Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Công cụ và phần mềm quản lý yêu cầu tốt nhất cho CMMI

Công cụ và phần mềm quản lý yêu cầu tốt nhất cho CMMI

Mục lục

Giới thiệu

Quản lý yêu cầu là một khía cạnh quan trọng của quy trình Tích hợp mô hình trưởng thành về khả năng (CMMI) đối với bất kỳ tổ chức nào đang cố gắng đạt được mức độ trưởng thành cao trong thực tiễn phát triển phần mềm của họ. CMMI giúp cải thiện các quy trình của tổ chức, đảm bảo họ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao đồng thời đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Để hỗ trợ tuân thủ CMMI, các tổ chức yêu cầu các công cụ quản lý yêu cầu hiệu quả hỗ trợ nắm bắt, phân tích và theo dõi các yêu cầu trong suốt vòng đời phát triển phần mềm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số công cụ và phần mềm quản lý yêu cầu tốt nhất phù hợp để triển khai CMMI.

Công cụ và phần mềm quản lý yêu cầu tốt nhất cho CMMI

Giải pháp thăm quan

Visure Solutions là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp phần mềm quản lý yêu cầu và quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) được thiết kế để hỗ trợ các tổ chức đạt được sự tuân thủ CMMI (Tích hợp mô hình trưởng thành về khả năng). CMMI là một khuôn khổ được công nhận trên toàn cầu giúp các tổ chức cải thiện quy trình phát triển phần mềm, tăng hiệu quả và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Visure Solutions cung cấp một nền tảng toàn diện tạo điều kiện cho kỹ thuật yêu cầu, truy xuất nguồn gốc và cộng tác hiệu quả, phù hợp với các phương pháp hay nhất của mô hình CMMI.

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Quản lý yêu cầu: Visure Solutions cung cấp một kho lưu trữ tập trung để nắm bắt, tổ chức và quản lý các yêu cầu. Nó cho phép người dùng xác định các yêu cầu rõ ràng và súc tích, đảm bảo chúng đầy đủ, rõ ràng và có thể kiểm tra được. Quản lý yêu cầu phù hợp là rất quan trọng để tuân thủ CMMI vì nó tạo thành nền tảng của toàn bộ quá trình phát triển.
 • Truy xuất nguồn gốc: Công cụ này cung cấp các tính năng truy xuất nguồn gốc mạnh mẽ, cho phép người dùng thiết lập liên kết giữa các yêu cầu và các tạo phẩm khác của dự án như tài liệu thiết kế, trường hợp thử nghiệm và mã nguồn. Truy xuất nguồn gốc đảm bảo rằng tất cả các yếu tố của dự án đều phù hợp với các yêu cầu đã xác định, cho phép phân tích tác động và quản lý thay đổi.
 • Thay đổi cách quản lý: Giải pháp Visure hỗ trợ quản lý thay đổi hiệu quả, cho phép các nhóm theo dõi và quản lý các thay đổi đối với các yêu cầu trong suốt vòng đời phát triển. Tính năng này rất quan trọng trong CMMI, vì các thay đổi phải được đánh giá, phê duyệt và truyền đạt đúng cách để duy trì tính nhất quán của dự án.
 • Hợp tác và Truyền thông: Sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm và các bên liên quan là điều cần thiết để triển khai CMMI thành công. Giải pháp Visure hỗ trợ cộng tác theo thời gian thực, cho phép các nhóm làm việc cùng nhau, chia sẻ thông tin và tham gia thảo luận. Điều này giúp thúc đẩy sự hiểu biết chung về các yêu cầu và mục tiêu của dự án.
 • Kiểm soát phiên bản: CMMI yêu cầu các tổ chức duy trì kiểm soát phiên bản cho tất cả các tạo phẩm của dự án. Visure Solutions cung cấp khả năng lập phiên bản cho các yêu cầu và tài liệu liên quan, đảm bảo lịch sử thay đổi và cung cấp khả năng hoàn nguyên về các phiên bản trước nếu cần.
 • Quy trình làm việc có thể tùy chỉnh: Công cụ này cho phép các tổ chức xác định các quy trình công việc có thể tùy chỉnh phù hợp với các quy trình CMMI cụ thể của họ. Khả năng thích ứng này đảm bảo rằng công cụ hỗ trợ các yêu cầu và quy trình riêng của tổ chức, thay vì ép buộc một cấu trúc cứng nhắc.
 • Báo cáo và Phân tích: Visure Solutions cung cấp các tính năng báo cáo và phân tích mạnh mẽ, cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ dự án, phạm vi yêu cầu và khả năng truy xuất nguồn gốc. Các báo cáo này hỗ trợ đánh giá tình trạng dự án và xác định các lĩnh vực cần cải thiện, một khía cạnh quan trọng của đánh giá CMMI.
 • Khả năng tích hợp: Để có ALM liền mạch, Visure Solutions tích hợp với các công cụ phát triển phổ biến khác, chẳng hạn như hệ thống theo dõi vấn đề, công cụ quản lý kiểm tra và hệ thống kiểm soát phiên bản. Tích hợp nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và khả năng hiển thị trong suốt quá trình phát triển.
 • Bảo mật và Tuân thủ: Tuân thủ CMMI thường liên quan đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt. Visure Solutions đảm bảo an toàn dữ liệu và tuân thủ các quy định có liên quan, bảo vệ thông tin nhạy cảm của dự án.
 • Hỗ trợ kiểm toán: Trong quá trình đánh giá CMMI, các tổ chức có thể trải qua các cuộc kiểm tra để đánh giá sự tuân thủ của họ. Hỗ trợ tài liệu và lộ trình kiểm toán toàn diện của Visure Solutions hỗ trợ các tổ chức chuẩn bị và điều hướng thành công các cuộc kiểm toán CMMI.

Quản lý yêu cầu kỹ thuật của IBM CỬA 

Quản lý yêu cầu kỹ thuật của IBM DOORS là một công cụ quản lý yêu cầu mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi, được thiết kế để hỗ trợ các tổ chức đạt được sự tuân thủ CMMI (Tích hợp mô hình trưởng thành về khả năng). CMMI là một khuôn khổ giúp các tổ chức cải thiện các quy trình kỹ thuật và phát triển phần mềm của họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. DOORS cung cấp một bộ tính năng và khả năng toàn diện phù hợp với các phương pháp hay nhất của CMMI, làm cho nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các tổ chức đang tìm cách đạt được và duy trì mức trưởng thành của CMMI.

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Yêu cầu truy xuất nguồn gốc: Một trong những nguyên lý chính của CMMI là truy xuất nguồn gốc và DOORS vượt trội trong việc cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc mạnh mẽ. Nó cho phép người dùng thiết lập các liên kết truy xuất nguồn gốc hai chiều giữa các yêu cầu, tài liệu thiết kế, trường hợp thử nghiệm và các tạo phẩm khác của dự án. Điều này đảm bảo rằng mọi yếu tố của dự án đều được liên kết với các yêu cầu cụ thể, cho phép phân tích tác động và quản lý thay đổi.
 • Kiểm soát phiên bản: DOORS cung cấp chức năng kiểm soát phiên bản cho các yêu cầu và tài liệu liên quan. Duy trì lịch sử phiên bản là rất quan trọng để tuân thủ CMMI, cho phép các tổ chức theo dõi các thay đổi, hoàn nguyên về các phiên bản trước nếu cần và duy trì tài liệu phù hợp về các thay đổi yêu cầu.
 • Quy trình làm việc có thể tùy chỉnh: Công cụ này cho phép các tổ chức xác định các quy trình công việc tùy chỉnh phù hợp với các quy trình CMMI cụ thể của họ. Tính linh hoạt này đảm bảo rằng DOORS có thể thích ứng với các hoạt động quản lý yêu cầu riêng của tổ chức và tích hợp liền mạch vào vòng đời phát triển của chúng.
 • Hợp tác và đánh giá: DOORS hỗ trợ cộng tác theo thời gian thực giữa các bên liên quan, cho phép các nhóm làm việc cùng nhau, cung cấp phản hồi và tham gia thảo luận. Cộng tác hiệu quả thúc đẩy sự hiểu biết chung về các yêu cầu, giảm hiểu lầm và tăng cường giao tiếp tổng thể của dự án.
 • Phân tích tác động: CMMI yêu cầu các tổ chức thực hiện phân tích tác động để đánh giá tác động của những thay đổi đối với các yêu cầu của dự án và các yếu tố khác. DOORS giúp tiến hành phân tích tác động một cách hiệu quả, xác định các rủi ro tiềm ẩn và giảm thiểu chúng sớm trong quá trình phát triển.
 • Báo cáo và số liệu: DOORS cung cấp nhiều khả năng báo cáo và phân tích, cung cấp thông tin chuyên sâu về phạm vi yêu cầu, tiến độ và truy xuất nguồn gốc. Các báo cáo này hỗ trợ đánh giá CMMI và giúp các tổ chức đánh giá sự tuân thủ và tình trạng dự án của họ.
 • Tích hợp với Công cụ ALM: DOORS tích hợp liền mạch với các công cụ Quản lý Vòng đời Kỹ thuật (ELM) khác của IBM và các giải pháp ALM phổ biến, chẳng hạn như các công cụ quản lý thay đổi, quản lý kiểm tra và quản lý cấu hình. Sự tích hợp này nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và khả năng hiển thị trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.
 • Kiểm soát an ninh và truy cập: Tuân thủ CMMI thường liên quan đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt. DOORS đảm bảo bảo mật dữ liệu và kiểm soát truy cập, cho phép các tổ chức quản lý quyền và đảm bảo rằng chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin dự án nhạy cảm.
 • Hỗ trợ kiểm toán: Trong quá trình đánh giá CMMI, các tổ chức có thể trải qua các cuộc kiểm tra để đánh giá sự tuân thủ của họ. Khả năng báo cáo và lộ trình kiểm toán toàn diện của DOORS hỗ trợ các tổ chức chuẩn bị và điều hướng thành công các cuộc kiểm toán CMMI.

Kết nối Jama

Jama Connect là một công cụ quản lý yêu cầu toàn diện cung cấp các tính năng mạnh mẽ được thiết kế để hỗ trợ các tổ chức đạt được sự tuân thủ CMMI (Tích hợp mô hình trưởng thành về khả năng). CMMI là một khuôn khổ giúp các tổ chức cải thiện các quy trình kỹ thuật hệ thống và phần mềm của họ, đảm bảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Các khả năng của Jama Connect phù hợp với các phương pháp hay nhất của CMMI, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các tổ chức nhằm đạt được và duy trì mức trưởng thành CMMI cao hơn.

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Quản lý yêu cầu: Jama Connect cung cấp một nền tảng tập trung để nắm bắt, tổ chức và quản lý các yêu cầu trong suốt vòng đời phát triển. Nó cho phép các nhóm xác định các yêu cầu rõ ràng, ngắn gọn và có cấu trúc tốt, tạo cơ sở cho việc tuân thủ CMMI thành công.
 • Truy xuất nguồn gốc: CMMI nhấn mạnh tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc và Jama Connect cung cấp các tính năng truy xuất nguồn gốc mạnh mẽ. Nó cho phép người dùng thiết lập các liên kết truy xuất nguồn gốc hai chiều giữa các yêu cầu, tạo tác thiết kế, trường hợp thử nghiệm và các yếu tố dự án khác. Điều này đảm bảo rằng các thay đổi và tác động được theo dõi chính xác, thúc đẩy quản lý thay đổi tốt hơn.
 • Phân tích tác động: Jama Connect hỗ trợ phân tích tác động, cho phép các nhóm đánh giá tác động của các thay đổi đối với yêu cầu và các yếu tố khác của dự án. Điều này giúp xác định các rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo rằng các thay đổi được quản lý tốt và xác thực hợp lệ.
 • Báo cáo và số liệu: Jama Connect cung cấp khả năng báo cáo và phân tích mạnh mẽ, cung cấp thông tin chuyên sâu về phạm vi yêu cầu, tiến độ và khả năng truy xuất nguồn gốc. Các báo cáo này hỗ trợ đánh giá CMMI và giúp các tổ chức đánh giá sự tuân thủ và tình trạng dự án của họ.
 • Kiểm soát an ninh và truy cập: Jama Connect đảm bảo bảo mật dữ liệu và kiểm soát truy cập, cho phép các tổ chức quản lý quyền và đảm bảo rằng chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin dự án nhạy cảm.
 • Hỗ trợ kiểm toán: Trong quá trình đánh giá CMMI, các tổ chức có thể trải qua các cuộc kiểm tra để đánh giá sự tuân thủ của họ. Hỗ trợ tài liệu và lộ trình kiểm toán toàn diện của Jama Connect hỗ trợ các tổ chức chuẩn bị và điều hướng thành công các cuộc kiểm toán CMMI.

vòng xoắn RM

Helix RM, trước đây gọi là Perforce RM, là một công cụ quản lý yêu cầu mạnh mẽ được thiết kế để hỗ trợ các tổ chức đạt được sự tuân thủ CMMI (Tích hợp mô hình trưởng thành về khả năng). CMMI là một khuôn khổ giúp các tổ chức cải thiện quy trình phát triển phần mềm và thực hành kỹ thuật để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Helix RM cung cấp một loạt các tính năng và khả năng phù hợp với các phương pháp hay nhất của CMMI, làm cho nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các tổ chức nhằm đạt được và duy trì mức trưởng thành CMMI cao hơn.

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Quản lý yêu cầu: Helix RM cung cấp một kho lưu trữ tập trung để nắm bắt, tổ chức và quản lý các yêu cầu. Nó cho phép các nhóm xác định các yêu cầu rõ ràng và có cấu trúc tốt, đảm bảo chúng hoàn chỉnh, rõ ràng và có thể kiểm tra được, điều cần thiết để triển khai CMMI thành công.
 • Truy xuất nguồn gốc: CMMI nhấn mạnh tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc và Helix RM cung cấp các tính năng truy xuất nguồn gốc mạnh mẽ. Nó cho phép người dùng thiết lập các liên kết truy xuất nguồn gốc hai chiều giữa các yêu cầu, tạo tác thiết kế, trường hợp thử nghiệm và các yếu tố dự án khác. Điều này đảm bảo rằng các thay đổi được theo dõi chính xác, thúc đẩy quản lý thay đổi và phân tích tác động tốt hơn.
 • Hợp tác và đánh giá: Hợp tác hiệu quả là điều cần thiết để thực hiện CMMI. Helix RM tạo điều kiện hợp tác theo thời gian thực giữa các bên liên quan, cho phép các nhóm làm việc cùng nhau, cung cấp phản hồi và tiến hành đánh giá. Điều này thúc đẩy sự hiểu biết chung về các yêu cầu và thúc đẩy giao tiếp minh bạch.
 • Phân tích tác động: Helix RM hỗ trợ phân tích tác động, cho phép các nhóm đánh giá tác động của các thay đổi đối với các yêu cầu và các yếu tố khác của dự án. Điều này giúp xác định các rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo rằng các thay đổi được quản lý tốt và xác thực hợp lệ.
 • Tích hợp với các công cụ khác: Helix RM tích hợp với các công cụ ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) và PLM (Quản lý vòng đời sản phẩm) phổ biến khác, nâng cao khả năng hiển thị tổng thể của dự án và khả năng truy xuất nguồn gốc trong suốt vòng đời phát triển.

codeBeamer ALM

codeBeamer ALM là một nền tảng Quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) đa năng bao gồm các tính năng quản lý yêu cầu mạnh mẽ, phù hợp với các tổ chức muốn đạt được sự tuân thủ CMMI (Tích hợp mô hình trưởng thành về khả năng). CMMI là một khuôn khổ giúp các tổ chức cải thiện quy trình phát triển phần mềm và thực hành kỹ thuật để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Các khả năng của codeBeamer phù hợp với các phương pháp hay nhất của CMMI, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các tổ chức đang cố gắng đạt được và duy trì mức trưởng thành CMMI cao hơn.

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Quản lý yêu cầu: codeBeamer ALM cung cấp một kho lưu trữ tập trung để nắm bắt, tổ chức và quản lý các yêu cầu. Nó hỗ trợ định nghĩa yêu cầu rõ ràng và có cấu trúc tốt, đồng thời đảm bảo rằng các yêu cầu hoàn chỉnh, rõ ràng và có thể kiểm tra được, điều cần thiết để triển khai CMMI thành công.
 • Truy xuất nguồn gốc: codeBeamer ALM cung cấp các tính năng truy xuất nguồn gốc mạnh mẽ, cho phép người dùng thiết lập các liên kết truy xuất nguồn gốc hai chiều giữa các yêu cầu, tạo phẩm thiết kế, trường hợp thử nghiệm và các yếu tố khác của dự án. Điều này cho phép phân tích tác động, quản lý thay đổi và đảm bảo rằng tất cả các yếu tố của dự án đều phù hợp với các yêu cầu cụ thể.
 • Kiểm soát phiên bản: codeBeamer ALM hỗ trợ kiểm soát phiên bản cho các yêu cầu và tài liệu liên quan. Duy trì lịch sử phiên bản là rất quan trọng để tuân thủ CMMI, cho phép các tổ chức theo dõi các thay đổi, hoàn nguyên về các phiên bản trước nếu cần và duy trì tài liệu phù hợp về các thay đổi yêu cầu.
 • Báo cáo và số liệu: codeBeamer ALM cung cấp khả năng báo cáo và phân tích toàn diện, cung cấp thông tin chi tiết về phạm vi yêu cầu, tiến độ và khả năng truy xuất nguồn gốc. Các báo cáo này hỗ trợ đánh giá CMMI và giúp các tổ chức đánh giá sự tuân thủ và tình trạng dự án của họ.
 • Tích hợp với các công cụ khác: codeBeamer ALM tích hợp với các công cụ ALM và PLM phổ biến khác, nâng cao khả năng hiển thị tổng thể của dự án và khả năng truy xuất nguồn gốc trong suốt vòng đời phát triển.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 16th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.