Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Hướng dẫn DO-254: Giới thiệu về chứng nhận tiêu chuẩn RTCA DO-254

Hướng dẫn DO-254: Giới thiệu về chứng nhận tiêu chuẩn RTCA DO-254

Mục lục

DO-254 là gì?

Tiêu chuẩn RTCA DO-254 là một tiêu chuẩn quan trọng đối với chứng nhận và an toàn hàng không. Nó được sử dụng để đảm bảo rằng quy trình thiết kế phần cứng điện tử trong không khí (EHW) đáp ứng các yêu cầu an toàn cụ thể nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ mọi rủi ro tiềm ẩn có thể do thiết kế hoặc kỹ thuật không chính xác gây ra. Tiêu chuẩn phác thảo một tập hợp toàn diện các yêu cầu về thủ tục và kỹ thuật phải được đáp ứng trong tất cả các giai đoạn phát triển, từ ý tưởng đến lắp đặt sản xuất.

Mục tiêu cốt lõi của tiêu chuẩn DO-254 là cải thiện độ an toàn và độ tin cậy tổng thể của EHW bằng cách đảm bảo rằng nó được thiết kế theo các thông lệ và kỳ vọng tốt nhất của ngành về đảm bảo chất lượng, tài liệu, truy xuất nguồn gốc, xác minh, xác nhận, phát hiện lỗi, cách ly lỗi và các hạng mục quan trọng khác liên quan đến khả năng bay.

DO-254 cũng cung cấp hướng dẫn để phát triển và chứng nhận phần mềm liên quan đến EHW, bao gồm các ứng dụng quan trọng về an toàn. Điều quan trọng cần lưu ý là DO-254 không chỉ định cách thiết kế hoặc vận hành hệ thống điện tử; đúng hơn, nó cung cấp một tập hợp các quy trình và tiêu chí phải được tuân theo để chứng minh sự tuân thủ tiêu chuẩn.

Quy trình chứng nhận EHW của máy bay thường bao gồm nhiều bên kiểm tra và xác nhận rộng rãi, bao gồm nhân viên có trình độ từ cả nhà sản xuất thiết bị và cơ quan quản lý. Sau đó, kết quả thử nghiệm sẽ được cơ quan quản lý xem xét, người cuối cùng sẽ xác định xem một thiết bị cụ thể có phù hợp để lắp đặt trên máy bay hay không. Mục tiêu cuối cùng của quy trình DO-254 là đảm bảo đủ điều kiện bay và vận hành an toàn cho EHW.

Tiêu chuẩn DO-254 cũng đặt ra các yêu cầu để kiểm soát các thay đổi đối với thiết kế phần cứng, cũng như hướng dẫn lập tài liệu và lưu trữ các tạo phẩm thiết kế như sơ đồ, bản vẽ, mô hình và mã nguồn. Điều này giúp ngăn chặn các sửa đổi trái phép đối với hệ thống có khả năng dẫn đến các vấn đề về an toàn trong tương lai.

Nhìn chung, RTCA DO-254 cung cấp một khuôn khổ toàn diện cho các cơ quan quản lý hàng không cũng như các nhà sản xuất thiết bị để đảm bảo rằng hệ thống của họ được thiết kế phù hợp với các thông lệ tốt nhất và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cần thiết. Bằng cách tuân thủ các yêu cầu của DO-254 trong tất cả các giai đoạn phát triển, người điều khiển máy bay có thể tin tưởng rằng phần cứng điện tử của họ an toàn và đáng tin cậy.

Ưu và nhược điểm của DO-254

DO-254 là một tiêu chuẩn để đảm bảo thiết kế phần cứng điện tử phức tạp được sử dụng trong các hệ thống trên không. Việc tuân thủ tiêu chuẩn mang lại một số lợi ích nhưng cũng đưa ra một số thách thức. Dưới đây là một số ưu và nhược điểm của DO-254:

Ưu điểm:

 1. Tăng cường an toàn và độ tin cậy: Việc tuân thủ DO-254 đảm bảo rằng phần cứng điện tử được sử dụng trong các hệ thống trên không được phát triển, xác minh và xác thực bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận có cấu trúc và tiêu chuẩn hóa, giúp nâng cao độ an toàn và độ tin cậy.
 2. Tuân thủ các yêu cầu quy định: Việc tuân thủ DO-254 thường được yêu cầu bởi các cơ quan quản lý để chứng nhận phần cứng điện tử được sử dụng trong các hệ thống trên không.
 3. Cải thiện hiệu quả: Việc tuân thủ DO-254 có thể giúp cải thiện hiệu quả của quy trình phát triển bằng cách cung cấp các hướng dẫn rõ ràng để phát triển, xác minh và xác nhận phần cứng điện tử.
 4. Nâng cao chất lượng: Việc tuân thủ DO-254 có thể giúp cải thiện chất lượng của phần cứng điện tử được sử dụng trong các hệ thống trên không bằng cách cung cấp một bộ hướng dẫn và quy trình nghiêm ngặt để phát triển.

Nhược điểm:

 1. Tăng chi phí phát triển: Việc tuân thủ DO-254 có thể dẫn đến tăng chi phí phát triển do bộ hướng dẫn và quy trình nghiêm ngặt được yêu cầu.
 2. Tăng thời gian phát triển: Việc tuân thủ DO-254 có thể dẫn đến thời gian phát triển tăng lên do yêu cầu về tài liệu kỹ lưỡng và xem xét từng bước trong quy trình phát triển.
 3. Nhóm nhà cung cấp hạn chế: Yêu cầu tuân thủ DO-254 có thể hạn chế nhóm nhà cung cấp có sẵn cho phần cứng điện tử được sử dụng trong các hệ thống trên không.
 4. Bộ công cụ hạn chế: Hiện có một bộ công cụ hạn chế để tuân thủ DO-254, điều này có thể làm tăng độ khó và chi phí tuân thủ.

DO-254 và các mức đảm bảo thiết kế

Các mức đảm bảo thiết kế (DAL) là một phần quan trọng của tiêu chuẩn DO-254. DAL được sử dụng để định lượng mức độ tin cậy phải được áp dụng cho từng mục thiết kế nhằm đảm bảo hoạt động và hiệu suất an toàn của mục đó. Có bốn DAL được nêu trong tiêu chuẩn, từ A (mức cao nhất) đến D (mức thấp nhất). Việc lựa chọn mức độ nào được áp dụng sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp và mức độ quan trọng của các hệ thống được thiết kế.

Tuân thủ DO 254

Quy trình DO-254

DO-254 là một quy trình phức tạp đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận, chú ý đến từng chi tiết và tập trung vào việc tuân thủ các yêu cầu của FAA. Dưới đây là các bước liên quan đến việc tuân thủ DO-254:

Bước #1 – Lập kế hoạch: Bước đầu tiên liên quan đến việc lập kế hoạch dự án để ghi lại càng nhiều tài liệu càng tốt trước khi bắt đầu, bao gồm kiến ​​trúc băng ghế thử nghiệm và quy trình xác minh. Bước này cung cấp sự minh bạch về những gì cần được kiểm tra và tại sao, điều này thúc đẩy các tiêu chí về mức độ phù hợp. Lập kế hoạch phù hợp là điều cần thiết để triển khai quy trình DO-254 thành công, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Bước #2 – Nắm bắt và Xác thực Yêu cầu: Các yêu cầu là nền tảng của DO-254 và toàn bộ thiết kế của dự án phần cứng sẽ dựa trên các yêu cầu này. Mỗi yêu cầu nên được viết ra một cách chính thức và phải có những phẩm chất nhất định, bao gồm tính dễ hiểu, khả năng truy xuất nguồn gốc, khả năng kiểm tra và khả năng kiểm chứng. Phần mềm quản lý yêu cầu có thể được sử dụng để nắm bắt và xác nhận các yêu cầu. Đảm bảo rằng mỗi yêu cầu có một tên tham chiếu duy nhất để dễ dàng phát triển hoặc xem xét.

Bước #3 – Thiết kế Khái niệm: Trong giai đoạn thiết kế ý tưởng, các thiết kế được chia thành các phần nhỏ hơn để có thể quản lý và thực hiện dễ dàng hơn. Điều này thường được coi là một sơ đồ khối cấp cao. Điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận từng khối để đảm bảo rằng nó đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Bước #4 – Thiết kế chi tiết: Đây là nơi công việc thiết kế thực tế được thực hiện. Mỗi thành phần trong thiết kế khái niệm phải có một bản sao phần cứng RTL chi tiết đáp ứng tất cả các yêu cầu. Mỗi yêu cầu cấp cao nên có một mô-đun RTL được chỉ định cho nó để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong suốt quá trình. Việc thiết lập khả năng truy xuất nguồn gốc giữa các yêu cầu cấp cao và mô-đun RTL là rất quan trọng.

Bước #5 – Thực hiện: Quá trình thực hiện khác nhau tùy thuộc vào công nghệ được sử dụng. Đối với thiết kế dựa trên RTL, bước triển khai bao gồm quá trình tổng hợp chuyển đổi RTL thành các cổng dành riêng cho công nghệ thực tế. Điều quan trọng là phải chú ý đến các chi tiết thực hiện để đảm bảo rằng thiết kế đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Bước #6 – Chuyển tiếp sản xuất: Đây là giai đoạn thiết kế được chuyển sang sản xuất. Điều cần thiết là đảm bảo rằng phiên bản phù hợp của tệp lập trình đang được sử dụng trong quá trình sản xuất và thành phần phù hợp đang được sử dụng. Bất kỳ lỗi nào trong thiết bị đều phải được xử lý chính xác.

Xác minh RTL trong DO-254

Xác minh RTL trong DO-254 đề cập đến quy trình xác minh rằng thiết kế Cấp độ truyền đăng ký (RTL) của một thành phần phần cứng đáp ứng các yêu cầu được nắm bắt và xác thực trong các giai đoạn trước của quy trình DO-254. Xác minh RTL liên quan đến việc kiểm tra chức năng của thiết kế RTL bằng cách mô phỏng hành vi của nó và so sánh với kết quả mong đợi.

Trong DO-254, xác minh RTL là một bước quan trọng để đảm bảo rằng thành phần phần cứng được thiết kế chính xác và đáp ứng các yêu cầu đã chỉ định. Điều quan trọng là phải thiết lập khả năng truy xuất nguồn gốc giữa các yêu cầu và triển khai RTL để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều được đáp ứng và xác minh.

Để thực hiện xác minh RTL, các kỹ sư thường sử dụng các công cụ xác minh như trình mô phỏng và băng ghế thử nghiệm. Testbench là một tập hợp các đầu vào mô phỏng được sử dụng để kiểm tra hành vi của thiết kế RTL trong các điều kiện khác nhau. Kết quả của mô phỏng được so sánh với kết quả mong đợi để đảm bảo rằng thiết kế đáp ứng yêu cầu.

Một số mẹo để xác minh RTL thành công bao gồm:

 1. Đảm bảo rằng thiết kế RTL được ghi lại đúng cách và có thể truy nguyên theo yêu cầu.
 2. Tạo một kế hoạch kiểm tra toàn diện bao gồm tất cả các yêu cầu và trường hợp sử dụng.
 3. Sử dụng các công cụ kiểm tra tự động để giảm nguy cơ lỗi của con người và tăng hiệu quả.
 4. Liên tục giám sát và theo dõi tiến trình xác minh để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều được đáp ứng.
 5. Thực hiện đánh giá ngang hàng về kết quả xác minh để xác định bất kỳ vấn đề hoặc lĩnh vực tiềm ẩn nào cần cải thiện.

Lời khuyên để tuân thủ DO-254 thành công

 1. Đảm bảo rằng các yêu cầu của DO-254 được đáp ứng trong tất cả các giai đoạn phát triển: điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các yêu cầu của DO-254 được đáp ứng trong tất cả các giai đoạn của quy trình phát triển, từ thiết kế đến xác minh và xác nhận.
 2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết: Cần xây dựng kế hoạch kiểm tra kỹ lưỡng và toàn diện để đảm bảo rằng từng thành phần và hệ thống phụ đã được kiểm tra theo các yêu cầu của DO-254.
 3. Sử dụng các công cụ tự động: Các công cụ tự động có thể giúp nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính nhất quán khi phát triển phần cứng điện tử theo hướng dẫn của DO-254.
 4. Thiết lập ma trận truy xuất nguồn gốc: Việc thiết lập ma trận truy xuất nguồn gốc giữa các tài liệu thiết kế, thử nghiệm, kết quả và các tạo tác khác sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của DO-254 đều được đáp ứng.
 5. Phát triển tài liệu toàn diện: Tài liệu toàn diện về quy trình thiết kế và xác minh là điều cần thiết để đảm bảo tuân thủ DO-254.
 6. Sử dụng các quy trình đánh giá nghiêm ngặt: Cần tiến hành đánh giá nghiêm ngặt ở từng giai đoạn phát triển để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của DO-254 đều được đáp ứng.
 7. Cung cấp đào tạo và giáo dục: Cung cấp đào tạo và giáo dục đầy đủ cho nhân viên tham gia vào quy trình DO-254 sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều được hiểu và tuân thủ một cách chính xác.
 8. Thiết lập các vòng đo lường và phản hồi: Việc thiết lập các vòng đo lường và phản hồi có thể giúp theo dõi tiến độ của quá trình phát triển, xác định các khu vực cần cải thiện và cho phép nhanh chóng thực hiện hành động khắc phục nếu cần. 
 9. Sử dụng kiểm toán bên ngoài: Kiểm toán bên ngoài có thể giúp đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của DO-254 đều được đáp ứng và cung cấp sự đảm bảo độc lập về việc tuân thủ.
 10. Theo dõi và xem xét các quy trình thường xuyên: Việc theo dõi và xem xét thường xuyên quy trình phát triển sẽ giúp xác định nhanh chóng bất kỳ sự cố hoặc vấn đề nào, cho phép thực hiện hành động khắc phục trước khi phát sinh sự chậm trễ hoặc chi phí đáng kể.

Những lời khuyên này sẽ giúp các tổ chức triển khai thành công DO-254, đồng thời giải quyết mọi thách thức tiềm ẩn có thể phát sinh trong quá trình này. Bằng cách làm theo các hướng dẫn này, các tổ chức có thể đảm bảo rằng họ đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định trong khi phát triển phần cứng điện tử an toàn và đáng tin cậy để sử dụng trong các hệ thống trên không.

Những thách thức lớn với DO-254

Tiêu chuẩn DO-254 đưa ra một số thách thức phải được giải quyết trong quá trình phát triển để đảm bảo tuân thủ. Những thách thức này bao gồm:

 1. Yêu cầu nghiêm ngặt: Tiêu chuẩn DO-254 áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt đối với quy trình phát triển, phải đáp ứng các yêu cầu này để đảm bảo chứng nhận. Những yêu cầu này làm tăng chi phí và thời gian cần thiết để phát triển và chứng nhận phần cứng.
 2. Truy xuất nguồn gốc: Tiêu chuẩn DO-254 yêu cầu khả năng truy nguyên hoàn toàn các quy trình thiết kế, xác minh và thử nghiệm. Điều này đòi hỏi tài liệu chi tiết và xem xét ở từng giai đoạn phát triển, có thể tốn thời gian.
 3. Bộ công cụ hạn chế: Bộ công cụ có sẵn để tuân thủ DO-254 bị hạn chế và nhiều công cụ đắt tiền. Điều này gây khó khăn cho việc tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm chi phí đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 4. Chuyên môn hạn chế: Tiêu chuẩn DO-254 yêu cầu kiến ​​thức chuyên môn và chuyên môn về phát triển và chứng nhận phần cứng. Việc tìm kiếm nhân viên có trình độ với chuyên môn cần thiết có thể là một thách thức.
 5. Xác minh và xác nhận: Việc xác minh và xác nhận thiết kế phần cứng có thể là một quá trình phức tạp và tốn thời gian. Quá trình này phải được hoàn thành kỹ lưỡng để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn.

Nhìn chung, tiêu chuẩn DO-254 đưa ra một số thách thức phải được giải quyết trong quá trình phát triển. Vượt qua những thách thức này đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận, chuyên môn và sử dụng các công cụ và quy trình chuyên dụng.

Thực hành tốt nhất DO-254

DO-254 là một tiêu chuẩn phức tạp đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo chứng nhận thành công phần cứng điện tử trên không. Dưới đây là một số phương pháp hay nhất cần tuân theo khi triển khai DO-254:

 1. Lập kế hoạch sớm: Lập kế hoạch phù hợp là điều cần thiết để tuân thủ thành công DO-254. Trước khi bắt đầu dự án, hãy tạo một kế hoạch chi tiết phác thảo toàn bộ quá trình phát triển, bao gồm các mốc quan trọng, ngân sách và thời hạn.
 2. Quản lý yêu cầu: Các yêu cầu là trọng tâm của DO-254 và việc quản lý các yêu cầu phù hợp là điều cần thiết. Sử dụng phần mềm quản lý yêu cầu để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều được nắm bắt, xác thực và theo dõi trong suốt quá trình phát triển.
 3. Tài liệu quy trình: Tài liệu phù hợp của tất cả các quy trình là cần thiết để tuân thủ DO-254. Ghi lại tất cả các quy trình, bao gồm xác minh và xác nhận, đánh giá công cụ và quản lý cấu hình, để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm giải trình.
 4. Quản lý truy xuất nguồn gốc: Duy trì khả năng truy xuất nguồn gốc là điều cần thiết trong việc tuân thủ DO-254. Đảm bảo rằng tất cả các tạo phẩm thiết kế, bao gồm các yêu cầu, tài liệu thiết kế, kế hoạch thử nghiệm và kết quả thử nghiệm, đều được theo dõi và tính toán trong suốt quá trình phát triển.
 5. Xác minh và xác nhận: DO-254 yêu cầu xác minh và xác nhận kỹ lưỡng tất cả các tạo phẩm thiết kế. Tạo một kế hoạch xác minh và xác thực toàn diện, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các thử nghiệm đều được ghi lại đúng cách.
 6. Quản lý cấu hình: Quản lý cấu hình là rất quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn của các tạo phẩm thiết kế. Sử dụng công cụ quản lý cấu hình để quản lý các tạo phẩm thiết kế, bao gồm các yêu cầu, tài liệu thiết kế và kế hoạch kiểm tra.
 7. Trình độ công cụ: DO-254 yêu cầu tất cả các công cụ được sử dụng trong quá trình phát triển phải đủ tiêu chuẩn. Sử dụng quy trình kiểm định công cụ phù hợp với DO-254 để đảm bảo rằng tất cả các công cụ đều được kiểm định đúng cách.

Bằng cách làm theo các phương pháp hay nhất này, bạn có thể đảm bảo tuân thủ thành công DO-254 và chứng nhận phần cứng điện tử trên không của mình.

Yêu cầu thăm quan Nền tảng ALM

Yêu cầu thăm quan ALM là một nền tảng quản lý yêu cầu hoàn chỉnh hỗ trợ phát triển các dự án phần cứng và phần mềm theo yêu cầu của DO-254. Nền tảng này cung cấp mọi thứ cần thiết để quản lý các yêu cầu, từ nắm bắt nhu cầu của người dùng và yêu cầu hệ thống đến xác thực chúng để đảm bảo tuân thủ DO-254. Các yêu cầu về Visure ALM cung cấp các tính năng như phân tích truy xuất nguồn gốc, phân tích tác động, kiểm soát phiên bản và các mẫu tài liệu được thiết kế rõ ràng cho các dự án DO-254.

Ngoài ra, nó bao gồm một công cụ tự động hóa tích hợp để tự động hóa các quy trình như thực hiện kiểm tra xác minh và tạo báo cáo. Với ALM Yêu cầu Visure, các tổ chức có thể dễ dàng có được khả năng hiển thị trong các dự án của họ và đảm bảo rằng tất cả các tiêu chuẩn quy định đều được đáp ứng. Điều này sẽ mang lại sự tự tin hơn khi tung sản phẩm ra thị trường và giảm rủi ro liên quan đến các dự án DO-254.

Bằng cách sử dụng ALM Yêu cầu Visure cho DO-254, các tổ chức có thể hưởng lợi từ một nền tảng trực quan giúp đảm bảo tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu quy định hiện hành, cũng như khả năng hiển thị tốt hơn trong các dự án của họ và thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn. Ngoài ra, nó cung cấp một cách quản lý dự án hiệu quả hơn đồng thời giảm chi phí liên quan đến phát triển. Cuối cùng, Yêu cầu Visure ALM là giải pháp lý tưởng để phát triển phần cứng và phần mềm tuân thủ theo tiêu chuẩn DO-254.

Yêu cầu về Visure là một công cụ toàn diện tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và xác minh các hệ thống nhúng điện tử hàng không. Quy trình công việc dựa trên vai trò trực quan của nó sắp xếp các quy trình và công cụ để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc liền mạch của các yêu cầu từ quá trình phát triển và đặc điểm kỹ thuật đến triển khai và sàng lọc. Với Yêu cầu Visure, bạn có thể dễ dàng tích hợp với các công cụ vòng đời khác, thực thi các chính sách truy xuất nguồn gốc trên tất cả các Mức đảm bảo thiết kế (DAL) và chuẩn hóa các quy trình liên quan đến DO-254.

Danh sách kiểm tra tự động của công cụ giúp quản lý việc tuân thủ bằng cách tích hợp danh sách kiểm tra của đối tác DER và đo lường chất lượng yêu cầu với sự liên kết thực thi AI. Theo dõi tiến độ từ đầu đến cuối của Yêu cầu Visure giúp cải thiện năng suất và liên kết nhóm trong khi sử dụng lại các yêu cầu để tuân thủ trong các dự án giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Bạn cũng có thể tự động xác minh tác vụ cho DO-254 bằng Giải pháp quản lý kiểm tra của bên thứ ba. Nhìn chung, Yêu cầu Visure hợp lý hóa các quy trình DO-254, đảm bảo tuân thủ và tăng năng suất.

Kết luận

DO-254 là một quy định phức tạp đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu nghiêm ngặt. Bằng cách tuân theo các phương pháp hay nhất, sử dụng các công cụ phù hợp và triển khai quy trình hiệu quả, các công ty có thể đảm bảo tuân thủ thành công DO-254 đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm chi phí liên quan đến quá trình phát triển. Yêu cầu Visure ALM là giải pháp lý tưởng để tạo các hệ thống phần cứng tuân thủ theo tiêu chuẩn DO-254. 

Nó cung cấp cho các tổ chức mọi thứ họ cần để phát triển dự án của họ một cách an toàn và hiệu quả, bao gồm các tính năng như phân tích truy xuất nguồn gốc, phân tích tác động, kiểm soát phiên bản và các quy trình tự động như thực hiện kiểm tra xác minh và tạo báo cáo. Với ALM Yêu cầu Visure, các tổ chức có thể hiểu rõ hơn về các dự án của họ và nhanh chóng đưa các sản phẩm chất lượng cao ra thị trường mà không phải chịu thêm rủi ro hoặc chi phí. Truy cập Dùng thử miễn phí 30 ngày bây giờ để biết thêm về công cụ này.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Chi phí cao của việc quản lý yêu cầu kém

Tháng Sáu 06th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CET | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Loa chính

Tác động & Giải pháp cho việc quản lý yêu cầu không hiệu quả

Khám phá tác động đáng kể mà các phương pháp quản lý yêu cầu không hiệu quả có thể gây ra đối với chi phí và tiến độ của dự án.