Рішення Visure


Підтримка
Зареєструватися
Увійти
Почніть безкоштовну пробну версію

Стандартний посібник DO-178B/C: Інструменти перевірки програмного забезпечення

Стандартний посібник DO-178B/C: Інструменти перевірки програмного забезпечення

Зміст

Вступ

Перевірка програмного забезпечення є критично важливим аспектом процесу розробки важливих для безпеки систем, особливо в таких галузях, як аерокосмічна, автомобільна та медична промисловість. Стандарт DO-178B/C, також відомий як «Програмне забезпечення для бортових систем і сертифікації обладнання», містить вказівки щодо розробки програмного забезпечення та перевірки бортових систем. Цей комплексний стандарт описує різні процеси, дії та артефакти, необхідні для забезпечення безпеки та надійності програмного забезпечення, що використовується в цих системах.

Одним із ключових елементів відповідності стандарту DO-178B/C є використання засобів перевірки програмного забезпечення. Ці інструменти допомагають у перевірці та перевірці програмного забезпечення, допомагаючи виявляти та усувати помилки, покращувати якість коду та підвищувати загальну безпеку системи. У цій статті ми дослідимо важливість інструментів перевірки програмного забезпечення в контексті DO-178B/C і обговоримо їх переваги, типи та міркування щодо їх вибору та використання.

Важливість засобів перевірки програмного забезпечення в DO-178B/C

Стандарт DO-178B/C наголошує на використанні об’єктивних доказів, щоб продемонструвати, що програмне забезпечення відповідає запланованим функціям і цілям безпеки. Діяльність перевірки, така як перевірка коду, тестування та аналіз, відіграє вирішальну роль у створенні цих доказів. Інструменти перевірки програмного забезпечення доповнюють методи перевірки вручну, автоматизуючи різні аспекти процесу перевірки, тим самим підвищуючи ефективність, послідовність і точність.

Використовуючи засоби перевірки програмного забезпечення, групи розробників можуть:

Виявлення помилок і дефектів

Інструменти перевірки програмного забезпечення використовують складні алгоритми та методи для аналізу вихідного коду, виявлення потенційних помилок і дефектів, які інакше можуть залишитися непоміченими. Ці інструменти можуть виявляти такі проблеми, як переповнення буфера, витік пам’яті, неініціалізовані змінні та порушення стандартів кодування. Виявивши ці проблеми на ранніх стадіях життєвого циклу розробки, команди можуть швидко їх вирішити та зменшити ймовірність того, що критичні проблеми залишаться в остаточному програмному продукті.

Забезпечити відповідність стандартам

Відповідність стандарту DO-178B/C вимагає дотримання певних інструкцій і процесів. Інструменти перевірки програмного забезпечення можуть допомогти забезпечити дотримання цих стандартів шляхом автоматичної перевірки програмного забезпечення на відповідність встановленим правилам і нормам. Це допомагає переконатися, що всі необхідні артефакти, такі як вимоги, матриці відстеження та тестові випадки, належним чином реалізовані та перевірені.

Покращення якості коду

Інструменти перевірки програмного забезпечення надають інформацію про показники якості коду, такі як цикломатична складність, охоплення коду та можливість обслуговування коду. Ці показники допомагають розробникам оцінювати загальну якість своєї кодової бази, визначати області для вдосконалення та приймати обґрунтовані рішення щодо рефакторингу та оптимізації коду. Постійно контролюючи та покращуючи якість коду, команди можуть зменшити ризик помилок і підвищити надійність програмного забезпечення.

Підвищення ефективності та продуктивності

Перевірка програмного забезпечення вручну може зайняти багато часу та праці. Інструменти перевірки програмного забезпечення автоматизують різні види перевірки, такі як статичний аналіз, модульне тестування та перевірка моделі, що значно скорочує зусилля, необхідні для перевірки вручну. Ця автоматизація дозволяє командам розробників зосередитися на завданнях проектування та тестування вищого рівня, підвищуючи загальну продуктивність і ефективність.

Типи засобів перевірки програмного забезпечення

Інструменти перевірки програмного забезпечення охоплюють широкий спектр методів і функцій. Нижче наведено деякі поширені типи інструментів, які використовуються в контексті DO-178B/C:

Інструменти статичного аналізу

Інструменти статичного аналізу аналізують вихідний код або моделі без виконання програмного забезпечення. Вони досліджують структуру коду, синтаксис і семантику, щоб виявити потенційні дефекти, уразливості та порушення стандартів кодування. Ці інструменти особливо корисні для виявлення проблем, пов’язаних із керуванням пам’яттю, паралелізмом і дотриманням інструкцій із кодування.

