Рішення Visure


Підтримка
Зареєструватися
Увійти
Почніть безкоштовну пробну версію

Атестація програмного засобу DO-330

Атестація програмного засобу DO-330

Зміст

Вступ

У сучасну епоху авіації програмне забезпечення відіграє вирішальну роль у розробці та експлуатації авіаційних систем. Програмне забезпечення стало невід’ємною частиною авіаційної інфраструктури, починаючи з керування польотом і закінчуючи навігацією, зв’язком і навіть критично важливими засобами керування польотом. Оскільки програмне забезпечення стає все більш досконалим і складним, забезпечення його безпеки та надійності стає найважливішим. Щоб вирішити цю проблему, авіаційна промисловість покладається на такі стандарти, як DO-330, який містить вказівки щодо кваліфікації програмного забезпечення. У цій статті досліджується важливість DO-330 і його роль у забезпеченні безпеки та надійності авіаційного програмного забезпечення.

Розуміння DO-330

Що таке DO-330? 

DO-330, також відомий як міркування щодо кваліфікації програмного забезпечення, є стандартом, опублікованим Радіотехнічною комісією з аеронавтики (RTCA). Він надає вказівки щодо кваліфікації програмних засобів, що використовуються при розробці та перевірці бортових систем. Стандарт застосовується до програмних засобів, які використовуються на різних етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення, включаючи специфікацію вимог, проектування, кодування, тестування та обслуговування.

Чому DO-330 важливий? 

DO-330 має важливе значення для авіаційної промисловості, оскільки забезпечує основу для оцінки та кваліфікації програмних засобів для забезпечення їх придатності для критично важливих для безпеки програм. Дотримуючись інструкцій DO-330, розробники авіаційного програмного забезпечення можуть продемонструвати відповідність суворим нормативним вимогам і підвищити загальну безпеку та надійність своїх систем.

Ключові поняття в DO-330

Процес кваліфікації інструментів DO-330 описує систематичний процес кваліфікації програмних інструментів. Процес включає кілька ключових етапів, зокрема:

 • Класифікація інструменту: Інструменти класифікуються за їх впливом на важливі для безпеки дії та ступенем їх автоматизації. Класифікація допомагає визначити рівень суворості, необхідний для їхньої кваліфікації.
 • Процес розробки інструменту: Процес кваліфікації включає аналіз процесу розробки інструменту, включаючи його вимоги, дизайн, впровадження, перевірку та керування конфігурацією. Цей крок гарантує, що інструмент розроблено відповідно до встановлених найкращих практик.
 • Перевірка інструменту: Функціональність, правильність і надійність інструменту перевіряються шляхом ретельного тестування. Це включає оцінку виходу інструменту з очікуваними результатами, виявлення та виправлення будь-яких дефектів і забезпечення відстеження вимог.
 • Перевірка інструменту: Перевірка передбачає демонстрацію того, що інструмент, якщо він використовується в призначеному середовищі, виконує свої призначені функції правильно та послідовно. Це робиться шляхом порівняння результатів інструменту з відомими дійсними результатами, отриманими з інших надійних засобів.
 • Інтеграція та налаштування інструменту: Кваліфікований інструмент інтегрований у процеси розробки та перевірки бортової системи. Керування конфігурацією гарантує, що кваліфікований інструмент підтримується в контрольованому стані протягом усього життєвого циклу.

Рівні кваліфікації інструментів

DO-330, також відомий як «Розгляди кваліфікації програмного забезпечення», — це стандарт, розроблений RTCA та EUROCAE, який надає вказівки щодо кваліфікації програмного забезпечення, що використовується при розробці бортових систем і обладнання. Стандарт визначає п'ять рівнів кваліфікації інструментів (TQL), кожен з яких представляє різний рівень критичності та суворості в процесі кваліфікації. Ці рівні визначаються на основі впливу інструменту на безпеку бортової системи. Ось п’ять TQL:

TQL-1: Найвищий рівень строгості

 • Застосовність: для інструментів, вихідні дані яких можуть безпосередньо спричинити збій, що завадить програмному забезпеченню досягти цілей безпеки.
 • Вимога: Потрібен найвищий рівень верифікації та валідації. Це включає ретельне тестування, перегляд процесу розробки інструменту та вичерпну документацію.

TQL-2: Високий рівень строгості

 • Застосовність: Для інструментів, результати яких можуть опосередковано сприяти умовам відмови, описаним у TQL-1.
 • Вимога: Подібно до TQL-1, але з дещо зменшеною перевіркою та підтвердженням. Це все ще вимагає значної документації та тестування.

