Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Đào tạo Doanh nghiệp Quản lý Vòng đời Ứng dụng (ALM) Tốt nhất

Đào tạo Doanh nghiệp Quản lý Vòng đời Ứng dụng (ALM) Tốt nhất

Mục lục

Giới thiệu

Khi các tổ chức tiếp tục tìm kiếm những cách tốt nhất để quản lý vòng đời phát triển phần mềm của họ, các chương trình đào tạo đã trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng để xây dựng các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết. Trong bối cảnh Quản lý vòng đời ứng dụng (ALM), các khóa đào tạo doanh nghiệp cung cấp cách tiếp cận toàn diện để hiểu các khái niệm, quy trình và công cụ chính cần thiết để triển khai các phương pháp phát triển phần mềm hiệu quả. Các khóa đào tạo này bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm các phương pháp Agile và Scrum, DevOps, kiểm thử phần mềm và quản lý dự án. Chúng được thiết kế để giúp các tổ chức duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng ngày nay và để đảm bảo rằng các nhóm phát triển phần mềm của họ được trang bị kiến ​​thức và kỹ năng để thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số khóa đào tạo doanh nghiệp ALM tốt nhất hiện nay, cùng với các tính năng và lợi ích chính của chúng.

Đào tạo Agile và Scrum

Agile và Scrum là hai phương pháp thường được sử dụng trong phát triển phần mềm và đào tạo về các lĩnh vực này là điều cần thiết để quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) hiệu quả. Agile tập trung vào việc cung cấp phần mềm hoạt động một cách nhanh chóng và thường xuyên, trong khi Scrum là một khuôn khổ để triển khai các thực hành Agile. Có nhiều lựa chọn đào tạo doanh nghiệp về Agile và Scrum, bao gồm:

 • Đào tạo Chứng chỉ Agile Scrum Foundation: Khóa học này bao gồm các khái niệm Agile và Scrum, đồng thời cung cấp kinh nghiệm thực hành với các công cụ và kỹ thuật Scrum.
 • Đào tạo Scrum Master (CSM) được chứng nhận: Khóa học này cung cấp cho người tham gia kiến ​​thức và kỹ năng để trở thành Scrum Master hiệu quả và giúp nhóm của họ nắm bắt các nguyên tắc Agile.
 • Đào tạo quản lý dự án Agile: Khóa học này bao gồm các khái niệm quản lý dự án Agile, bao gồm lập kế hoạch Agile, quản lý rủi ro và sự tham gia của các bên liên quan.
 • Đào tạo chủ sở hữu sản phẩm Agile: Khóa học này được thiết kế cho chủ sở hữu sản phẩm và bao gồm các khái niệm quản lý sản phẩm Agile, bao gồm tầm nhìn sản phẩm, quản lý tồn đọng và ưu tiên.
 • Huấn luyện Huấn luyện và Cố vấn Agile: Khóa học này được thiết kế cho các huấn luyện viên và cố vấn Agile và bao gồm các kỹ thuật huấn luyện, chiến lược cố vấn và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm.
 • Đào tạo SAFe (Scaled Agile Framework): SAFe là một khung Agile phổ biến cho các doanh nghiệp lớn. Khóa đào tạo này bao gồm các khái niệm SAFe và cung cấp trải nghiệm thực hành với các công cụ và kỹ thuật SAFe.
 • Agile Leadership Training: Khóa học này được thiết kế cho các nhà lãnh đạo và quản lý chịu trách nhiệm lãnh đạo các nhóm Agile. Nó bao gồm các chiến lược lãnh đạo cho các nhóm Agile, văn hóa Agile và trao quyền cho nhóm.

Đào tạo DevOps

DevOps là một triết lý thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp giữa các nhóm phát triển phần mềm và hoạt động CNTT để hợp lý hóa quy trình phát triển phần mềm. Để triển khai DevOps hiệu quả, các tổ chức cần đảm bảo rằng nhóm của họ được trang bị những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết. Các chương trình đào tạo DevOps giúp các chuyên gia CNTT hiểu các nguyên tắc và thực tiễn của DevOps, bao gồm tích hợp và phân phối liên tục, tự động hóa cơ sở hạ tầng cũng như giám sát và phản hồi.

