Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Thuật ngữ

Thuật ngữ

Mục lục

Các từ viết tắt
Các điều khoản
Định nghĩa
FMEA
Chế độ Thất bại và Phân tích Hiệu ứng
Một phương pháp có hệ thống được sử dụng để xác định và đánh giá các kiểu lỗi tiềm ẩn của một sản phẩm, quy trình hoặc hệ thống, đồng thời đánh giá các tác động và mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của chúng.
RPN
ưu tiên số rủi ro
Một giá trị số được tính bằng cách nhân các xếp hạng Mức độ nghiêm trọng, Lần xuất hiện và Phát hiện trong FMEA, được sử dụng để ưu tiên và xếp hạng các chế độ lỗi tiềm ẩn.
cảnh báo
Thấp nhất có thể thực hiện được một cách hợp lý
Một nguyên tắc trong quản lý rủi ro đề xuất rủi ro nên được giảm xuống mức có thể giảm thiểu hợp lý, cân bằng giữa chi phí và nỗ lực với tác hại tiềm tàng.
BIA
Phân tích tác động kinh doanh
Một quy trình đánh giá xác định và đánh giá các tác động tiềm ẩn của sự gián đoạn đối với hoạt động kinh doanh, giúp ưu tiên các chiến lược giảm thiểu rủi ro.
Ma trận C&E
Ma trận Nhân quả
Một công cụ thể hiện trực quan mối quan hệ giữa nguyên nhân (yếu tố) và tác động (hậu quả) theo cách có cấu trúc, thường được sử dụng trong phân tích FMEA.
CP
Kế hoạch kiểm soát
Một tài liệu phác thảo các biện pháp kiểm soát, hành động và biện pháp cụ thể sẽ được triển khai để quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các dạng lỗi đã xác định.
nhồi nhét
Phương pháp quản lý và phân tích rủi ro CCTA
Một phương pháp đánh giá rủi ro có cấu trúc được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực quản lý rủi ro CNTT để đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan đến hệ thống thông tin.
DFMEA
Các chế độ lỗi thiết kế và phân tích hiệu ứng
Một FMEA được thực hiện trong giai đoạn thiết kế của sản phẩm hoặc quy trình để xác định các kiểu lỗi tiềm ẩn và ảnh hưởng của chúng đối với thiết kế và chức năng.
DRBFM
Đánh giá thiết kế dựa trên các chế độ lỗi
Một phương pháp tập trung vào thiết kế để đạt được sự mạnh mẽ bằng cách sử dụng các nhóm đa chức năng để xác định sớm các chế độ lỗi tiềm ẩn trong quá trình thiết kế và giảm thiểu chúng.
ERM
Quản lý rủi ro doanh nghiệp
Một cách tiếp cận toàn diện để quản lý tất cả các loại rủi ro trong toàn bộ tổ chức, xem xét cả rủi ro chiến lược và hoạt động để đạt được các mục tiêu kinh doanh.
FTA
Phân tích cây lỗi
Một kỹ thuật đồ họa được sử dụng để phân tích các tổ hợp sự kiện khác nhau có thể dẫn đến một kết quả không mong muốn cụ thể, giúp xác định nguyên nhân gốc rễ của lỗi.
NGUY HIỂM
Nghiên cứu Nguy hiểm và Khả năng Hoạt động
Một kỹ thuật có cấu trúc và có hệ thống được sử dụng để xác định và đánh giá các mối nguy, rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề vận hành trong một quy trình hoặc thiết kế hệ thống.
ISO
Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá
Cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế phát triển và công bố các tiêu chuẩn, bao gồm cả những tiêu chuẩn liên quan đến quản lý rủi ro (ví dụ: ISO 31000 và ISO 14971).
JSA
Phân tích An toàn Công việc
Một quy trình được sử dụng để xác định và giảm thiểu các rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến các nhiệm vụ công việc cụ thể, giúp tạo ra các quy trình và môi trường làm việc an toàn hơn.
LOPA
Các lớp phân tích bảo vệ
Một kỹ thuật đánh giá rủi ro bán định lượng giúp phân tích các lớp bảo vệ độc lập để xác định xem rủi ro tổng thể có chấp nhận được và nằm trong giới hạn quy định hay không.
MTTF
Thời gian trung bình để thất bại
Một thước đo trung bình về thời gian giữa các lỗi đối với một hệ thống, thành phần hoặc thiết bị, được sử dụng trong phân tích độ tin cậy để dự đoán hiệu suất và lỗi dự kiến.
ORM
Quản lý rủi ro hoạt động
Quá trình xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh từ các hoạt động, quy trình và hoạt động của một tổ chức, ảnh hưởng đến các mục tiêu của tổ chức.
PRA
Đánh giá rủi ro xác suất
Một kỹ thuật phân tích đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và sự không chắc chắn liên quan đến các hệ thống phức tạp, kết hợp xác suất và sự không chắc chắn vào phân tích.
QRA
Đánh giá rủi ro định lượng
Một cách tiếp cận sử dụng các giá trị số và dữ liệu để đánh giá rủi ro, cung cấp ước tính định lượng về khả năng và hậu quả của các rủi ro đã xác định.
phần mở rộng RCM
Bảo trì tập trung vào độ tin cậy
Một chiến lược được sử dụng để phát triển các chương trình bảo trì cho các hệ thống và thiết bị bằng cách phân tích các dạng lỗi, hậu quả và mức độ nghiêm trọng của chúng để tối ưu hóa các nỗ lực bảo trì.
RCA
Phân tích nguyên nhân gốc rễ
Một quy trình có hệ thống được sử dụng để xác định các nguyên nhân cơ bản dẫn đến lỗi hoặc sự cố, cho phép thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa hiệu quả.
RMF
Khung quản lý rủi ro
Một cách tiếp cận có cấu trúc và bộ hướng dẫn để xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như an ninh mạng (ví dụ: Khung an ninh mạng NIST).
SAE
Hiệp hội kỹ sư ô tô (SAE quốc tế)
Một tổ chức chuyên nghiệp phát triển các tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhất trong ngành ô tô, hàng không vũ trụ và phương tiện thương mại, bao gồm cả quản lý rủi ro.
FIS
Chức năng An toàn Dụng cụ
Một chức năng được triển khai để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các mối nguy hiểm liên quan đến quy trình cụ thể, thường liên quan đến các hệ thống an toàn tự động thực hiện hành động khi các điều kiện được xác định trước xảy ra.
SWIFT
Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT)
Một mạng nhắn tin tài chính quốc tế được các ngân hàng và tổ chức tài chính sử dụng để truyền thông tin một cách an toàn, bao gồm cả các thông tin liên lạc liên quan đến rủi ro.
TARA
Đánh giá mối đe dọa và rủi ro
Một quy trình đánh giá xác định và đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn và rủi ro liên quan để xác định các chiến lược giảm thiểu rủi ro và biện pháp bảo mật thích hợp.
V&V
Xác minh và xác nhận
Quá trình đảm bảo rằng một sản phẩm, hệ thống hoặc quy trình đáp ứng các thông số kỹ thuật và yêu cầu thiết kế của nó đồng thời xác nhận tính hiệu quả của nó trong các tình huống thực tế.
WBS
Cấu trúc phân chia công việc
Sự phân chia theo thứ bậc của một dự án hoặc nhiệm vụ thành các thành phần nhỏ hơn, có thể quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định rủi ro, phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch dự án.
WEF
Dự đoán sự kiện trong trường hợp xấu nhất
Một kỹ thuật phân tích xem xét các tình huống xấu nhất và tác động tiềm ẩn của chúng để chuẩn bị cho các sự kiện cực đoan, nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với rủi ro của tổ chức.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 16th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.