Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Đào tạo Doanh nghiệp Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình Tốt nhất (MBSE)

Đào tạo Doanh nghiệp Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình Tốt nhất (MBSE)

Mục lục

Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE) là một cách tiếp cận hiện đại đối với kỹ thuật hệ thống sử dụng các kỹ thuật mô hình hóa để hỗ trợ các hoạt động thiết kế, phân tích và xác minh hệ thống. MBSE mang lại một số lợi ích, bao gồm tăng hiệu quả, tính nhất quán và tính minh bạch trong quá trình phát triển hệ thống. Do đó, các tổ chức trong các ngành đang ngày càng áp dụng MBSE như một phần quan trọng trong thực tiễn kỹ thuật hệ thống của họ. Để giúp các kỹ sư và chuyên gia xây dựng các kỹ năng cần thiết cho MBSE, có rất nhiều chương trình và khóa đào tạo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số chương trình đào tạo doanh nghiệp MBSE tốt nhất hiện nay.

MBSE cho ô tô

Đào tạo doanh nghiệp MBSE tốt nhất

Đào tạo Chuyên gia Kỹ thuật Hệ thống (SEP)

Khóa đào tạo Chuyên gia Kỹ thuật Hệ thống (SEP) được thiết kế để cung cấp sự hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc, quy trình và thực tiễn của kỹ thuật hệ thống. Khóa học lý tưởng cho các kỹ sư, quản lý dự án và các chuyên gia khác làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hệ thống.

Khóa đào tạo SEP thường bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thử nghiệm và xác nhận, tích hợp hệ thống và quản lý dự án. Những người tham gia sẽ tìm hiểu về các công cụ và kỹ thuật khác nhau được sử dụng trong kỹ thuật hệ thống, chẳng hạn như mô hình hóa và mô phỏng, phân tích rủi ro và quản lý cấu hình.

Chứng nhận SEP được công nhận rộng rãi trong ngành như một dấu ấn về chuyên môn và tính chuyên nghiệp trong kỹ thuật hệ thống. Nó chứng tỏ rằng chủ sở hữu có hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc và thực tiễn của kỹ thuật hệ thống và có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả cho các dự án và hệ thống phức tạp.

MBSE Essentials Đào tạo doanh nghiệp

MBSE Essentials Enterprise Training là một chương trình đào tạo toàn diện nhằm cung cấp nền tảng vững chắc về các nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật xây dựng hệ thống dựa trên mô hình (MBSE). Khóa đào tạo này được thiết kế cho các cá nhân và tổ chức đang tìm cách áp dụng các phương pháp MBSE hoặc để cải thiện các phương pháp hiện có. Khóa đào tạo bao gồm các chủ đề MBSE khác nhau, bao gồm kỹ thuật yêu cầu, ngôn ngữ mô hình hóa, quản lý mô hình, xác minh và xác thực cũng như kiến ​​trúc hệ thống. Khóa học cũng bao gồm các bài tập thực hành và nghiên cứu tình huống để nâng cao hiểu biết của người tham gia về MBSE. MBSE Essentials Enterprise Training lý tưởng cho các kỹ sư hệ thống, nhà phát triển phần mềm, người quản lý dự án và các chuyên gia khác tham gia phát triển các hệ thống phức tạp.

Khóa đào tạo Enterprise Architecture Analysis & Design Enterprise

Khóa đào tạo doanh nghiệp phân tích và thiết kế kiến ​​trúc hệ thống được thiết kế để trang bị cho các kỹ sư hệ thống những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để kiến ​​trúc và thiết kế các hệ thống phức tạp một cách hiệu quả bằng MBSE. Khóa đào tạo này bao gồm toàn bộ vòng đời phát triển hệ thống, từ phân tích hệ thống đến thiết kế khái niệm, thiết kế hệ thống và tích hợp hệ thống. Những người tham gia sẽ học cách sử dụng các kỹ thuật và công cụ mô hình hóa để phát triển kiến ​​trúc hệ thống đáp ứng các yêu cầu và họ sẽ hiểu sâu hơn về các nguyên tắc và thực tiễn của kỹ thuật hệ thống. Ngoài ra, khóa học bao gồm các chủ đề nâng cao như nghiên cứu thương mại dựa trên mô hình, tối ưu hóa hệ thống và sử dụng các công cụ phân tích để phân tích hiệu suất hệ thống. Vào cuối khóa học, những người tham gia sẽ có một nền tảng vững chắc về MBSE và các kỹ năng cần thiết để kiến ​​trúc và thiết kế các hệ thống phức tạp.

Khóa đào tạo doanh nghiệp quản lý quy trình kỹ thuật hệ thống

Khóa đào tạo doanh nghiệp quản lý quy trình kỹ thuật hệ thống được thiết kế để cung cấp cho các cá nhân và nhóm hiểu biết thấu đáo về quy trình kỹ thuật hệ thống và cách quản lý nó một cách hiệu quả. Khóa học bao gồm các chủ đề chính như lập kế hoạch quy trình, thực hiện quy trình, giám sát và kiểm soát quy trình cũng như cải tiến quy trình. Những người tham gia sẽ học cách phát triển và thực hiện một quy trình kỹ thuật hệ thống hiệu quả, cũng như cách giám sát và kiểm soát nó để đảm bảo rằng nó đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu của dự án. Ngoài ra, khóa học bao gồm các phương pháp đánh giá và cải tiến các quy trình kỹ thuật hệ thống để thúc đẩy cải tiến liên tục và đạt được hiệu quả cao hơn. Khóa đào tạo doanh nghiệp quản lý quy trình kỹ thuật hệ thống lý tưởng cho bất kỳ ai tham gia quản lý quy trình kỹ thuật hệ thống, bao gồm người quản lý dự án, kỹ sư và chuyên gia cải tiến quy trình.

Khóa đào tạo doanh nghiệp quản lý & xác minh yêu cầu

Khóa đào tạo doanh nghiệp quản lý và xác minh yêu cầu là một chương trình toàn diện tập trung vào khía cạnh quan trọng của MBSE, tức là quản lý và xác minh yêu cầu. Khóa học này cung cấp sự hiểu biết chi tiết về quy trình quản lý yêu cầu, bao gồm gợi ý, phân tích, lập tài liệu và xác nhận. Những người tham gia sẽ học cách xác định, theo dõi và ưu tiên các yêu cầu, đồng thời đảm bảo rằng các yêu cầu có thể theo dõi và kiểm chứng được. Khóa học cũng bao gồm các kỹ thuật để xác minh các yêu cầu, chẳng hạn như đánh giá, kiểm tra và thử nghiệm, để đảm bảo rằng chúng hoàn chỉnh, nhất quán và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Ngoài ra, người tham gia sẽ hiểu rõ hơn về các công cụ và kỹ thuật khác nhau để quản lý yêu cầu, chẳng hạn như sử dụng phần mềm quản lý yêu cầu và tìm hiểu cách phát triển kế hoạch quản lý yêu cầu để đảm bảo rằng các yêu cầu được quản lý hiệu quả trong suốt vòng đời dự án.

Hội thảo đào tạo kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình

Hội thảo đào tạo Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE) là một chương trình đào tạo chuyên biệt tập trung vào việc dạy các cá nhân cách sử dụng các phương pháp MBSE để phát triển các hệ thống và mô hình phức tạp. Hội thảo đào tạo này giúp các chuyên gia tìm hiểu cách tạo các mô hình hệ thống chính xác, chính xác và đầy đủ, có thể giúp hợp lý hóa việc thiết kế, phát triển và bảo trì các hệ thống phức tạp. Những người tham gia sẽ học cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật MBSE để tạo các mô hình hệ thống, phân tích và tinh chỉnh các yêu cầu cũng như tối ưu hóa thiết kế hệ thống. Ngoài ra, hội thảo bao gồm các phương pháp hay nhất để quản lý và ghi lại các mô hình hệ thống cũng như cách giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan bằng cách sử dụng các mô hình hệ thống. Khóa đào tạo này lý tưởng cho các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật hệ thống, phát triển phần mềm hoặc các lĩnh vực liên quan, những người muốn nâng cao kiến ​​thức và chuyên môn của họ về MBSE.

Khóa đào tạo doanh nghiệp Kiến trúc dựa trên mô hình (MDA)

Kiến trúc dựa trên mô hình (MDA) là một khung nhấn mạnh việc sử dụng các mô hình làm tạo tác chính của quy trình phát triển phần mềm. Khóa đào tạo doanh nghiệp MDA được thiết kế để dạy cho người tham gia cách phát triển hệ thống phần mềm bằng MDA. Khóa học bao gồm các chủ đề như ngôn ngữ mô hình hóa, chuyển đổi mô hình và tạo mã. Những người tham gia sẽ học cách sử dụng các công cụ MDA để tạo các mô hình và biến chúng thành mã thực thi. Khóa học cũng đề cập đến những lợi ích và thách thức của việc sử dụng MDA trong phát triển phần mềm. Vào cuối khóa học, những người tham gia sẽ có hiểu biết vững chắc về MDA và các kỹ năng cần thiết để áp dụng nó vào các dự án phát triển phần mềm của họ.

Quản lý dự án cho các dự án kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình

Quản lý Dự án cho các Dự án Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình (MBSE) là một khóa đào tạo doanh nghiệp tập trung vào các khía cạnh quản lý dự án trong việc triển khai các thực hành MBSE trong một tổ chức. Khóa học bao gồm các chủ đề quản lý dự án khác nhau như lập kế hoạch dự án, lập lịch trình, quản lý tài nguyên, quản lý rủi ro và quản lý chất lượng cũng như cách các chủ đề này liên quan đến MBSE. Những người tham gia học cách quản lý hiệu quả các dự án liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật và công cụ MBSE cũng như cách sắp xếp các mục tiêu của dự án với các mục tiêu của tổ chức. Khóa học cũng bao gồm các chỉ số hiệu suất chính (KPI) được sử dụng để đo lường thành công của dự án và cách sử dụng các KPI này để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nhìn chung, khóa học này lý tưởng cho các nhà quản lý dự án và trưởng nhóm tham gia vào các dự án MBSE và muốn cải thiện kỹ năng quản lý dự án của họ.

Hệ thống Khóa đào tạo Doanh nghiệp Kỹ thuật hệ thống

Khóa đào tạo Doanh nghiệp Kỹ thuật Hệ thống Hệ thống (SoS) được thiết kế để trang bị cho các kỹ sư kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để quản lý các hệ thống phức tạp. Khóa đào tạo này rất cần thiết cho các kỹ sư tham gia phát triển các hệ thống lớn và phức tạp được tạo thành từ các hệ thống nhỏ hơn, phụ thuộc lẫn nhau. Khóa học bao gồm các chủ đề như định nghĩa về SoS, các đặc điểm của SoS, những thách thức của SoS và các phương pháp được sử dụng để lập mô hình và phân tích SoS. Khóa đào tạo cũng dạy các kỹ sư cách phát triển kiến ​​trúc cho SoS, xác định và quản lý các giao diện và phần phụ thuộc của SoS, đồng thời phát triển các chiến lược xác minh và xác thực SoS. Thông qua khóa đào tạo này, các kỹ sư sẽ học cách quản lý hiệu quả các dự án SoS, từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành và cách đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đáng tin cậy và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.

Khóa đào tạo Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình Agile (AMBSE)

Agile Model-Based Systems Engineering (AMBSE) là một phương pháp kết hợp các nguyên tắc phát triển nhanh và kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE). Cách tiếp cận AMBSE nhằm mục đích cung cấp một quy trình MBSE hiệu quả và hiệu quả hơn bằng cách kết hợp tính chất lặp lại và thích ứng của sự phát triển nhanh. Khóa đào tạo AMBSE được thiết kế để cung cấp sự hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc, thực tiễn và công cụ của AMBSE. Những người tham gia sẽ học cách áp dụng AMBSE để quản lý các dự án phát triển hệ thống, cải thiện sự hợp tác giữa các nhóm và đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống chất lượng cao. Khóa học bao gồm các chủ đề như khái niệm phát triển nhanh, nguyên tắc cơ bản của MBSE, khung quy trình AMBSE, kỹ thuật mô hình hóa và công cụ. Khóa học phù hợp với các kỹ sư hệ thống, nhà phát triển phần mềm, người quản lý dự án và các chuyên gia khác tham gia vào các dự án phát triển hệ thống.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 16th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.