Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Hiểu lĩnh vực quy trình để tích hợp mô hình trưởng thành năng lực (CMMI)

Hiểu lĩnh vực quy trình để tích hợp mô hình trưởng thành năng lực (CMMI)

Mục lục

Giới thiệu

Capability Maturity Model Integration (CMMI) là một khuôn khổ được công nhận trên toàn cầu để cải tiến quy trình, được thiết kế để giúp các tổ chức nâng cao khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao một cách nhất quán. Được phát triển bởi Viện Kỹ thuật Phần mềm (SEI) tại Đại học Carnegie Mellon, CMMI cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để đánh giá và cải tiến các quy trình của tổ chức. CMMI bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau của quy trình, mỗi lĩnh vực đóng góp vào các khía cạnh cụ thể của sự trưởng thành và hiệu suất của tổ chức.

Khung CMMI và các lĩnh vực quy trình của nó

CMMI được cấu trúc thành năm cấp độ trưởng thành, mỗi cấp độ phản ánh mức độ trưởng thành cao hơn của quy trình và hiệu quả hoạt động của tổ chức. Ở mỗi cấp độ, các lĩnh vực quy trình cụ thể được giải quyết và các tổ chức có thể điều chỉnh các nỗ lực cải tiến của mình cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu riêng của họ. Năm cấp độ trưởng thành là:

Cấp độ 1 – Ban đầu

Cấp độ ban đầu đại diện cho điểm khởi đầu cho hành trình cải tiến quy trình của một tổ chức. Ở giai đoạn này, các quy trình thường là đột xuất, được xác định kém và không thể đoán trước, dẫn đến kết quả không nhất quán. Trọng tâm ở cấp độ này chủ yếu là tìm hiểu khả năng quy trình của tổ chức và xác định các thông lệ cơ bản cần thiết để thực hiện dự án.

Các lĩnh vực xử lý ở cấp độ 1:

 • Quản lý quy trình (OPM): Thiết lập và duy trì cơ sở hạ tầng quản lý quy trình cơ bản để giám sát và kiểm soát các dự án.

Cấp độ 2 - Được quản lý

Cấp độ được quản lý đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình trưởng thành của quy trình, trong đó các dự án được lên kế hoạch và thực hiện bằng các quy trình đã xác định. Trọng tâm là thiết lập các quy trình được thể chế hóa có thể lặp lại và có thể được áp dụng nhất quán trong các dự án khác nhau.

Các lĩnh vực xử lý ở cấp độ 2:

 • Quản lý yêu cầu (REQM): Gợi ý, lập tài liệu và quản lý các yêu cầu trong suốt vòng đời của dự án.
 • Lập kế hoạch dự án (PP): Phát triển và duy trì các kế hoạch dự án toàn diện, xem xét phạm vi, nguồn lực, lịch trình và rủi ro.
 • Giám sát và kiểm soát dự án (PMC): Theo dõi tiến độ và hiệu suất của dự án so với kế hoạch, xác định và giải quyết các sai lệch.
 • Quản lý Thỏa thuận Nhà cung cấp (SAM): Quản lý các mối quan hệ và thỏa thuận với nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng và giao hàng hóa và dịch vụ kịp thời.

Cấp độ 3 - Đã xác định

Ở cấp độ xác định, các tổ chức có một bộ quy trình tiêu chuẩn được thiết lập tốt và được tuân thủ nhất quán trong toàn tổ chức. Tập trung vào tiêu chuẩn hóa quy trình và tài liệu hóa, thúc đẩy văn hóa cải tiến quy trình và đảm bảo rằng các quy trình được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của dự án.

Các lĩnh vực xử lý ở cấp độ 3:

 • Tập trung vào quy trình tổ chức (OPF): Xác định và duy trì một khung quy trình tiêu chuẩn phù hợp với các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức.
 • Định nghĩa quy trình tổ chức (OPD): Phát triển và duy trì tài liệu quy trình chi tiết và tài sản quy trình.
 • Đào tạo tổ chức (OT): Cung cấp đào tạo và các nguồn lực để đảm bảo rằng lực lượng lao động có năng lực trong việc sử dụng các quy trình xác định.
 • Quản lý dự án tích hợp (IPM): Tích hợp các hoạt động lập kế hoạch và thực hiện dự án để đạt được các mục tiêu của dự án một cách hiệu quả.

Cấp độ 4 – Quản lý định lượng

Cấp độ quản lý định lượng liên quan đến sự hiểu biết định lượng và kiểm soát các quy trình. Các tổ chức ở cấp độ này sử dụng các kỹ thuật thống kê và định lượng khác để chủ động quản lý và cải tiến quy trình của họ.

Các lĩnh vực xử lý ở cấp độ 4:

 • Quản lý dự án định lượng (QPM): Thu thập và phân tích dữ liệu định lượng để đưa ra quyết định sáng suốt về quản lý dự án.
 • Hiệu suất quy trình tổ chức (OPP): Thu thập và phân tích dữ liệu hiệu suất quy trình để xác định các cải tiến quy trình.

Cấp độ 5 – Tối ưu hóa

Mức độ tối ưu hóa thể hiện mức độ trưởng thành cao nhất của quy trình. Các tổ chức ở cấp độ này liên tục cải thiện các quy trình của họ dựa trên sự hiểu biết thấu đáo về dữ liệu hiệu suất và các ý tưởng đổi mới.

Các lĩnh vực xử lý ở cấp độ 5:

 • Đổi mới tổ chức và triển khai (OID): Xác định và kết hợp các cải tiến quy trình sáng tạo để nâng cao hiệu suất tổng thể của tổ chức.
 • Phân tích Nguyên nhân và Giải quyết (CAR): Xác định nguyên nhân gốc rễ của lỗi và các vấn đề khác để ngăn chặn chúng tái diễn và cải thiện hiệu suất quy trình tổng thể.

Kết luận

Tích hợp mô hình trưởng thành về khả năng (CMMI) cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc và hệ thống để cải tiến quy trình, cho phép các tổ chức nâng cao khả năng, chất lượng và hiệu suất của họ. Năm cấp độ trưởng thành và các lĩnh vực quy trình liên quan hướng dẫn các tổ chức trong hành trình hướng tới sự trưởng thành của quy trình cao hơn và kết quả dự án được cải thiện. Bằng cách hiểu và triển khai các lĩnh vực của quy trình do CMMI vạch ra, các tổ chức có thể đạt được hiệu quả, tính nhất quán và khả năng cạnh tranh cao hơn trong ngành của họ.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 16th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.