Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Quản lý vòng đời ứng dụng Agile (ALM) là gì: Định nghĩa, Công cụ & Phần mềm

Quản lý vòng đời ứng dụng Agile (ALM) là gì: Định nghĩa, Công cụ & Phần mềm

Mục lục

Quản lý vòng đời ứng dụng Agile (ALM) là một tập hợp các phương pháp, thực tiễn và công cụ được sử dụng để quản lý vòng đời của các ứng dụng phần mềm trong một môi trường nhanh nhẹn. Agile ALM kết hợp các nguyên tắc phát triển Agile với các phương pháp hay nhất của ALM truyền thống để cho phép các tổ chức cung cấp các ứng dụng phần mềm chất lượng cao nhanh hơn và hiệu quả hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ định nghĩa ALM linh hoạt, thảo luận về lợi ích của nó và khám phá các công cụ và phần mềm có thể được sử dụng để triển khai ALM linh hoạt.

ALM linh hoạt là gì?

Agile ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) là một phương pháp kết hợp phát triển Agile với các thực hành ALM truyền thống để quản lý vòng đời của các ứng dụng phần mềm trong môi trường Agile. 

Nói một cách đơn giản hơn, Quản lý vòng đời ứng dụng Agile (ALM) là một phương pháp phát triển phần mềm nhấn mạnh vào việc cải tiến liên tục ứng dụng hoặc sản phẩm trong suốt vòng đời của nó. Nó tập trung vào việc cung cấp các tính năng phù hợp vào đúng thời điểm và cho phép thay đổi và lặp lại thường xuyên để cải thiện chất lượng của kết quả cuối cùng. Cách tiếp cận này kết hợp các phương pháp linh hoạt như Scrum, với các mô hình quản lý dự án truyền thống như Waterfall.

Nó là một tập hợp các công cụ, thực tiễn và phương pháp được sử dụng để quản lý toàn bộ quy trình phát triển phần mềm, bao gồm lập kế hoạch, phát triển, thử nghiệm, triển khai và bảo trì. Agile ALM nhấn mạnh tính linh hoạt, cộng tác và phát triển lặp đi lặp lại, cho phép các tổ chức phản ứng nhanh chóng với các yêu cầu và điều kiện thị trường thay đổi. Nó giúp các tổ chức cải thiện chất lượng ứng dụng phần mềm của họ, giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và tăng sự hài lòng của khách hàng.

Lợi ích của việc triển khai Agile ALM

Có một số lợi ích khi triển khai Agile ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) trong phát triển phần mềm, bao gồm:

 1. Thời gian tiếp thị nhanh hơn: Agile ALM giúp các tổ chức cung cấp các ứng dụng phần mềm nhanh hơn bằng cách chia nhỏ quá trình phát triển thành các bước lặp lại nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.
 2. Nâng cao chất lượng: Agile ALM nhấn mạnh việc thử nghiệm và tích hợp liên tục, giúp xác định và khắc phục sớm các vấn đề trong quá trình phát triển, giúp phần mềm có chất lượng tốt hơn.
 3. Tăng cường hợp tác: Agile ALM thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm phát triển và vận hành, giúp đảm bảo rằng mọi người đang làm việc hướng tới một mục tiêu chung.
 4. Thích ứng với văn hoá: Agile ALM cho phép các tổ chức phản ứng nhanh chóng với các yêu cầu thay đổi của khách hàng và điều kiện thị trường.
 5. Minh bạch: Agile ALM cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn trong quá trình phát triển, giúp các nhóm dễ dàng xác định và giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh.
 6. Cải tiến liên tục: Agile ALM nhấn mạnh cải tiến liên tục, cho phép các tổ chức kết hợp phản hồi và thực hiện các điều chỉnh trong suốt quá trình phát triển.

Agile ALM mang lại lợi ích cho các nhóm như thế nào?

Agile ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) mang lại lợi ích cho các nhóm theo nhiều cách, bao gồm:

 1. Giao tiếp đã cải thiện: Agile ALM thúc đẩy giao tiếp thường xuyên và cởi mở giữa các thành viên trong nhóm, điều này giúp đảm bảo rằng mọi người đang làm việc hướng tới một mục tiêu chung.
 2. Tăng cường hợp tác: Agile ALM thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm phát triển và vận hành, điều này giúp đảm bảo rằng mọi người đều thống nhất và làm việc hướng tới cùng một mục tiêu.
 3. Khả năng hiển thị lớn hơn: Agile ALM cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn trong quá trình phát triển, giúp các nhóm dễ dàng xác định và giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh.
 4. Phản hồi nhanh hơn: Agile ALM nhấn mạnh việc thử nghiệm và phản hồi liên tục, giúp các nhóm sớm xác định và giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển.
 5. Tăng tính linh hoạt: Agile ALM cho phép các nhóm linh hoạt hơn và phản ứng nhanh hơn với các yêu cầu thay đổi và nhu cầu của khách hàng.
 6. Hài lòng hơn trong công việc: Agile ALM thúc đẩy tinh thần đồng đội, cộng tác và đổi mới, điều này có thể dẫn đến sự hài lòng hơn trong công việc giữa các thành viên trong nhóm.

Nguyên tắc ALM linh hoạt

Agile ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) dựa trên các nguyên tắc phát triển phần mềm Agile, nhằm cung cấp phần mềm chất lượng cao một cách nhanh chóng và hiệu quả thông qua cộng tác, linh hoạt và cải tiến liên tục. Dưới đây là một số nguyên tắc chính của Agile ALM:

 1. Sự hài lòng của khách hàng: Agile ALM tập trung vào việc cung cấp phần mềm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tập trung vào việc cung cấp giá trị một cách nhanh chóng và liên tục cải thiện dựa trên phản hồi.
 2. Phát triển lặp lại: Agile ALM chia nhỏ quy trình phát triển phần mềm thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn được gọi là chạy nước rút, cho phép các nhóm làm việc lặp đi lặp lại và cộng tác để cung cấp phần mềm hoạt động một cách nhanh chóng.
 3. Các đội chéo chức năng: Agile ALM thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm khác nhau, chẳng hạn như nhà phát triển, người thử nghiệm và người quản lý dự án, để đảm bảo rằng mọi người cùng làm việc hướng tới một mục tiêu chung.
 4. Kiểm tra và tích hợp liên tục: Agile ALM nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thử nghiệm và tích hợp liên tục, tập trung vào việc tự động hóa các quy trình này để đảm bảo rằng phần mềm được thử nghiệm và tích hợp một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.
 5. Khả năng thích ứng: Agile ALM nhận ra rằng các yêu cầu và mức độ ưu tiên có thể thay đổi theo thời gian, đồng thời khuyến khích các nhóm linh hoạt và thích nghi để đáp ứng với những thay đổi này.
 6. Cải tiến liên tục: Agile ALM nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục, tập trung vào việc xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các thay đổi đối với quy trình và thực tiễn để đạt được kết quả tốt hơn.

Các thành phần của Agile ALM

Agile ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) bao gồm một số thành phần chính hoạt động cùng nhau để quản lý vòng đời phát triển phần mềm trong môi trường Agile. Những thành phần này bao gồm:

 1. Phương pháp nhanh nhẹn: Agile ALM dựa trên phương pháp Agile, trong đó nhấn mạnh sự hợp tác, tính linh hoạt và cải tiến liên tục.
 2. Quản lý yêu cầu: Agile ALM bao gồm các công cụ và quy trình để quản lý và ưu tiên các yêu cầu cũng như để theo dõi các thay đổi và cập nhật trong suốt quá trình phát triển.
 3. Lập kế hoạch và theo dõi dự án: Agile ALM bao gồm các công cụ và quy trình để lập kế hoạch và theo dõi dự án, bao gồm cả việc tạo câu chuyện của người dùng, ước tính nỗ lực cũng như theo dõi tiến độ và các mốc quan trọng.
 4. Công cụ và quy trình phát triển: Agile ALM bao gồm các công cụ và quy trình để quản lý quy trình phát triển, bao gồm kiểm soát phiên bản, tích hợp liên tục và thử nghiệm tự động.
 5. Quản lý phát hành: Agile ALM bao gồm các công cụ và quy trình để quản lý việc phát hành các ứng dụng phần mềm, bao gồm triển khai, thử nghiệm và hỗ trợ.
 6. Hợp tác và Truyền thông: Agile ALM nhấn mạnh sự hợp tác và giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm, cũng như với các bên liên quan và khách hàng.

Những thách thức với ALM linh hoạt

Mặc dù Agile ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có một số thách thức liên quan đến việc triển khai nó. Dưới đây là một số thách thức phổ biến mà các tổ chức có thể gặp phải khi áp dụng Agile ALM:

 1. Đề kháng với sự thay đổi: Một số thành viên trong nhóm có thể phản đối việc thay đổi các công cụ và quy trình phát triển hiện tại của họ, điều này có thể gây khó khăn cho việc áp dụng Agile ALM.
 2. Thiếu kinh nghiệm: ALM linh hoạt đòi hỏi trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đáng kể, và nhiều tổ chức có thể không có các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để triển khai nó một cách hiệu quả.
 3. Ưu tiên quản lý khó khăn: ALM linh hoạt yêu cầu quản lý cẩn thận các ưu tiên và sự đánh đổi, đồng thời có thể khó cân bằng các nhu cầu cạnh tranh và đảm bảo rằng công việc quan trọng nhất đang được ưu tiên.
 4. Phối hợp giữa các nhóm: Agile ALM liên quan đến mức độ cộng tác và phối hợp cao giữa các nhóm khác nhau và việc đảm bảo rằng mọi người cùng làm việc hiệu quả có thể là một thách thức.
 5. Tiến độ đo độ khó: ALM linh hoạt chủ yếu dựa vào các chỉ số và dữ liệu để theo dõi tiến trình và việc xác định các chỉ số phù hợp có thể là một thách thức và đảm bảo rằng chúng đang được đo lường một cách hiệu quả.
 6. Nhu cầu đào tạo và hỗ trợ liên tục: Agile ALM yêu cầu đào tạo và hỗ trợ liên tục để đảm bảo rằng các nhóm đang sử dụng các công cụ và quy trình một cách hiệu quả và liên tục cải thiện các hoạt động của họ.

ALM linh hoạt so với DevOps

Agile ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) và DevOps đều là các phương pháp phát triển phần mềm nhằm cung cấp phần mềm chất lượng cao một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, có một số khác biệt chính giữa hai cách tiếp cận này.

Agile ALM tập trung vào việc chia nhỏ quy trình phát triển phần mềm thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn được gọi là chạy nước rút. Điều này cho phép các nhóm làm việc lặp đi lặp lại và cộng tác, tập trung vào việc cung cấp phần mềm hoạt động một cách nhanh chóng và liên tục cải thiện các quy trình của họ theo thời gian. Agile ALM thường bao gồm các quy trình như lập kế hoạch chạy nước rút, các cuộc họp thường trực hàng ngày, cải tiến cũng như thử nghiệm và tích hợp liên tục.

Mặt khác, DevOps tập trung vào việc tích hợp các nhóm vận hành và phát triển để tạo ra một quy trình phát triển phần mềm hợp lý và hiệu quả hơn. DevOps nhằm mục đích tự động hóa việc triển khai, thử nghiệm và giám sát các ứng dụng phần mềm, tập trung vào việc cung cấp phần mềm chất lượng cao một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. DevOps thường bao gồm các quy trình như tích hợp và phân phối liên tục, cơ sở hạ tầng dưới dạng mã cũng như kiểm tra và giám sát tự động.

Mặc dù có một số điểm tương đồng giữa Agile ALM và DevOps, điểm khác biệt chính là trọng tâm của chúng. Agile ALM chủ yếu tập trung vào phát triển phần mềm, trong khi DevOps tập trung vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ phát triển đến triển khai và vận hành.

10 công cụ ALM linh hoạt hàng đầu

Các công cụ Quản lý vòng đời ứng dụng Agile (ALM) đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, cho phép các nhóm quản lý toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm theo cách Agile. Dưới đây là 10 công cụ ALM linh hoạt hàng đầu:

Giải pháp Visure: 

Visure Solutions là một công cụ ALM Agile toàn diện giúp quản lý toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm trong môi trường Agile. Nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau như quản lý yêu cầu, quản lý kiểm tra, theo dõi vấn đề, truy xuất nguồn gốc và báo cáo, làm cho nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhóm phát triển phần mềm.

Visure Solutions hỗ trợ các phương pháp Agile khác nhau như Scrum và Kanban, đồng thời giúp các nhóm cộng tác hiệu quả bằng cách cung cấp khả năng hiển thị dự án theo thời gian thực và cập nhật trạng thái. Nó cũng cung cấp nhiều báo cáo và bảng điều khiển Agile khác nhau để giúp các bên liên quan trực quan hóa tiến trình của dự án và đưa ra quyết định sáng suốt.

Với Giải pháp Visure, các nhóm có thể tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, giảm nỗ lực thủ công và cải thiện năng suất tổng thể. Sự tích hợp của nó với các công cụ khác nhau như Jira và Azure DevOps giúp nâng cao hơn nữa khả năng của nó và khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhóm phát triển phần mềm Agile.

Chuyến du lịch: 

Jira là một trong những công cụ Agile ALM phổ biến nhất hiện có trên thị trường. Nó là một công cụ linh hoạt và có khả năng tùy biến cao, hỗ trợ các phương pháp Agile khác nhau như Scrum và Kanban.

Jira cung cấp nhiều tính năng khác nhau như theo dõi vấn đề, quản lý dự án, quản lý tồn đọng, lập kế hoạch chạy nước rút và báo cáo, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhóm phát triển phần mềm Agile. Nó cũng cung cấp khả năng hiển thị dự án theo thời gian thực và cập nhật trạng thái, cho phép các nhóm cộng tác hiệu quả và cung cấp các sản phẩm phần mềm chất lượng cao.

Dịch vụ nhóm Microsoft Visual Studio (VSTS): 

Microsoft Visual Studio Team Services (VSTS) là một công cụ khác trong thị trường công cụ Agile ALM giúp các nhóm phát triển phần mềm quản lý dự án của họ một cách hiệu quả và hiệu quả trong môi trường Agile. Nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau như quản lý dự án, kiểm soát nguồn, tích hợp liên tục, thử nghiệm và báo cáo, làm cho nó trở thành một công cụ hoàn chỉnh cho các nhóm phát triển phần mềm Agile.

VSTS hỗ trợ các phương pháp Agile khác nhau như Scrum, Kanban và SAFe, đồng thời giúp các nhóm cộng tác hiệu quả bằng cách cung cấp khả năng hiển thị dự án theo thời gian thực và cập nhật trạng thái. Nó cũng cung cấp nhiều báo cáo và bảng điều khiển Agile khác nhau để giúp các bên liên quan trực quan hóa tiến trình của dự án và đưa ra quyết định sáng suốt.

Buổi hòa nhạc nhóm Rational của IBM (RTC): 

IBM Rational Team Concert (RTC) là một công cụ Agile ALM được thiết kế để giúp các nhóm phát triển phần mềm cộng tác hiệu quả và quản lý dự án của họ một cách hiệu quả trong môi trường Agile. Nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau như kiểm soát nguồn, quản lý dự án, thử nghiệm, báo cáo và tự động hóa quy trình làm việc, khiến nó trở thành một công cụ toàn diện cho các nhóm phát triển phần mềm Agile.

RTC hỗ trợ các phương pháp Agile khác nhau như Scrum, Kanban và SAFe, đồng thời giúp các nhóm quản lý các kế hoạch chạy nước rút, tồn đọng và phát hành một cách hiệu quả. Nó cũng cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về tiến độ và trạng thái của dự án, giúp các bên liên quan dễ dàng đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Phiên bản Một: 

VersionOne là một công cụ ALM Agile toàn diện cung cấp hỗ trợ từ đầu đến cuối để phát triển phần mềm Agile. Nó cung cấp các tính năng như lập kế hoạch dự án, quản lý chạy nước rút, quản lý tồn đọng, theo dõi lỗi và báo cáo, làm cho nó trở thành một giải pháp hoàn chỉnh cho các nhóm phát triển phần mềm Agile.

VersionOne hỗ trợ các phương pháp Agile khác nhau như Scrum, Kanban và SAFe. Nó cung cấp các mẫu có thể tùy chỉnh cho các phương pháp này, giúp các nhóm triển khai chúng dễ dàng hơn và quản lý dự án của họ một cách hiệu quả.

TFS: 

TFS (Team Foundation Server), hiện được gọi là Azure DevOps, là một công cụ ALM Agile phổ biến do Microsoft phát triển. Nó cung cấp một bộ công cụ tích hợp để quản lý các dự án phần mềm, bao gồm lập kế hoạch dự án, quản lý mã nguồn, tự động hóa bản dựng, thử nghiệm và triển khai.

TFS cung cấp hỗ trợ cho các phương pháp Agile như Scrum, Kanban và XP, cung cấp các mẫu và quy trình công việc có thể tùy chỉnh cho từng phương pháp. Nó cho phép các nhóm lập kế hoạch, theo dõi và quản lý các dự án của họ bằng bảng Agile, công việc tồn đọng và bảng điều khiển.

Tập hợp: 

Rally là một công cụ ALM Agile cung cấp hỗ trợ từ đầu đến cuối để quản lý các dự án phát triển phần mềm Agile. Nó được thiết kế để hỗ trợ các phương pháp Agile như Scrum, Kanban và XP, đồng thời cung cấp một bộ công cụ tích hợp để lập kế hoạch, theo dõi và quản lý các dự án Agile.

Các tính năng chính của Rally bao gồm bảng Agile có thể tùy chỉnh, công việc tồn đọng và bảng thông tin cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về trạng thái và tiến độ của dự án. Giao diện trực quan và chức năng kéo và thả giúp các nhóm dễ dàng quản lý dự án của họ, đồng thời hỗ trợ các tính năng cộng tác và giao tiếp như trò chuyện, tích hợp email và thông báo, giúp các nhóm luôn kết nối và nhận thông tin.

Quản lý Vòng đời Ứng dụng HP (ALM): 

HP Application Lifecycle Management (ALM) là một công cụ Agile ALM toàn diện cung cấp hỗ trợ từ đầu đến cuối để quản lý các dự án phát triển phần mềm. Nó được thiết kế để hỗ trợ các phương pháp Agile như Scrum và cung cấp một bộ công cụ tích hợp để quản lý các yêu cầu, thử nghiệm, lỗi và bản phát hành.

Các tính năng chính của HP ALM bao gồm kho lưu trữ tập trung để quản lý tất cả các tạo phẩm dự án, quy trình công việc có thể tùy chỉnh và bảng điều khiển cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về trạng thái và tiến độ của dự án. Nó tích hợp với nhiều công cụ Agile khác nhau như JIRA, Agile Manager và Quality Center, giúp các nhóm dễ dàng quản lý dự án của họ.

CodeBeamer ALM: 

CodeBeamer ALM là một công cụ Agile ALM mạnh mẽ cung cấp hỗ trợ từ đầu đến cuối để quản lý các dự án phát triển phần mềm. Nó được thiết kế để hỗ trợ các phương pháp Agile như Scrum, Kanban và SAFe, đồng thời cung cấp một bộ công cụ tích hợp để quản lý các yêu cầu, thử nghiệm, lỗi và bản phát hành.

Các tính năng chính của CodeBeamer ALM bao gồm một kho lưu trữ tập trung để quản lý tất cả các tạo phẩm dự án, quy trình công việc có thể tùy chỉnh và bảng điều khiển cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về trạng thái và tiến độ của dự án. Nó tích hợp với nhiều công cụ Agile khác nhau như JIRA, Jenkins và Git, giúp các nhóm dễ dàng quản lý dự án của họ.

Kiểm tra thực hành: 

PractiTest là một công cụ ALM Agile hiện đại được thiết kế cho các nhóm phát triển phần mềm. Nó cung cấp một bộ công cụ tích hợp để quản lý các yêu cầu, thử nghiệm, lỗi và bản phát hành, tập trung vào các phương pháp Agile như Scrum và Kanban.

Các tính năng chính của PractiTest bao gồm kho lưu trữ tập trung để quản lý tất cả các tạo phẩm của dự án, quy trình công việc có thể tùy chỉnh và bảng điều khiển cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về trạng thái và tiến độ của dự án. Nó cũng cung cấp các công cụ cộng tác mạnh mẽ, giúp các nhóm dễ dàng làm việc cùng nhau ở các địa điểm và múi giờ khác nhau.

Kết luận

Agile ALM là một phương pháp hiệu quả cao để quản lý phân phối phần mềm mang lại các lợi thế như thời gian quay vòng nhanh hơn, chu kỳ dự án ngắn hơn và sự hài lòng của khách hàng cao hơn. Triển khai Agile ALM liên quan đến việc hiểu các nguyên tắc của nó và xác định các công cụ phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Nó nhanh chóng trở thành nền tảng của các dự án công nghệ phần mềm. So với DevOps, Agile ALM cung cấp khả năng kiểm soát thực tế và linh hoạt hơn đối với quá trình phát triển phần mềm. Và với 10 công cụ Agile ALM hàng đầu hiện có, việc tìm kiếm giải pháp phù hợp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vì vậy, nếu bạn đang muốn bắt đầu với phiên bản đầu tiên hoặc phiên bản tiếp theo của dự án phần mềm, đừng ngần ngại thử Agile ALM! Với công cụ phù hợp và kiến ​​thức chuyên môn hỗ trợ cho dự án của bạn, bạn có thể yên tâm rằng sản phẩm của mình sẽ thành hiện thực một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Tận dụng tất cả những gì phương pháp này cung cấp và dùng thử Nền tảng ALM Yêu cầu Visure Dùng thử miễn phí 30 ngày ngày hôm nay!

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi