Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

DO-254 Xác minh và Xác nhận

DO-254 Xác minh và Xác nhận

Mục lục

DO-254 là một tiêu chuẩn nghiêm ngặt chi phối việc thiết kế và phát triển phần cứng điện tử hàng không quan trọng về an toàn. Một trong những khía cạnh quan trọng của việc tuân thủ DO-254 là yêu cầu xác minh và xác nhận kỹ lưỡng các thành phần phần cứng để đảm bảo độ an toàn và độ tin cậy của chúng. Xác minh và xác thực là hai quy trình riêng biệt thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng thực sự khác nhau về bản chất và phạm vi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các quy trình xác minh và xác thực khi chúng áp dụng cho việc tuân thủ DO-254.

Xác minh

Xác minh là quá trình đảm bảo rằng một thành phần phần cứng hoặc hệ thống đáp ứng các yêu cầu thiết kế của nó. Điều này liên quan đến một loạt các thử nghiệm và phân tích được thực hiện để chứng minh rằng thành phần hoặc hệ thống hoạt động như dự kiến ​​và đáp ứng các tiêu chí về an toàn và hiệu suất được thiết lập trong giai đoạn thiết kế. Xác minh là một quy trình lặp đi lặp lại bao gồm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn được xây dựng dựa trên kết quả của giai đoạn trước. Các giai đoạn của quá trình xác minh như sau:

 1. Xác minh yêu cầu: Giai đoạn này liên quan đến việc xem xét các yêu cầu thiết kế để đảm bảo rằng chúng đầy đủ, chính xác và nhất quán. Mục đích là để đảm bảo rằng các yêu cầu phản ánh chính xác các mục tiêu về an toàn và hiệu suất của thiết kế.
 2. Xác minh thiết kế: Giai đoạn này liên quan đến việc xem xét thiết kế để đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu thiết kế. Điều này có thể liên quan đến việc xem xét tài liệu thiết kế, thực hiện mô phỏng và tiến hành phân tích để đảm bảo rằng thiết kế an toàn và đáp ứng các mục tiêu về hiệu suất.
 3. Xác minh triển khai: Giai đoạn này liên quan đến việc kiểm tra thành phần phần cứng để đảm bảo rằng nó đã được triển khai chính xác và hoạt động như dự kiến. Điều này có thể bao gồm kiểm tra chức năng, kiểm tra hiệu suất và các loại kiểm tra khác để đảm bảo rằng thành phần phần cứng an toàn và đáng tin cậy.
 4. Xác minh tích hợp: Giai đoạn này liên quan đến việc kiểm tra thành phần phần cứng trong ngữ cảnh của hệ thống lớn hơn để đảm bảo rằng nó hoạt động chính xác và không gây ra bất kỳ sự cố an toàn hoặc vấn đề hiệu suất nào.

THẨM ĐỊNH

Xác thực là quá trình đảm bảo rằng một thành phần hoặc hệ thống phần cứng đáp ứng mục đích sử dụng của nó và hoạt động an toàn và đáng tin cậy trong môi trường dự định. Xác thực liên quan đến việc kiểm tra thành phần phần cứng hoặc hệ thống trong điều kiện thực tế để đảm bảo rằng nó hoạt động như dự định và đáp ứng các tiêu chí về an toàn và hiệu suất được thiết lập trong giai đoạn thiết kế. Xác thực cũng là một quá trình lặp đi lặp lại bao gồm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn được xây dựng dựa trên kết quả của giai đoạn trước. Các giai đoạn của quá trình xác nhận như sau:

 1. Xác thực thành phần: Giai đoạn này liên quan đến việc kiểm tra các thành phần phần cứng riêng lẻ để đảm bảo rằng chúng đáp ứng mục đích sử dụng cũng như hoạt động an toàn và đáng tin cậy.
 2. Xác thực hệ thống: Giai đoạn này liên quan đến việc kiểm tra toàn bộ hệ thống để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động chính xác và không gây ra bất kỳ vấn đề an toàn hoặc vấn đề hiệu suất nào.
 3. Xác thực môi trường: Giai đoạn này liên quan đến việc kiểm tra thành phần phần cứng hoặc hệ thống trong môi trường dự định để đảm bảo rằng nó hoạt động an toàn và đáng tin cậy trong mọi điều kiện có thể.
 4. Xác thực chứng nhận: Giai đoạn này liên quan đến việc đạt được chứng nhận từ các cơ quan quản lý rằng thành phần phần cứng hoặc hệ thống đáp ứng các tiêu chí về an toàn và hiệu suất được thiết lập trong giai đoạn thiết kế.