Інструменти модульного тестування

Інструменти модульного тестування автоматизують виконання тестів, призначених для перевірки поведінки окремих програмних одиниць, таких як функції або модулі. Ці інструменти забезпечують структуру для визначення та виконання тестів, збору й аналізу результатів тестів, а також створення звітів про покриття коду. Інструменти модульного тестування відіграють важливу роль у перевірці правильності та надійності програмних компонентів.

Засоби тестування на основі моделі

Інструменти тестування на основі моделі автоматично створюють тестові випадки на основі системних моделей або специфікацій. Ці інструменти допомагають у створенні комплексних наборів тестів, які охоплюють різні сценарії та взаємодії в програмному забезпеченні. Тестування на основі моделі може бути особливо корисним для перевірки складних систем із складними поведінковими залежностями.

Інструменти відстеження вимог

Інструменти відстеження вимог встановлюють і підтримують зв’язки відстеження між вимогами програмного забезпечення, елементами дизайну та артефактами перевірки. Ці інструменти полегшують відстеження та перевірку вимог протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Вони дозволяють розробникам продемонструвати, що реалізоване програмне забезпечення відповідає запланованим вимогам, і надати докази відповідності під час процесів сертифікації.

Зауваження щодо вибору та використання інструментів перевірки програмного забезпечення

Під час вибору та використання інструментів перевірки програмного забезпечення в контексті DO-178B/C слід враховувати кілька міркувань:

Кваліфікація інструменту

Стандарт DO-178B/C вимагає, щоб самі засоби перевірки проходили процес кваліфікації. Вкрай важливо переконатися, що вибрані інструменти підходять для запланованої мети та можуть створювати об’єктивні докази, які відповідають вимогам стандарту. Діяльність з кваліфікації інструменту передбачає аналіз процесу розробки інструменту, документації та доказів його правильної роботи.

Інтеграція інструментів

Інструменти перевірки програмного забезпечення повинні бездоганно інтегруватися в середовище розробки та робочий процес. Вони повинні підтримувати мови програмування, платформи та методології розробки, що використовуються в проекті. Сумісність із існуючими засобами розробки, такими як компілятори та інтегровані середовища розробки (IDE), також є важливою для забезпечення плавного процесу інтеграції.

Масштабованість і продуктивність

Розглянемо масштабованість і продуктивність інструментів перевірки, особливо для великих програмних проектів. Деяким інструментам може бути важко працювати зі складними системами з великою кодовою базою, що призводить до тривалого аналізу або тестування. Важливо оцінити ефективність інструментів і переконатися, що вони можуть задовольнити потреби проекту без істотного впливу на часові рамки розробки.

Навчання та підтримка

Адекватне навчання та підтримка вибраних інструментів перевірки програмного забезпечення мають вирішальне значення для успішного впровадження та використання. Команди розробників повинні пройти належне навчання щодо використання інструментів, найкращих практик та інтерпретації результатів інструментів. Крім того, наявність своєчасної технічної підтримки та доступу до документації та спільнот користувачів може значно допомогти командам у вирішенні проблем і максимізації переваг інструментів.

Вимоги до візуалізації Платформа ALM для DO-178B/C

Visure Requirements ALM Platform — це комплексне програмне рішення, призначене для підтримки розробки та перевірки систем, важливих для безпеки, зокрема, відповідно до стандарту DO-178B/C. Він пропонує набір функцій і можливостей, які полегшують керування вимогами, відстеження та перевірку, допомагаючи організаціям оптимізувати процеси розробки та досягти відповідності стандарту.

Платформа Visure Requirements ALM надає наступні ключові функції для відповідності DO-178B/C:

Управління вимогами

Платформа дозволяє організаціям ефективно керувати своїми вимогами протягом усього життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Це дозволяє користувачам фіксувати, упорядковувати та документувати вимоги в централізованому сховищі. Платформа надає настроювані шаблони для визначення вимог, що дозволяє користувачам отримувати конкретну інформацію, пов’язану з DO-178B/C, таку як вимоги безпеки, обмеження дизайну та функціональність системи.

Управління простежуваністю

Забезпечення відстеження є критично важливим аспектом відповідності DO-178B/C. Платформа Visure Requirements ALM дає змогу користувачам встановлювати та підтримувати зв’язки відстеження між різними артефактами, включаючи вимоги, елементи дизайну, тестові випадки та дії з перевірки. Ця матриця відстеження забезпечує чітке розуміння зв’язків між різними компонентами, полегшуючи аналіз впливу та демонструючи відповідність під час процесів сертифікації.

Управління перевіркою

Платформа пропонує можливості для керування процесом перевірки відповідно до вимог DO-178B/C. Він надає функціональні можливості для визначення та виконання перевірочних тестів, відстеження результатів тестів і створення звітів. Користувачі можуть створювати тестові випадки, пов’язувати їх із вимогами та відстежувати виконання та покриття цих тестів. Платформа також підтримує інтеграцію інструментів автоматизованого тестування для спрощення процесу перевірки.

Управління відповідністю та конфігурацією

Visure Requirements ALM Platform містить функції для підтримки управління відповідністю та контролю конфігурації. Це дозволяє організаціям визначати та запроваджувати вказівки щодо відповідності та стандарти, специфічні для DO-178B/C. Платформа забезпечує робочі процеси та процеси для керування змінами, контролю версій і базової версії, забезпечуючи належне відстеження та перевірку всіх змін вимог і пов’язаних артефактів.

Співпраця і співпраця

Співпраця та спілкування необхідні для ефективної розробки програмного забезпечення. Visure Requirements ALM Platform пропонує функції співпраці, які дозволяють командам ефективно працювати разом. Користувачі можуть співпрацювати над вимогами, ділитися відгуками та відстежувати зміни. Платформа надає сповіщення, коментарі та обговорення, щоб полегшити спілкування та забезпечити залучення та інформацію всіх зацікавлених сторін протягом усього процесу розробки.

Звітність та документація

Платформа надає комплексні можливості звітування для створення документації, необхідної для відповідності DO-178B/C. Користувачі можуть створювати індивідуальні звіти та генерувати документацію, таку як специфікації вимог, матриці відстеження та звіти про перевірку. Ці звіти є доказом відповідності стандарту та підтримують процес сертифікації.

Таким чином, Visure Requirements ALM Platform — це потужний інструмент, призначений для підтримки організацій у досягненні відповідності стандарту DO-178B/C. Він забезпечує надійне керування вимогами, відстеження, перевірку, відповідність і функціональні можливості співпраці, а також повні можливості звітування. Використовуючи цю платформу, організації можуть оптимізувати процеси розробки програмного забезпечення, покращити відстеження та ефективно продемонструвати відповідність вимогам DO-178B/C.

Кваліфікація інструменту DO 178c

Висновок

Підсумовуючи, інструменти перевірки програмного забезпечення є безцінним активом у розробці та сертифікації важливих для безпеки систем відповідно до стандарту DO-178B/C. Завдяки автоматизації перевірки, виявленню помилок, забезпеченню відповідності та покращенню якості коду ці інструменти підвищують ефективність, надійність і безпеку програмних систем. Оскільки організації прагнуть відповідати суворим вимогам DO-178B/C, вибір і використання відповідних інструментів перевірки програмного забезпечення стає вирішальним. Щоб відчути переваги таких інструментів, зокрема ефективне керування вимогами, відстеження та процеси перевірки, варто вивчити платформу Visure Requirements ALM від Visure Solutions. Перевірте їх Безкоштовна пробна версія 30 щоб на власні очі побачити, як ця комплексна платформа може підтримувати ваші потреби у розробці та перевірці програмного забезпечення відповідно до стандарту DO-178B/C.

Не забудьте поділитися цим постом!

Toп

Спрощення управління вимогами та перевірки

Липень 16th, 2024

10 ранку EST | 4:7 CET | XNUMX ранку за тихоокеанським стандартним часом

Луї Ардуен

Луї Ардуен

Старший консультант Visure Solutions

Томас Дірш

Старший консультант з якості програмного забезпечення, Razorcat Development GmbH

Інтегрований підхід із Visure Solutions і Razorcat Development TESSY

Дізнайтеся, як оптимізувати керування вимогами та перевірку для найкращих результатів.