Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Quản lý Đấu thầu và Mua sắm | Hướng dẫn hoàn chỉnh

Quản lý Đấu thầu và Mua sắm

Quản lý đấu thầu và mua sắm là các quy trình liên quan đến việc mua lại hàng hóa, dịch vụ và công việc của một tổ chức hoặc cơ quan chính phủ. Quá trình đấu thầu liên quan đến việc mời thầu từ các nhà cung cấp hoặc nhà thầu để cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc công trình cho một dự án hoặc yêu cầu cụ thể. Quản lý mua sắm bao gồm toàn bộ quá trình xác định nhu cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ, lựa chọn nhà cung cấp hoặc nhà thầu, đàm phán hợp đồng và quản lý việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ.

Quản lý đấu thầu và mua sắm là rất quan trọng đối với các tổ chức để đảm bảo rằng họ có được giá trị tốt nhất cho đồng tiền bỏ ra trong khi vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý. Quá trình đấu thầu thường bao gồm một số giai đoạn, bao gồm xác định các yêu cầu, chuẩn bị và phát hành tài liệu đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà cung cấp hoặc nhà thầu và đàm phán hợp đồng. Quản lý mua sắm liên quan đến việc lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng, giám sát hoạt động của nhà cung cấp và quản lý mọi tranh chấp phát sinh.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi sâu vào các khái niệm khác nhau liên quan đến quản lý đấu thầu và mua sắm.

1. Giới thiệu Quản lý Đấu thầu và Mua sắm

Tổng quan toàn diện về Quản lý Đấu thầu và Mua sắm là gì.

2. Các thành phần chính của quản lý đấu thầu và mua sắm

Tổng quan về các thành phần/giai đoạn của Chu trình quản lý đấu thầu và đấu thầu.

3. Lợi ích của Quản lý Đấu thầu và Mua sắm

Tổng quan về các lợi ích của Quản lý Đấu thầu và Mua sắm bao gồm cách nó giúp các tổ chức cải thiện cấu trúc đấu thầu.

4. Phần mềm và công cụ quản lý đấu thầu và đấu thầu tốt nhất

Tổng quan về một số công cụ và giải pháp phần mềm Quản lý Mua sắm và Đấu thầu tốt nhất hiện nay bao gồm các tính năng và lợi ích của chúng.

5. Thực tiễn tốt nhất để quản lý đấu thầu và mua sắm hiệu quả

Tổng quan về một số phương pháp hay nhất về Quản lý Mua sắm và Đấu thầu chính và cách chúng có thể giúp các tổ chức cải thiện quy trình đấu thầu của họ.

6. Xu hướng & Phát triển Tương lai trong Quản lý Đấu thầu và Mua sắm

Tổng quan về một số xu hướng chính trong tương lai trong Quản lý đấu thầu và mua sắm và cách chúng được thiết lập để chuyển đổi bối cảnh thị trường đấu thầu.

7. Quản lý đấu thầu và mua sắm Tài nguyên hàng đầu

Tổng quan về một số tài nguyên Quản lý Mua sắm và Đấu thầu hàng đầu hiện có, bao gồm các tính năng và lợi ích của chúng.

8. Các khóa đào tạo & khóa học ALM

Một số khóa đào tạo và cấp chứng chỉ Quản lý mua sắm và đấu thầu hàng đầu hiện có và cách chúng có thể giúp cải thiện kỹ năng và kiến ​​thức chuyên môn về quản lý đấu thầu của bạn.

KHAI THÁC. Bảng chú giải

Đây là Bảng thuật ngữ Quản lý Mua sắm và Đấu thầu toàn diện.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Phần mềm IBM Rational Doors
Áo sơ mi

Chi phí cao của việc quản lý yêu cầu kém

Tháng Sáu 06th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CET | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Loa chính

Tác động & Giải pháp cho việc quản lý yêu cầu không hiệu quả

Khám phá tác động đáng kể mà các phương pháp quản lý yêu cầu không hiệu quả có thể gây ra đối với chi phí và tiến độ của dự án.