Xác minh và Xác nhận cho DO-254

Xác minh và xác nhận là các quy trình quan trọng trong quy trình tuân thủ DO-254. Các quy trình này đảm bảo rằng các thành phần phần cứng và hệ thống an toàn, đáng tin cậy và hoạt động như dự kiến. Để đảm bảo xác minh và xác nhận thành công, điều quan trọng là phải thiết lập một kế hoạch thử nghiệm toàn diện bao gồm tất cả các giai đoạn của quy trình xác minh và xác nhận. Kế hoạch này nên bao gồm các yếu tố sau:

 1. Các ca kiểm thử: Một tập hợp các ca kiểm thử nên được phát triển để xác minh và xác thực các thành phần và hệ thống phần cứng. Các trường hợp thử nghiệm này phải bao gồm tất cả các tình huống và điều kiện có thể xảy ra để đảm bảo rằng các thành phần phần cứng và hệ thống hoạt động an toàn và đáng tin cậy trong mọi điều kiện.
 2. Thủ tục kiểm tra: Các thủ tục kiểm tra nên được phát triển để đảm bảo rằng việc kiểm tra được tiến hành một cách nhất quán và chính xác. Các quy trình phải chỉ định các bước cần tuân theo, dữ liệu sẽ được thu thập và tiêu chí để xác định xem các thành phần và hệ thống phần cứng có vượt qua hay không đạt các bài kiểm tra.
 3. Môi trường thử nghiệm: Môi trường thử nghiệm nên được thiết kế để sao chép mục đích sử dụng và điều kiện hoạt động của các thành phần và hệ thống phần cứng. Điều này có thể bao gồm các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và độ rung, cũng như bất kỳ yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và hiệu suất của các thành phần và hệ thống phần cứng.
 4. Thiết bị kiểm tra: Thiết bị kiểm tra phải được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo rằng thiết bị đó có khả năng đo chính xác hiệu suất của các thành phần và hệ thống phần cứng. Thiết bị phải được hiệu chuẩn và bảo trì để đảm bảo rằng nó chính xác và đáng tin cậy.
 5. Quản lý dữ liệu thử nghiệm: Dữ liệu thử nghiệm phải được thu thập và quản lý một cách có hệ thống và có tổ chức. Điều này sẽ đảm bảo rằng kết quả kiểm tra nhất quán và có thể dễ dàng phân tích và giải thích.
 6. Báo cáo thử nghiệm: Kết quả thử nghiệm phải được báo cáo một cách rõ ràng và ngắn gọn. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các kết quả dễ hiểu và mọi vấn đề có thể được xác định và giải quyết nhanh chóng.

Yêu cầu Visure Nền tảng ALM để xác minh và xác thực yêu cầu

Visure Solutions là một trong những nền tảng ALM hiện đại đáng tin cậy nhất chuyên về quản lý yêu cầu cho các tổ chức thuộc mọi quy mô trên toàn cầu. Bằng cách sử dụng nền tảng này, bạn có thể giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Đó là một công cụ cần có cho các nhóm xây dựng các sản phẩm, hệ thống và phần mềm phức tạp, đòi hỏi khả năng truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối từ khi hình thành đến thử nghiệm và triển khai, tất cả các cách để mã nguồn, cùng với việc tuân thủ chứng nhận tiêu chuẩn và xác thực các yêu cầu kỹ lưỡng.

Visure tích hợp thông qua toàn bộ quy trình ALM bao gồm quản lý rủi ro, theo dõi sự cố và lỗi, quản lý truy xuất nguồn gốc, quản lý thay đổi và nhiều lĩnh vực khác như phân tích chất lượng, xác thực phiên bản yêu cầu và báo cáo mạnh mẽ. 

Yêu cầu thăm quan là một nền tảng Quản lý vòng đời yêu cầu có thể được sử dụng để xác minh yêu cầu. Yêu cầu về Visure giúp các tổ chức quản lý, theo dõi và xác minh các yêu cầu trong suốt quá trình phát triển phần mềm.

Nền tảng cung cấp các tính năng và công cụ khác nhau có thể được sử dụng để xác minh các yêu cầu, bao gồm:

 • Ma trận theo dõi yêu cầu có thể được sử dụng để theo dõi các yêu cầu từ tài liệu yêu cầu đến các trường hợp thử nghiệm.
 • Công cụ quản lý yêu cầu có thể được sử dụng để quản lý và theo dõi các thay đổi đối với yêu cầu.
 • Báo cáo xác minh yêu cầu có thể được tạo để kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và nhất quán của các yêu cầu.

Kết luận

Tóm lại, xác minh và xác nhận là các quy trình quan trọng trong quy trình tuân thủ DO-254. Các quy trình này đảm bảo rằng các thành phần phần cứng và hệ thống an toàn, đáng tin cậy và hoạt động như dự định. Để đảm bảo xác minh và xác nhận thành công, điều quan trọng là phải thiết lập một kế hoạch thử nghiệm toàn diện bao gồm tất cả các giai đoạn của quy trình xác minh và xác nhận. Kế hoạch này nên bao gồm các trường hợp thử nghiệm, quy trình thử nghiệm, môi trường thử nghiệm, thiết bị thử nghiệm, quản lý dữ liệu thử nghiệm và báo cáo thử nghiệm. Bằng cách làm theo các nguyên tắc này, các nhà phát triển phần cứng có thể đảm bảo rằng các thành phần và hệ thống phần cứng của họ đáp ứng các tiêu chí về hiệu suất và an toàn được thiết lập bởi DO-254 và các tiêu chuẩn quy định khác.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 16th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.