Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Tự động hóa quy trình chứng minh tuân thủ của bạn cho DO-254

Tự động hóa quy trình chứng minh tuân thủ của bạn cho DO-254

Mục lục

Giới thiệu

Việc tuân thủ tiêu chuẩn DO-254 đối với phần cứng điện tử trên không là điều cần thiết để đảm bảo an toàn và độ tin cậy trong ngành hàng không dân dụng. Tuy nhiên, đạt được sự tuân thủ có thể là một quá trình tốn nhiều thời gian và nguồn lực. Tự động hóa quy trình chứng minh tuân thủ có thể giúp các tổ chức hợp lý hóa các nỗ lực tuân thủ, giảm chi phí và cải thiện chất lượng tổng thể của phần cứng.

Quá trình chứng minh tuân thủ tiêu chuẩn DO-254 có thể là một quá trình phức tạp và tốn thời gian. Nó liên quan đến việc thu thập và tổ chức một lượng lớn dữ liệu để chứng minh rằng thiết kế phần cứng điện tử trên không đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Tuy nhiên, với những tiến bộ trong công nghệ, việc tự động hóa quy trình chứng minh tuân thủ đã trở thành một lựa chọn khả thi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những lợi ích của việc tự động hóa quy trình chứng minh tuân thủ DO-254 và cách quy trình này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm lỗi.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách tự động hóa quy trình chứng minh tuân thủ có thể mang lại lợi ích cho các tổ chức và cung cấp hướng dẫn về cách triển khai quy trình tuân thủ tự động.

DO-254 và Bằng chứng Tuân thủ là gì?

DO-254 là một tiêu chuẩn xác định các yêu cầu đảm bảo thiết kế của phần cứng điện tử trên không. Nó bao gồm việc thiết kế, phát triển và xác minh các hệ thống điện tử phức tạp được sử dụng trong các ứng dụng trên không. Tiêu chuẩn đảm bảo rằng phần cứng điện tử được sử dụng trong các hệ thống trên không được thiết kế, phát triển và xác minh để đáp ứng mức độ an toàn và độ tin cậy cao nhất.

Tiêu chuẩn DO-254 được chia thành năm cấp độ đảm bảo thiết kế, từ Cấp độ A (nghiêm ngặt nhất) đến Cấp độ E (ít nghiêm ngặt nhất). Mức độ đảm bảo thiết kế được yêu cầu phụ thuộc vào mức độ quan trọng của phần cứng được thiết kế và tác động của nó đối với toàn bộ hệ thống.

Bằng chứng về quy trình tuân thủ đối với DO-254 liên quan đến việc thu thập bằng chứng chứng minh rằng thiết kế phần cứng đáp ứng các yêu cầu được chỉ định trong tiêu chuẩn. Bằng chứng này có thể bao gồm các tài liệu thiết kế, báo cáo thử nghiệm và các dạng tài liệu khác.

Lợi ích của việc tự động hóa quy trình chứng minh tuân thủ

Tự động hóa quy trình chứng minh tuân thủ mang lại một số lợi ích cho các tổ chức. Một số lợi ích này bao gồm:

 1. Cải thiện hiệu quả – Tự động hóa quy trình tuân thủ giúp giảm thời gian và công sức cần thiết để thực hiện các tác vụ thủ công, chẳng hạn như xem xét tài liệu và theo dõi các yêu cầu. Tự động hóa cũng giúp các tổ chức giảm lỗi và sự không nhất quán bằng cách cung cấp một hệ thống tiêu chuẩn hóa, tập trung để quản lý các hoạt động tuân thủ.
 2. Giam gia - Tự động hóa quy trình tuân thủ có thể giúp các tổ chức giảm chi phí bằng cách loại bỏ nhu cầu sử dụng lao động thủ công và giảm rủi ro không tuân thủ. Tự động hóa cũng giảm thời gian cần thiết cho các hoạt động tuân thủ, cho phép các tổ chức hoàn thành dự án nhanh hơn và với chi phí thấp hơn.
 3. Nâng cao chất lượng - Tự động hóa quy trình tuân thủ đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tuân thủ được thực hiện nhất quán và chính xác. Tự động hóa cũng cung cấp cho các tổ chức khả năng hiển thị theo thời gian thực đối với các hoạt động tuân thủ, cho phép họ xác định và giải quyết các vấn đề nhanh hơn.

Những thách thức với Bằng chứng tuân thủ thủ công

Bằng chứng tuân thủ thủ công có thể là một quy trình phức tạp và tốn thời gian, đặc biệt đối với các ngành như hàng không vũ trụ, nơi các tiêu chuẩn quy định nghiêm ngặt và khắt khe. Có một số thách thức liên quan đến bằng chứng tuân thủ thủ công, bao gồm:

 1. Tăng nguy cơ mắc lỗi: Bằng chứng tuân thủ thủ công có thể dễ xảy ra lỗi và không nhất quán, đặc biệt là khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Điều này có thể dẫn đến lỗi thiết kế, sự chậm trễ trong việc hoàn thành dự án và tăng chi phí.
 2. Khó khăn trong việc quản lý tài liệu: Việc tuân thủ yêu cầu một lượng tài liệu đáng kể, có thể khó quản lý theo cách thủ công. Điều này có thể dẫn đến tài liệu bị thiếu hoặc không chính xác, có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc thậm chí không tuân thủ quy định.
 3. Thiếu truy xuất nguồn gốc: Nếu không có khả năng truy xuất nguồn gốc tự động, việc thiết lập một lộ trình kiểm toán rõ ràng và nhất quán để chứng minh việc tuân thủ các quy định có thể là một thách thức. Các phương pháp thủ công có thể dẫn đến khoảng trống dữ liệu hoặc sự không nhất quán, gây khó khăn cho việc theo dõi các thay đổi và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong toàn bộ quy trình.
 4. Chi phí cao và tiêu tốn thời gian: Bằng chứng tuân thủ thủ công có thể là một quá trình tốn thời gian, đòi hỏi đầu tư đáng kể vào nguồn lực và nhân sự. Điều này có thể dẫn đến tăng chi phí và sự chậm trễ trong việc hoàn thành dự án.
 5. Khó khăn trong khả năng tái sử dụng: Bằng chứng tuân thủ thủ công có thể gây khó khăn cho việc sử dụng lại tài liệu và trường hợp thử nghiệm từ các dự án trước đó, điều này có thể dẫn đến dư thừa công việc và tăng chi phí dự án.
 6. Thiếu nhất quán: Bằng chứng tuân thủ thủ công thường tùy thuộc vào cách giải thích và đánh giá của từng cá nhân, điều này có thể dẫn đến sự không nhất quán trong việc áp dụng các yêu cầu quy định. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt giữa các nhóm và thậm chí trong một dự án, dẫn đến các vấn đề tuân thủ và phải làm lại.
 7. Khó khăn trong việc mở rộng quy mô: Khi quy mô và độ phức tạp của các dự án tăng lên, việc mở rộng quy mô bằng chứng tuân thủ thủ công có thể là một thách thức. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu về nguồn lực bổ sung, tăng chi phí và sự chậm trễ trong việc hoàn thành dự án.

Triển khai Quy trình Chứng minh Tuân thủ Tự động

Việc triển khai quy trình chứng minh tuân thủ tự động yêu cầu lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận. Sau đây là một số bước chính mà các tổ chức có thể thực hiện để triển khai quy trình tuân thủ tự động:

 1. Xác định Yêu cầu Tuân thủ – Bước đầu tiên trong quá trình tự động hóa quy trình tuân thủ là xác định các yêu cầu tuân thủ mà hệ thống phải đáp ứng. Điều này liên quan đến việc thiết lập một bộ tiêu chí tuân thủ, chẳng hạn như yêu cầu, tiêu chuẩn thiết kế và giao thức thử nghiệm.
 2. Chọn một Công cụ Tuân thủ Tự động – Các tổ chức phải chọn một công cụ tuân thủ tự động có thể giúp họ quản lý và tự động hóa các hoạt động tuân thủ của mình. Hiện có nhiều công cụ tuân thủ tự động, từ hệ thống quản lý tài liệu đơn giản đến hệ thống quản lý tuân thủ toàn diện.
 3. Định cấu hình Công cụ tuân thủ – Khi công cụ tuân thủ tự động đã được chọn, nó phải được định cấu hình để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ cụ thể của tổ chức. Điều này liên quan đến việc thiết lập tiêu chí tuân thủ, thiết lập quy trình làm việc và quy trình phê duyệt cũng như định cấu hình hệ thống để tạo báo cáo và chỉ số tuân thủ.
 4. Tích hợp với các hệ thống khác – Các tổ chức phải tích hợp công cụ tuân thủ tự động với các hệ thống khác, chẳng hạn như các công cụ kiểm tra, thiết kế và quản lý yêu cầu. Điều này đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tuân thủ được phối hợp và dữ liệu tuân thủ là chính xác và cập nhật.
 5. Đào tạo người dùng – Các tổ chức phải đào tạo người dùng về cách sử dụng công cụ tuân thủ tự động một cách hiệu quả. Điều này liên quan đến việc cung cấp đào tạo về chức năng, quy trình làm việc và khả năng báo cáo của hệ thống.
 6. Giám sát và Bảo trì Hệ thống – Cuối cùng, các tổ chức phải giám sát và duy trì hệ thống tuân thủ tự động để đảm bảo rằng nó tiếp tục đáp ứng nhu cầu của họ. Điều này liên quan đến việc thực hiện kiểm toán thường xuyên, xem xét các báo cáo tuân thủ và thực hiện mọi cập nhật cần thiết cho hệ thống.

Yêu cầu thăm quan Nền tảng ALM

Yêu cầu thăm quan ALM là một nền tảng quản lý yêu cầu hoàn chỉnh hỗ trợ phát triển các dự án phần cứng và phần mềm theo yêu cầu của DO-254. Nền tảng này cung cấp mọi thứ cần thiết để quản lý các yêu cầu, từ nắm bắt nhu cầu của người dùng và yêu cầu hệ thống đến xác thực chúng để đảm bảo tuân thủ DO-254. Các yêu cầu về Visure ALM cung cấp các tính năng như phân tích truy xuất nguồn gốc, phân tích tác động, kiểm soát phiên bản và các mẫu tài liệu được thiết kế rõ ràng cho các dự án DO-254.

Ngoài ra, nó bao gồm một công cụ tự động hóa tích hợp để tự động hóa các quy trình như thực hiện kiểm tra xác minh và tạo báo cáo. Với ALM Yêu cầu Visure, các tổ chức có thể dễ dàng có được khả năng hiển thị trong các dự án của họ và đảm bảo rằng tất cả các tiêu chuẩn quy định đều được đáp ứng. Điều này sẽ mang lại sự tự tin hơn khi tung sản phẩm ra thị trường và giảm rủi ro liên quan đến các dự án DO-254.

Bằng cách sử dụng ALM Yêu cầu Visure cho DO-254, các tổ chức có thể hưởng lợi từ một nền tảng trực quan giúp đảm bảo tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu quy định hiện hành, cũng như khả năng hiển thị tốt hơn trong các dự án của họ và thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn. Ngoài ra, nó cung cấp một cách quản lý dự án hiệu quả hơn đồng thời giảm chi phí liên quan đến phát triển. Cuối cùng, Yêu cầu Visure ALM là giải pháp lý tưởng để phát triển phần cứng và phần mềm tuân thủ theo tiêu chuẩn DO-254.

Yêu cầu về Visure là một công cụ toàn diện tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và xác minh các hệ thống nhúng điện tử hàng không. Quy trình công việc dựa trên vai trò trực quan của nó sắp xếp các quy trình và công cụ để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc liền mạch của các yêu cầu từ quá trình phát triển và đặc điểm kỹ thuật đến triển khai và sàng lọc. Với Yêu cầu Visure, bạn có thể dễ dàng tích hợp với các công cụ vòng đời khác, thực thi các chính sách truy xuất nguồn gốc trên tất cả các Mức đảm bảo thiết kế (DAL) và chuẩn hóa các quy trình liên quan đến DO-254.

Danh sách kiểm tra tự động của công cụ giúp quản lý việc tuân thủ bằng cách tích hợp danh sách kiểm tra của đối tác DER và đo lường chất lượng yêu cầu với sự liên kết thực thi AI. Theo dõi tiến độ từ đầu đến cuối của Yêu cầu Visure giúp cải thiện năng suất và liên kết nhóm trong khi sử dụng lại các yêu cầu để tuân thủ trong các dự án giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Bạn cũng có thể tự động xác minh tác vụ cho DO-254 bằng Giải pháp quản lý kiểm tra của bên thứ ba. Nhìn chung, Yêu cầu Visure hợp lý hóa các quy trình DO-254, đảm bảo tuân thủ và tăng năng suất.

Kết luận

Tự động hóa quy trình chứng minh tuân thủ cho DO-254 có thể giúp các tổ chức hợp lý hóa các nỗ lực tuân thủ, giảm chi phí và cải thiện chất lượng tổng thể của phần cứng. Bằng cách xác định các yêu cầu tuân thủ, chọn công cụ tuân thủ tự động, định cấu hình công cụ, tích hợp với các hệ thống khác, đào tạo người dùng, giám sát và bảo trì hệ thống, các tổ chức có thể triển khai thành công quy trình tuân thủ tự động và đạt được sự tuân thủ với tiêu chuẩn DO-254.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Triển khai các phương pháp hay nhất về AI để tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không

Tháng Chín 12th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CEST | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Fernando Valera

Fernando Valera

CTO, Giải pháp Visure

Reza Madjidi

Reza Madjidi

Giám đốc điều hành ConsuNova Inc.

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Visure Solutions và ConsuNova Inc.

Tìm hiểu cách AI giúp tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không để cất cánh và hạ cánh an toàn