Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Yêu cầu Thu thập & Nắm bắt cho DO-254

Yêu cầu Thu thập & Nắm bắt cho DO-254

Mục lục

Thu thập và nắm bắt yêu cầu là gì?

Thu thập và nắm bắt yêu cầu là quá trình xác định, ghi lại và xác nhận các yêu cầu chức năng và phi chức năng của một hệ thống hoặc sản phẩm. Quá trình này bao gồm việc thu thập thông tin từ các bên liên quan, người dùng và khách hàng để xác định hệ thống nên làm gì và hoạt động như thế nào.

Thu thập và nắm bắt yêu cầu là một thành phần quan trọng của vòng đời phát triển phần mềm và thường được thực hiện khi bắt đầu quá trình phát triển. Quy trình đảm bảo rằng sản phẩm hoặc hệ thống đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan và người dùng.

Quá trình thu thập và nắm bắt yêu cầu là một quá trình lặp đi lặp lại và các yêu cầu có thể cần được sửa đổi và cập nhật trong suốt quá trình phát triển khi có thông tin mới hoặc khi nhu cầu của các bên liên quan thay đổi.

Không thể phóng đại tầm quan trọng của việc thu thập và nắm bắt yêu cầu, vì đây là một thành phần quan trọng để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc hệ thống đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và người dùng. Việc thu thập và nắm bắt yêu cầu hiệu quả có thể giúp ngăn ngừa các lỗi tốn kém, chậm trễ và làm lại, đồng thời có thể cải thiện chất lượng tổng thể của sản phẩm hoặc hệ thống.

Thu thập và chụp yêu cầu cho DO-254

Thu thập và nắm bắt các yêu cầu đối với DO-254 là một thành phần quan trọng của quy trình đảm bảo thiết kế cho phần cứng điện tử trên không. DO-254 là một tiêu chuẩn xác định các yêu cầu đảm bảo thiết kế của phần cứng điện tử trên không và việc tuân thủ tiêu chuẩn này là cần thiết để đảm bảo an toàn và độ tin cậy của các hệ thống trên không.

Quy trình thu thập yêu cầu cho DO-254

Quy trình thu thập và nắm bắt yêu cầu cho DO-254 bao gồm các bước sau:

 1. Xác định các yêu cầu cấp hệ thống: Bước đầu tiên là xác định các yêu cầu cấp hệ thống, mô tả chức năng tổng thể và hiệu suất của hệ thống. Các yêu cầu này phải được lập thành văn bản một cách rõ ràng và súc tích và phải bao gồm mọi yêu cầu về an toàn hoặc quy định.
 2. Phân tách các yêu cầu cấp hệ thống: Các yêu cầu cấp hệ thống sau đó được phân tách thành các yêu cầu cấp thấp hơn để xác định các chức năng và tính năng cụ thể của hệ thống. Các yêu cầu này phải được truy xuất nguồn gốc từ các yêu cầu cấp hệ thống và phải bao gồm mọi yêu cầu về hiệu suất, môi trường và an toàn.
 3. Sử dụng định dạng tài liệu yêu cầu nhất quán và chuẩn hóa: Định dạng tài liệu yêu cầu nhất quán và được tiêu chuẩn hóa nên được sử dụng để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều được ghi lại một cách rõ ràng và ngắn gọn. Định dạng phải bao gồm ID yêu cầu, mô tả, lý do và thông tin truy xuất nguồn gốc.
 4. Thu hút tất cả các bên liên quan vào quá trình xem xét yêu cầu: Tất cả các bên liên quan, bao gồm khách hàng, cơ quan quản lý và nhóm thiết kế và xác minh, nên tham gia vào quá trình xem xét yêu cầu. Điều này đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu được xem xét và phê duyệt bởi các bên liên quan trước khi quá trình thiết kế bắt đầu.
 5. Sử dụng các công cụ để quản lý và theo dõi các yêu cầu: Các công cụ quản lý yêu cầu có thể được sử dụng để tự động hóa quy trình quản lý yêu cầu và đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều có thể theo dõi và tuân thủ DO-254. Những công cụ này cũng có thể giúp xác định bất kỳ lỗ hổng hoặc sự không nhất quán nào trong tài liệu yêu cầu.

Việc thu thập và nắm bắt các yêu cầu hiệu quả là điều cần thiết để tuân thủ DO-254, vì nó đảm bảo rằng phần cứng điện tử được sử dụng trong các hệ thống trên không được thiết kế, phát triển và xác minh để đáp ứng mức độ an toàn và độ tin cậy cao nhất. Bằng cách làm theo các bước và phương pháp hay nhất này, các tổ chức có thể đảm bảo phát triển thành công phần cứng điện tử trong không khí đáp ứng các yêu cầu về quy định và an toàn.

Tầm quan trọng của việc thu thập và nắm bắt yêu cầu

Thu thập và nắm bắt yêu cầu là quá trình xác định, xác định và ghi lại các yêu cầu chức năng và phi chức năng của một hệ thống. Quá trình này rất quan trọng để đảm bảo rằng thiết kế đáp ứng mục đích sử dụng và chức năng của hệ thống, cũng như mọi yêu cầu về an toàn và quy định.

Để tuân thủ DO-254, việc thu thập và nắm bắt các yêu cầu là rất cần thiết vì nó thiết lập cơ sở cho quy trình thiết kế. Các yêu cầu xác định hành vi dự kiến ​​của phần cứng và thiết lập khuôn khổ cho các quy trình thiết kế, xác minh và xác thực. Bất kỳ sự thất bại nào trong việc thu thập và nắm bắt các yêu cầu một cách chính xác và đầy đủ đều có thể dẫn đến lỗi thiết kế, sự chậm trễ và làm lại tốn kém.

Các phương pháp hay nhất để thu thập và nắm bắt yêu cầu

Thu thập và nắm bắt yêu cầu là một quy trình thiết yếu trong quá trình phát triển hệ thống điện tử hàng không để đảm bảo tuân thủ các quy định DO-254. Dưới đây là một số phương pháp hay nhất để thu thập và nắm bắt yêu cầu cho DO-254:

 1. Thu hút sự tham gia của tất cả các bên liên quan: Việc thu thập và nắm bắt yêu cầu phải có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm khách hàng, cơ quan quản lý, kiến ​​trúc sư hệ thống và nhóm thiết kế. Điều này đảm bảo rằng tất cả các bên đều hiểu rõ các yêu cầu và không có sự hiểu lầm hoặc bỏ sót yêu cầu nào.
 2. Sử dụng một cách tiếp cận có cấu trúc: Một cách tiếp cận có cấu trúc nên được sử dụng để thu thập và nắm bắt các yêu cầu. Cách tiếp cận này liên quan đến việc xác định phạm vi, xác định các bên liên quan, xác định các yêu cầu hệ thống và phân tách chúng thành các yêu cầu cấp thấp hơn.
 3. Yêu cầu tài liệu: Yêu cầu tài liệu là điều cần thiết để truy xuất nguồn gốc và nó đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều hiểu rõ về các yêu cầu. Các yêu cầu phải được lập thành văn bản một cách rõ ràng và ngắn gọn, và chúng nên được đánh số để dễ tham khảo.
 4. Sử dụng Công cụ quản lý yêu cầu: Một công cụ quản lý yêu cầu có thể giúp quản lý các yêu cầu, theo dõi các thay đổi và đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Công cụ này phải có khả năng nhập và xuất các yêu cầu và phải có khả năng kiểm soát phiên bản.
 5. Yêu cầu ưu tiên: Các yêu cầu ưu tiên đảm bảo rằng các yêu cầu quan trọng nhất được xác định và giải quyết trước tiên. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên có thể dựa trên mức độ nghiêm trọng về an toàn, nhu cầu của khách hàng hoặc các mốc thời gian của dự án.
 6. Xem xét và xác thực các yêu cầu: Các yêu cầu cần được xem xét và xác nhận bởi tất cả các bên liên quan để đảm bảo rằng chúng đầy đủ, chính xác và khả thi. Đánh giá có thể được tiến hành bằng cách sử dụng các kỹ thuật như kiểm tra, hướng dẫn hoặc đánh giá ngang hàng.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 16th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.