Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Hơn 15 công cụ và giải pháp kiểm tra quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) tốt nhất

Hơn 15 công cụ và giải pháp kiểm tra quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) tốt nhất

Mục lục

Công cụ kiểm tra ALM là gì?

Các công cụ kiểm tra Quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) là các giải pháp phần mềm được thiết kế để giúp các nhóm phát triển quản lý giai đoạn thử nghiệm của vòng đời phát triển phần mềm (SDLC). Các công cụ này cung cấp một kho lưu trữ trung tâm cho các trường hợp thử nghiệm, kế hoạch thử nghiệm và kết quả thử nghiệm, đồng thời cho phép cộng tác giữa các thành viên trong nhóm tham gia thử nghiệm.

Các công cụ kiểm tra ALM thường cung cấp các tính năng như:

 1. Quản lý trường hợp thử nghiệm: Khả năng tạo và quản lý các trường hợp thử nghiệm, bao gồm truy xuất nguồn gốc yêu cầu và phân tích phạm vi thử nghiệm.
 2. Quản lý kế hoạch kiểm tra: Khả năng tạo và quản lý các kế hoạch kiểm tra, bao gồm lập lịch và phân bổ tài nguyên.
 3. Quản lý thực hiện kiểm thử: Khả năng thực hiện kiểm tra, ghi lại kết quả kiểm tra và theo dõi lỗi.
 4. Báo cáo và Phân tích: Khả năng tạo báo cáo và số liệu về tiến độ thử nghiệm và phạm vi thử nghiệm.
 5. Tích hợp với các công cụ ALM khác: Khả năng tích hợp với các công cụ khác trong hệ sinh thái ALM, chẳng hạn như quản lý yêu cầu, theo dõi vấn đề và kiểm soát phiên bản.
 6. Hợp tác và Truyền thông: Khả năng cộng tác với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan tham gia thử nghiệm và tạo điều kiện giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm.
 7. Kiểm thử tự động: Khả năng tự động hóa các bài kiểm tra để nâng cao hiệu quả và giảm nguy cơ mắc lỗi.

Tầm quan trọng của các công cụ kiểm tra ALM

Các công cụ kiểm tra ALM đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm chất lượng cao. Chúng giúp các tổ chức quản lý toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ thu thập yêu cầu đến triển khai và đảm bảo rằng mọi bước đều được thực hiện hiệu quả.

Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng các công cụ kiểm tra ALM là chúng cung cấp một nền tảng tập trung để cộng tác và giao tiếp giữa các nhóm khác nhau tham gia vào quá trình phát triển. Điều này cải thiện sự phối hợp và tích hợp các nhiệm vụ khác nhau, dẫn đến năng suất cao hơn và thời gian giao hàng nhanh hơn.

Một lợi ích quan trọng khác của các công cụ kiểm tra ALM là chúng cung cấp một khuôn khổ để kiểm tra liên tục, cho phép các tổ chức xác định và khắc phục sớm các vấn đề trong quá trình phát triển. Điều này có thể giúp tránh làm lại tốn kém và chậm trễ sau này, cũng như cải thiện chất lượng tổng thể và độ tin cậy của phần mềm.

Các công cụ kiểm tra ALM cũng cung cấp khả năng báo cáo và phân tích nâng cao, cho phép các tổ chức theo dõi tiến trình và xác định các khu vực cần cải thiện. Điều này giúp đảm bảo rằng các dự án được hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách, đồng thời cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nỗ lực phát triển trong tương lai.

Nhìn chung, không thể phóng đại tầm quan trọng của các công cụ kiểm tra ALM. Họ cung cấp một giải pháp toàn diện để quản lý toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ lập kế hoạch và thiết kế đến thử nghiệm và triển khai, đồng thời giúp các tổ chức cung cấp các sản phẩm phần mềm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Hơn 15 công cụ và giải pháp kiểm tra quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) tốt nhất

Yêu cầu thăm quan Nền tảng ALM

Visure Solutions là một công cụ quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) toàn diện cung cấp nhiều khả năng thử nghiệm. Nó được thiết kế để giúp các nhóm phát triển phần mềm quản lý toàn bộ vòng đời của sản phẩm phần mềm, từ thu thập yêu cầu đến thử nghiệm và triển khai.

Visure Solutions cung cấp một số tính năng đặc biệt hữu ích cho việc thử nghiệm, bao gồm:

 1. Quản lý kiểm thử: Visure Solutions cung cấp một nền tảng tập trung để quản lý tất cả các khía cạnh của kiểm thử phần mềm. Các trường hợp thử nghiệm có thể được tạo và chỉ định cho từng thành viên trong nhóm và kết quả có thể được theo dõi và báo cáo trong thời gian thực.
 2. Tự động hóa thử nghiệm: Giải pháp Visure cho phép người dùng tự động hóa quy trình thử nghiệm bằng cách sử dụng các khung thử nghiệm phổ biến như Selenium và Appium. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và cải thiện độ chính xác của thử nghiệm.
 3. Phân tích phạm vi kiểm thử: Visure Solutions cung cấp các báo cáo chi tiết về phạm vi kiểm thử của một sản phẩm phần mềm, giúp các nhóm đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của sản phẩm đều được kiểm thử kỹ lưỡng.
 4. Theo dõi lỗi: Giải pháp Visure cho phép các nhóm theo dõi lỗi trong suốt quá trình thử nghiệm, từ phát hiện ban đầu đến giải quyết. Điều này giúp đảm bảo rằng tất cả các lỗi được giải quyết trước khi sản phẩm được phát hành.
 5. Tích hợp với các công cụ khác: Giải pháp Visure có thể được tích hợp với nhiều công cụ phát triển và thử nghiệm khác, bao gồm JIRA, Jenkins và Git. Điều này cho phép các nhóm hợp lý hóa các quy trình phát triển và thử nghiệm của họ, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các công cụ hoạt động liền mạch với nhau.

Jira

Jira là một công cụ phát triển phần mềm phổ biến được sử dụng rộng rãi như một công cụ kiểm tra quản lý vòng đời ứng dụng (ALM). Nó cung cấp một bộ tính năng toàn diện giúp các nhóm quản lý quá trình phát triển phần mềm từ lập kế hoạch đến triển khai.

 • Jira tích hợp với các công cụ và khuôn khổ thử nghiệm khác, chẳng hạn như Selenium và Zephyr, cho phép thực hiện và tự động hóa thử nghiệm liền mạch.
 • Quy trình làm việc và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh của nó cho phép các nhóm theo dõi tiến trình thử nghiệm và xác định bất kỳ tắc nghẽn hoặc sự cố nào.
 • Jira cũng cung cấp khả năng báo cáo mạnh mẽ, cho phép các nhóm tạo số liệu và thông tin chi tiết về tiến độ, chất lượng và hiệu quả thử nghiệm.
 • Nền tảng dựa trên đám mây và thân thiện với thiết bị di động của nó mang lại tính linh hoạt và khả năng truy cập, cho phép các nhóm cộng tác và thử nghiệm từ mọi nơi, mọi lúc.
 • Jira có khả năng cấu hình cao, cho phép các nhóm điều chỉnh quy trình thử nghiệm của họ để phù hợp với nhu cầu và quy trình công việc cụ thể của họ.

 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển toàn diện bao gồm một số công cụ để thử nghiệm Quản lý vòng đời ứng dụng (ALM). Dưới đây là một số tính năng và khả năng giúp Visual Studio trở thành công cụ kiểm tra ALM mạnh mẽ:

 1. Quản lý trường hợp thử nghiệm: Visual Studio bao gồm các công cụ để quản lý trường hợp thử nghiệm, bộ thử nghiệm và kế hoạch thử nghiệm. Người thử nghiệm có thể tạo và quản lý các trường hợp thử nghiệm, nhóm chúng thành các bộ thử nghiệm và sắp xếp chúng thành các kế hoạch thử nghiệm để thử nghiệm toàn diện.
 2. Kiểm tra thủ công: Visual Studio hỗ trợ kiểm tra thủ công, cho phép người kiểm tra thực hiện kiểm tra thủ công và ghi lại kết quả. Người kiểm tra có thể tạo các trường hợp kiểm tra thủ công, chạy chúng và ghi lại kết quả.
 3. Kiểm tra tự động: Visual Studio bao gồm hỗ trợ kiểm tra tự động, cho phép người kiểm tra tự động hóa các trường hợp kiểm tra và chạy chúng lặp đi lặp lại. Người kiểm tra có thể tạo các trường hợp kiểm tra tự động bằng cách sử dụng các công cụ kiểm tra tích hợp của Visual Studio, bao gồm Kiểm tra Visual Studio và Trình tạo kiểm tra giao diện người dùng được mã hóa.
 4. Kiểm tra liên tục: Visual Studio hỗ trợ kiểm tra liên tục, cho phép các nhà phát triển chạy thử nghiệm liên tục khi họ thực hiện các thay đổi đối với mã. Visual Studio bao gồm các công cụ để kiểm tra liên tục, chẳng hạn như cửa sổ Test Explorer và tính năng Kiểm tra đơn vị trực tiếp.
 5. Tích hợp với các công cụ khác: Visual Studio tích hợp với các công cụ khác trong hệ sinh thái Microsoft, chẳng hạn như Azure DevOps, GitHub và Microsoft Teams. Sự tích hợp này cho phép các nhà phát triển cộng tác trong quá trình thử nghiệm và chia sẻ kết quả thử nghiệm với các thành viên trong nhóm.

Hòa nhạc nhóm IBM 

IBM Rational Team Concert (RTC) là một công cụ thử nghiệm Quản lý Vòng đời Ứng dụng (ALM) giúp các tổ chức hợp lý hóa các quy trình phát triển phần mềm của họ. Nó cung cấp một bộ đầy đủ các khả năng, bao gồm lập kế hoạch linh hoạt, quản lý kiểm soát nguồn, tự động hóa bản dựng, thử nghiệm liên tục và quản lý phát hành. Dưới đây là một số tính năng chính của RTC như một công cụ kiểm tra ALM:

 1. Lập kế hoạch linh hoạt: RTC cung cấp khả năng quản lý dự án linh hoạt, cho phép các nhóm lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo tiến trình của họ trong suốt chu kỳ phát triển. Nó cũng cung cấp một loạt các phương pháp linh hoạt, bao gồm Scrum, Kanban và SAFe, cho phép các nhóm áp dụng phương pháp phù hợp nhất với họ.
 2. Quản lý kiểm soát nguồn: RTC cung cấp khả năng quản lý kiểm soát nguồn nâng cao, cho phép các nhóm quản lý cơ sở mã của họ, theo dõi các thay đổi và cộng tác hiệu quả. Nó cung cấp các tính năng như phân nhánh, hợp nhất và kiểm soát phiên bản, cho phép các nhóm làm việc cùng nhau một cách liền mạch.
 3. Tự động hóa bản dựng: RTC cung cấp khả năng tự động hóa bản dựng, cho phép các nhóm tự động hóa quy trình xây dựng của họ và đảm bảo kết quả bản dựng nhất quán. Nó cũng hỗ trợ nhiều công cụ xây dựng, bao gồm Ant, Maven và Gradle, cho phép các nhóm chọn công cụ phù hợp nhất với họ.
 4. Kiểm tra liên tục: RTC cung cấp khả năng kiểm tra liên tục, cho phép các nhóm tự động hóa quy trình kiểm tra của họ và đảm bảo rằng phần mềm được kiểm tra kỹ lưỡng. Nó cung cấp khả năng tích hợp với các công cụ kiểm thử hàng đầu, bao gồm Rational Functional Tester và Rational Performance Tester, cho phép các nhóm sử dụng các công cụ mà họ cảm thấy thoải mái nhất.
 5. Quản lý phát hành: RTC cung cấp khả năng quản lý phát hành, cho phép các nhóm quản lý quy trình phát hành của họ từ đầu đến cuối. Nó cung cấp các tính năng như lập kế hoạch phát hành, tự động hóa triển khai và truy xuất nguồn gốc, cho phép các nhóm cung cấp phần mềm một cách tự tin.

