Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

DO-254 Kiểm toán & Chuẩn bị SOI

DO-254 Kiểm toán & Chuẩn bị SOI

Mục lục

DO-254, Hướng dẫn đảm bảo thiết kế cho phần cứng điện tử trên không, vạch ra các hướng dẫn để phát triển các hệ thống phần cứng điện tử phức tạp trong các hệ thống trên không. Quá trình này bao gồm nhiều tài liệu và xác minh để đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy của phần cứng. Quy trình nghiêm ngặt này yêu cầu sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm nhà phát triển, kỹ sư xác minh và kiểm toán viên.

Một khía cạnh quan trọng của quy trình DO-254 là kiểm toán, bao gồm việc xem xét quy trình phát triển phần cứng bởi một bên thứ ba độc lập. Mục đích của việc kiểm tra là để đảm bảo rằng phần cứng đã được phát triển tuân thủ các nguyên tắc DO-254 và tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng. Quá trình kiểm toán bao gồm việc xem xét tài liệu và hồ sơ xác minh, phỏng vấn các nhà phát triển và kỹ sư xác minh, đồng thời phân tích quá trình phát triển và xác minh.

Để chuẩn bị cho một cuộc đánh giá, điều cần thiết là phải xây dựng một bộ Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP) toàn diện và một kế hoạch đánh giá chi tiết. Các SOP nên bao gồm tất cả các bước cần thiết cho quy trình phát triển phần cứng, bao gồm nắm bắt yêu cầu, thiết kế, xác minh và xác thực. Kế hoạch kiểm tra cần phác thảo phạm vi kiểm tra, bao gồm phần cứng được kiểm tra, nhóm kiểm tra và lịch trình kiểm tra.

Một khía cạnh quan trọng khác của việc tuân thủ DO-254 là chuẩn bị SOI (Tóm tắt Tuân thủ). SOI là tài liệu tóm tắt sự tuân thủ của phần cứng với hướng dẫn DO-254. SOI do các nhà phát triển chuẩn bị và gửi tới cơ quan cấp chứng chỉ, cùng với phần cứng để chứng nhận. SOI phải bao gồm một bản tóm tắt chi tiết về quy trình phát triển phần cứng, bao gồm các hoạt động phát triển và xác minh, cũng như sự tuân thủ của phần cứng với các nguyên tắc DO-254.

Để chuẩn bị SOI, các nhà phát triển phải đảm bảo rằng tất cả các tài liệu cần thiết đều đầy đủ và cập nhật. Các nhà phát triển cũng nên xem xét hồ sơ xác minh để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đã được xác minh và mọi trường hợp không tuân thủ đã được giải quyết. SOI cũng nên bao gồm một bản tóm tắt các kết quả xác minh, bao gồm mọi vấn đề hoặc mối lo ngại đã được xác định trong quá trình xác minh.

Cần lưu ý rằng quy trình chuẩn bị kiểm toán và SOI phải được tích hợp vào quy trình phát triển phần cứng tổng thể. Sự tích hợp này đảm bảo rằng các nhà phát triển và kỹ sư xác minh nhận thức được các yêu cầu kiểm tra và sẵn sàng cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết trong quá trình kiểm tra.

Để đảm bảo sự thành công của quy trình tuân thủ DO-254, điều cần thiết là phải có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn và kiểm toán viên DO-254 có kinh nghiệm. Các chuyên gia này có thể cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình phát triển và xác minh, cũng như trong quá trình kiểm tra và chuẩn bị SOI. Làm việc với các kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm có thể giúp đảm bảo rằng quy trình phát triển phần cứng hiệu quả và hiệu quả, đồng thời phần cứng cuối cùng tuân thủ các nguyên tắc DO-254.

Ngoài hướng dẫn DO-254, ngành hàng không cũng đã phát triển hướng dẫn bổ sung cho quy trình chuẩn bị kiểm toán và SOI. DO-331, Phần bổ sung xác minh và phát triển dựa trên mô hình cho DO-178C và DO-278A, cung cấp hướng dẫn bổ sung cho việc phát triển và xác minh phần mềm trên không. DO-331 cũng cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật xác minh và phát triển dựa trên mô hình.

Hướng dẫn DO-331 có thể được sử dụng cùng với hướng dẫn DO-254 để đảm bảo sự tuân thủ của cả phần cứng và phần mềm trong các hệ thống trên không. Việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật xác minh và phát triển dựa trên mô hình cũng có thể nâng cao hiệu quả và hiệu quả của quy trình xác minh và phát triển, dẫn đến giảm thời gian và chi phí phát triển.

Khi cuộc kiểm toán đã được tiến hành, bước tiếp theo là chuẩn bị cho việc đệ trình SOI (Tóm tắt tuân thủ). Tài liệu này tóm tắt các nỗ lực tuân thủ DO-254 đối với thiết kế phần cứng và chứng minh rằng phần cứng đã được phát triển theo tiêu chuẩn DO-254. Đệ trình SOI là một bước quan trọng trong quy trình chứng nhận và đóng vai trò là phương tiện chính để cơ quan chứng nhận đánh giá các nỗ lực tuân thủ DO-254 của người nộp đơn.

Để chuẩn bị cho việc đệ trình SOI, điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả các tài liệu cần thiết đều theo thứ tự và cập nhật. Điều này bao gồm kế hoạch phát triển phần cứng, yêu cầu phần cứng, thiết kế phần cứng, xác minh phần cứng và kế hoạch quản lý cấu hình, cũng như kết quả của các hoạt động xác minh và xác thực. Người nộp đơn cũng phải đảm bảo rằng tất cả các quy trình đã được tuân thủ theo quy định trong tiêu chuẩn DO-254, bao gồm cả việc sử dụng các công cụ đã được phê duyệt và tất cả các tài liệu cần thiết đã được xem xét và phê duyệt đúng cách.

Ngoài tài liệu, bản đệ trình SOI cũng phải bao gồm bản tóm tắt các hoạt động đánh giá an toàn được thực hiện cho thiết kế phần cứng, cũng như bản tóm tắt mọi vấn đề đã được xác định trong quá trình xác minh và xác nhận cũng như cách giải quyết các vấn đề đó. SOI cũng phải bao gồm một tuyên bố tuân thủ xác nhận rằng thiết kế phần cứng tuân thủ tiêu chuẩn DO-254.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc gửi SOI không phải là sự kiện diễn ra một lần. Cơ quan chứng nhận có thể yêu cầu thông tin bổ sung hoặc làm rõ, điều này sẽ yêu cầu thêm tài liệu và thử nghiệm. Do đó, điều quan trọng là phải duy trì hồ sơ chính xác và cập nhật về tất cả các nỗ lực tuân thủ DO-254 trong suốt vòng đời phát triển phần cứng.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi