Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Đào tạo doanh nghiệp quản lý yêu cầu tốt nhất

Đào tạo doanh nghiệp quản lý yêu cầu tốt nhất

Mục lục

24 bài đào tạo về quản lý yêu cầu doanh nghiệp tốt nhất

 1. Giới thiệu về quản lý yêu cầu: Khóa học này cung cấp phần giới thiệu toàn diện về các nguyên tắc cơ bản của quản lý yêu cầu và bao gồm các chủ đề như khơi gợi, phân tích, phân tách, truy xuất nguồn gốc, xác minh & xác thực cũng như số liệu. Những người tham gia sẽ hiểu rõ hơn về cách các yêu cầu có thể được quản lý hiệu quả trong suốt vòng đời phát triển hệ thống (SDLC).
 2. Chứng nhận IREB: Tìm hiểu cách áp dụng hiệu quả các phương pháp hay nhất khác nhau trong kỹ thuật yêu cầu và được IREB chứng nhận là Chuyên gia được chứng nhận về Kỹ thuật yêu cầu (CPRE). Sau khi hoàn thành khóa học, những người tham gia sẽ hiểu rõ hơn về Kỹ thuật yêu cầu và vai trò không thể thiếu của nó trong vòng đời của bất kỳ dự án nào trong các ngành.
 3. Quản lý yêu cầu nâng cao: Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia có kinh nghiệm, những người cần hiểu cách áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong quản lý yêu cầu. Nó tập trung vào các chủ đề phức tạp hơn như quản lý các thay đổi trong SDLC và nắm vững các nhiệm vụ kỹ thuật yêu cầu đầy thách thức đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các khái niệm khác nhau bao gồm quản lý rủi ro và các phương pháp nhanh nhẹn.
 4. Phân tích và thiết kế yêu cầu: Chương trình đào tạo này bao gồm các nguyên tắc phân tích, thiết kế và lập tài liệu yêu cầu phần mềm. Những người tham gia sẽ hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của các yêu cầu phù hợp và cách tạo ra phần mềm chất lượng thông qua các kỹ thuật phân tích, tài liệu và nguyên mẫu chi tiết.
 5. Mô hình hóa & Mô phỏng hệ thống: Khóa học này cung cấp cho người tham gia các kỹ năng cần thiết để phát triển các mô hình hệ thống giúp xác định các giải pháp cho các vấn đề hệ thống phức tạp. Nó bao gồm các chủ đề như nguyên tắc cơ bản về mô hình hóa, phương pháp mô phỏng, mô phỏng sự kiện rời rạc, mô phỏng Monte Carlo và xác minh & xác thực hệ thống.
 6. Quản lý dự án để quản lý yêu cầu: Khóa học này được thiết kế cho các nhà quản lý dự án, những người cần quản lý các dự án liên quan đến các hoạt động quản lý yêu cầu. Chương trình đào tạo bao gồm các chủ đề như xác định các bên liên quan, gợi ra các yêu cầu, phân tích dữ liệu được thu thập trong quá trình, theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả.
 7. Yêu cầu Kỹ thuật & Quản lý: Khóa học này bao gồm các nguyên tắc cơ bản của quản lý và kỹ thuật yêu cầu, từ thiết kế quy trình từ đầu đến cuối để xác nhận rằng kết quả đáp ứng mong đợi của khách hàng. Những người tham gia sẽ hiểu sâu hơn về các kỹ thuật để quản lý các yêu cầu trong suốt vòng đời phát triển hệ thống.
 8. Quản lý yêu cầu linh hoạt: Khóa học này cung cấp phần giới thiệu về các nguyên tắc quản lý yêu cầu linh hoạt và các phương pháp hay nhất. Nó tập trung vào các chủ đề như Scrum, Kanban và các khuôn khổ khác được sử dụng trong các dự án phát triển phần mềm linh hoạt. Chương trình đào tạo cũng giúp người tham gia hiểu cách quản lý hiệu quả các thay đổi trong một dự án linh hoạt.
 9. Thiết kế giao diện người dùng cho các dự án quản lý yêu cầu: Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia, những người cần hiểu các nguyên tắc và kỹ thuật thiết kế giao diện người dùng (UI). Những người tham gia sẽ hiểu sâu hơn về các quy trình thiết kế giao diện người dùng như nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX), thiết kế trực quan, tạo mẫu, kiểm tra khả năng sử dụng cũng như thu thập và xác nhận yêu cầu.
