khách hàng của chúng tôi

Thăm hỏi khách hàng

Hàng không vũ trụ và quốc phòng

dlr
General Electric
Thuốc nhuộm
Esterline
Airbus

Ô tô & Vận tải

ALSTOM
Audi
bosch
Rexroth
Westport
KUKA
Honda
phanh hơi new york

Ngân hàng & Tài chính

BES
Deutsche Post
BCR
Santander

Thiết bị y tế

ví dụ công nghệ
Health Net
nghĩ
olympus
GSK
SONAE
edp
Vestas
CSL Behring
Hàng đầu