Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Giải pháp Blog Visure

Microsoft Word và Excel không phải là một công cụ quản lý yêu cầu chuyên nghiệp

Microsoft Word và Excel không phải là một công cụ quản lý yêu cầu chuyên nghiệp

“Các yêu cầu rất quan trọng để quản lý sự thành công của dự án”; một thực tế được hầu hết các tổ chức chấp nhận rộng rãi phải không? Theo một số nghiên cứu như báo cáo CHAOS của Standish Group, việc phải đối mặt với các yêu cầu mơ hồ hoặc được xác định kém, không thể đo lường hay xác nhận là một trong những lý do chính dẫn đến thất bại của dự án. Trong thời gian này […]

Đọc thêm… từ Microsoft Word và Excel không còn là một công cụ quản lý yêu cầu chuyên nghiệp nữa

Áo sơ mi