Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Đặc điểm của Yêu cầu phần mềm hiệu quả và Thông số kỹ thuật yêu cầu phần mềm (SRS)

Đặc điểm của Yêu cầu phần mềm hiệu quả và Thông số kỹ thuật yêu cầu phần mềm (SRS)

Mục lục

Tại sao các dự án trong các ngành được quản lý chặt chẽ lại thất bại? Nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hiểu lý do tại sao các hệ thống và dự án phần mềm thất bại. Nhóm Standish đã tiến hành nghiên cứu vào năm 2009, trong đó nhấn mạnh rằng hầu hết các lý do khiến các dự án thất bại đều liên quan đến các yêu cầu.

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, một trong những giai đoạn quan trọng nhất là thu thập và ghi lại các yêu cầu phần mềm. Quá trình này đặt nền tảng cho một dự án thành công bằng cách xác định những gì cần được xây dựng, thử nghiệm và cuối cùng là cung cấp cho người dùng cuối. Các yêu cầu phần mềm hiệu quả và tài liệu chính thức của chúng trong Thông số kỹ thuật yêu cầu phần mềm (SRS) là rất cần thiết để đảm bảo sự thành công của dự án. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các đặc điểm chính xác định các yêu cầu phần mềm và SRS hiệu quả.

Đặc tả yêu cầu phần mềm là gì?

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) là một tài liệu cần thiết để phát triển phần mềm cung cấp mô tả chi tiết về nhu cầu và yêu cầu của một dự án cụ thể. Nó phác thảo các mục tiêu, phạm vi, thông tin cơ bản, chi tiết thiết kế, kế hoạch thực hiện và các hoạt động liên quan khác. Tài liệu SRS đóng vai trò như một hợp đồng giữa khách hàng và nhà phát triển để đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu các thông số kỹ thuật và kỳ vọng của sản phẩm đang được phát triển. Ngoài ra, nó giúp giảm rủi ro bằng cách đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan hiểu đầy đủ những gì được mong đợi từ họ trong từng giai đoạn của dự án. 

Một tài liệu SRS được soạn thảo tốt phải đầy đủ, rõ ràng và ngắn gọn để cả nhà phát triển và khách hàng đều có thể dễ dàng hiểu được. Hơn nữa, việc có sẵn một SRS đảm bảo rằng mọi thay đổi hoặc cập nhật đối với sản phẩm trong quá trình phát triển đều có thể được ghi lại và theo dõi dễ dàng. Điều này giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn và đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng tất cả các yêu cầu được chỉ định trong tài liệu. Nhìn chung, SRS là một công cụ quan trọng cho các dự án phát triển phần mềm thành công. Với việc sử dụng đúng cách, nó có thể giúp các nhóm đạt được kết quả chất lượng với nỗ lực tối thiểu.

Tầm quan trọng của yêu cầu phần mềm

Trước khi đi sâu vào các đặc điểm của yêu cầu phần mềm hiệu quả và SRS, điều quan trọng là phải hiểu tại sao những khía cạnh này lại quan trọng trong vòng đời phát triển phần mềm.

 • Kế hoạch phát triển: Yêu cầu phần mềm đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết hoặc lộ trình cho toàn bộ quá trình phát triển phần mềm. Chúng cung cấp sự rõ ràng cho nhóm phát triển về những gì cần được tạo, những tính năng nào là cần thiết và cách chúng hoạt động.
 • Công cụ giao tiếp: Yêu cầu đóng vai trò là công cụ giao tiếp quan trọng giữa các bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhà phát triển, người thử nghiệm và người quản lý dự án. Yêu cầu rõ ràng và ngắn gọn làm giảm sự hiểu lầm và giúp điều chỉnh kỳ vọng của mọi người.
 • Cơ sở để thử nghiệm: Yêu cầu phần mềm hiệu quả là không thể thiếu cho việc kiểm tra và đảm bảo chất lượng. Các trường hợp thử nghiệm được bắt nguồn từ các yêu cầu này để đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng các tiêu chí đã chỉ định.
 • Kiểm soát phạm vi: Các yêu cầu được xác định rõ ràng sẽ giúp quản lý phạm vi dự án. Những thay đổi về yêu cầu có thể có tác động đáng kể về thời gian, chi phí và nguồn lực. Sự hiểu biết rõ ràng về các yêu cầu sẽ giúp giảm thiểu sự leo thang phạm vi.
 • Sự hài lòng của người dùng: Cuối cùng, phần mềm tồn tại để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của người dùng. Khi các yêu cầu được nắm bắt và triển khai chính xác, khả năng cung cấp sản phẩm làm hài lòng người dùng cuối sẽ tăng lên.

Quy tắc viết yêu cầu phần mềm hiệu quả

Các yêu cầu phần mềm hiệu quả có chung một số đặc điểm chính khiến chúng trở thành tài sản quý giá trong phát triển phần mềm. Theo INCOSE có hướng dẫn cụ thể để viết ra những yêu cầu lớn. Các đặc điểm bao gồm:

Clarity

 1. rõ ràng: Yêu cầu hiệu quả là rõ ràng và rõ ràng. Họ không có chỗ cho sự giải thích hoặc hiểu lầm. Sự mơ hồ có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và sai lệch giữa các thành viên trong nhóm.
 2. Ngôn ngữ chính xác: Yêu cầu nên sử dụng ngôn ngữ chính xác và tránh các thuật ngữ mơ hồ hoặc chủ quan. Họ nên chỉ rõ những gì cần phải làm mà không có chỗ cho nhiều cách giải thích.

đầy đủ

 1. Bảo hiểm đầy đủ: Yêu cầu hiệu quả bao gồm tất cả các chức năng và tính năng cần thiết của phần mềm. Chúng không để lại khía cạnh thiết yếu nào được khám phá hoặc giả định.
 2. Những yêu cầu phi lý: Ngoài các yêu cầu chức năng, các yêu cầu hiệu quả còn bao gồm các yêu cầu phi chức năng, chẳng hạn như các tiêu chí về hiệu suất, bảo mật và khả năng sử dụng.

Tính nhất quán

 1. Tính nhất quán: Các yêu cầu phải nhất quán với nhau và không mâu thuẫn với nhau. Sự không nhất quán có thể dẫn đến nhầm lẫn và cản trở sự phát triển.
 2. Phù hợp với mong đợi của các bên liên quan: Các yêu cầu hiệu quả phù hợp với mong đợi của tất cả các bên liên quan, bao gồm khách hàng, người dùng cuối và nhà phát triển.

Khả năng kiểm tra

 1. Có thể kiểm chứng: Mỗi yêu cầu phải có thể kiểm thử được, nghĩa là có thể tạo các trường hợp thử nghiệm để xác minh xem yêu cầu đó có được đáp ứng hay không.

Thay Đổi Cách Quản Lý

 1. có thể quản lý: Các yêu cầu phải có thể quản lý được theo nghĩa là chúng có thể được cập nhật và sửa đổi khi dự án phát triển. Một quy trình quản lý thay đổi được xác định rõ ràng là rất quan trọng để xử lý các sửa đổi một cách hiệu quả.

Truy xuất nguồn gốc

 1. Truy xuất nguồn gốc: Các yêu cầu phải có thể theo dõi được, nghĩa là có thể theo dõi từng yêu cầu từ nguồn của nó, chẳng hạn như nhu cầu của người dùng, mục tiêu kinh doanh hoặc các yêu cầu pháp lý.

Ưu tiên

 1. Ưu tiên: Các yêu cầu nên được ưu tiên dựa trên tầm quan trọng và tác động của chúng đối với mục tiêu của dự án. Điều này giúp đưa ra quyết định sáng suốt khi có yêu cầu thay đổi hoặc phát sinh vấn đề không mong muốn.

Đặc điểm của Thông số kỹ thuật yêu cầu phần mềm hiệu quả (SRS)

Khi các yêu cầu phần mềm hiệu quả đã được thu thập, chúng cần được ghi lại chính thức trong tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS). Tài liệu SRS cần thể hiện các đặc điểm cụ thể để đảm bảo tính hiệu quả của nó.

Sự rõ ràng và cấu trúc

 • Ngôn ngữ rõ ràng: SRS nên sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và ngắn gọn. Cần xác định rõ thuật ngữ kỹ thuật và giải thích các khái niệm phức tạp.
 • Cấu trúc logic: Tài liệu phải tuân theo cấu trúc logic, thường bao gồm các phần như Giới thiệu, Yêu cầu chức năng, Yêu cầu phi chức năng, Trường hợp sử dụng và Bảng thuật ngữ.

Tính đầy đủ và chi tiết

 • Bảo hiểm toàn diện: Tài liệu SRS phải cung cấp nội dung toàn diện về tất cả các yêu cầu, không để lại chỗ trống hoặc hiểu lầm.
 • Chi tiết và mô tả: Nó phải bao gồm các mô tả chi tiết về từng yêu cầu, chỉ rõ những gì hệ thống nên làm cũng như những gì hệ thống không nên làm.

Truy xuất nguồn gốc và tài liệu tham khảo

 • Ma trận truy xuất nguồn gốc: Tài liệu SRS phải bao gồm ma trận truy xuất nguồn gốc liên kết từng yêu cầu với nguồn của nó và đảm bảo rằng mọi yêu cầu đều được tính đến.
 • Tài liệu tham khảo: Nó phải bao gồm các tham chiếu đến các tài liệu, tiêu chuẩn hoặc quy định bên ngoài có ảnh hưởng đến sự phát triển hoặc chức năng của phần mềm.

Kiểm soát sửa đổi

 • Kiểm soát phiên bản: Tài liệu SRS phải được kiểm soát phiên bản để theo dõi các thay đổi và sửa đổi theo thời gian. Điều này đảm bảo rằng mọi người đều đang làm việc với phiên bản mới nhất.

Xem xét và phê duyệt

 • Quy trình xem xét và phê duyệt: Tài liệu phải trải qua quá trình xem xét và phê duyệt chính thức với sự tham gia của tất cả các bên liên quan để đảm bảo rằng nó thể hiện chính xác các yêu cầu.

Phụ lục và Bảng thuật ngữ

 • Phụ lục: Tài liệu SRS có thể bao gồm các phụ lục cung cấp thông tin bổ sung, chẳng hạn như mô hình mô phỏng, sơ đồ hoặc chi tiết kỹ thuật bổ sung.
 • Bảng chú giải: Nó phải có một bảng chú giải thuật ngữ xác định bất kỳ thuật ngữ kỹ thuật hoặc từ viết tắt nào được sử dụng trong tài liệu.

Tóm lại, các yêu cầu phần mềm hiệu quả và Thông số kỹ thuật yêu cầu phần mềm là xương sống của các dự án phát triển phần mềm thành công. Chúng đóng vai trò là nền tảng cho việc giao tiếp, thử nghiệm và quản lý dự án, cuối cùng mang lại sự hài lòng cho người dùng. Đảm bảo rằng các yêu cầu này thể hiện các đặc điểm như sự rõ ràng, đầy đủ, nhất quán, có thể kiểm tra và truy xuất nguồn gốc là điều cần thiết cho sự thành công của dự án. Khi được xây dựng một cách cẩn thận và chính xác, các yêu cầu phần mềm và tài liệu SRS sẽ trở thành công cụ vô giá để cung cấp các giải pháp phần mềm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng và người dùng cuối.

Yêu cầu thăm quan Nền tảng ALM

Yêu cầu thăm quan Nền tảng ALM là một trong những nền tảng quản lý vòng đời ứng dụng đáng tin cậy nhất, chuyên quản lý các yêu cầu cho các tổ chức thuộc mọi quy mô trên toàn cầu. Các đối tác chính của Visure bao gồm các công ty quan trọng về kinh doanh và quan trọng về an toàn. Công ty tích hợp thông qua toàn bộ quy trình Quản lý vòng đời ứng dụng bao gồm quản lý rủi ro, theo dõi vấn đề và lỗi, quản lý truy xuất nguồn gốc, quản lý thay đổi và nhiều lĩnh vực khác như phân tích chất lượng, lập phiên bản yêu cầu và báo cáo mạnh mẽ.

Máy phân tích chất lượng tầm nhìn cung cấp cho các nhóm kỹ thuật nền tảng hoàn hảo để phát hiện và giải quyết bất kỳ sự mơ hồ nào trong các yêu cầu của họ trước khi chúng được phân phối. Công cụ này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng thông số kỹ thuật của bạn tuân thủ sự rõ ràng tối đa cho tất cả các bên liên quan.

Để đảm bảo các kỹ sư có thể tạo tài liệu kỹ thuật có chất lượng cao nhất, rõ ràng và nhất quán, Visure Quality Analyzer đã được phát triển bằng cách sử dụng QVscribe for Visure. Công cụ này giải quyết hầu hết các vấn đề phát triển hệ thống phát sinh từ các yêu cầu mơ hồ hoặc được xây dựng kém. Với công nghệ này, bạn có thể chắc chắn rằng các dự án của mình sẽ không bị cản trở bởi thông tin sai lệch và hiểu lầm!

Bằng cách bám vào các giải pháp kỹ thuật truyền thống và các chương trình MS Office, chẳng hạn như Excel hoặc Word, các tổ chức tự mở ra cho mình những sai sót tiềm ẩn trong khi có lập trường phản ứng trong việc giải quyết mọi sai lầm.

Với Visure Quality Analyzer, bạn có thể tự tin đánh giá chất lượng và độ rõ ràng của các yêu cầu trong dự án phát triển của mình. Nó mang lại kết quả xếp hạng 5 sao ngay lập tức, vì vậy lao động thủ công không còn cần thiết trong việc đánh giá độ chính xác của thông số kỹ thuật! Thay vì lo lắng liệu bạn có đáp ứng các tiêu chuẩn ngành hay không, hãy yên tâm rằng công cụ mạnh mẽ này sẽ cung cấp khả năng hiển thị các tài liệu yêu cầu của bạn đã được soạn thảo tốt như thế nào. Tài liệu được viết kém sẽ không thành vấn đề với Visure Quality Analyzer ở bên bạn!

Sự phức tạp của các tài liệu yêu cầu ngày nay thường khiến chúng trở nên mơ hồ, nhưng Visure Quality Analyzer có một công cụ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên mang tính cách mạng có thể phát hiện bất kỳ khu vực mơ hồ tiềm ẩn nào và tối đa hóa sự thân thiện với người dùng của chúng để quản lý dự án thành công.

Visure Quality Analyzer cung cấp một cái nhìn toàn diện về các yêu cầu của bạn bằng cách quét 8 chỉ số chất lượng và hiển thị kết quả trong một thẻ điểm tương tác. Bằng cách sử dụng phần mềm này, việc xác định bất kỳ thuật ngữ không chính xác nào trong văn bản yêu cầu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết! Với Visure Quality Analyzer, bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được những lĩnh vực cần chú ý để có thể thực hiện hành động kịp thời nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm thành công và hài lòng.

Với Visure Quality Analyzer, bạn có khả năng lưu trữ các cụm từ và tín hiệu chất lượng được cá nhân hóa trong tài liệu của mình. Điều này đảm bảo mức độ đồng nhất cao trên tất cả các khía cạnh của công ty bạn!

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ quản lý yêu cầu sẽ giúp bạn với cả yêu cầu chức năng và phi chức năng, hãy xem Yêu cầu về lượt truy cập. Với nền tảng này, bạn có thể dễ dàng tạo, quản lý và theo dõi tất cả các yêu cầu của dự án ở một nơi.

Kết luận

Để tạo ra phần mềm tuyệt vời, điều quan trọng là phải có đặc tả yêu cầu được viết tốt. Tài liệu này phác thảo nhu cầu của khách hàng và những gì hệ thống phải làm để đáp ứng mong đợi của họ. Tuy nhiên, viết các yêu cầu tốt có thể là một thách thức. Có nhiều tiêu chuẩn và nguyên tắc phải được tuân theo, và có nhiều cách khác nhau để viết chúng tùy thuộc vào ngôn ngữ và công cụ bạn sử dụng.

Yêu cầu Visure Nền tảng ALM cung cấp một khóa học hướng dẫn bạn cách viết thông số kỹ thuật yêu cầu hiệu quả bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất và tiêu chuẩn ngành. Khóa học bao gồm tất cả các thành phần thiết yếu của tài liệu yêu cầu, từ cấu trúc đến định dạng, cũng như cách sử dụng các ngôn ngữ khác nhau để viết yêu cầu. Nó cũng làm nổi bật các đặc điểm của các yêu cầu tuyệt vời để bạn có thể tạo tài liệu mà nhóm của bạn sẽ thích làm việc cùng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách viết yêu cầu hiệu quả, hãy thử Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu khóa học theo Yêu cầu thăm quan Nền tảng ALM ngay hôm nay!

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Triển khai các phương pháp hay nhất về AI để tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không

Tháng Chín 12th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CEST | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Fernando Valera

Fernando Valera

CTO, Giải pháp Visure

Reza Madjidi

Reza Madjidi

Giám đốc điều hành ConsuNova Inc.

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Visure Solutions và ConsuNova Inc.

Tìm hiểu cách AI giúp tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không để cất cánh và hạ cánh an toàn