
  • Проактивне врахування аспектів безпеки призводить до більш надійних і стійких систем.
  • Зменшення ймовірності пов’язаних із безпекою інцидентів, що впливають на надійність системи.
 • Економія витрат:
  • Раннє виявлення та пом’якшення проблем безпеки призводить до економії коштів, уникаючи дорогих виправлень на наступних етапах.
  • Ефективне використання ресурсів завдяки автоматизованому тестуванню безпеки та перевірці відповідності.
 • Культурний зсув до безпеки:
  • Розвиток культури спільної відповідальності за безпеку між командами розробки, операцій і безпеки.
  • Підвищення обізнаності та розуміння міркувань безпеки серед членів команди.
 • Постійне вдосконалення:
  • Регулярні огляди та оцінки заходів безпеки.
  • Постійне вдосконалення на основі відгуків про інциденти безпеки та розвиток загроз.
 • Задоволення очікувань зацікавлених сторін:
  • Забезпечення безпеки є невід’ємною частиною виконання як функціональних, так і нефункціональних вимог.
  • Надання програмного забезпечення, яке відповідає очікуванням зацікавлених сторін щодо безпеки та функціональності.
 • Можливість адаптації до мінливих ландшафтів безпеки:
  • Здатність адаптуватися до мінливих загроз безпеці та ландшафту.
  • Впровадження нових заходів безпеки та найкращих практик у міру їх появи.

Таким чином, інтеграція Requirements Management і DevSecOps не тільки призводить до більш безпечного програмного забезпечення, але й сприяє більш ефективному та спільному процесу розробки. Цей підхід розглядає питання безпеки з самого початку, гарантуючи, що безпека є не окремою сутністю, а невід’ємною частиною культури розробки та робочого процесу.

Як інтеграція керування вимогами та DevSecOps допоможе впоратися з проблемами регулювання?

Інтеграція Requirements Management і DevSecOps відіграє вирішальну роль у вирішенні регуляторних проблем, вирішуючи вимоги відповідності більш ефективно та проактивно. Дотримання нормативних вимог викликає серйозне занепокоєння в різних галузях, таких як фінанси, охорона здоров’я та телекомунікації, де дотримання певних стандартів і правил є обов’язковим. Ось як інтеграція може допомогти в навігації з регуляторними проблемами:

Раннє виявлення та документування нормативних вимог:

 • Залучайте зацікавлених сторін, у тому числі експертів із відповідності, на етапі збору вимог для визначення нормативних вимог.
 • Задокументуйте нормативні вимоги разом із функціональними та нефункціональними вимогами, переконавшись, що вони чіткі та добре зрозумілі всім членам команди.

Автоматизовані перевірки відповідності:

 • Інтегруйте автоматичні перевірки відповідності в конвеєр розробки, щоб переконатися, що елементи керування безпекою та конфігурації відповідають нормативним вимогам.
 • Регулярно скануйте код, інфраструктуру та контейнери на наявність відхилень у відповідності, що дозволяє своєчасно виправляти їх.

Постійний моніторинг відповідності:

 • Впроваджуйте інструменти безперервного моніторингу для відстеження дотримання нормативних стандартів у режимі реального часу.
 • Налаштуйте сповіщення про будь-які відхилення від стандартів відповідності, що забезпечить швидке реагування та виправлення.

Простежуваність і аудиторські сліди:

 • Встановити відстежуваність між нормативними вимогами та артефактами розробки.
 • Документуйте всі зміни та рішення, пов’язані з дотриманням нормативних вимог, зберігаючи чіткий аудиторський слід.

Планування реагування на інциденти:

 • Розробіть план реагування на інциденти, який включає процедури обробки інцидентів безпеки, одночасно забезпечуючи дотримання нормативних вимог.
 • Проводьте регулярні тренування та моделювання, щоб перевірити ефективність плану реагування на інциденти щодо виконання нормативних зобов’язань.

Оптимізована звітність і документація:

 • Автоматизуйте створення звітів про відповідність, інтегрувавши перевірки відповідності та моніторинг у конвеєр розробки.
 • Переконайтеся, що документація, пов’язана з дотриманням нормативних вимог, є повною, актуальною та легкодоступною для цілей аудиту.

Культурний зсув до відповідності:

 • Розвивайте культуру відповідності між командами розробки, операцій і безпеки, наголошуючи на важливості дотримання нормативних вимог.
 • Забезпечте навчання та програми підвищення обізнаності, щоб навчити членів команди їхнім ролям і обов’язкам у дотриманні відповідності.

Адаптація до нормативних змін:

 • Будьте в курсі змін у нормативних вимогах, що стосуються галузі та географічного розташування організації.
 • Швидко адаптуйте процеси розробки та засоби контролю безпеки, щоб забезпечити постійну відповідність нормам, що розвиваються.

Економія коштів і зменшення ризиків:

 • Виявляйте та вирішуйте проблеми відповідності на ранніх етапах життєвого циклу розробки, мінімізуючи ризик дорогих покарань і штрафів за недотримання вимог.
 • Впровадження автоматизованих перевірок відповідності та безперервного моніторингу може зменшити навантаження на ресурси, пов’язане з ручними зусиллями щодо відповідності.

Завдяки інтеграції управління вимогами та DevSecOps організації можуть ефективніше вирішувати нормативні проблеми, гарантуючи, що процеси розробки програмного забезпечення відповідають нормативним вимогам, зосереджуючись на безпеці та відповідності протягом усього життєвого циклу розробки. Цей проактивний підхід не тільки зменшує регуляторні ризики, але й підвищує довіру та впевненість між клієнтами, партнерами та регуляторними органами.

Висновок

Для ефективного управління відповідністю та безпекою потрібен стратегічний і інтегрований підхід, який поєднує керування вимогами та DevSecOps. Поєднуючи ці найважливіші аспекти розробки програмного забезпечення, організації можуть керувати нормативними проблемами, зменшувати ризики та розвивати культуру безпеки. Шлях до інтеграції передбачає співпрацю, впровадження найкращих практик, використання відповідних інструментів і прагнення до постійного вдосконалення. Оскільки технології продовжують розвиватися, використання цього цілісного підходу гарантує, що організації не лише відповідають поточним стандартам відповідності та безпеки, але й залишаються адаптивними та стійкими до майбутніх викликів.

На цьому вебінарі ви дізнаєтесь:

 • Інтегрований підхід: дізнайтеся про переваги об’єднання Requirements Management і DevSecOps для комплексної відповідності та безпеки в розробці.
 • Регуляторні стратегії: навчіться ефективним методам навігації щодо відповідності в мінливому нормативному ландшафті.
 • Принципи DevSecOps: дотримуйтеся ключових принципів DevSecOps, щоб підвищити ефективність, усунути вразливості та прищепити проактивну культуру безпеки на ранніх етапах розробки.
 • Оптимізація спільної роботи: дізнайтеся, як командна співпраця в розробці, експлуатації та відповідності підвищує ефективність і результативність.
 • Зменшення ризиків: зрозумійте, як дотримання принципів DevSecOps завчасно знижує ризики за допомогою прикладів реального світу, які підтверджують успіх.

Не забудьте поділитися цим постом!

Програмне забезпечення IBM Rational Doors
Toп

Спрощення управління вимогами та перевірки

Липень 11th, 2024

10 ранку EST | 4:7 CET | XNUMX ранку за тихоокеанським стандартним часом

Луї Ардуен

Луї Ардуен

Старший консультант Visure Solutions

Томас Дірш

Старший консультант з якості програмного забезпечення, Razorcat Development GmbH

Інтегрований підхід із Visure Solutions і Razorcat Development TESSY

Дізнайтеся, як оптимізувати керування вимогами та перевірку для найкращих результатів.