Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

ALM Vs Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)

ALM Vs Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)

Mục lục

Quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) và Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) là hai cách tiếp cận để quản lý vòng đời của sản phẩm và ứng dụng. Mặc dù cả hai đều tập trung vào việc quản lý vòng đời của sản phẩm, nhưng có một số điểm khác biệt cơ bản giữa hai điều quan trọng cần hiểu khi chọn phương pháp tiếp cận phù hợp cho tổ chức của bạn.

ALM là gì?

ALM, viết tắt của Quản lý vòng đời ứng dụng, là một cách tiếp cận toàn diện nhằm giải quyết toàn bộ vòng đời phát triển của sản phẩm. Nó trải dài qua nhiều giai đoạn, bắt đầu từ khái niệm ban đầu cho đến khi ứng dụng ngừng hoạt động. ALM đòi hỏi sự phối hợp và tích hợp liền mạch của ba khía cạnh thiết yếu: Quản trị, Phát triển và Quản lý.

Các thành phần ALM thiết yếu

Các thành phần thiết yếu sau đây góp phần chung vào việc quản lý và tối ưu hóa hiệu quả vòng đời phát triển ứng dụng, thúc đẩy hợp tác, đảm bảo chất lượng và phân phối hiệu quả các sản phẩm phần mềm.

Quản lý yêu cầu:

 • Liên quan đến việc nắm bắt, ghi chép và quản lý các yêu cầu đối với ứng dụng phần mềm. Điều này bao gồm các thông số kỹ thuật chức năng và phi chức năng.
 • Đảm bảo hiểu rõ mục tiêu dự án, hướng dẫn các hoạt động phát triển ngay từ đầu.

Quản lý mã nguồn:

 • Quản lý việc kiểm soát phiên bản và lưu trữ mã nguồn. Nó theo dõi những thay đổi do nhà phát triển thực hiện và tạo điều kiện cộng tác trong môi trường nhiều nhà phát triển.
 • Duy trì tính toàn vẹn của mã, cho phép phát triển hợp tác và hỗ trợ khôi phục các phiên bản trước nếu cần.

Tuân thủ quy định và tài liệu:

 • Hệ thống ALM giúp quản lý tài liệu liên quan đến việc tuân thủ quy định. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu quy định cụ thể của ngành.
 • Tạo điều kiện tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và ngành, giảm nguy cơ xảy ra các vấn đề không tuân thủ.

Xây dựng tự động hóa:

 • Tự động hóa quá trình biên dịch mã nguồn thành các tệp nhị phân có thể thực thi được hoặc các tạo phẩm có thể triển khai. Nó bao gồm các nhiệm vụ như biên dịch, đóng gói và kiểm tra chất lượng mã.
 • Nâng cao hiệu quả bằng cách tự động hóa các quy trình xây dựng lặp đi lặp lại, đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường phát triển.

Quản lý kiểm tra:

 • Liên quan đến việc lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi các hoạt động kiểm thử phần mềm. Nó bao gồm thử nghiệm đơn vị, thử nghiệm tích hợp, thử nghiệm hệ thống và thử nghiệm chấp nhận của người dùng.
 • Xác thực rằng ứng dụng đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng cụ thể, xác định và giải quyết sớm các lỗi trong quá trình phát triển.

Thay đổi cách quản lý:

 • Theo dõi và quản lý các thay đổi đối với ứng dụng phần mềm, bao gồm sửa lỗi, cải tiến và các tính năng mới. Nó liên quan đến việc đánh giá, ưu tiên và thực hiện các thay đổi.
 • Duy trì sự ổn định và độ tin cậy của phần mềm bằng cách kiểm soát các thay đổi và giảm thiểu tác động đến quá trình phát triển đang diễn ra.

Báo cáo và Phân tích:

 • Liên quan đến việc tạo báo cáo và sử dụng phân tích để hiểu rõ hơn về tiến trình và chất lượng của quy trình phát triển phần mềm. Nó bao gồm các số liệu liên quan đến chất lượng mã, hiệu quả thử nghiệm và tiến độ dự án.
 • Hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu, cho phép các nhóm xác định các lĩnh vực cần cải thiện và tối ưu hóa quy trình.

PLM là gì?

Khái niệm Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) được giới thiệu vào năm 1985 và ban đầu được áp dụng trong ngành sản xuất hàng không và ô tô. Ứng dụng của nó đã cách mạng hóa quy trình sản xuất máy bay hạng nặng và ô tô, khiến chúng trở nên dễ quản lý và hiệu quả hơn. Theo thời gian, PLM đã vượt qua giới hạn ban đầu và mở rộng phạm vi tiếp cận của mình đến hầu hết mọi ngành có thể tưởng tượng được. Ngày nay, PLM được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực khác nhau, thể hiện tính linh hoạt và khả năng thích ứng của nó ngoài ứng dụng ban đầu trong sản xuất hàng không và ô tô.

Các thành phần PLM thiết yếu

PLM (Quản lý vòng đời sản phẩm) giải quyết toàn bộ vòng đời sản phẩm, bắt đầu từ việc đưa ra ý tưởng ban đầu, tiến dần đến quá trình phát triển và sản xuất và đỉnh cao là giao sản phẩm cho khách hàng. Mục tiêu cốt lõi của PLM là bao quát tất cả các giai đoạn trong hành trình của sản phẩm một cách hiệu quả và tạo điều kiện phối hợp liền mạch giữa các cá nhân tham gia vào việc tạo ra và quản lý sản phẩm.

Quản lý BOM (Hóa đơn vật liệu):

 • Quản lý BOM liên quan đến việc tạo và duy trì một danh sách có cấu trúc các thành phần và vật liệu cần thiết để tạo ra một sản phẩm. Nó bao gồm thông tin về số bộ phận, số lượng và mối quan hệ.
 • Đảm bảo độ chính xác trong quá trình lắp ráp sản phẩm, tạo điều kiện ước tính chi phí và hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng.

Quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM):

 • PDM là thành phần cơ bản liên quan đến việc lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu liên quan đến sản phẩm có tổ chức. Điều này bao gồm các tệp, thông số kỹ thuật và tài liệu CAD (Thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính).
 • PDM đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu sản phẩm trong tất cả các giai đoạn của vòng đời, thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm.

Hợp tác nhà cung cấp:

 • Hệ thống PLM thường bao gồm các tính năng cộng tác với các nhà cung cấp bên ngoài. Điều này liên quan đến việc chia sẻ thông tin, điều phối lịch trình sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng một cách hiệu quả.
 • Cải thiện tính minh bạch, giảm thời gian thực hiện và tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài.

Phân tích và báo cáo vòng đời:

 • Các công cụ phân tích và báo cáo trong PLM cung cấp thông tin chi tiết về vòng đời sản phẩm. Điều này bao gồm các số liệu hiệu suất, tiến độ dự án và các chỉ số quan trọng khác.
 • Hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu, cho phép các tổ chức tối ưu hóa quy trình và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Tích hợp với Hệ thống Doanh nghiệp:

 • Hệ thống PLM tích hợp với các hệ thống doanh nghiệp khác như ERP (Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp) và CRM (Quản lý quan hệ khách hàng). Điều này đảm bảo luồng dữ liệu liền mạch và sự cộng tác giữa các chức năng kinh doanh khác nhau.
 • Nâng cao hiệu quả tổ chức tổng thể bằng cách cung cấp nền tảng thống nhất để quản lý thông tin liên quan đến sản phẩm.

ALM so với PLM

Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) và Quản lý vòng đời phát triển ứng dụng (ALM) là hai cách tiếp cận phổ biến để phát triển phần mềm. Mặc dù cả hai đều liên quan đến việc quản lý toàn bộ vòng đời của một sản phẩm, nhưng có một số điểm khác biệt chính giữa chúng.

PLM ALM

 Phân biệt tính hữu hình:

 • Quan điểm PLM: PLM chủ yếu quan tâm đến các thành phần hữu hình như công cụ, lao động và chi phí vật liệu. Nó xoay quanh các khía cạnh vật lý của quá trình phát triển sản phẩm, quản lý các yếu tố như thiết bị sản xuất, nguyên liệu thô và quy trình lắp ráp.
 • Quan điểm ALM: Ngược lại, ALM chủ yếu xử lý các tài sản vô hình như yêu cầu, trường hợp kiểm thử và vấn đề. Trọng tâm của nó là các giai đoạn khái niệm và phát triển của ứng dụng phần mềm, nhấn mạnh vào việc quản lý mã, quy trình thử nghiệm và yêu cầu của dự án.

Tập trung vào sản phẩm bàn giao:

 • Trọng tâm ALM: ALM tập trung sự chú ý vào việc cung cấp hiệu quả các thành phần chức năng. Nó ưu tiên vòng đời phát triển, nhằm tạo ra các giải pháp phần mềm chất lượng cao và đáng tin cậy.
 • Trọng tâm PLM: Mặt khác, PLM hướng trọng tâm của mình vào các sản phẩm, bao gồm các yếu tố được liệt kê trong danh mục nguyên vật liệu (BOM) và cấu hình các sản phẩm trong chuỗi sản xuất. Nó mở rộng phạm vi tiếp cận của mình trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ thiết kế đến cân nhắc khi kết thúc vòng đời sản phẩm.

