Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Sách & Tài nguyên về Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình (MBSE) tốt nhất

Sách & Tài nguyên về Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình (MBSE) tốt nhất

Mục lục

Sách MBSE hay nhất

SYSMOD – Hộp công cụ mô hình hóa hệ thống – MBSE thực dụng với SysML của Tim Weilkiens

“SYSMOD – The Systems Modeling Toolbox – Pragmatic MBSE with SysML” của Tim Weilkiens là một hướng dẫn toàn diện về MBSE và SysML, cung cấp một cách tiếp cận thực tế để lập mô hình hệ thống vừa dễ tiếp cận vừa hiệu quả. Cuốn sách bao gồm một loạt các ví dụ thực tế, nghiên cứu điển hình và bài tập giúp người đọc phát triển kỹ năng của họ về MBSE và SysML. Cuốn sách được tổ chức thành hai phần. Phần đầu tiên giới thiệu về MBSE và SysML, bao gồm các khái niệm và nguyên tắc chính của mô hình hóa hệ thống. Phần thứ hai tập trung vào các khía cạnh thực tế của MBSE và SysML, cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng SysML để mô hình hóa các hệ thống phức tạp. Một trong những điểm mạnh chính của cuốn sách này là khả năng tiếp cận của nó. Weilkiens sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và cách tiếp cận đơn giản giúp nội dung trở nên dễ hiểu, ngay cả đối với những người mới sử dụng MBSE và SysML. Cuốn sách cũng có cấu trúc tốt, với dòng chảy hợp lý hướng dẫn người đọc thông qua tài liệu theo cách vừa giàu thông tin vừa hấp dẫn. Một điểm mạnh khác của “SYSMOD” là tập trung vào các ứng dụng thực tế. Weilkiens cung cấp nhiều ví dụ về cách MBSE và SysML có thể được sử dụng để mô hình hóa các hệ thống trong thế giới thực, bao gồm các ví dụ từ ngành công nghiệp ô tô, hàng không vũ trụ và viễn thông. Các ví dụ này được kèm theo các giải thích chi tiết và hướng dẫn từng bước giúp người đọc dễ dàng áp dụng các khái niệm và kỹ thuật vào dự án của riêng họ. Nhìn chung, “SYSMOD – The Systems Modeling Toolbox – Pragmatic MBSE with SysML” là một tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn phát triển kỹ năng của họ trong MBSE và SysML. Cho dù bạn là người mới làm quen với mô hình hóa hệ thống hay một học viên có kinh nghiệm, cuốn sách này cung cấp nhiều lời khuyên, mẹo và kỹ thuật thực tế sẽ giúp bạn tạo các mô hình hiệu quả và thúc đẩy các dự án kỹ thuật hệ thống thành công.

Phương pháp tiếp cận kỹ thuật theo mô hình, dành riêng cho miền dành cho kỹ thuật hệ thống trong lưới điện thông minh của Christian Neureiter

“Phương pháp tiếp cận kỹ thuật dựa trên mô hình, dành riêng cho miền dành cho kỹ thuật hệ thống trong lưới điện thông minh” của Christian Neureiter là một cuốn sách toàn diện tập trung vào ứng dụng của kỹ thuật dựa trên mô hình trong miền lưới điện thông minh. Nó trình bày một cách tiếp cận có hệ thống đối với kỹ thuật hệ thống bằng cách sử dụng các kỹ thuật dựa trên mô hình để nắm bắt và quản lý các yêu cầu, thiết kế và triển khai hệ thống. Cuốn sách bắt đầu với phần giới thiệu về lĩnh vực lưới điện thông minh và kiến ​​trúc hệ thống của nó. Sau đó, nó tiếp tục giải thích khái niệm về kỹ thuật dựa trên mô hình và ứng dụng của nó trong kỹ thuật hệ thống lưới điện thông minh. Nó thảo luận về các loại mô hình khác nhau được sử dụng trong quy trình, chẳng hạn như mô hình yêu cầu, mô hình thiết kế và mô hình mô phỏng. Một trong những đặc điểm chính của cuốn sách là trình bày chi tiết về ngôn ngữ mô hình hóa được sử dụng trong miền lưới điện thông minh, đó là tiêu chuẩn IEC 61850. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về tiêu chuẩn và việc sử dụng nó trong việc mô hình hóa các hệ thống lưới điện thông minh. Cuốn sách cũng đề cập đến việc phát triển ngôn ngữ mô hình hóa miền dành riêng cho miền lưới điện thông minh, ngôn ngữ này dựa trên tiêu chuẩn IEC 61850. Ngôn ngữ này cho phép các kỹ sư hệ thống nắm bắt và quản lý các yêu cầu, thiết kế và triển khai hệ thống bằng ngôn ngữ lập mô hình thống nhất. Ngoài ra, cuốn sách bao gồm việc sử dụng các kỹ thuật dựa trên mô hình để phát triển các hệ thống phần mềm trong miền lưới điện thông minh. Nó trình bày một phương pháp phát triển các hệ thống phần mềm dựa trên các mô hình và nó chỉ ra cách sử dụng phương pháp này để phát triển phần mềm cho các hệ thống lưới điện thông minh. Nhìn chung, “Phương pháp tiếp cận kỹ thuật dựa trên mô hình, dành riêng cho miền dành cho kỹ thuật hệ thống trong lưới điện thông minh” là một tài nguyên quý giá dành cho các kỹ sư hệ thống và nhà phát triển phần mềm làm việc trong lĩnh vực lưới điện thông minh. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các kỹ thuật kỹ thuật dựa trên mô hình và ứng dụng của chúng trong kỹ thuật hệ thống lưới điện thông minh. Cuốn sách được viết tốt và dễ đọc, giúp cả người mới bắt đầu và các chuyên gia trong lĩnh vực này đều có thể tiếp cận được.

Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình hiệu quả của John M. Borky và Thomas H. Bradley

“Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình hiệu quả” là một hướng dẫn toàn diện cung cấp cách tiếp cận thực tế đối với MBSE. Cuốn sách do John M. Borky và Thomas H. Bradley là tác giả và dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật hệ thống, những người muốn phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về MBSE. Cuốn sách được chia thành bốn phần, với phần đầu tiên giới thiệu khái niệm về MBSE và những ưu điểm của nó so với các phương pháp kỹ thuật hệ thống truyền thống. Phần thứ hai của cuốn sách bao gồm các nguyên tắc chính của MBSE, bao gồm ngôn ngữ mô hình hóa, quy trình mô hình hóa và quản lý mô hình. Phần ba cung cấp mô tả chi tiết về cách triển khai MBSE trong một tổ chức, bao gồm các chiến lược quản lý thay đổi và tích hợp MBSE vào các quy trình hiện có. Cuối cùng, phần bốn trình bày các nghiên cứu điển hình minh họa MBSE đã được triển khai thành công như thế nào trong các ngành công nghiệp khác nhau. “Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình hiệu quả” là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về MBSE, cho dù họ là người mới trong lĩnh vực này hay một học viên có kinh nghiệm. Cuốn sách được viết một cách rõ ràng và ngắn gọn, giúp bạn dễ dàng hiểu được các khái niệm và nguyên tắc của MBSE. Ngoài ra, các nghiên cứu điển hình cung cấp các ví dụ thực tế về cách MBSE có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất và hiệu quả của kỹ thuật hệ thống. Nhìn chung, “Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình hiệu quả” là một nguồn tài nguyên cần thiết cho bất kỳ ai quan tâm đến MBSE. Cuốn sách cung cấp một hướng dẫn thực tế và toàn diện về MBSE sẽ giúp các chuyên gia hiểu được lợi ích của phương pháp này và cách triển khai nó một cách hiệu quả trong tổ chức của họ.

Kỹ thuật hệ thống phức hợp: Lý thuyết và Thực hành của Shannon Flumerfelt, Katherine G. Schwartz, Dimitri Mavris, Simon Briceno

“Kỹ thuật hệ thống phức tạp: Lý thuyết và thực hành” là một hướng dẫn toàn diện về các nguyên tắc và thực hành của kỹ thuật hệ thống phức tạp. Cuốn sách do Shannon Flumerfelt, Katherine G. Schwartz, Dimitri Mavris và Simon Briceno đồng tác giả. Cuốn sách bao gồm các chủ đề khác nhau liên quan đến kỹ thuật hệ thống phức tạp, chẳng hạn như nền tảng của kỹ thuật hệ thống, kiến ​​trúc và thiết kế hệ thống, kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình, tích hợp và thử nghiệm hệ thống cũng như quản lý dự án. Các tác giả trình bày một cách tiếp cận thực tế, trong thế giới thực đối với kỹ thuật hệ thống phức tạp, sử dụng các nghiên cứu điển hình để minh họa các khái niệm và kỹ thuật chính. Cuốn sách được thiết kế cho các kỹ sư hệ thống, quản lý dự án và các chuyên gia khác tham gia vào việc phát triển và triển khai các hệ thống phức tạp. Nó cung cấp một nguồn tài nguyên quý giá cho bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về kỹ thuật hệ thống phức tạp và ứng dụng của nó trong thế giới thực. Một trong những điểm độc đáo của cuốn sách là nó nhấn mạnh vào kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE). Các tác giả mô tả cách MBSE có thể được sử dụng để tạo và quản lý các mô hình hệ thống phức tạp và cách các mô hình này có thể được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động kỹ thuật hệ thống trong suốt quá trình phát triển. Nhìn chung, “Kỹ thuật hệ thống phức tạp: Lý thuyết và thực hành” là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn nâng cao hiểu biết của họ về kỹ thuật hệ thống phức tạp. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về lĩnh vực này, đồng thời đưa ra lời khuyên và hướng dẫn thiết thực cho các kỹ sư hệ thống và người quản lý dự án.

Hệ thống dựa trên mô hình và Kỹ thuật kiến ​​trúc của Jean-Luc Voirin; Jean-Luc Wippler; Stéphane Bonnet; Daniel Exertier

“Kỹ thuật kiến ​​trúc và hệ thống dựa trên mô hình” của Jean-Luc Voirin, Jean-Luc Wippler, Stéphane Bonnet và Daniel Exertier cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các thực tiễn MBSE cho kỹ thuật kiến ​​trúc và hệ thống. Cuốn sách trình bày những kiến ​​thức cơ bản về MBSE, bao gồm ngôn ngữ mô hình hóa và quy trình mô hình hóa. Các tác giả cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách áp dụng MBSE cho kỹ thuật kiến ​​trúc và hệ thống, bao gồm phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế kiến ​​trúc hệ thống, xác minh và xác thực hệ thống. Họ cũng thảo luận về những thách thức và cơ hội khi sử dụng MBSE, chẳng hạn như tích hợp MBSE với các hoạt động kỹ thuật khác và quản lý sự phức tạp của các hệ thống quy mô lớn. Cuốn sách được viết cho các kỹ sư kiến ​​trúc và hệ thống, cũng như các nhà quản lý dự án và lãnh đạo kỹ thuật liên quan đến việc phát triển các hệ thống phức tạp. Các tác giả sử dụng cách tiếp cận thực tế, cung cấp nhiều ví dụ và nghiên cứu điển hình để minh họa các khái niệm và kỹ thuật được thảo luận. Nhìn chung, “Kỹ thuật kiến ​​trúc và hệ thống dựa trên mô hình” là một nguồn tài nguyên quý giá cho những người muốn triển khai MBSE trong thực hành kỹ thuật kiến ​​trúc và hệ thống của họ. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng và ngắn gọn về MBSE, đồng thời cung cấp hướng dẫn thực tế về cách áp dụng MBSE vào các thách thức kỹ thuật trong thế giới thực.

Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình: Nguyên tắc cơ bản và phương pháp (Tập trung) của Patrice Micouin

“Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình: Nguyên tắc cơ bản và phương pháp” của Patrice, Micouin là một hướng dẫn toàn diện về các nguyên tắc và thực tiễn của MBSE. Cuốn sách trình bày những điều cơ bản về kỹ thuật hệ thống và kỹ thuật mô hình hóa, sau đó đi sâu vào chi tiết về cách áp dụng những kỹ thuật đó vào MBSE. Cuốn sách được chia thành ba phần. Phần I cung cấp tổng quan về kỹ thuật hệ thống và các kỹ thuật lập mô hình khác nhau được sử dụng trong MBSE. Phần II bao gồm các khái niệm cốt lõi của MBSE, bao gồm phân tích yêu cầu, kiến ​​trúc hệ thống và thiết kế hệ thống. Phần III tập trung vào các chủ đề nâng cao, chẳng hạn như mô phỏng và xác minh, tích hợp hệ thống và quản lý dự án. Xuyên suốt cuốn sách, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận dựa trên mô hình, có cấu trúc đối với kỹ thuật hệ thống. Ông cũng cung cấp hướng dẫn thực tế về cách triển khai MBSE trong các dự án trong thế giới thực, bao gồm các mẹo để quản lý độ phức tạp, đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và tận dụng sức mạnh của các công cụ phân tích và mô phỏng. Nhìn chung, “Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình: Nguyên tắc cơ bản và phương pháp” là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về MBSE, từ sinh viên và người mới bắt đầu đến các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. Nó được viết tốt, dễ làm theo và có nhiều ví dụ thực tế và nghiên cứu điển hình minh họa các khái niệm và kỹ thuật chính.

Agile Model-Based Systems Engineering Cookbook của Tiến sĩ Bruce Powel Douglass

“Sách dạy kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình linh hoạt” của Tiến sĩ Bruce Powel Douglass là một hướng dẫn toàn diện để triển khai Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE) bằng các phương pháp nhanh. Cuốn sách này được viết cho các kỹ sư hệ thống, nhà phát triển phần mềm và người quản lý dự án, những người muốn tìm hiểu cách sử dụng các kỹ thuật nhanh trong các quy trình MBSE của họ. Cuốn sách được chia thành ba phần. Phần đầu tiên cung cấp tổng quan về MBSE và các phương pháp nhanh. Nó giải thích những lợi ích của việc sử dụng cách tiếp cận linh hoạt đối với MBSE và cách điều chỉnh các phương pháp linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của kỹ thuật hệ thống. Phần thứ hai của cuốn sách cung cấp hướng dẫn thực tế về cách áp dụng các phương pháp linh hoạt cho MBSE. Nó bao gồm các chủ đề như quản lý yêu cầu, mô hình kiến ​​trúc, xác minh và xác thực. Phần thứ ba của cuốn sách cung cấp các nghiên cứu điển hình và ví dụ về cách MBSE linh hoạt đã được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Một trong những điểm mạnh của cuốn sách này là tập trung vào các ứng dụng thực tế của MBSE linh hoạt. Nó cung cấp hướng dẫn từng bước về cách triển khai thực hành nhanh trong MBSE và bao gồm các ví dụ và nghiên cứu điển hình trong thế giới thực để giúp minh họa các khái niệm chính. Cuốn sách cũng bao gồm các mẫu và công cụ có thể được sử dụng để hỗ trợ các quy trình MBSE linh hoạt, chẳng hạn như bảng tính quản lý yêu cầu và danh sách kiểm tra đánh giá mô hình. Nhìn chung, “Sách dạy nấu ăn về kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình Agile” là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn triển khai các phương pháp nhanh trong các quy trình MBSE của họ. Nó cung cấp một hướng dẫn thực tế và rõ ràng để áp dụng các phương pháp linh hoạt vào MBSE và rất phù hợp cho các kỹ sư hệ thống, nhà phát triển phần mềm cũng như người quản lý dự án.
Các khóa đào tạo MBSE

Tài nguyên MBSE tốt nhất

Khảo sát các phương pháp Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE) của Jeff A. Estefan

“Khảo sát các Phương pháp Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình (MBSE)” là một tài liệu nghiên cứu cung cấp một nghiên cứu so sánh về các phương pháp Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình khác nhau. Nó được viết bởi Jeff A. Estefan và được xuất bản vào năm 2013 bởi Viện Phân tích Quốc phòng. Bài viết trình bày tổng quan về MBSE, lợi ích và hạn chế của nó, sau đó phân tích một số phương pháp MBSE, nêu bật điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Bài báo bắt đầu với phần giới thiệu về MBSE, nguồn gốc và mục tiêu của nó. Sau đó, nó thảo luận về các lợi ích của MBSE, bao gồm cải thiện khả năng cộng tác, giảm lỗi và tăng hiệu quả. Bài báo cũng nhấn mạnh một số hạn chế của MBSE, bao gồm nhu cầu về kỹ năng chuyên môn và thách thức trong việc tích hợp các công cụ và mô hình khác nhau. Sau đó, bài báo chuyển sang mô tả một số phương pháp MBSE, bao gồm SysML, EAST-ADL, AADL và MARTE. Đối với mỗi phương pháp, bài viết cung cấp một lịch sử ngắn gọn, tổng quan về các khái niệm và cấu trúc cốt lõi của nó, và một cuộc thảo luận về điểm mạnh và điểm yếu của nó. Bài viết cũng bao gồm một bảng so sánh tóm tắt các đặc điểm chính của từng phương pháp. Ngoài việc thảo luận về các phương pháp riêng lẻ, bài viết cũng trình bày so sánh các phương pháp khác nhau, làm nổi bật những điểm tương đồng và khác biệt của chúng. Bài báo kết luận bằng cách lưu ý rằng không có phương pháp MBSE đơn lẻ nào là lý tưởng cho mọi tình huống và các tổ chức nên xem xét cẩn thận các nhu cầu và yêu cầu cụ thể của mình trước khi lựa chọn một phương pháp. Nhìn chung, “Khảo sát các phương pháp Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình (MBSE)” cung cấp phân tích toàn diện và chi tiết về một số phương pháp MBSE. Bài báo là một nguồn tài nguyên quý giá cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về MBSE hoặc đánh giá các phương pháp MBSE khác nhau cho tổ chức của họ.

Tận dụng công nghệ Digital Twin trong Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình của Azad M. Madni, Carla C. Madni và Scott D. Lucero

“Tận dụng công nghệ song sinh kỹ thuật số trong kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình” là một bài báo nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Systems vào năm 2018. Bài báo được viết bởi Azad M. Madni, Carla C. Madni và Scott D. Lucero, tất cả đều là những người là các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE). Bài viết khám phá việc sử dụng công nghệ song sinh kỹ thuật số trong MBSE, đây là một lĩnh vực tương đối mới kết hợp các phương pháp kỹ thuật hệ thống truyền thống với các công cụ mô phỏng và mô hình kỹ thuật số. Cặp song sinh kỹ thuật số là bản sao ảo của các hệ thống vật lý cho phép các kỹ sư mô phỏng hành vi của chúng trong các tình huống thực tế. Công nghệ này có khả năng cách mạng hóa cách các kỹ sư thiết kế và thử nghiệm hệ thống bằng cách cho phép họ xác định và giải quyết các sự cố tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra trong thế giới vật chất. Các tác giả tiếp tục mô tả một số nghiên cứu điển hình trong đó công nghệ song sinh kỹ thuật số đã được áp dụng thành công trong MBSE. Chúng bao gồm thiết kế máy bay không người lái (UAV), phát triển hệ thống lưới điện thông minh và thử nghiệm nhà máy xử lý nước. Trong mỗi trường hợp, việc sử dụng công nghệ song sinh kỹ thuật số cho phép các kỹ sư sớm xác định các vấn đề tiềm ẩn trong quá trình thiết kế và thực hiện các điều chỉnh trước khi xây dựng bất kỳ hệ thống vật lý nào. Bài báo cũng thảo luận về một số thách thức liên quan đến việc triển khai công nghệ song sinh kỹ thuật số trong MBSE. Chúng bao gồm nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao để cung cấp cho các mô hình mô phỏng, nhu cầu về phần mềm mô phỏng tiên tiến và nhu cầu về các kỹ sư lành nghề có thể tạo và quản lý các mô hình ảo. Các tác giả lưu ý rằng việc vượt qua những thách thức này sẽ rất quan trọng đối với việc áp dụng rộng rãi công nghệ song sinh kỹ thuật số trong MBSE.

Chuỗi hướng dẫn sử dụng về Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình và SysML của Sparx Systems Enterprise Architect

Sê-ri Hướng dẫn Người dùng về Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình (MBSE) và Ngôn ngữ Mô hình hóa Hệ thống (SysML) của Sparx Systems Enterprise Architect là một tập hợp các hướng dẫn nhằm cung cấp cho người dùng kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng hiệu quả MBSE và SysML trong công việc của họ. dự án. Các hướng dẫn bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm quản lý yêu cầu, mô hình kiến ​​trúc, mô phỏng, xác minh và xác nhận. Mỗi hướng dẫn trong loạt bài này tập trung vào một khía cạnh cụ thể của MBSE và SysML và được thiết kế để sử dụng như một tài nguyên độc lập. Các hướng dẫn được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng và súc tích, đồng thời chúng được hỗ trợ bởi nhiều ví dụ và hình minh họa giúp người dùng hiểu các khái niệm và áp dụng chúng vào dự án của họ dễ dàng hơn. Chuỗi Hướng dẫn Người dùng về MBSE và SysML là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu cách sử dụng các công cụ này một cách hiệu quả trong các dự án của họ. Các hướng dẫn phù hợp cho người mới bắt đầu cũng như người dùng có kinh nghiệm và chúng có thể được sử dụng làm tài nguyên tự học hoặc hướng dẫn tham khảo.

MBSE nâng cao: Khóa học quản lý mô hình và người lập mô hình (APPEL – vAMBSE1) của NASA

Khóa học MBSE nâng cao: Quản lý mô hình và người lập mô hình (APPEL – vAMBSE1) là một chương trình đào tạo do NASA cung cấp, tập trung vào cấp độ nâng cao của Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE) và quản lý của nó. Khóa học được thiết kế cho các kỹ sư hệ thống, quản lý dự án và các chuyên gia khác tham gia vào việc phát triển các hệ thống phức tạp và có một số kinh nghiệm với MBSE. Khóa học dựa trên phương pháp MBSE và cung cấp sự hiểu biết toàn diện về phương pháp và các công cụ được sử dụng trong MBSE. Nó bao gồm các chủ đề như khái niệm kỹ thuật hệ thống tiên tiến, phát triển kiến ​​trúc, quản lý yêu cầu, quản lý mô hình và quản lý nhóm. Khóa học cũng bao gồm các khía cạnh thực tế của việc triển khai MBSE trong các tổ chức lớn và cung cấp các chiến lược để triển khai thành công. Khóa học được cung cấp thông qua sự kết hợp của các bài giảng, nghiên cứu điển hình và bài tập thực hành. Những người tham gia có cơ hội làm việc với các ví dụ trong thế giới thực và áp dụng các khái niệm họ học được trong bối cảnh thực tế. Khóa học có sẵn trực tuyến và có thể được thực hiện theo tốc độ của riêng người tham gia. Sau khi hoàn thành khóa học, những người tham gia nhận được chứng chỉ hoàn thành từ NASA. Khóa học cũng được Hội đồng Quốc tế về Kỹ thuật Hệ thống (INCOSE) công nhận là một cơ hội giáo dục thường xuyên.

Nền tảng và ứng dụng kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình cho các mô-đun doanh nghiệp sản xuất của Đại học Purdue

Đại học Purdue cung cấp một loạt các mô-đun về Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE) bao gồm các nền tảng và ứng dụng của MBSE cho doanh nghiệp sản xuất. Các mô-đun này dành cho sinh viên và các chuyên gia muốn đạt được kiến ​​thức chuyên môn về MBSE để nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức của họ. Các mô-đun MBSE được thiết kế để tự học và sinh viên có thể hoàn thành chúng theo tốc độ của riêng mình. Mỗi học phần bao gồm các video bài giảng, câu đố, bài tập giúp học viên củng cố kiến ​​thức đã học. Sau khi hoàn thành các mô-đun MBSE, sinh viên sẽ có được sự hiểu biết toàn diện về MBSE và các ứng dụng của nó đối với doanh nghiệp sản xuất. Họ sẽ có các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để áp dụng MBSE vào các vấn đề và dự án trong thế giới thực.

Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình – Tổng quan toàn diện về cấu trúc dựa trên khai thác văn bản của Aditya Akundi và Oscar Mondragon

“Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình – Tổng quan toàn diện có cấu trúc dựa trên khai thác văn bản” là một tài liệu nghiên cứu trình bày tổng quan toàn diện có cấu trúc về Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE) bằng cách sử dụng các kỹ thuật khai thác văn bản. Bài viết nhằm mục đích cung cấp sự hiểu biết chi tiết về tình trạng hiện tại của MBSE và xác định các xu hướng, thách thức và cơ hội trong lĩnh vực này. Bài viết cung cấp phân tích chi tiết về các kết quả khai thác văn bản, bao gồm các công cụ và kỹ thuật MBSE được sử dụng phổ biến nhất, các lĩnh vực nghiên cứu tích cực nhất trong lĩnh vực này cũng như các thách thức và cơ hội quan trọng nhất. Các tác giả đã xác định tám loại công cụ và kỹ thuật MBSE chính, bao gồm ngôn ngữ mô hình hóa, công cụ mô hình hóa, công cụ mô phỏng và phân tích cũng như công cụ quản lý yêu cầu. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng các lĩnh vực nghiên cứu tích cực nhất trong MBSE có liên quan đến việc phát triển các tiêu chuẩn và khuôn khổ MBSE, tích hợp MBSE với các lĩnh vực kỹ thuật khác và sử dụng MBSE trong các hệ thống phức tạp. Các tác giả cũng xác định một số thách thức trong lĩnh vực này, chẳng hạn như nhu cầu cải thiện sự hợp tác giữa các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau và nhu cầu về các chương trình đào tạo MBSE hiệu quả hơn.

Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình thiết yếu - Khóa học ngắn hạn trực tuyến của AIAA

Viện Hàng không và Du hành vũ trụ Hoa Kỳ (AIAA) cung cấp một khóa học ngắn hạn trực tuyến về Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình thiết yếu (MBSE). Khóa học này được thiết kế để cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về MBSE và các ứng dụng của nó trong ngành hàng không vũ trụ. Khóa học được cung cấp thông qua một loạt các mô-đun trực tuyến bao gồm các chủ đề khác nhau, bao gồm các nguyên tắc cơ bản của MBSE, mô hình SysML, phương pháp MBSE và các công cụ MBSE. Khóa học được dẫn dắt bởi các chuyên gia trong ngành có nhiều kinh nghiệm về MBSE và kỹ thuật hệ thống hàng không vũ trụ. Những người tham gia sẽ học cách áp dụng các nguyên tắc MBSE cho các dự án của riêng họ và sẽ có được kinh nghiệm thực tế bằng cách sử dụng các công cụ lập mô hình SysML. Họ cũng sẽ tìm hiểu về các xu hướng MBSE mới nhất và các phương pháp hay nhất cũng như cách áp dụng chúng vào công việc của chính họ. Khóa học dành cho bất kỳ ai quan tâm đến MBSE, bao gồm các kỹ sư, nhà quản lý và sinh viên. Nó đặc biệt phù hợp với những người làm việc trong ngành hàng không vũ trụ, nhưng các khái niệm và nguyên tắc được đề cập có thể áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp. Khóa học có nhịp độ riêng và người tham gia có thể hoàn thành các mô-đun theo tốc độ của riêng họ. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học từ AIAA.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 16th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.