TQL-3: Середній рівень строгості

 • Застосовність: для інструментів, вихідні дані яких використовуються для перевірки або перевірки бортового програмного забезпечення, але безпосередньо не впливають на робочі аспекти програмного забезпечення.
 • Вимога: Помірний рівень верифікації та валідації, включаючи функціональне тестування та перегляд документації.

TQL-4: Низький рівень строгості

 • Застосовність: для інструментів, результати яких використовуються в процесі розробки, але не мають прямого впливу на кінцеву продуктивність бортового програмного забезпечення.
 • Вимога: Мінімальна перевірка та підтвердження. Потрібне базове тестування та перевірка документації.

TQL-5: Найнижчий рівень строгості

 • Застосовність: Для інструментів, які мають незначний вплив на остаточне бортове програмне забезпечення або систему.
 • Вимога: дуже мінімальна перевірка та підтвердження. Базової документації та загального тестування достатньо.

Визначення відповідного TQL

Визначення відповідного TQL для інструменту передбачає оцінку ролі інструменту в процесі розробки та потенційного впливу помилок інструменту на безпеку бортової системи. Основні міркування включають:

 • Процес розробки та етап життєвого циклу, на якому використовується інструмент.
 • Критичність програмних компонентів, на які впливає інструмент.
 • Можливість поширення помилок інструменту на кінцеву бортову систему.

Класифікуючи інструменти за цими рівнями кваліфікації, DO-330 допомагає забезпечити належну перевірку та валідацію інструментів відповідно до рівня ризику, який вони вносять у процес розробки програмного забезпечення для бортових систем.

Переваги відповідності DO-330

Підвищена безпека 

Дотримуючись інструкцій DO-330, розробники авіаційного програмного забезпечення можуть гарантувати, що інструменти, які вони використовують, пройшли суворий процес кваліфікації. Це допомагає визначити та зменшити потенційні ризики та помилки, що сприяє підвищенню безпеки в авіаційних системах.

Відповідність нормативам 

Відповідність стандарту DO-330 часто є вимогою, встановленою регулятивними органами, такими як Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) і Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA). Демонстрація відповідності DO-330 дозволяє організаціям відповідати цим нормативним вимогам і отримати необхідні сертифікати для своїх програмних систем.

Зменшені ризики розвитку 

DO-330 забезпечує структурований підхід до кваліфікації програмних засобів, що допомагає зменшити ризики розробки. Дотримуючись процесу кваліфікації, організації можуть виявити та виправити проблеми в інструментах на ранніх етапах циклу розробки, зменшивши ймовірність дорогої переробки або збоїв системи.

Покращена впевненість і надійність 

Атестація програмних засобів згідно з DO-330 вселяє впевненість у можливостях і надійності інструментів. Завдяки кваліфікованим інструментам розробники можуть покладатися на точні та послідовні результати, що підвищує довіру до загального процесу розробки програмного забезпечення.

Кваліфікаційний пакет Visure Tool

Visure Solutions, провідний постачальник рішень для керування вимогами та ALM (Application Lifecycle Management), пропонує комплексний пакет кваліфікації інструментів, який допомагає організаціям оптимізувати процес досягнення відповідності DO-330. Кваліфікаційний пакет інструментів Visure призначений для допомоги розробникам авіаційного програмного забезпечення в кваліфікації платформи Visure ALM, відомої як Visure Requirements, для важливих для безпеки програм. Цей пакет містить низку документації, інструментів і підтримки, щоб полегшити процес кваліфікації та забезпечити відповідність інструкціям DO-330.

Розуміння пакета кваліфікації Visure Tool

Команда Кваліфікаційний пакет Visure Tool розроблено спеціально для підтримки кваліфікаційних зусиль розробників авіаційного програмного забезпечення, які використовують Visure Requirements як інструмент керування вимогами. Пакет включає в себе наступні ключові компоненти:

 1. Кваліфікаційний план (QP): Кваліфікаційний план — це вичерпний документ, який описує підхід, стратегії та заходи, пов’язані з кваліфікаційними вимогами до візуалізації згідно з DO-330. Він визначає обсяг, цілі та графік процесу кваліфікації, а також необхідні ресурси та обов’язки. QP служить дорожньою картою для кваліфікаційних зусиль, надаючи чіткі вказівки щодо кроків, яких необхідно виконати, і документації, яку потрібно підготувати.
 2. Набір кваліфікаційних тестів (QTS): Набір кваліфікаційних тестів — це набір тестів, призначених для оцінки функціональної коректності та надійності Вимог Visure. Ці тестові приклади перевіряють відповідність інструменту вимогам DO-330, включаючи його здатність керувати та відстежувати вимоги, керувати конфігурацією та створювати точні звіти. QTS допомагає гарантувати, що вимоги до візуалізації працюють належним чином і відповідають необхідним критеріям кваліфікації.
 3. Вимоги до роботи інструменту (ТЗ): Документ щодо експлуатаційних вимог до інструменту визначає функціональні та експлуатаційні вимоги, яким мають відповідати Visure Requirements для підтримки важливих для безпеки програм. У ньому описано конкретні функції, можливості та обмеження, які має демонструвати інструмент, щоб забезпечити відповідність DO-330. ТЗ служить орієнтиром як для кваліфікаційної групи, так і для розробників, надаючи ясність щодо очікуваної поведінки та продуктивності Вимог до візуалізації.
 4. Індекс конфігурації інструменту (TCI): Індекс конфігурації інструменту містить детальний перелік компонентів програмного та апаратного забезпечення, які складають вимоги Visure. Він містить інформацію про версії, конфігурації та залежності різних компонентів, що дозволяє належне керування конфігурацією та забезпечує послідовність і відтворюваність кваліфікованого інструменту. TCI допомагає підтримувати кваліфікований стан вимог до візуалізації протягом усього життєвого циклу.
 5. Кваліфікаційний звіт (QR): Кваліфікаційний звіт підсумовує результати, знахідки та висновки зусиль з кваліфікації інструменту. Він документує дотримані процеси, отримані результати тестування та будь-які відхилення або проблеми, які виникли під час процесу кваліфікації. QR служить доказом відповідності DO-330 і надає необхідну документацію для регуляторних органів або органів сертифікації.

Переваги пакета кваліфікації Visure Tool

Кваліфікаційний пакет Visure Tool пропонує кілька переваг розробникам авіаційного програмного забезпечення, які бажають отримати відповідність DO-330:

 • Економія часу та зусиль: Надаючи попередньо визначений план кваліфікації, набір тестів і шаблони документації, пакет кваліфікації Visure Tool значно скорочує час і зусилля, необхідні для досягнення відповідності DO-330. Це позбавляє організацій від необхідності створювати ці матеріали з нуля, дозволяючи їм зосередитися на самому процесі кваліфікації.
 • Повна документація: Пакет включає всю необхідну документацію, таку як кваліфікаційний план, набір тестів і робочі вимоги до інструментів, що гарантує, що організації мають добре задокументовані та ретельні зусилля з кваліфікації. Ця документація необхідна для демонстрації відповідності DO-330 і для нормативних документів.
 • Спрощений процес кваліфікації: Пакет кваліфікації інструментів Visure забезпечує структурований підхід до кваліфікації вимог до Visure, спрощуючи загальний процес кваліфікації. Попередньо визначений набір тестів і робочі вимоги до інструментів спрощують оцінку функціональних можливостей вимог до візуалізації та забезпечують узгодженість із вказівками DO-330.
 • Експертна підтримка та керівництво: Visure Solutions пропонує експертну підтримку та керівництво протягом усього процесу кваліфікації. Їхня досвідчена команда може надати допомогу в розумінні вимог DO-330, адаптації кваліфікаційних зусиль та вирішенні будь-яких проблем, які можуть виникнути під час кваліфікаційного процесу. Ця підтримка допомагає організаціям ефективно орієнтуватися в складнощах відповідності DO-330.

Висновок

DO-330 відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та надійності авіаційного програмного забезпечення, надаючи рекомендації щодо кваліфікації програмного забезпечення. Дотримуючись процесів, викладених у DO-330, розробники авіаційного програмного забезпечення можуть зменшити ризики, відповідати нормативним вимогам і підвищити загальну безпеку своїх систем. Дотримання стандарту DO-330 не тільки підвищує впевненість і надійність програмних засобів, але й сприяє безперервному прагненню галузі підтримувати найвищі стандарти безпеки в авіації.

Не забудьте поділитися цим постом!

Toп

Спрощення управління вимогами та перевірки

Липень 16th, 2024

10 ранку EST | 4:7 CET | XNUMX ранку за тихоокеанським стандартним часом

Луї Ардуен

Луї Ардуен

Старший консультант Visure Solutions

Томас Дірш

Старший консультант з якості програмного забезпечення, Razorcat Development GmbH

Інтегрований підхід із Visure Solutions і Razorcat Development TESSY

Дізнайтеся, як оптимізувати керування вимогами та перевірку для найкращих результатів.