GitLab

GitLab là một công cụ quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) nguồn mở cung cấp các khả năng thử nghiệm mạnh mẽ. Các công cụ kiểm tra của GitLab được thiết kế để cho phép các nhà phát triển viết và chạy các kiểm tra tự động một cách hiệu quả.

Một số tính năng chính của các công cụ kiểm tra của GitLab bao gồm:

 1. Tích hợp liên tục (CI): Khả năng CI/CD của GitLab cho phép các nhà phát triển tích hợp thử nghiệm vào quy trình phát triển của họ, giúp dễ dàng nắm bắt và khắc phục sự cố sớm hơn.
 2. Tự động hóa thử nghiệm: GitLab hỗ trợ nhiều khung thử nghiệm tự động, bao gồm Selenium và Cypress, cho phép các nhà phát triển viết và chạy thử nghiệm tự động một cách dễ dàng.
 3. Phân tích chất lượng mã: GitLab cung cấp các công cụ phân tích chất lượng mã tích hợp, chẳng hạn như CodeClimate, giúp các nhà phát triển đảm bảo mã của họ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể.
 4. Phân tích phạm vi kiểm tra: Các công cụ phân tích phạm vi kiểm tra của GitLab cho phép các nhà phát triển theo dõi tỷ lệ phần trăm mã được kiểm tra tự động, đảm bảo rằng tất cả các khu vực quan trọng của ứng dụng đều được kiểm tra kỹ lưỡng.
 5. Kiểm tra trên nhiều trình duyệt: Các công cụ kiểm tra của GitLab cho phép các nhà phát triển kiểm tra ứng dụng của họ trên nhiều trình duyệt, đảm bảo khả năng tương thích với các nền tảng khác nhau.

HP ALM

HP ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) là một công cụ kiểm tra toàn diện cung cấp khả năng quản lý từ đầu đến cuối cho cả quy trình kiểm tra thủ công và tự động. Nó cung cấp các tính năng như lập kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra và quản lý lỗi, trong số những tính năng khác và được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức lớn.

Một số tính năng chính của HP ALM bao gồm:

 1. Quản lý kiểm tra: HP ALM cung cấp kho lưu trữ trung tâm cho các trường hợp kiểm tra, cho phép các nhóm tạo, tổ chức và thực hiện kiểm tra. Nó cũng cho phép quản lý dữ liệu thử nghiệm và quản lý tài nguyên thử nghiệm.
 2. Quản lý lỗi: HP ALM cung cấp hệ thống theo dõi lỗi cho phép các nhóm theo dõi và quản lý lỗi trong toàn bộ vòng đời của chúng, từ khi phát hiện đến khi giải quyết.
 3. Tự động hóa thử nghiệm: HP ALM bao gồm hỗ trợ thử nghiệm tự động, cho phép các nhóm tạo và thực hiện các thử nghiệm tự động.
 4. Tích hợp: HP ALM có thể tích hợp với các công cụ khác như Jira, Jenkins và Selenium, giúp dễ dàng quản lý toàn bộ quy trình thử nghiệm và phát triển ứng dụng từ một nền tảng duy nhất.
 5. Báo cáo: HP ALM cung cấp khả năng báo cáo và phân tích mạnh mẽ, cho phép các nhóm theo dõi tiến độ dự án, xác định các nút cổ chai và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

TFS

TFS (Team Foundation Server) là một công cụ kiểm tra ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) được sử dụng rộng rãi do Microsoft phát triển. Nó cung cấp một giải pháp đầu cuối hoàn chỉnh để quản lý vòng đời phát triển ứng dụng, từ lập kế hoạch và quản lý dự án đến phát triển mã, thử nghiệm và triển khai.

Một số tính năng chính của TFS như một công cụ kiểm tra ALM bao gồm:

 1. Quản lý dự án: TFS cung cấp các công cụ quản lý dự án mạnh mẽ, bao gồm theo dõi mục công việc, bảng điều khiển dự án và các công cụ lập kế hoạch linh hoạt.
 2. Kiểm soát nguồn: TFS bao gồm chức năng kiểm soát nguồn, cho phép các nhà phát triển kiểm tra mã vào và ra, hợp nhất các thay đổi và theo dõi các thay đổi theo thời gian.
 3. Quản lý xây dựng và phát hành: TFS cung cấp các công cụ quản lý xây dựng và phát hành cho phép các nhóm tạo, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng của họ.
 4. Quản lý kiểm tra: TFS bao gồm chức năng quản lý kiểm tra cho phép các nhóm tạo và quản lý các trường hợp kiểm tra, theo dõi tiến trình kiểm tra và xem kết quả kiểm tra.
 5. Tích hợp: TFS tích hợp với nhiều công cụ khác, bao gồm Visual Studio, Eclipse và Microsoft Office, để cung cấp trải nghiệm phát triển liền mạch.

Phiên bản Một

VersionOne là một công cụ kiểm tra Quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) được thiết kế để cung cấp một nền tảng hợp tác, tích hợp để quản lý các quy trình kiểm tra và phát triển phần mềm. Một số tính năng chính của VersionOne dưới dạng công cụ kiểm tra ALM bao gồm:

 1. Quản lý dự án Agile: VersionOne cung cấp giải pháp quản lý dự án Agile toàn diện giúp các nhóm lập kế hoạch, theo dõi và quản lý công việc của họ trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.
 2. Quản lý yêu cầu: Công cụ này cho phép các nhóm nắm bắt, ưu tiên và quản lý các yêu cầu cũng như theo dõi chúng trong suốt vòng đời phát triển.
 3. Quản lý kiểm tra: VersionOne hỗ trợ tất cả các khía cạnh của quản lý kiểm tra, bao gồm lập kế hoạch kiểm tra, quản lý trường hợp kiểm tra, thực hiện kiểm tra và theo dõi lỗi.
 4. Tích hợp và phân phối liên tục: Công cụ này tích hợp với các công cụ CI/CD phổ biến, cho phép các nhóm tự động hóa các quy trình xây dựng, thử nghiệm và triển khai.
 5. Báo cáo và phân tích: VersionOne cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về tiến độ và hiệu suất của dự án, với bảng điều khiển và báo cáo có thể tùy chỉnh.

Tập hợp

Rally, còn được gọi là CA Agile Central, là một công cụ kiểm tra ALM giúp các nhóm lập kế hoạch, theo dõi và quản lý các dự án phát triển phần mềm một cách linh hoạt. Nó cung cấp một nền tảng tập trung để quản lý các yêu cầu, câu chuyện của người dùng, trường hợp thử nghiệm, lỗi và các tạo phẩm khác trong suốt vòng đời phát triển. Rally được thiết kế để hỗ trợ các phương pháp linh hoạt như Scrum, Kanban và SAFe.

Một số tính năng chính của Rally với tư cách là công cụ kiểm tra ALM bao gồm:

 1. Quản lý dự án linh hoạt: Rally cung cấp nhiều công cụ để quản lý các dự án linh hoạt, bao gồm các công việc tồn đọng, lập kế hoạch chạy nước rút và biểu đồ phân tích. Nó hỗ trợ cả hai phương pháp Scrum và Kanban.
 2. Quản lý yêu cầu: Rally cho phép các nhóm nắm bắt và quản lý các yêu cầu ở một vị trí trung tâm. Nó cung cấp các công cụ để tạo câu chuyện của người dùng, xác định tiêu chí chấp nhận và ưu tiên các tính năng.
 3. Quản lý kiểm tra: Rally hỗ trợ quản lý kiểm tra bằng cách cho phép các nhóm tạo và quản lý các trường hợp kiểm tra, theo dõi kết quả kiểm tra và tạo báo cáo.
 4. Quản lý lỗi: Rally cung cấp một vị trí trung tâm để quản lý các lỗi và sự cố trong suốt vòng đời phát triển. Nó cho phép các nhóm theo dõi trạng thái của lỗi, chỉ định chúng cho các thành viên trong nhóm và theo dõi tiến độ.
 5. Tích hợp: Rally tích hợp với nhiều công cụ phát triển, bao gồm hệ thống kiểm soát nguồn, công cụ xây dựng và công cụ kiểm tra. Nó cũng hỗ trợ tích hợp với các công cụ của bên thứ ba thông qua API của nó.

Cây tre

Bamboo là một máy chủ phân phối và tích hợp liên tục được phát triển bởi Atlassian, cũng có thể được sử dụng làm công cụ kiểm tra ALM. Nó cho phép các nhà phát triển tự động xây dựng, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng của họ, đồng thời hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và khuôn khổ lập trình khác nhau.

Dưới đây là một số tính năng của Bamboo như một công cụ kiểm tra ALM:

 1. Tích hợp với các công cụ Atlassian khác: Bamboo có thể tích hợp với các công cụ Atlassian khác, chẳng hạn như Jira và Bitbucket, để cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối của các sự cố và thay đổi mã trong suốt quá trình phát triển.
 2. Kiểm tra tự động: Bamboo hỗ trợ nhiều công cụ kiểm tra tự động, bao gồm JUnit, Selenium và Cucumber, cho phép các nhà phát triển chạy thử nghiệm mã của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 3. Quy trình xây dựng có thể tùy chỉnh: Bamboo cho phép các nhà phát triển tạo quy trình xây dựng tùy chỉnh cho ứng dụng của họ, chỉ định các bước chính xác cần thực hiện để xây dựng, thử nghiệm và triển khai mã của họ.
 4. Tự động hóa triển khai: Bamboo có thể được sử dụng để tự động hóa việc triển khai ứng dụng vào môi trường sản xuất, giúp giảm nguy cơ lỗi và đảm bảo rằng ứng dụng được phân phối đến người dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 5. Báo cáo và phân tích: Bamboo cung cấp các báo cáo chi tiết về trạng thái của các bản dựng và thử nghiệm, cho phép các nhà phát triển nhanh chóng xác định các vấn đề và thực hiện hành động khắc phục. Nó cũng cung cấp các phân tích về xu hướng xây dựng và thử nghiệm theo thời gian, giúp các nhà phát triển cải thiện quy trình phát triển của họ.

CodeBeamer

CodeBeamer là một công cụ ALM toàn diện bao gồm cả khả năng kiểm tra. Một số tính năng chính của nó bao gồm:

 1. Quản lý kiểm thử: CodeBeamer cung cấp khả năng kiểm thử từ đầu đến cuối, cho phép người dùng tạo, quản lý và thực hiện các trường hợp kiểm thử. Nó cũng cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc giữa các trường hợp thử nghiệm và yêu cầu, cho phép người dùng theo dõi trạng thái thử nghiệm và xác định bất kỳ lỗ hổng tiềm ẩn nào.
 2. Thử nghiệm tự động: CodeBeamer hỗ trợ cả thử nghiệm thủ công và tự động, tích hợp với các công cụ tự động hóa phổ biến như Selenium, JUnit và TestNG. Nó cũng hỗ trợ kiểm tra liên tục và tích hợp với các công cụ CI/CD như Jenkins và Bamboo.
 3. Báo cáo thử nghiệm: CodeBeamer cung cấp bảng điều khiển và báo cáo thử nghiệm có thể tùy chỉnh, cho phép người dùng theo dõi tiến trình thử nghiệm và xác định bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh.
 4. Cộng tác: CodeBeamer cung cấp các tính năng cộng tác, cho phép các thành viên trong nhóm chia sẻ thông tin và cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ thử nghiệm. Nó cũng hỗ trợ giao tiếp và tích hợp thời gian thực với các công cụ cộng tác phổ biến như Slack và Microsoft Teams.
 5. Tích hợp: CodeBeamer tích hợp với nhiều công cụ và hệ thống, bao gồm ALM phổ biến và các công cụ phát triển như Jira, Git và Visual Studio.

Hoàn thành kiểm tra chất lượng

QAComplete là một công cụ kiểm tra ALM được cung cấp bởi SmartBear, một công ty phát triển phần mềm. Nó cung cấp các tính năng quản lý thử nghiệm từ đầu đến cuối cho các nhóm nhanh nhẹn và DevOps. Một số tính năng chính của QAComplete bao gồm:

 1. Quản lý trường hợp thử nghiệm: Cho phép người dùng tạo, sắp xếp và quản lý các trường hợp thử nghiệm trong kho lưu trữ trung tâm.
 2. Quản lý thực hiện kiểm tra: Cho phép người dùng thực hiện kiểm tra thủ công và tự động, đồng thời theo dõi kết quả kiểm tra.
 3. Lập kế hoạch kiểm tra: Cho phép người dùng tạo và quản lý kế hoạch kiểm tra và chỉ định chúng cho các thành viên trong nhóm.
 4. Quản lý lỗi: Cung cấp các công cụ để theo dõi và quản lý các lỗi trong suốt vòng đời phát triển.
 5. Báo cáo và phân tích: Tạo báo cáo và cung cấp phân tích về kết quả thực hiện kiểm tra, phạm vi kiểm tra và xu hướng lỗi.

Kiểm tra đường sắt

TestRail là một phần mềm quản lý trường hợp thử nghiệm dựa trên web cho phép các nhóm quản lý và theo dõi các nỗ lực thử nghiệm phần mềm của họ. Nó cung cấp một nền tảng tập trung để tạo và quản lý các trường hợp thử nghiệm, thực hiện các thử nghiệm và theo dõi kết quả. TestRail thường được sử dụng như một công cụ kiểm tra ALM vì khả năng tích hợp và hỗ trợ các phương pháp nhanh của nó.

Một số tính năng chính của TestRail bao gồm:

 1. Quản lý trường hợp thử nghiệm: TestRail cung cấp một nền tảng tập trung để tạo, tổ chức và quản lý các trường hợp thử nghiệm.
 2. Thực hiện và theo dõi kiểm tra: Với TestRail, người kiểm tra có thể thực hiện kiểm tra, ghi lại kết quả và theo dõi tiến trình trong thời gian thực.
 3. Báo cáo có thể tùy chỉnh: TestRail cung cấp bảng điều khiển và báo cáo có thể tùy chỉnh cho phép các nhóm theo dõi tiến trình, xác định xu hướng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
 4. Tích hợp: TestRail tích hợp với nhiều công cụ và nền tảng, bao gồm Jira, Trello và Selenium.
 5. Cộng tác: TestRail cho phép các nhóm cộng tác và chia sẻ thông tin trong thời gian thực, hợp lý hóa giao tiếp và cải thiện năng suất.

Gió tây

Zephyr là một công cụ kiểm tra ALM được thiết kế để giúp hợp lý hóa các quy trình kiểm tra phần mềm và đảm bảo chất lượng. Nó cung cấp một loạt các tính năng cho phép người dùng quản lý các trường hợp thử nghiệm, thực hiện các thử nghiệm, theo dõi lỗi và sự cố cũng như tạo báo cáo. Zephyr tích hợp với nhiều công cụ phát triển khác nhau, bao gồm Jira, Jenkins và Bamboo, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến của các nhóm Agile. Dưới đây là một số tính năng và lợi ích chính của Zephyr với tư cách là công cụ kiểm tra ALM:

 1. Quản lý kiểm tra: Zephyr cho phép người dùng tạo và quản lý các trường hợp kiểm tra, kế hoạch kiểm tra và chu kỳ kiểm tra. Các trường hợp thử nghiệm có thể được tổ chức dựa trên các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như dự án, bản phát hành hoặc tính năng.
 2. Thực hiện kiểm tra: Zephyr cung cấp giao diện thân thiện với người dùng để thực hiện kiểm tra. Người dùng có thể thực hiện các bài kiểm tra theo cách thủ công hoặc tự động hóa chúng bằng nhiều công cụ khác nhau như Selenium, Appium hoặc JUnit.
 3. Theo dõi lỗi: Zephyr cho phép người dùng theo dõi các lỗi và sự cố trong thời gian thực. Người dùng có thể ghi lại các vấn đề trực tiếp từ màn hình thực hiện kiểm tra và liên kết chúng với trường hợp kiểm tra hoặc yêu cầu tương ứng.
 4. Báo cáo: Zephyr cung cấp một loạt các báo cáo tích hợp giúp người dùng hiểu rõ hơn về quy trình thử nghiệm. Báo cáo có thể được tạo dựa trên các tham số khác nhau, chẳng hạn như kết quả kiểm tra, xu hướng thực hiện kiểm tra và phạm vi kiểm tra.
 5. Tích hợp: Zephyr tích hợp với nhiều công cụ phát triển khác nhau, bao gồm Jira, Jenkins, Bamboo và Salesforce. Điều này giúp dễ dàng đồng bộ hóa dữ liệu trên các công cụ khác nhau và hợp lý hóa quy trình thử nghiệm.

