Рішення Visure


Підтримка
Зареєструватися
Увійти
Почніть безкоштовну пробну версію

3-етапний посібник із визначення вимог для DO-178C

3-етапний посібник із визначення вимог для DO-178C

Зміст

Вступ

Визначення вимог є критичним аспектом розробки програмного забезпечення для критично важливих для безпеки систем. В авіаційній промисловості відповідність стандарту DO-178C має вирішальне значення для забезпечення безпеки та надійності бортового програмного забезпечення. DO-178C надає вказівки щодо сертифікації програмного забезпечення, що використовується в бортових системах, і одним із ключових аспектів є правильне визначення вимог. Ця стаття представляє вичерпний 3-етапний посібник, який допоможе розробникам програмного забезпечення та командам розробників визначити вимоги відповідно до DO-178C.

Крок 1: Створіть структуру вимог

Визначте зацікавлених сторін

Першим кроком у визначенні вимог до DO-178C є визначення зацікавлених сторін, залучених до процесу розробки програмного забезпечення. Зацікавлені сторони можуть включати системних інженерів, інженерів програмного забезпечення, інженерів з верифікації, оцінювачів безпеки та регуляторних органів. Визначивши та залучивши потрібних зацікавлених сторін із самого початку, ви гарантуєте, що всі точки зору враховуються, а потенційні конфлікти чи непорозуміння вирішуються на ранніх стадіях.

Визначення системних вимог

Після визначення зацікавлених сторін дуже важливо визначити вимоги на рівні системи. Ці вимоги описують загальну поведінку та функціональність програмного забезпечення в контексті бортової системи. Вимоги системного рівня мають бути стислими, чіткими та недвозначними, щоб уникнути будь-якого неправильного тлумачення під час процесу розробки та сертифікації.

Щоб ефективно визначити вимоги на рівні системи, враховуйте наступне:

 • Зрозумійте цільове призначення програмного забезпечення та його взаємодію з іншими компонентами системи.
 • Визначте важливі для безпеки аспекти, які необхідно розглянути.
 • Вкажіть функціональні вимоги та вимоги до продуктивності.
 • Визначте екологічні та експлуатаційні обмеження.
 • Встановіть інтерфейси та потоки даних між програмним забезпеченням та іншими компонентами системи.

Створіть вимоги до програмного забезпечення високого рівня

Після встановлення вимог до системного рівня наступним кроком є ​​створення вимог до програмного забезпечення високого рівня. Ці вимоги детально описують вимоги системного рівня та надають більш детальну інформацію про функціональність програмного забезпечення. Вимоги до програмного забезпечення високого рівня мають бути простежені до вимог системного рівня та забезпечувати чітку дорожню карту для процесу розробки програмного забезпечення.

Під час створення вимог до програмного забезпечення високого рівня враховуйте наступні моменти:

 • Розкладіть вимоги системного рівня на менші керовані одиниці.
 • Вкажіть формати вхідних і вихідних даних, вимоги до цілісності даних і механізми передачі даних.
 • Визначте інтерфейси програмного забезпечення, включаючи зовнішні інтерфейси та інтерфейси внутрішніх модулів.
 • Визначте алгоритми обробки даних та їх очікувану поведінку.
 • Задокументуйте будь-які часові обмеження або обмеження продуктивності, накладені на програмне забезпечення.

Крок 2: Забезпечте узгодженість і повноту вимог

Виконайте перевірку вимог

Після того, як вимоги до програмного забезпечення високого рівня створено, важливо провести комплексний аналіз вимог. Процес рецензування включає оцінку вимог до послідовності, повноти та правильності. Перегляд вимог з усіма відповідними зацікавленими сторонами допомагає виявити будь-які відсутні або суперечливі вимоги та гарантує, що вимоги точно відображають заплановану поведінку програмного забезпечення.

Під час перевірки зверніть увагу на наступне:

 • Переконайтеся, що кожну програмну вимогу високого рівня можна відстежити до відповідної вимоги системного рівня.
 • Перевірте, чи відсутні вимоги чи неоднозначні твердження.
 • Переконайтеся, що вимоги вільні від протиріч або конфліктів.
 • Підтвердьте, що вимоги є реалістичними та досяжними в рамках заданих обмежень.
 • Залучіть інженерів з верифікації та оцінювачів безпеки для оцінки можливості перевірки та наслідків вимог для безпеки.

Створіть матрицю відстеження вимог

Щоб підтримувати чіткий зв’язок між вимогами до програмного забезпечення на системному та високорівневому рівнях, важливо створити матрицю відстеження вимог (RTM). RTM забезпечує структурований спосіб відстеження зв’язків між вимогами, гарантуючи, що кожна вимога враховується та перевіряється під час процесу розробки програмного забезпечення.