Khối xây dựng cốt lõi:

 • Khối xây dựng ALM: Các thành phần cốt lõi của ALM bao gồm các tệp mã, trường hợp kiểm thử và lỗi. Các khối xây dựng này đại diện cho các yếu tố thiết yếu trong quy trình phát triển phần mềm, với các tệp mã tạo thành nền tảng của chức năng ứng dụng, các trường hợp kiểm thử đảm bảo độ tin cậy của phần mềm cũng như các lỗi giải quyết các vấn đề và cải tiến.
 • Khối xây dựng PLM: Trong PLM, các khối xây dựng cốt lõi là các bộ phận phần cứng hữu hình và ngày càng có nhiều phần cứng điện tử được nhúng trong các hệ thống hiện đại. Điều này liên quan đến việc quản lý các thành phần vật lý, cấu hình và thông số kỹ thuật, phản ánh phạm vi đa dạng của vật liệu và công nghệ được sử dụng trong sản xuất sản phẩm.

Tích hợp PLM và ALM để phát triển toàn diện

Trong bối cảnh phát triển sản phẩm ngày càng phát triển, việc tích hợp PLM (Quản lý vòng đời sản phẩm) và ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) đã trở thành một sự thay đổi mô hình quan trọng. Trước đây, hai lĩnh vực này hoạt động độc lập nhưng sự hội tụ của đổi mới sản phẩm và tiến bộ công nghệ đã đưa chúng lại với nhau. Sự tích hợp này đặc biệt cần thiết trong các ngành như sản xuất và chế tạo, nơi hiệu quả hoạt động hiện phụ thuộc rất nhiều vào sự can thiệp của phần mềm.

Khi các thiết bị phần cứng ngày càng phụ thuộc vào các dòng mã phức tạp để hoạt động, độ phức tạp trong việc quản lý vòng đời của chúng cũng tăng theo cấp số nhân. Vòng đời phần cứng và phần mềm tách biệt theo truyền thống giờ đây đã trở nên kết nối với nhau, đòi hỏi một cách tiếp cận hiện đại để hợp lý hóa và quản lý sự phụ thuộc lẫn nhau phức tạp này.

Việc tích hợp PLM và ALM là bắt buộc để mang lại trải nghiệm đặc biệt cho người dùng cuối, đặc biệt là trong các ngành nơi phần cứng và phần mềm kết hợp liền mạch. Một ví dụ điển hình về sự tích hợp này được thể hiện rõ ràng trên các máy chơi game như Sony PlayStation. Tại đây, PLM chịu trách nhiệm quản lý các thành phần phần cứng có giao tiếp liền mạch với nhiều nguồn điện khác nhau, chẳng hạn như TV hoặc thiết bị di động. Mặt khác, ALM chịu trách nhiệm xử lý các phần mềm phức tạp như Corona, đảm bảo giao diện người dùng mượt mà và phản hồi nhanh.

Cách tiếp cận hợp tác này, trong đó PLM và ALM hoạt động song song, không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa phần cứng và phần mềm mà còn tối ưu hóa toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm. Nó cho phép quản lý hiệu quả và đồng bộ hơn cả khía cạnh hữu hình và vô hình, cuối cùng góp phần tạo ra các sản phẩm sáng tạo với trải nghiệm nâng cao cho người dùng.

Những thách thức tiềm ẩn trong tích hợp ALM và PLM

Việc tích hợp ALM và PLM đặt ra những thách thức nghiêm trọng, bao gồm các mô hình dữ liệu khác nhau, độ phức tạp của việc đồng bộ hóa quy trình, các vấn đề về tích hợp công cụ, sự phản kháng của tổ chức và các mối lo ngại về bảo mật dữ liệu. Việc giải quyết những trở ngại này đòi hỏi phải lập kế hoạch chiến lược và khả năng thích ứng để đảm bảo sự hội tụ liền mạch và hiệu quả của các hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm và ứng dụng.

Mô hình dữ liệu khác nhau:

 • Thử thách: ALM và PLM thường sử dụng các mô hình và cấu trúc dữ liệu khác nhau. Việc tích hợp các hệ thống này có thể gặp phải những thách thức trong việc sắp xếp các cách trình bày dữ liệu đa dạng, khiến việc đảm bảo luồng thông tin liền mạch trở nên phức tạp.
 • Va chạm: Sự không tương thích trong các mô hình dữ liệu có thể dẫn đến sự khác biệt về dữ liệu, cản trở sự cộng tác và tăng cường nỗ lực trong việc chuyển đổi và ánh xạ dữ liệu.