Kiểm tra thực hành

PractiTest là một công cụ kiểm tra Quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) cung cấp các giải pháp kiểm tra đầu cuối cho các ngành khác nhau. Nó cho phép các nhóm quản lý các trường hợp thử nghiệm của họ, thực hiện các thử nghiệm và báo cáo kết quả thử nghiệm một cách hợp lý và hiệu quả.

Các tính năng chính của PractiTest bao gồm:

 1. Quản lý kiểm thử: PractiTest cung cấp một nền tảng tập trung để quản lý các trường hợp kiểm thử, kế hoạch kiểm thử và chạy kiểm thử. Nó cho phép các nhóm tổ chức và ưu tiên các trường hợp thử nghiệm, theo dõi tiến trình chạy thử nghiệm và tạo báo cáo về các hoạt động thử nghiệm.
 2. Tích hợp: PractiTest tích hợp với nhiều công cụ bao gồm Jira, Selenium và Jenkins, cho phép các nhóm làm việc liền mạch với môi trường thử nghiệm và phát triển hiện có của họ.
 3. Tùy chỉnh: PractiTest cung cấp mức độ tùy chỉnh cao, cho phép các nhóm điều chỉnh công cụ theo yêu cầu kiểm tra cụ thể của họ. Điều này bao gồm khả năng tạo các trường tùy chỉnh, quy trình công việc và báo cáo.
 4. Cộng tác: PractiTest cho phép các nhóm cộng tác trong các hoạt động thử nghiệm, với các tính năng như nhận xét, thông báo và báo cáo theo thời gian thực.
 5. Tự động hóa: PractiTest hỗ trợ tự động hóa thử nghiệm, cho phép các nhóm tạo và thực hiện các thử nghiệm tự động bằng các công cụ như Selenium và Appium.

Kết luận

Nói chung, Quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) là sự phát triển của phương pháp quản lý dự án truyền thống nhằm sắp xếp con người, quy trình và công nghệ để cung cấp các sản phẩm kỹ thuật số thành công. Và các công cụ kiểm tra ALM rất quan trọng trong quá trình này. Chúng tôi đã liệt kê 15 công cụ kiểm tra ALM tích hợp tốt nhất hiện có để lựa chọn tùy thuộc vào công cụ nào phù hợp nhất với tổ chức của bạn. Từ các nền tảng thử nghiệm dựa trên rủi ro có thể định cấu hình đến các dịch vụ quản lý thử nghiệm theo thời gian thực, bạn hoàn toàn có quyền quyết định công cụ thử nghiệm ALM nào sẽ mang lại lợi ích nhiều nhất cho tổ chức của mình. Mỗi sản phẩm cung cấp các tính năng và khả năng tuyệt vời đồng thời có các gói giá riêng, vì vậy sẽ có thứ gì đó dành cho tất cả mọi người. Mặc dù chúng tôi đã cung cấp một số thông tin chi tiết về các quy trình và công cụ kiểm tra ALM khác nhau, nhưng chúng tôi khuyến khích bạn tự mình xem xét. Tại sao không thử các Dùng thử miễn phí 30 ngày của Nền tảng ALM Yêu cầu Visure và khám phá thêm về cách công cụ này có thể giúp tổ chức của bạn hoạt động hiệu quả hơn? Bằng cách đó, bạn sẽ biết rõ hơn liệu đây có phải là công cụ phù hợp với mình hay không trước khi cam kết sử dụng nó lâu dài.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 16th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.