Створюючи RTM, розгляньте наступні кроки:

 • Перелічіть усі вимоги системного рівня в одній колонці.
 • Створіть відповідні стовпці для високорівневих вимог до програмного забезпечення, дій перевірки та тестів.
 • Встановіть зв'язки відстеження між системним рівнем і вимогами до програмного забезпечення високого рівня.
 • Оновлюйте RTM протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення, щоб відобразити зміни та доповнення до вимог.
 • Використовуйте RTM як інструмент для планування перевірки, гарантуючи, що всі вимоги перевірені та перевірені.

Крок 3: Документуйте та дотримуйтесь вимог

Вимоги до документа

Після того, як вимоги визначені, переглянуті та відстежені, вкрай важливо їх ретельно задокументувати. Належна документація гарантує, що вимоги є доступними для всіх зацікавлених сторін, і служить довідником протягом усього процесу розробки програмного забезпечення та сертифікації.

Документуючи вимоги, враховуйте такі рекомендації:

 • Використовуйте узгоджений формат і структуру для всіх вимог.
 • Чітко сформулюйте вимоги, включаючи будь-які необхідні вхідні дані, очікувані результати та обмеження.
 • Включіть обґрунтування та аргументацію кожної вимоги, щоб забезпечити контекст.
 • Призначте унікальні ідентифікатори кожній вимозі для легкого посилання та відстеження.
 • Оновлюйте документацію щоразу, коли вимога змінюється, додається або видаляється.

Підтримувати вимоги

Вимоги не статичні; вони можуть розвиватися та змінюватися протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Вкрай важливо встановити надійний процес управління змінами, щоб обробляти оновлення вимог і гарантувати, що всі зміни належним чином задокументовані та затверджені.

Дотримуючись вимог, враховуйте наступне:

 • Створіть призначену комісію з контролю за змінами, відповідальну за перегляд і затвердження змін вимог.
 • Чітко визначте процес запиту, перегляду та впровадження змін вимог.
 • Оновлюйте документацію з вимогами та RTM щоразу, коли зміна затверджується.
 • Повідомте про зміни вимог усім відповідним зацікавленим сторонам, щоб переконатися, що всі працюють із найновішою інформацією.

Використання рішень Visure для визначення вимог до DO-178C

Вступ

Визначення вимог до розробки програмного забезпечення відповідно до DO-178C може бути складним і складним завданням. Щоб спростити цей процес і забезпечити дотримання стандарту, організації можуть використовувати розширені інструменти керування вимогами. Visure Solutions пропонує комплексне програмне рішення, яке полегшує визначення, управління та відстеження вимог для проектів DO-178C. У цій статті досліджується, як можна ефективно використовувати Visure Solutions для визначення вимог відповідно до вказівок DO-178C.

Рішення Visure: огляд

Visure Solutions є провідним постачальником програмного забезпечення для керування вимогами, що пропонує спеціальний інструмент під назвою «Вимоги до візуалізації» який підтримує розробку важливих для безпеки систем, у тому числі тих, які регулюються DO-178C. Інструмент Visure Requirements забезпечує спільну та інтегровану платформу для збору, організації та відстеження вимог протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення.

Основні характеристики та переваги

Виявлення та захоплення вимог

Visure Requirements пропонує зручний інтерфейс для запису та виявлення вимог. Користувачі можуть створювати, імпортувати або пов’язувати вимоги з різних джерел, таких як документи, електронні таблиці чи існуючі бази даних. Інструмент дозволяє структуровано та організовано керувати вимогами, гарантуючи, що вся релевантна інформація буде зібрана та легко доступна.

Вимоги Простежуваність

Забезпечення відстеження між вимогами є важливим для відповідності DO-178C. Visure Solutions надає потужну функцію відстеження, яка дозволяє користувачам встановлювати та підтримувати зв’язки відстеження між вимогами системного рівня, вимогами програмного забезпечення високого рівня, діями перевірки та тестовими випадками. Ця функція дає змогу проводити комплексний аналіз впливу, керувати змінами та планувати перевірку, забезпечуючи належне виконання та перевірку всіх вимог.

Контроль версій і базове керування

Visure Requirements включає контроль версій і базові можливості керування, що дозволяє користувачам відстежувати зміни та керувати різними версіями вимог. Ця функція має вирішальне значення для підтримання чіткого журналу аудиту та забезпечення належного контролю вимог протягом усього процесу розробки програмного забезпечення. Це дозволяє легко ідентифікувати та відновлювати попередні версії та підтримує методи керування конфігурацією.

Співпраця та огляд

Інструмент Visure Requirements полегшує співпрацю між зацікавленими сторонами, залученими до процесу визначення вимог. Він надає функції для співпраці в режимі реального часу, коментарів і сповіщень, що дозволяє командам ефективно працювати разом. Крім того, інструмент підтримує комплексні робочі процеси перевірки, дозволяючи зацікавленим сторонам переглядати та затверджувати вимоги, забезпечуючи послідовність і повноту.

Відповідність та документація

Visure Requirements допомагає організаціям відповідати DO-178C, надаючи настроювані шаблони та попередньо визначені атрибути, які відповідають вказівкам стандарту. Інструмент дозволяє користувачам автоматично створювати необхідні документи, забезпечуючи послідовність і економію часу в процесі документування. Він також підтримує створення звітів і матриць відстеження, які є важливими артефактами для перевірок відповідності нормативним вимогам і сертифікації.

Використання Visure Solutions для сумісності з DO-178C

Щоб ефективно використовувати Visure Solutions для визначення вимог відповідно до DO-178C, виконайте такі дії:

Налаштувати проект

Створіть новий проект у Visure Requirements, спеціально розроблений для розробки програмного забезпечення DO-178C. Визначте параметри, що стосуються конкретного проекту, наприклад правила іменування, контроль доступу та попередньо визначені атрибути відповідно до вказівок DO-178C.

Визначення системних вимог

Почніть із запису вимог системного рівня за допомогою функцій виявлення та захоплення вимог Visure Requirements. Чітко визначте передбачувану мету програмного забезпечення, його взаємодію з іншими компонентами системи, критично важливі аспекти безпеки, функціональні вимоги та вимоги до продуктивності, обмеження навколишнього середовища та операційні обмеження та інтерфейси з іншими елементами системи.

Створіть вимоги до програмного забезпечення високого рівня

Використовуючи функцію відстеження, пов’яжіть вимоги системного рівня з вимогами програмного забезпечення високого рівня. Розділіть вимоги системного рівня на менші керовані одиниці та надайте більш детальну інформацію про функціональність програмного забезпечення. Вкажіть формати введення/виведення, вимоги до цілісності даних, програмні інтерфейси, алгоритми обробки даних, часові обмеження та вимоги до продуктивності.

Встановлення відстеження та проведення перевірок

Використовуйте можливості відстеження Visure Requirements для встановлення зв’язків між вимогами системного рівня, вимогами до програмного забезпечення високого рівня, діями перевірки та тестовими випадками. Проводьте комплексні перевірки, щоб забезпечити послідовність, повноту та правильність вимог. Використовуйте функції співпраці та перегляду, щоб залучати зацікавлених сторін і ефективно збирати відгуки.

Документуйте та створюйте звіти

Задокументуйте визначені вимоги за допомогою настроюваних шаблонів, наданих Visure Requirements. Скористайтеся перевагами функцій контролю версій і базового керування, щоб відстежувати зміни та підтримувати належний контроль документації. Створюйте документи з вимогами, матриці відстеження та інші необхідні звіти для підтримки відповідності та сертифікації.

Висновок

Визначення вимог відповідно до DO-178C є вирішальним кроком у розробці програмного забезпечення для критично важливих для безпеки систем в авіаційній промисловості. Дотримуючись 3-етапного посібника, представленого в цій статті, групи розробників можуть створити міцну основу для створення надійного та сумісного програмного забезпечення. Пам’ятайте про встановлення структури вимог, забезпечення узгодженості та повноти вимог, а також документування та підтримку вимог протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Використовуючи ці найкращі практики, організації можуть підвищити якість і безпеку свого бортового програмного забезпечення, відповідаючи суворим вимогам DO-178C.

Інструмент Visure Requirements від Visure Solutions пропонує надійну платформу для ефективного визначення, керування та відстеження вимог для відповідності DO-178C. Використовуючи функції та можливості Visure Requirements, організації можуть оптимізувати процес визначення вимог, покращити співпрацю між зацікавленими сторонами, забезпечити відстеження та створити необхідну документацію для відповідності нормативним вимогам. Включення Visure Solutions у життєвий цикл розробки програмного забезпечення може значно сприяти успішній розробці та сертифікації програмного забезпечення відповідно до рекомендацій DO-178C. Відчуйте силу нашої комплексної платформи з a Безкоштовна пробна версія 30, і переконайтеся на власні очі, як він може ефективно підтримувати ваші вимоги до розробки та перевірки програмного забезпечення у повній відповідності до стандарту DO-178B/C.

Не забудьте поділитися цим постом!

Toп

Спрощення управління вимогами та перевірки

Липень 16th, 2024

10 ранку EST | 4:7 CET | XNUMX ранку за тихоокеанським стандартним часом

Луї Ардуен

Луї Ардуен

Старший консультант Visure Solutions

Томас Дірш

Старший консультант з якості програмного забезпечення, Razorcat Development GmbH

Інтегрований підхід із Visure Solutions і Razorcat Development TESSY

Дізнайтеся, як оптимізувати керування вимогами та перевірку для найкращих результатів.