Đồng bộ hóa quy trình:

 • Thử thách: ALM và PLM liên quan đến các quy trình và quy trình công việc riêng biệt. Việc điều chỉnh các quy trình này để đồng bộ hóa đặt ra một thách thức vì chúng có thể có các mốc thời gian, cơ chế phê duyệt và sự phụ thuộc khác nhau.
 • Va chạm: Sự sai lệch trong các quy trình có thể dẫn đến sự chậm trễ, thông tin sai lệch và khó khăn trong việc duy trì sự phát triển gắn kết và vòng đời sản phẩm.

Độ phức tạp của việc tích hợp công cụ:

 • Thử thách: Các công cụ ALM và PLM đến từ nhiều nhà cung cấp khác nhau và có thể không tích hợp trơn tru. Để đạt được sự tích hợp liền mạch đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề tương thích, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và quản lý các phần phụ thuộc.
 • Va chạm: Việc tích hợp công cụ phức tạp có thể dẫn đến tăng chi phí triển khai, thời gian dự án dài hơn và có thể gây gián đoạn trong hoạt động hàng ngày.

Sự phản kháng của tổ chức:

 • Thử thách: Tích hợp thường đòi hỏi những thay đổi trong quy trình làm việc và thực tiễn đã được thiết lập. Việc phản đối sự thay đổi của tổ chức, cùng với nhu cầu đào tạo và thích ứng, có thể cản trở sự hội nhập thành công.
 • Va chạm: Sự phản kháng của tổ chức có thể dẫn đến việc áp dụng hệ thống tích hợp chậm hơn, hạn chế việc hiện thực hóa các lợi ích và hiệu quả tiềm năng.

Bảo mật dữ liệu và tuân thủ:

 • Thử thách: ALM và PLM xử lý dữ liệu nhạy cảm, bao gồm sở hữu trí tuệ, thông số kỹ thuật thiết kế và thông tin liên quan đến tuân thủ. Việc tích hợp các hệ thống này đòi hỏi các biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo an ninh dữ liệu và tuân thủ các quy định của ngành.
 • Va chạm: Các biện pháp bảo mật không đầy đủ có thể dẫn đến vi phạm dữ liệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và dẫn đến các vấn đề không tuân thủ, gây ra rủi ro đáng kể cho tổ chức.

Lựa chọn phương pháp phù hợp

Việc chọn phương pháp phù hợp tùy thuộc vào loại sản phẩm bạn đang phát triển và ngành bạn đang làm việc. Đối với phát triển phần mềm, ALM là phương pháp phù hợp hơn, trong khi đối với các ngành như sản xuất hoặc hàng không vũ trụ, PLM là phương pháp phù hợp hơn.

Giải pháp thăm quan cung cấp các giải pháp ALM toàn diện được thiết kế để hợp lý hóa việc phát triển phần mềm và tăng cường hợp tác trong các nhóm phát triển. Các công cụ ALM của họ cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối và khả năng hiển thị theo thời gian thực về trạng thái của các dự án phát triển phần mềm của bạn, giúp xác định và giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh dễ dàng hơn.

Kết luận

Trong bối cảnh quản lý dự án ngày càng phát triển, việc hiểu được sự khác biệt giữa ALM và PLM là rất quan trọng. Trong khi PLM quản lý thế giới hữu hình của các công cụ, vật liệu và chi phí thì ALM thống trị các khía cạnh vô hình của các yêu cầu, trường hợp thử nghiệm và vấn đề. Chìa khóa thành công là nhận ra mối quan hệ cộng sinh giữa hai lĩnh vực này, tạo ra sự cân bằng hài hòa đảm bảo quản lý dự án toàn diện. Khi các dự án ngày càng trở nên phức tạp, các tổ chức có thể hưởng lợi từ việc khai thác sức mạnh của cả ALM và PLM để điều hướng sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố vật lý và trừu tượng trong quá trình phát triển dự án.

Khi chọn phương pháp phù hợp cho tổ chức của bạn, điều quan trọng là phải xem xét loại sản phẩm bạn đang phát triển, ngành bạn đang làm việc và mức độ phức tạp liên quan. Với các giải pháp ALM toàn diện của Visure và của chúng tôi 30 ngày dùng thử miễn phí, không có lý do gì để không dùng thử và xem cách chúng có thể giúp tổ chức của bạn phát triển các ứng dụng tốt hơn, nhanh hơn.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi