Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Giải pháp Blog Visure

Visure Solutions tham gia vào EMC²

Visure Solutions tham gia vào EMC²

EMC² - 'Hệ thống đa lõi nhúng cho các ứng dụng Mức độ nghiêm trọng hỗn hợp trong môi trường thời gian thực động và có thể thay đổi' là một dự án Phối hợp của ARTEMIS trong Chương trình thí điểm đổi mới 'Nền tảng máy tính cho hệ thống nhúng' (AIPP5). […]

Đọc thêm…

Áo sơ mi