Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cách tính ROI của các khoản đầu tư vào Công cụ Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình (MBSE)

Cách tính ROI của các khoản đầu tư vào Công cụ Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình (MBSE)

Mục lục

Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE) đã trở nên phổ biến đáng kể trong những năm gần đây như một cách tiếp cận để quản lý sự phức tạp của các hệ thống đang phát triển. MBSE cung cấp một cái nhìn toàn diện về quy trình phát triển hệ thống bằng cách cho phép các bên liên quan tạo và thao tác các mô hình để thể hiện các khía cạnh khác nhau của hệ thống. Với việc áp dụng MBSE ngày càng nhiều, các tổ chức đang đầu tư vào các công cụ MBSE để cho phép phát triển, quản lý và phân tích mô hình hiệu quả. Tuy nhiên, giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, các tổ chức cần tính toán lợi tức đầu tư (ROI) của các công cụ MBSE để chứng minh chi tiêu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách tính ROI của các khoản đầu tư vào công cụ MBSE.

Hiểu về ROI của các khoản đầu tư vào Công cụ MBSE

Tính toán ROI cho các khoản đầu tư vào công cụ MBSE có thể được tiếp cận theo nhiều cách, tùy thuộc vào mục đích và mục tiêu cụ thể của tổ chức. Các bước sau đây cung cấp khuôn khổ chung để tính toán ROI cho các khoản đầu tư vào công cụ MBSE:

 1. Xác định chi phí đầu tư: Điều này bao gồm chi phí của công cụ MBSE, chi phí cài đặt và cấu hình, chi phí đào tạo và chi phí bảo trì liên tục.
 2. Xác định lợi ích của việc đầu tư: Điều này bao gồm những cải tiến dự kiến ​​về năng suất, chất lượng và hiệu quả do việc sử dụng công cụ MBSE.
 3. Chỉ định một giá trị tiền tệ cho các lợi ích: Để tính toán ROI, các lợi ích phải được chỉ định một giá trị bằng tiền. Điều này có thể được thực hiện bằng cách ước tính khoản tiết kiệm chi phí do những cải tiến dự kiến ​​về năng suất, chất lượng và hiệu quả.
 4. Xác định thời gian hoàn vốn: Thời gian hoàn vốn là thời gian cần thiết để tổ chức thu hồi khoản đầu tư ban đầu vào công cụ MBSE. Nó được tính bằng cách chia tổng chi phí đầu tư cho khoản tiết kiệm dự kiến ​​hàng năm do đầu tư.
 5. Tính ROI: ROI được tính bằng cách lấy tổng lợi ích trừ tổng chi phí đầu tư rồi chia kết quả cho tổng chi phí đầu tư. ROI thường được biểu thị bằng phần trăm.

Điều quan trọng cần lưu ý là tính toán ROI không phải là sự kiện diễn ra một lần. Khi tổ chức tiếp tục sử dụng công cụ MBSE, tổ chức nên thường xuyên đánh giá ROI để đảm bảo rằng khoản đầu tư vẫn đáng giá.

Ưu điểm của Công cụ MBSE: Nâng cao Quy trình Kỹ thuật Hệ thống

Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình

Các công cụ MBSE (Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình) cung cấp một số lợi ích giúp nâng cao quy trình kỹ thuật và nâng cao hiệu quả tổng thể cũng như hiệu quả của việc phát triển hệ thống. Một số lợi ích chính của các công cụ MBSE bao gồm:

 1. Giao tiếp và cộng tác được cải thiện: Các công cụ MBSE cung cấp một nền tảng chung cho các nhóm cộng tác phát triển hệ thống. Chúng tạo điều kiện giao tiếp rõ ràng và ngắn gọn bằng cách biểu diễn các hệ thống phức tạp thông qua các mô hình đồ họa dễ hiểu hơn các tài liệu văn bản. Điều này thúc đẩy tinh thần đồng đội tốt hơn và giảm hiểu lầm giữa các bên liên quan.

 2. Đại diện trực quan của hệ thống: Các công cụ MBSE sử dụng các mô hình đồ họa như sơ đồ khối, lưu đồ và máy trạng thái để thể hiện kiến ​​trúc và hành vi của hệ thống. Những biểu diễn trực quan này giúp các bên liên quan dễ dàng nắm bắt được các mối quan hệ và phức tạp của hệ thống, hỗ trợ hiểu yêu cầu và hiểu thiết kế.

 3. Phát hiện sớm các vấn đề: Bằng cách phát triển sớm các mô hình của hệ thống trong giai đoạn thiết kế, các công cụ MBSE cho phép phát hiện các vấn đề hoặc xung đột tiềm ẩn trong các yêu cầu, thiết kế hoặc chức năng. Việc xác định sớm các vấn đề này giúp giảm thiểu rủi ro và giảm chi phí sửa lỗi sau này trong quá trình phát triển.

 4. Quản lý yêu cầu và truy xuất nguồn gốc: Các công cụ MBSE cho phép theo dõi các yêu cầu trong toàn bộ vòng đời phát triển hệ thống. Điều này đảm bảo rằng mọi thành phần của hệ thống đều bắt nguồn từ và được liên kết với các yêu cầu cụ thể. Nó cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc, điều này rất quan trọng cho các mục đích xác minh, xác thực và tuân thủ.

 5. Thay Đổi Cách Quản Lý: Các công cụ MBSE giúp dễ dàng quản lý các thay đổi trong yêu cầu hoặc thiết kế hệ thống. Khi mô hình được cập nhật, các thay đổi sẽ tự động lan truyền khắp mô hình, giúp duy trì tính nhất quán và giảm khả năng xảy ra lỗi do cập nhật thủ công.

 6. Mô phỏng và Phân tích: Nhiều công cụ MBSE cho phép mô phỏng và phân tích các mô hình, cho phép các kỹ sư đánh giá hành vi của hệ thống trong các điều kiện khác nhau. Khả năng này giúp đưa ra các quyết định sáng suốt, tối ưu hóa hiệu suất và xác thực hành vi của hệ thống trước khi triển khai thực tế.

 7. Tái sử dụng và tiêu chuẩn hóa: Các công cụ MBSE thường hỗ trợ các thư viện mô hình và ngôn ngữ mô hình hóa tiêu chuẩn (ví dụ: SysML, UML) nhằm thúc đẩy khả năng sử dụng lại các mô hình và thành phần. Điều này khuyến khích các phương pháp hay nhất và tiêu chuẩn hóa trong tổ chức, dẫn đến các quy trình phát triển hiệu quả hơn.

 8. Tài liệu và báo cáo: Các công cụ MBSE tự động tạo tài liệu từ các mô hình, giảm nỗ lực cần thiết cho tài liệu thủ công. Họ có thể tạo các báo cáo, thông số kỹ thuật và các tài liệu khác cần thiết cho mục đích đánh giá, kiểm tra và tuân thủ.

 9. Tích hợp với các Công cụ Kỹ thuật khác: Các công cụ MBSE có thể tích hợp với các công cụ kỹ thuật khác như phần mềm quản lý yêu cầu, công cụ mô phỏng và hệ thống quản lý cấu hình. Sự tích hợp này hợp lý hóa quy trình làm việc và đảm bảo tính nhất quán giữa các giai đoạn khác nhau của quy trình phát triển.

 10. Hỗ trợ cho các hệ thống phức tạp: Các công cụ MBSE đặc biệt có lợi cho việc phát triển các hệ thống phức tạp với nhiều thành phần và tương tác phụ thuộc lẫn nhau. Chúng giúp quản lý sự phức tạp và cung cấp cái nhìn toàn diện về hệ thống, tạo điều kiện cho việc ra quyết định tốt hơn.

Phương pháp tính toán ROI cho MBSE Tools

Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình

Tính toán Lợi tức đầu tư (ROI) cho các công cụ MBSE (Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình) liên quan đến việc đánh giá chi phí liên quan đến việc triển khai và duy trì các công cụ so với lợi ích mà chúng mang lại. Dưới đây là phương pháp từng bước để tính toán ROI cho các công cụ MBSE:

Bước 1: Xác định Mục tiêu và Mục tiêu

Xác định rõ mục tiêu của việc áp dụng các công cụ MBSE trong tổ chức của bạn. Những điều này có thể bao gồm cải thiện sự cộng tác, giảm thời gian phát triển, nâng cao hiểu biết về hệ thống, giảm thiểu lỗi, v.v. Định lượng các mục tiêu bất cứ khi nào có thể, vì nó sẽ giúp đo lường ROI chính xác hơn.

Bước 2: Ước tính chi phí thực hiện

Xác định chi phí trả trước để mua các công cụ MBSE, bao gồm giấy phép phần mềm, yêu cầu phần cứng (nếu có) và bất kỳ chi phí đào tạo nào để nhóm sử dụng hiệu quả các công cụ.

Bước 3: Đánh giá chi phí bảo trì và hỗ trợ

Xem xét các chi phí liên tục cần thiết để duy trì và hỗ trợ các công cụ MBSE, chẳng hạn như cập nhật phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và chi phí tích hợp tiềm năng với các hệ thống hiện có.

Bước 4: Định lượng tiết kiệm thời gian

Ước tính thời gian tiết kiệm được do hiệu quả và năng suất tăng lên nhờ sử dụng các công cụ MBSE. Ví dụ, xem xét thời gian tiết kiệm được trong tài liệu, sửa đổi mô hình và giao tiếp.

Bước 5: Đánh giá mức giảm lỗi

Đánh giá mức giảm lỗi và tiết kiệm tương ứng về mặt làm lại, thử nghiệm và các khoản nợ tiềm ẩn do hiểu rõ hơn về yêu cầu và cải thiện phân tích hệ thống thông qua các công cụ MBSE.

Bước 6: Phân tích các cải tiến cộng tác

Nếu việc áp dụng các công cụ MBSE dẫn đến sự hợp tác và giao tiếp tốt hơn giữa các nhóm và các bên liên quan, hãy định lượng tác động đến thời gian ra quyết định và tiết kiệm chi phí tiềm năng.

Bước 7: Đo lường việc làm lại đã giảm

Xác định mức giảm làm lại do phát hiện vấn đề sớm và cải thiện khả năng hiểu hệ thống, điều này cuối cùng giúp tiết kiệm tài nguyên và sự chậm trễ của dự án.

Bước 8: Xem xét khả năng sử dụng lại

Nếu các công cụ MBSE thúc đẩy khả năng sử dụng lại của các mô hình hoặc thành phần, hãy đánh giá thời gian và chi phí tiết kiệm được thông qua việc tận dụng các tài sản hiện có.

Bước 9: Tính ROI

Tính ROI bằng công thức sau:

ROI (%) = [(Tổng lợi ích – Tổng chi phí) / Tổng chi phí] * 100

Bước 10: Tính đến các lợi ích vô hình

Ngoài những lợi ích hữu hình, hãy xem xét những lợi ích vô hình như sự hài lòng của khách hàng được cải thiện, tinh thần làm việc nhóm được nâng cao và lợi thế chiến lược dài hạn.

Bước 11: Theo dõi và Đánh giá

Sau khi triển khai các công cụ MBSE, hãy liên tục theo dõi việc sử dụng chúng và đánh giá xem những lợi ích mong đợi có được thực hiện hay không. Định kỳ xem xét các tính toán ROI để đảm bảo độ chính xác và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.

Điều quan trọng cần lưu ý là tính toán ROI cụ thể cho từng tổ chức và dự án. Các dự án khác nhau có thể có mức độ phức tạp và lợi ích tiềm năng khác nhau, vì vậy hãy điều chỉnh phương pháp sao cho phù hợp với bối cảnh cụ thể của bạn.

Kết luận

Các tổ chức nên đánh giá cẩn thận các nhu cầu và mục tiêu cụ thể của họ khi lựa chọn một công cụ MBSE. Các công cụ khác nhau có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau và công cụ tốt nhất cho tổ chức này có thể không phải là công cụ tốt nhất cho tổ chức khác. Ngoài ra, các tổ chức nên xem xét tổng chi phí sở hữu, bao gồm chi phí cài đặt và cấu hình, chi phí đào tạo và chi phí bảo trì liên tục, khi đánh giá ROI của các khoản đầu tư vào công cụ MBSE.

Tóm lại, việc tính toán ROI của các khoản đầu tư vào công cụ MBSE đòi hỏi phải xem xét cẩn thận cả chi phí và lợi ích của khoản đầu tư. Mặc dù có thể khó định lượng lợi ích của các công cụ MBSE về mặt tiền tệ, nhưng các tổ chức có thể sử dụng khuôn khổ được nêu trong bài viết này để ước tính ROI cho các khoản đầu tư của họ. Bằng cách đánh giá cẩn thận các nhu cầu và mục tiêu cụ thể của mình, các tổ chức có thể chọn một công cụ MBSE giúp tối đa hóa ROI của họ và cho phép phát triển thành công các hệ thống chất lượng cao.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 16th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.