 10. Yêu cầu kiểm tra: Khóa học này cung cấp phần giới thiệu về các nguyên tắc kiểm thử phần mềm với sự nhấn mạnh vào các hoạt động quản lý yêu cầu. Nó bao gồm các chủ đề như lập kế hoạch và thiết kế thử nghiệm, thực hiện và phân tích, thu thập số liệu và theo dõi lỗi. Những người tham gia sẽ hiểu rõ hơn về các phương pháp hay nhất để thiết kế các bài kiểm tra chất lượng nhằm xác minh rằng các kỳ vọng của khách hàng đã được đáp ứng.
 11. Quản lý yêu cầu doanh nghiệp: Chương trình đào tạo này tập trung vào các chiến lược để quản lý các yêu cầu trong các dự án quy mô lớn trong môi trường doanh nghiệp. Các chủ đề bao gồm kiến ​​trúc và công cụ hệ thống, sự tham gia và giao tiếp của các bên liên quan, truy xuất nguồn gốc và xác minh/xác nhận cũng như quản lý rủi ro. Những người tham gia sẽ hiểu sâu hơn về cách đảm bảo các yêu cầu được theo dõi và quản lý đúng cách trong toàn bộ vòng đời phát triển hệ thống.
 12. Mô hình hóa & cải tiến quy trình: Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia, những người cần hiểu các kỹ thuật cải tiến và mô hình hóa quy trình. Chương trình đào tạo tập trung vào các chủ đề như mô phỏng quy trình, phân tích rủi ro, phương pháp Lean Six Sigma, Kaizen và các khái niệm liên quan khác. Những người tham gia sẽ hiểu thấu đáo về cách áp dụng các phương pháp này để cải thiện các quy trình trong tổ chức hoặc đơn vị kinh doanh của họ.
 13. Quản lý yêu cầu kinh doanh: Khóa học này bao gồm các chiến lược để quản lý các yêu cầu kinh doanh trong môi trường doanh nghiệp. Nó cung cấp cho người tham gia một cái nhìn toàn diện về cách xác định, lập tài liệu, phân tích và quản lý nhu cầu của khách hàng từ đầu đến cuối. Chương trình đào tạo cũng bao gồm các chủ đề như lập bản đồ quy trình, phân tích lỗ hổng và quản lý thay đổi.
 14. Tự động hóa & Mô hình hóa quy trình kinh doanh: Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia cần hiểu về tự động hóa quy trình kinh doanh (BPA) và các kỹ thuật lập mô hình. Những người tham gia sẽ hiểu biết về cách thiết kế các quy trình hiệu quả đáp ứng nhu cầu của khách hàng đồng thời giảm chi phí và nỗ lực. Chương trình đào tạo cũng bao gồm các chủ đề như kỹ thuật yêu cầu, mô phỏng quy trình và phân tích.
 15. Kiến trúc & Thiết kế Giải pháp Agile: Khóa học này cung cấp phần giới thiệu toàn diện về các nguyên tắc thiết kế và kiến ​​trúc giải pháp linh hoạt cũng như các phương pháp hay nhất. Nó tập trung vào các chủ đề như vai trò của kiến ​​trúc sư giải pháp, mẫu kiến ​​trúc, phương pháp phát triển lặp lại và chiến lược quản lý kỳ vọng của các bên liên quan trong toàn bộ vòng đời dự án. Những người tham gia sẽ hiểu rõ hơn về cách phát triển các hệ thống linh hoạt và có thể mở rộng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn hiệu suất cao.
 16. Khung & phương pháp quản lý dự án: Chương trình đào tạo này cung cấp phần giới thiệu về các nguyên tắc quản lý dự án với sự nhấn mạnh vào các khuôn khổ và phương pháp luận. Khóa học bao gồm các chủ đề như nhanh nhẹn/scrum, thác nước, PRINCE2 và các khái niệm liên quan khác. Những người tham gia sẽ hiểu sâu hơn về cách quản lý hiệu quả các dự án từ đầu đến cuối trong khi vẫn đảm bảo chúng vẫn nằm trong ngân sách và tiến độ.
 17. Kỹ thuật phân tích & yêu cầu kinh doanh: Khóa học này bao gồm các nguyên tắc cơ bản của phân tích kinh doanh và kỹ thuật yêu cầu. Nó cung cấp cho người tham gia cái nhìn tổng quan về các kỹ thuật thu thập, lập tài liệu, phân tích và quản lý nhu cầu của khách hàng trong toàn bộ vòng đời phát triển hệ thống. Các chủ đề bao gồm lập bản đồ quy trình, phân tích lỗ hổng, tạo câu chuyện của người dùng và xác thực/xác minh yêu cầu.
 18. Tư duy thiết kế & Phát triển sản phẩm: Chương trình đào tạo này tập trung vào các nguyên tắc tư duy thiết kế và các phương pháp hay nhất để phát triển sản phẩm. Khóa học bao gồm các chủ đề như kỹ thuật lên ý tưởng, tạo mẫu nhanh, nghiên cứu trải nghiệm người dùng (UX) và phương pháp kiểm tra khả năng sử dụng. Những người tham gia sẽ hiểu thấu đáo về cách áp dụng các khái niệm này để phát triển các giải pháp sáng tạo đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong khi vẫn tiết kiệm chi phí.
 19. Đảm bảo & Kiểm tra chất lượng: Khóa học này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các kỹ thuật kiểm tra và đảm bảo chất lượng. Nó tập trung vào các chủ đề như lập kế hoạch kiểm tra, thiết kế và thực hiện, theo dõi lỗi, phân tích rủi ro và các khái niệm liên quan khác. Những người tham gia sẽ có được sự hiểu biết toàn diện về cách đảm bảo các yêu cầu được theo dõi và quản lý đúng cách trong toàn bộ vòng đời phát triển hệ thống.
 20. Theo dõi yêu cầu & Truy xuất nguồn gốc: Chương trình đào tạo này bao gồm các chiến lược để quản lý các yêu cầu trong suốt vòng đời phát triển phần mềm (SDLC). Nó tập trung vào các chủ đề như xây dựng ma trận truy xuất nguồn gốc, quản lý kiểm soát phiên bản, đánh giá tác động và quản lý thay đổi. Những người tham gia sẽ hiểu rõ hơn về cách theo dõi hiệu quả các thay đổi qua nhiều giai đoạn vòng đời trong khi vẫn đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
 21. Quản lý phát hành & triển khai: Khóa học này cung cấp phần giới thiệu về các phương pháp hay nhất về quản lý và triển khai bản phát hành. Nó bao gồm các chủ đề như quản lý cấu hình, chiến lược lập phiên bản, chuẩn bị môi trường và kỹ thuật triển khai tự động. Những người tham gia sẽ hiểu sâu hơn về cách quản lý hiệu quả các bản phát hành từ quá trình phát triển đến sản xuất trong khi vẫn đảm bảo tính ổn định của ứng dụng.
 22. Phân tích Khoảng cách & Quản lý Thay đổi: Chương trình đào tạo này tập trung vào phân tích lỗ hổng và các nguyên tắc và kỹ thuật quản lý thay đổi. Nó bao gồm các chủ đề như thu thập yêu cầu, đánh giá tác động, thu thập dữ liệu và phân tích chi phí/lợi ích. Những người tham gia sẽ hiểu rõ hơn về cách xác định các lỗ hổng trong các quy trình hoặc hệ thống hiện có và phát triển các kế hoạch kiểm soát thay đổi nhằm tối đa hóa lợi ích đồng thời giảm thiểu rủi ro.
 23. Sử dụng Case Viết & Mô hình hóa: Hiểu phương pháp trường hợp sử dụng của phát triển phần mềm và tìm hiểu cách tạo trường hợp sử dụng từ đầu cùng với các mẹo để tạo trường hợp sử dụng hiệu quả. Các trường hợp sử dụng là một phương tiện mạnh mẽ để trình bày các yêu cầu chức năng. Mặc dù không có cách tiếp cận một kích cỡ phù hợp với tất cả để tạo ra các chi tiết trong các trường hợp sử dụng, nhưng vẫn tồn tại một số hướng dẫn và quy ước nhất định để đảm bảo rằng việc sử dụng kỹ thuật này dẫn đến giao tiếp hiệu quả giữa các bên liên quan tham gia vào quy trình. Làm theo các phương pháp hay nhất này sẽ giúp đảm bảo bạn tận dụng tối đa các nỗ lực phát triển trường hợp sử dụng của mình.
 24. Tài liệu Yêu cầu: Tìm hiểu cách tạo tài liệu yêu cầu hiệu quả vừa rõ ràng vừa có thể sử dụng được. Khóa học này cũng bao gồm những kiến ​​thức cơ bản về quản lý yêu cầu và ma trận truy xuất nguồn gốc. Tài liệu yêu cầu là một bước thiết yếu trong quy trình phát triển phần mềm, giúp đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều hiểu rõ những gì cần xây dựng. Tìm hiểu cách tạo các tài liệu yêu cầu rõ ràng và có thể sử dụng được, cũng như các phương pháp hay nhất để quản lý và theo dõi chúng trong suốt vòng đời.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 16th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.