Có nhiều tùy chọn đào tạo dành cho doanh nghiệp dành cho đào tạo DevOps. Một số tùy chọn phổ biến bao gồm:

 • Đào tạo AWS DevOps: Khóa đào tạo này tập trung vào việc sử dụng Amazon Web Services (AWS) để triển khai các phương pháp DevOps. Nó bao gồm các chủ đề như tích hợp liên tục, phân phối liên tục và cơ sở hạ tầng dưới dạng mã.
 • Đào tạo về Docker và Kubernetes: Docker và Kubernetes là những công cụ chứa phổ biến thường được sử dụng trong môi trường DevOps. Đào tạo về các công cụ này bao gồm các chủ đề như container hóa, điều phối và triển khai.
 • Đào tạo về Jenkins: Jenkins là một máy chủ tự động hóa mã nguồn mở phổ biến thường được sử dụng trong môi trường DevOps. Đào tạo về Jenkins bao gồm các chủ đề như tích hợp liên tục, phân phối liên tục và quy trình dưới dạng mã.
 • Đào tạo về con rối: Con rối là một công cụ quản lý cấu hình thường được sử dụng trong môi trường DevOps. Đào tạo về Puppet bao gồm các chủ đề như tự động hóa cơ sở hạ tầng, quản lý cấu hình và triển khai.
 • Đào tạo đầu bếp: Đầu bếp là một công cụ quản lý cấu hình phổ biến khác thường được sử dụng trong môi trường DevOps. Đào tạo về Chef bao gồm các chủ đề như tự động hóa cơ sở hạ tầng, quản lý cấu hình và triển khai.

Đào tạo Quản lý Dự án

Đào tạo quản lý dự án tập trung vào việc phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức liên quan đến các quy trình, phương pháp và công cụ quản lý dự án. Nó được thiết kế để trang bị cho các chuyên gia những kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả các dự án, bao gồm lập kế hoạch, lập ngân sách, quản lý rủi ro, giao tiếp với các bên liên quan và quản lý nhóm.

Các tùy chọn đào tạo doanh nghiệp có sẵn cho đào tạo quản lý dự án bao gồm:

 • Đào tạo chứng chỉ Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP): PMP là chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu do Viện Quản lý Dự án (PMI) cung cấp, thể hiện sự thành thạo trong các phương pháp và thực tiễn quản lý dự án. Đào tạo chứng chỉ PMP chuẩn bị cho các chuyên gia vượt qua kỳ thi chứng chỉ PMP.
 • Đào tạo chứng chỉ liên kết được chứng nhận về quản lý dự án (CAPM): CAPM là một chứng chỉ khác do PMI cung cấp được thiết kế cho các nhà quản lý dự án cấp mới hoặc những người quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp quản lý dự án. Đào tạo chứng chỉ CAPM cung cấp phần giới thiệu về các khái niệm và phương pháp quản lý dự án.
 • Đào tạo quản lý dự án linh hoạt: Quản lý dự án linh hoạt là một cách tiếp cận lặp đi lặp lại và hợp tác để quản lý dự án, nhấn mạnh tính linh hoạt, khả năng thích ứng và sự hài lòng của khách hàng. Đào tạo quản lý dự án linh hoạt cung cấp phần giới thiệu về các phương pháp và khuôn khổ linh hoạt như Scrum, Kanban và Lean.
 • Đào tạo về Six Sigma: Six Sigma là một phương pháp dựa trên dữ liệu để cải thiện chất lượng và hiệu quả trong các quy trình kinh doanh. Đào tạo Six Sigma cung cấp cho các chuyên gia các kỹ năng để xác định và loại bỏ các khiếm khuyết trong quy trình và tăng sự hài lòng của khách hàng.
 • Đào tạo Prince2: PRINCE2 là một phương pháp quản lý dự án được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu, nhấn mạnh vào quản trị dự án, quản lý rủi ro và chứng minh kinh doanh. Khóa đào tạo PRINCE2 cung cấp phần giới thiệu về phương pháp PRINCE2 và chuẩn bị cho các chuyên gia cho kỳ thi chứng chỉ PRINCE2.

Đào tạo đảm bảo chất lượng

Đào tạo đảm bảo chất lượng liên quan đến việc dạy các cá nhân cách xác định và ngăn ngừa lỗi trong các sản phẩm hoặc dịch vụ phần mềm. Nó bao gồm các chủ đề như lập kế hoạch thử nghiệm, phát triển trường hợp thử nghiệm, tự động hóa thử nghiệm và theo dõi lỗi. Một số tùy chọn đào tạo doanh nghiệp có sẵn để đào tạo đảm bảo chất lượng là:

 • Các khóa học cấp chứng chỉ ISTQB (Hội đồng kiểm thử phần mềm quốc tế): Các khóa học này cung cấp sự hiểu biết toàn diện về các phương pháp kiểm thử phần mềm, bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện và báo cáo.
 • Các khóa học cấp chứng chỉ CSTE (Certified Software Tester): Các khóa học này tập trung vào việc giảng dạy các nguyên tắc và thực hành kiểm thử phần mềm, bao gồm lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế kiểm thử và thực hiện kiểm thử.
 • Các khóa học Selenium: Các khóa học này dạy các cá nhân cách tự động hóa các ứng dụng dựa trên web bằng cách sử dụng khung kiểm tra Selenium.
 • Các khóa kiểm thử linh hoạt: Các khóa học này dạy cho các cá nhân cách tích hợp kiểm thử vào quy trình phát triển phần mềm nhanh, bao gồm các nguyên tắc, phương pháp và công cụ.
 • Các khóa học kiểm tra hiệu suất: Các khóa học này tập trung vào việc dạy các cá nhân cách kiểm tra hiệu suất của các ứng dụng phần mềm, bao gồm kiểm tra tải, kiểm tra căng thẳng và kiểm tra khả năng mở rộng.

Đào tạo an ninh

Đào tạo bảo mật nhằm mục đích trang bị cho các cá nhân kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để xác định và giảm thiểu rủi ro bảo mật trong các lĩnh vực khác nhau của tổ chức. Một số tùy chọn đào tạo doanh nghiệp có sẵn cho đào tạo bảo mật là:

 • Đào tạo Chuyên gia Bảo mật Hệ thống Thông tin được Chứng nhận (CISSP): Đây là chương trình chứng nhận trung lập với nhà cung cấp, tập trung vào các lĩnh vực bảo mật thông tin khác nhau, bao gồm quản lý rủi ro, kiểm soát truy cập và mật mã.
 • Đào tạo về Hacker có đạo đức được chứng nhận (CEH): Khóa đào tạo này dạy các cá nhân suy nghĩ như một hacker để xác định các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trong các hệ thống và mạng của tổ chức.
 • Đào tạo về an ninh mạng: Đào tạo về an ninh mạng bao gồm nhiều chủ đề liên quan đến bảo mật, bao gồm quyền riêng tư dữ liệu, an ninh mạng và ứng phó sự cố.
 • Đào tạo Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS): Khóa đào tạo này tập trung vào các phương pháp hay nhất để phát triển, triển khai và quản lý ISMS trong một tổ chức nhằm bảo vệ chống lại các rủi ro bảo mật.
 • Đào tạo Phát triển Phần mềm An toàn: Khóa đào tạo này dạy các cá nhân cách thiết kế và phát triển phần mềm an toàn và không có lỗ hổng.

Đào tạo ITIL

ITIL (Thư viện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin) là một khuôn khổ thực hành tốt nhất để cung cấp các dịch vụ CNTT một cách hiệu quả và hiệu quả. Khóa đào tạo ITIL giúp các chuyên gia CNTT hiểu và triển khai các phương pháp hay nhất này. Dưới đây là một số tùy chọn đào tạo dành cho doanh nghiệp dành cho đào tạo ITIL:

 • Đào tạo chứng chỉ nền tảng ITIL: Khóa học này bao gồm những kiến ​​thức cơ bản về ITIL, bao gồm các khái niệm, nguyên tắc và quy trình chính. Nó chuẩn bị cho sinh viên tham gia kỳ thi chứng chỉ ITIL Foundation.
 • Đào tạo chứng chỉ hành nghề ITIL: Khóa học này xây dựng dựa trên chứng chỉ nền tảng và cung cấp hướng dẫn thực tế về cách áp dụng các thực tiễn ITIL để cải thiện quản lý dịch vụ CNTT.
 • Đào tạo chứng chỉ trung cấp ITIL: Khóa học này bao gồm các chủ đề nâng cao hơn trong ITIL, bao gồm chiến lược dịch vụ, thiết kế dịch vụ, chuyển đổi dịch vụ, vận hành dịch vụ và cải tiến dịch vụ liên tục.
 • Đào tạo Chứng chỉ Chuyên gia ITIL: Khóa học này giúp học viên chuẩn bị cho chứng chỉ Chuyên gia ITIL, yêu cầu vượt qua một số kỳ thi Trung cấp ITIL và kỳ thi Quản lý trong Vòng đời.
 • Đào tạo chứng chỉ ITIL Master: Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia CNTT muốn đạt được chứng chỉ ITIL cấp cao nhất. Nó yêu cầu thể hiện sự thành thạo các khái niệm và thực hành ITIL thông qua một bài nộp và một cuộc phỏng vấn.
 • Đào tạo ITIL tùy chỉnh: Nhiều nhà cung cấp dịch vụ đào tạo cung cấp đào tạo ITIL tùy chỉnh cho các doanh nghiệp muốn điều chỉnh việc đào tạo theo nhu cầu và thách thức cụ thể của họ. Điều này có thể bao gồm đào tạo tại chỗ, hội thảo và các buổi huấn luyện.

Đào tạo Lean Six Sigma

Lean Six Sigma là một phương pháp nhằm giảm lãng phí và khiếm khuyết trong quy trình kinh doanh đồng thời tăng hiệu quả và chất lượng. Nó kết hợp hai cách tiếp cận, Lean và Six Sigma, để đạt được những mục tiêu này. Dưới đây là một số tùy chọn đào tạo doanh nghiệp có sẵn cho Lean Six Sigma:

 • Đào tạo trong lớp học: Các công ty có thể cung cấp các buổi đào tạo trong lớp bao gồm những kiến ​​thức cơ bản về Lean Six Sigma, cũng như các khái niệm nâng cao hơn, chẳng hạn như phân tích thống kê, lập bản đồ quy trình và thu thập dữ liệu.
 • Đào tạo trực tuyến: Các khóa học trực tuyến đang trở nên phổ biến hơn, cho phép nhân viên học theo tốc độ của riêng họ và vào thời điểm thuận tiện cho họ.
 • Các chương trình chứng nhận: Một số công ty cung cấp các chương trình chứng nhận cho Lean Six Sigma, có thể chứng minh sự thông thạo phương pháp của nhân viên và làm cho họ có giá trị hơn đối với công ty.
 • Huấn luyện và cố vấn: Huấn luyện và cố vấn có thể là một cách có giá trị để nhân viên học các nguyên tắc Lean Six Sigma theo cách thực hành và cá nhân hóa hơn.
 • Hội thảo và hội thảo: Các công ty cũng có thể tổ chức hội thảo và hội thảo về các chủ đề cụ thể liên quan đến Lean Six Sigma, chẳng hạn như cải tiến quy trình, phân tích thống kê hoặc kiểm soát chất lượng. Những sự kiện này có thể tạo cơ hội cho nhân viên kết nối với các chuyên gia khác và học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi