Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Quản lý yêu cầu là gì: Định nghĩa, Lợi ích, Công cụ tốt nhất

Quản lý yêu cầu là gì: Định nghĩa, Lợi ích, Công cụ tốt nhất

Mục lục

Giới thiệu

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm và quản lý dự án, Quản lý yêu cầu là một quy trình quan trọng đảm bảo việc nắm bắt, ghi chép và theo dõi các yêu cầu của dự án một cách hiệu quả từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành. Nó đóng vai trò là nền tảng để thực hiện dự án thành công bằng cách duy trì liên lạc rõ ràng giữa các bên liên quan, hướng dẫn các nỗ lực phát triển và cung cấp các sản phẩm phù hợp với mong đợi của khách hàng. Bài viết này đi sâu vào định nghĩa về Quản lý yêu cầu cũng như các lợi ích của nó, đồng thời nêu bật một số công cụ tốt nhất hiện có để triển khai quy trình thiết yếu này.

Hiểu quản lý yêu cầu

Quản lý yêu cầu bao gồm một cách tiếp cận có hệ thống để thu thập, ghi chép, phân tích, ưu tiên, theo dõi và kiểm soát các yêu cầu của dự án. Những yêu cầu này có thể bao gồm các khía cạnh chức năng, phi chức năng, kỹ thuật và thậm chí liên quan đến kinh doanh. Mục tiêu chính là đảm bảo tất cả các bên liên quan có sự hiểu biết rõ ràng và chung về mục tiêu của dự án.

Trong suốt vòng đời dự án, các yêu cầu được tinh chỉnh, xác thực và xác minh để đảm bảo chúng chính xác, khả thi và phù hợp với mục tiêu của dự án. Quá trình này làm giảm các rủi ro liên quan đến việc tăng phạm vi, trễ thời hạn và khách hàng không hài lòng.

Mục tiêu quản lý yêu cầu

Quản lý yêu cầu là một quy trình có hệ thống và thiết yếu trong quản lý dự án và phát triển phần mềm nhằm đạt được một số mục tiêu quan trọng. Các mục tiêu này được thiết kế để đảm bảo rằng các yêu cầu của dự án được nắm bắt, ghi lại, phân tích và kiểm soát theo cách dẫn đến kết quả dự án thành công và làm hài lòng các bên liên quan. 

Dưới đây là các mục tiêu chính của Quản lý yêu cầu:

 1. Sự rõ ràng và hiểu biết: Một trong những mục tiêu chính của Quản lý yêu cầu là thiết lập sự hiểu biết rõ ràng và được chia sẻ về mục tiêu mà dự án hướng tới. Điều này liên quan đến việc truyền đạt hiệu quả các mục tiêu, chức năng và ràng buộc của dự án tới tất cả các bên liên quan, bao gồm nhà phát triển, nhà thiết kế, người thử nghiệm, nhà phân tích kinh doanh và khách hàng. Khi mọi người cùng thống nhất, những hiểu lầm sẽ được giảm thiểu, dẫn đến việc thực hiện dự án chính xác hơn.
 2. Định nghĩa phạm vi: Xác định rõ ràng phạm vi của dự án là rất quan trọng để ngăn chặn phạm vi leo thang – việc mở rộng không kiểm soát được các yêu cầu của dự án. Quản lý yêu cầu giúp xác định và ghi lại phạm vi của dự án, chỉ định những gì được bao gồm và những gì không. Mục tiêu này giúp đặt ra kỳ vọng và đảm bảo rằng dự án vẫn tập trung và có thể đạt được.
 3. Tài liệu: Quản lý yêu cầu hiệu quả bao gồm việc lập tài liệu kỹ lưỡng về tất cả các yêu cầu. Tài liệu này đóng vai trò là điểm tham chiếu trong suốt vòng đời dự án và hỗ trợ ngăn ngừa những hiểu lầm hoặc tranh chấp. Các yêu cầu được ghi chép đầy đủ cũng góp phần lưu giữ kiến ​​thức, cho phép các thành viên trong nhóm tương lai hiểu được lịch sử và các quyết định của dự án.
 4. Thay đổi cách quản lý: Các dự án rất năng động và các yêu cầu có thể phát triển do điều kiện thị trường thay đổi, phản hồi của các bên liên quan hoặc các yếu tố khác. Quản lý yêu cầu cung cấp một quy trình có cấu trúc để quản lý các thay đổi đối với yêu cầu. Điều này bao gồm việc đánh giá tác động của những thay đổi, ưu tiên chúng và đạt được sự phê duyệt thích hợp trước khi thực hiện sửa đổi.
 5. Ưu tiên: Không phải tất cả các yêu cầu đều có tầm quan trọng như nhau. Quản lý yêu cầu bao gồm việc phân tích và ưu tiên các yêu cầu dựa trên các yếu tố như giá trị kinh doanh, nhu cầu của khách hàng, tính khả thi về mặt kỹ thuật và nhu cầu thị trường. Ưu tiên đảm bảo rằng các yêu cầu quan trọng và có giá trị nhất được giải quyết trước tiên, tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực.
 6. Phù hợp với mục tiêu kinh doanh: Các dự án thành công là những dự án phù hợp với mục tiêu chung của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Quản lý yêu cầu đảm bảo rằng các yêu cầu của dự án hài hòa với các mục tiêu chiến lược của công ty. Sự liên kết này tối đa hóa giá trị của dự án và tác động tiềm tàng của nó đối với doanh nghiệp.
 7. Quản lý rủi ro: Quản lý yêu cầu đóng vai trò giảm thiểu rủi ro bằng cách xác định sớm những thách thức và sự không chắc chắn tiềm ẩn trong vòng đời dự án. Bằng cách phân tích kỹ lưỡng các yêu cầu, các nhóm có thể lường trước những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tính khả thi, hạn chế về công nghệ hoặc thay đổi thị trường. Việc giải quyết những rủi ro này một cách chủ động sẽ giảm thiểu tác động của chúng đến sự thành công của dự án.
 8. Truyền thông: Giao tiếp hiệu quả là một khía cạnh cơ bản của Quản lý yêu cầu. Quá trình này bao gồm việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa các bên liên quan khác nhau và đảm bảo rằng nhu cầu, mong đợi và mối quan tâm của họ được nắm bắt và tích hợp vào các yêu cầu của dự án. Giao tiếp rõ ràng thúc đẩy sự hợp tác và ngăn ngừa sự hiểu lầm.
 9. Xác thực và Xác minh: Quản lý yêu cầu bao gồm việc xác nhận và xác minh các yêu cầu để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của chúng. Việc xác nhận đảm bảo rằng các yêu cầu phản ánh chính xác nhu cầu của các bên liên quan, trong khi việc xác minh bao gồm việc xác nhận rằng giải pháp đã triển khai đáp ứng các yêu cầu đó. Quá trình xác nhận và xác minh này góp phần phát triển các sản phẩm chất lượng cao.
 10. Truy xuất nguồn gốc: Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi các yêu cầu từ nguồn gốc của chúng thông qua quá trình phát triển, thử nghiệm và triển khai. Mục tiêu này rất cần thiết cho trách nhiệm giải trình, phân tích tác động và tuân thủ. Bằng cách thiết lập khả năng truy xuất nguồn gốc, Quản lý yêu cầu cung cấp một bản ghi minh bạch về cách mỗi yêu cầu đóng góp cho sản phẩm cuối cùng.

Lợi ích của quản lý yêu cầu

Quản lý yêu cầu hiệu quả là một phương pháp thực hành nền tảng trong phát triển phần mềm, quản lý dự án và nhiều ngành khác, nơi kết quả thành công của dự án phụ thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chí được xác định trước. Quá trình này mang lại vô số lợi ích góp phần phát triển hợp lý, giảm thiểu rủi ro và cuối cùng là làm hài lòng các bên liên quan. Hãy cùng khám phá một số lợi ích chính:

 • Sự hiểu biết rõ ràng: Quản lý yêu cầu đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan của dự án, bao gồm nhà phát triển, người thử nghiệm, nhà thiết kế và nhà phân tích kinh doanh, đều có sự hiểu biết chung và rõ ràng về mục tiêu đạt được của dự án. Sự hiểu biết chung này thúc đẩy sự hợp tác tốt hơn và giảm thiểu những hiểu lầm có thể dẫn đến những sai lầm tốn kém.
 • Giảm sự mơ hồ: Một trong những thủ phạm chính dẫn đến thất bại của dự án là các yêu cầu được xác định không rõ ràng hoặc lỏng lẻo. Quy trình Quản lý Yêu cầu có cấu trúc tốt sẽ loại bỏ sự mơ hồ bằng cách chia nhỏ các khái niệm cấp cao thành các yêu cầu cụ thể, có thể thực hiện được. Sự rõ ràng này ngăn chặn việc truyền đạt thông tin sai lệch và đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều được liên kết.
 • Phạm vi kiểm soát: Phạm vi leo thang, việc mở rộng dần dần phạm vi dự án vượt ra ngoài ranh giới ban đầu, có thể dẫn đến vượt ngân sách, trễ thời hạn và giảm sự hài lòng của khách hàng. Quản lý yêu cầu giúp giảm thiểu rủi ro này bằng cách sớm xác định và ghi lại phạm vi của dự án. Mọi thay đổi được yêu cầu đều có thể được đánh giá dựa trên các yêu cầu đã được ghi lại, ngăn chặn những thay đổi phạm vi trái phép.
 • Cộng tác nâng cao: Trong môi trường hợp tác, các nhóm khác nhau với các bộ kỹ năng và trách nhiệm khác nhau cần phải làm việc cùng nhau một cách liền mạch. Các công cụ Quản lý Yêu cầu Hiệu quả, kết hợp với tài liệu rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa các nhóm này. Sự hợp tác này mang lại một quy trình làm việc hài hòa hơn, trong đó các ý tưởng, phản hồi và mối quan tâm được chia sẻ một cách cởi mở.
 • Truy xuất nguồn gốc: Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi một yêu cầu từ nguồn gốc của nó qua tất cả các giai đoạn phát triển và thử nghiệm. Điều này rất quan trọng đối với trách nhiệm giải trình, phân tích tác động và tuân thủ. Hệ thống quản lý yêu cầu cho phép truy xuất nguồn gốc kỹ lưỡng bằng cách liên kết các yêu cầu với tài liệu thiết kế, trường hợp kiểm thử và các tạo phẩm khác, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
 • Nâng cao chất lượng: Các yêu cầu được xác định rõ ràng đặt nền tảng cho việc đưa ra các quyết định thiết kế và phát triển sáng suốt. Khi các nhà phát triển hiểu rõ những gì họ cần xây dựng, họ có thể tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng các tiêu chí đã chỉ định. Điều này giảm thiểu việc làm lại, giảm khuyết tật và tạo ra sản phẩm cuối cùng bóng bẩy hơn.
 • Sự hài lòng của khách hàng: Quản lý yêu cầu đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng phù hợp với mong đợi của khách hàng. Bằng cách nắm bắt và xác nhận sớm nhu cầu của khách hàng trong quá trình này, nhóm dự án có thể thực hiện những điều chỉnh cần thiết và tránh những thay đổi tốn kém sau này. Khi sản phẩm được giao đáp ứng hoặc vượt quá sự mong đợi của khách hàng, sự hài lòng sẽ tăng lên, nâng cao danh tiếng chung của tổ chức.
 • Phân bổ nguồn lực hiệu quả: Quy trình Quản lý Yêu cầu được tổ chức tốt sẽ hỗ trợ việc phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Các nguồn lực như thời gian, nhân sự và ngân sách có thể được phân bổ dựa trên các yêu cầu ưu tiên. Điều này ngăn chặn việc phân bổ không cần thiết cho các tính năng có mức độ ưu tiên thấp và tối ưu hóa việc sử dụng các tài nguyên sẵn có.
 • Giảm thiểu rủi ro: Quản lý yêu cầu xác định sớm các rủi ro tiềm ẩn và sự không chắc chắn trong vòng đời dự án. Thông qua phân tích cẩn thận và xác thực các yêu cầu, các nhóm có thể xác định các rào cản tiềm ẩn, thách thức kỹ thuật và các vấn đề khả thi. Cách tiếp cận chủ động này cho phép các nhóm lập kế hoạch và giải quyết những thách thức này trước khi chúng leo thang thành các vấn đề quan trọng.
 • Tuân thủ quy định: Trong các ngành như chăm sóc sức khỏe, tài chính và hàng không vũ trụ, việc tuân thủ quy định là điều tối quan trọng. Quản lý yêu cầu giúp đảm bảo rằng các sản phẩm được phát triển theo các tiêu chuẩn và quy định của ngành. Tài liệu chi tiết và các tính năng truy xuất nguồn gốc hỗ trợ chứng minh sự tuân thủ trong quá trình kiểm tra và thanh tra.

Sự khác biệt giữa quản lý yêu cầu và kỹ thuật yêu cầu

Quản lý yêu cầu và Kỹ thuật yêu cầu là hai quy trình riêng biệt nhưng có mối liên hệ với nhau trong lĩnh vực quản lý dự án và phát triển phần mềm. Mặc dù có những điểm tương đồng nhưng chúng phục vụ các mục đích và giai đoạn khác nhau trong vòng đời dự án. Hãy đi sâu vào sự khác biệt giữa hai khái niệm này:

Kỹ thuật yêu cầu:

Kỹ thuật yêu cầu đề cập đến quy trình có hệ thống và kỷ luật nhằm khơi gợi, ghi chép, phân tích và xác nhận các yêu cầu cho một dự án. Nó liên quan đến việc hiểu nhu cầu của các bên liên quan và chuyển chúng thành các yêu cầu được xác định rõ ràng và có thể thực hiện được, làm nền tảng cho dự án. Quá trình này thường xảy ra ở giai đoạn đầu của vòng đời dự án và bao gồm một số giai đoạn:

 • Sự khám phá: Thu thập yêu cầu từ các bên liên quan khác nhau, bao gồm người dùng cuối, khách hàng, nhà phân tích kinh doanh và chuyên gia tên miền. Điều này liên quan đến các kỹ thuật như phỏng vấn, khảo sát, hội thảo và quan sát để khám phá nhu cầu và mong đợi của họ.
 • Tài liệu: Nắm bắt các yêu cầu thu thập được một cách rõ ràng và có cấu trúc. Các yêu cầu được ghi lại theo cách dễ hiểu đối với cả các bên liên quan về kỹ thuật và phi kỹ thuật. Có thể sử dụng nhiều dạng tài liệu khác nhau, chẳng hạn như câu chuyện của người dùng, trường hợp sử dụng và tài liệu yêu cầu chính thức.
 • Phân tích: Phân tích và sàng lọc các yêu cầu được thu thập để đảm bảo sự rõ ràng, nhất quán và đầy đủ. Bước này liên quan đến việc làm rõ những điểm mơ hồ, giải quyết xung đột và ưu tiên các yêu cầu dựa trên tầm quan trọng của chúng.
 • Xác nhận: Đảm bảo rằng các yêu cầu được ghi lại phản ánh chính xác nhu cầu của các bên liên quan. Việc xác nhận bao gồm việc kiểm tra xem các yêu cầu có phù hợp với mục đích và mục đích của dự án hay không và có khả thi trong giới hạn của dự án hay không.
 • Xác minh: Xác nhận rằng các yêu cầu được ghi lại là dễ hiểu, đầy đủ và nhất quán. Việc xác minh đảm bảo rằng các yêu cầu có thể phục vụ như một cơ sở đáng tin cậy cho thiết kế và phát triển.

Quản lý yêu cầu:

Mặt khác, Quản lý yêu cầu là quá trình liên tục quản lý các yêu cầu một cách có hệ thống trong toàn bộ vòng đời dự án. Nó liên quan đến các hoạt động nhằm duy trì, theo dõi và kiểm soát các yêu cầu từ khi bắt đầu đến khi thực hiện và hơn thế nữa. Quản lý yêu cầu tập trung vào việc tổ chức, truyền đạt và phát triển các yêu cầu:

 • Thay đổi cách quản lý: Xử lý các thay đổi về yêu cầu khi dự án tiến triển. Điều này bao gồm việc đánh giá tác động của những thay đổi, nhận được phê duyệt sửa đổi và cập nhật tài liệu liên quan.
 • Truy xuất nguồn gốc: Thiết lập và duy trì các liên kết truy xuất nguồn gốc giữa các yêu cầu và các thành phần khác của dự án, chẳng hạn như tài liệu thiết kế, trường hợp thử nghiệm và mã. Khả năng truy xuất nguồn gốc đảm bảo rằng mọi yêu cầu đều được tính đến và những thay đổi có thể được theo dõi trong suốt quá trình phát triển.
 • Truyền thông: Tạo điều kiện giao tiếp hiệu quả giữa các bên liên quan của dự án về các yêu cầu. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin cập nhật, giải quyết các mối quan ngại và đảm bảo rằng mọi người đều có sự hiểu biết chung về các yêu cầu.
 • Kiểm soát phiên bản: Quản lý các phiên bản khác nhau của tài liệu yêu cầu để theo dõi các thay đổi theo thời gian. Điều này đặc biệt quan trọng khi xử lý các yêu cầu ngày càng tăng trong suốt vòng đời của dự án.
 • Phù hợp với mục tiêu kinh doanh: Đảm bảo rằng các yêu cầu đang phát triển của dự án vẫn phù hợp với các mục tiêu và mục tiêu tổng thể của tổ chức. Điều này giúp ngăn chặn sự lệch phạm vi và duy trì trọng tâm chiến lược của dự án.

Tóm lại, Kỹ thuật yêu cầu là quá trình khơi gợi, ghi chép, phân tích và xác nhận các yêu cầu, chủ yếu trong giai đoạn đầu của dự án. Mặt khác, Quản lý yêu cầu là một quá trình liên tục tập trung vào việc tổ chức, truyền đạt và kiểm soát các yêu cầu trong toàn bộ vòng đời dự án. Cả hai quy trình đều không thể thiếu để cung cấp các dự án thành công, đáp ứng nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan.

Chúng ta đạt được gì khi thực hiện quản lý yêu cầu?

Việc thực hiện Quản lý yêu cầu mang lại nhiều lợi ích hữu hình và vô hình góp phần thực hiện thành công các dự án và sự hài lòng của các bên liên quan. Bằng cách nắm bắt, ghi chép, phân tích và kiểm soát các yêu cầu của dự án một cách có hệ thống, các tổ chức có thể đạt được những kết quả sau:

 1. Sự hiểu biết rõ ràng: Quản lý yêu cầu đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan, bao gồm nhóm dự án, khách hàng, nhà phát triển và người thử nghiệm, đều có sự hiểu biết chung và rõ ràng về những gì dự án hướng tới. Sự rõ ràng này giúp giảm thiểu những hiểu lầm và hướng mọi người đến một mục tiêu chung.
 2. Giao tiếp hiệu quả: Thông qua các yêu cầu được ghi chép đầy đủ, việc giao tiếp giữa các nhóm khác nhau và các bên liên quan trở nên hợp lý hơn. Điều này làm giảm nguy cơ hiểu sai thông tin, đảm bảo thông điệp nhất quán và thúc đẩy môi trường hợp tác.
 3. Phạm vi kiểm soát: Một trong những thách thức lớn trong quản lý dự án là phạm vi mở rộng, trong đó các yêu cầu của dự án dần dần mở rộng ra ngoài ranh giới ban đầu. Quản lý yêu cầu giúp kiểm soát phạm vi này bằng cách xác định kỹ lưỡng và ghi lại các yêu cầu. Mọi thay đổi về phạm vi đều có thể được đánh giá dựa trên các yêu cầu đã được ghi lại, ngăn chặn những thay đổi trái phép.
 4. Mục tiêu thống nhất: Thực hiện Quản lý yêu cầu đảm bảo rằng các yêu cầu của dự án phù hợp với mục tiêu bao quát của tổ chức. Sự liên kết này đảm bảo rằng dự án mang lại giá trị hỗ trợ định hướng chiến lược của doanh nghiệp.
 5. Giảm thiểu rủi ro: Bằng cách phân tích kỹ lưỡng các yêu cầu, những thách thức và rủi ro tiềm ẩn có thể được xác định sớm trong vòng đời dự án. Điều này cho phép các nhóm thực hiện các biện pháp chủ động để giảm thiểu những rủi ro này trước khi chúng leo thang thành các vấn đề nghiêm trọng.
 6. Tối ưu hóa tài nguyên: Quản lý yêu cầu hiệu quả hỗ trợ việc phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Bằng cách ưu tiên các yêu cầu dựa trên giá trị kinh doanh và tính khả thi, tổ chức có thể phân bổ các nguồn lực như thời gian, ngân sách và nhân sự cho các khía cạnh quan trọng nhất của dự án.
 7. Chất lượng cao: Các yêu cầu được xác định và ghi chép rõ ràng sẽ dẫn đến các quyết định thiết kế và phát triển tốt hơn. Ngược lại, điều này mang lại những sản phẩm chất lượng cao hơn, đáp ứng các tiêu chí đã chỉ định, giảm nhu cầu làm lại và nâng cao trải nghiệm tổng thể của khách hàng.
 8. Sự hài lòng của khách hàng: Việc đáp ứng các yêu cầu đã được ghi chép sẽ nâng cao sự hài lòng của khách hàng vì sản phẩm được giao phù hợp với mong đợi của họ. Trải nghiệm tích cực này dẫn đến lòng trung thành của khách hàng cao hơn và những lời truyền miệng tích cực.
 9. Cộng tác nâng cao: Quản lý yêu cầu thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm chức năng chéo. Bằng cách có một kho lưu trữ yêu cầu tập trung, các nhóm có thể làm việc cùng nhau gắn kết hơn, đóng góp chuyên môn của mình và đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của dự án đều được xem xét.
 10. Tuân thủ quy định: Trong các ngành có quy định nghiêm ngặt, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe và tài chính, Quản lý Yêu cầu đảm bảo rằng các sản phẩm được phát triển tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành. Tài liệu toàn diện và khả năng truy xuất nguồn gốc hỗ trợ chứng minh sự tuân thủ trong quá trình kiểm tra và thanh tra.
 11. Ra quyết định hiệu quả: Các yêu cầu có cấu trúc tốt cung cấp nền tảng cho việc ra quyết định sáng suốt. Người quản lý dự án và các bên liên quan có thể đưa ra các lựa chọn chiến lược dựa trên sự hiểu biết thấu đáo về các yêu cầu, rủi ro tiềm ẩn và nguồn lực sẵn có.
 12. Giam gia: Việc phát hiện sớm các lỗi và thay đổi trong quy trình thông qua Quản lý yêu cầu kỹ lưỡng giúp giảm thiểu chi phí liên quan đến việc làm lại, thay đổi phạm vi và sự chậm trễ.

Công cụ quản lý yêu cầu là gì?

Công cụ quản lý yêu cầu là các giải pháp phần mềm được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi và hợp lý hóa quá trình nắm bắt, ghi chép, phân tích, theo dõi và kiểm soát các yêu cầu của dự án trong suốt vòng đời của chúng. Những công cụ này đóng một vai trò quan trọng trong quản lý dự án hiện đại, đặc biệt là trong phát triển phần mềm, nơi cần quản lý hiệu quả các yêu cầu phức tạp và ngày càng phát triển. Các công cụ Quản lý Yêu cầu cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc và hiệu quả để quản lý yêu cầu, thúc đẩy sự cộng tác giữa các nhóm, đảm bảo tính chính xác và nâng cao quy trình quản lý dự án tổng thể.

Các tính năng và chức năng chính của Công cụ quản lý yêu cầu bao gồm:

 • Tài liệu: Những công cụ này cung cấp một nền tảng tập trung để ghi lại các yêu cầu. Chúng cho phép tạo ra các tài liệu yêu cầu, câu chuyện của người dùng, trường hợp sử dụng và các tạo phẩm khác nhằm nắm bắt nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan.
 • Truy xuất nguồn gốc: Các công cụ Quản lý Yêu cầu cho phép thiết lập các liên kết truy xuất nguồn gốc giữa các yêu cầu và các thành phần khác của dự án như tài liệu thiết kế, trường hợp kiểm thử và mã. Điều này đảm bảo rằng việc triển khai phù hợp với các yêu cầu ban đầu.
 • Kiểm soát phiên bản: Khi yêu cầu phát triển, những công cụ này cung cấp khả năng kiểm soát phiên bản, cho phép các nhóm quản lý các phiên bản khác nhau của tài liệu yêu cầu. Điều này giúp theo dõi những thay đổi theo thời gian và đảm bảo rằng các bên liên quan đang làm việc với thông tin cập nhật nhất.
 • Cộng tác: Nhiều công cụ Quản lý Yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc cộng tác bằng cách cung cấp các tính năng nhận xét, phản hồi và thảo luận về các yêu cầu. Điều này thúc đẩy sự giao tiếp giữa các bên liên quan và ngăn ngừa sự hiểu lầm.
 • Thay đổi cách quản lý: Những công cụ này giúp quản lý các thay đổi đối với yêu cầu bằng cách cho phép các nhóm đánh giá tác động của những thay đổi được đề xuất, xin phê duyệt và theo dõi các sửa đổi trong suốt vòng đời dự án.
 • Ưu tiên: Các yêu cầu có thể được ưu tiên dựa trên giá trị kinh doanh, nhu cầu của khách hàng và các yếu tố khác. Các công cụ Quản lý yêu cầu cung cấp cơ chế phân công mức độ ưu tiên, giúp các nhóm tập trung vào các tính năng quan trọng nhất.
 • Báo cáo: Những công cụ này tạo ra nhiều báo cáo và hình ảnh trực quan khác nhau để truyền đạt tiến độ dự án, trạng thái yêu cầu và rủi ro tiềm ẩn cho các bên liên quan. Báo cáo hỗ trợ việc ra quyết định và cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình trạng của dự án.
 • Hội nhập: Nhiều công cụ Quản lý Yêu cầu tích hợp với các công cụ phát triển và quản lý dự án khác, chẳng hạn như trình theo dõi vấn đề và hệ thống kiểm soát phiên bản. Sự tích hợp này đảm bảo luồng thông tin liền mạch giữa các giai đoạn khác nhau của dự án.
 • Thông báo: Thông báo và cảnh báo tự động giúp các bên liên quan được thông báo về những thay đổi, cập nhật và các cột mốc quan trọng liên quan đến yêu cầu. Điều này giúp nhóm luôn thống nhất và giảm nguy cơ thiếu thông tin quan trọng.
 • Tìm kiếm và truy xuất: Những công cụ này cung cấp chức năng tìm kiếm và truy xuất hiệu quả để nhanh chóng xác định các yêu cầu cụ thể hoặc tài liệu liên quan, ngay cả khi dự án ngày càng phức tạp.
 • Kiểm soát an ninh và truy cập: Do tính chất nhạy cảm của các yêu cầu, những công cụ này thường cung cấp các tính năng bảo mật để kiểm soát quyền truy cập, đảm bảo rằng chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có thể xem hoặc sửa đổi các yêu cầu.
 • Quản lý công việc: Một số công cụ Quản lý Yêu cầu hỗ trợ các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh phản ánh các quy trình của tổ chức về phê duyệt, đánh giá và phê duyệt yêu cầu.

Các công cụ quản lý yêu cầu phổ biến bao gồm Giải pháp Visure, Jira, Confluence, DOORS quản lý yêu cầu kỹ thuật của IBM, Helix RM, Jama Connect, v.v. Việc lựa chọn công cụ phụ thuộc vào các yếu tố như độ phức tạp của dự án, quy mô nhóm, nhu cầu tích hợp và ngân sách.

Lợi ích của công cụ quản lý yêu cầu

Lợi ích của việc sử dụng Công cụ quản lý yêu cầu:

 • Cộng tác được cải thiện: Những công cụ này thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm chức năng chéo bằng cách cung cấp nền tảng cho các cuộc thảo luận, phản hồi và hiểu biết chung về các yêu cầu.
 • Xóa tài liệu: Các công cụ hỗ trợ tài liệu hóa các yêu cầu một cách rõ ràng và có cấu trúc, giảm thiểu sự mơ hồ và hiểu lầm.
 • Giảm lỗi: Với tài liệu yêu cầu chính xác và khả năng truy xuất nguồn gốc, khả năng xảy ra lỗi, khiếm khuyết và hiểu lầm sẽ được giảm thiểu.
 • Quản lý thay đổi hiệu quả: Các công cụ hợp lý hóa quy trình quản lý thay đổi, đảm bảo rằng các thay đổi yêu cầu được đánh giá, phê duyệt và ghi lại đúng cách.
 • Giao tiếp nâng cao: Công cụ quản lý yêu cầu cải thiện khả năng giao tiếp bằng cách cung cấp một trung tâm trung tâm để các bên liên quan truy cập và thảo luận về các yêu cầu.
 • Giảm thiểu rủi ro: Bằng cách phân tích và xác thực các yêu cầu, những công cụ này giúp xác định sớm các rủi ro tiềm ẩn, cho phép các nhóm thực hiện các biện pháp chủ động.
 • Tối ưu hóa tài nguyên: Việc ưu tiên các yêu cầu dựa trên giá trị và tính khả thi sẽ tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, dẫn đến việc thực hiện dự án hiệu quả.
 • Tăng trách nhiệm giải trình: Các tính năng truy xuất nguồn gốc đảm bảo trách nhiệm giải trình bằng cách liên kết các yêu cầu với nguồn gốc và theo dõi tiến trình của chúng.
 • Tuân thủ quy định: Nhiều ngành công nghiệp yêu cầu phải tuân thủ các quy định. Công cụ quản lý yêu cầu giúp đảm bảo tuân thủ bằng cách ghi lại các yêu cầu và việc triển khai chúng.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Quản lý yêu cầu hiệu quả giúp giảm việc làm lại, thay đổi phạm vi và hiểu lầm, dẫn đến tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Ra quyết định chiến lược: Thông tin chuyên sâu từ các báo cáo và hình ảnh trực quan hỗ trợ việc đưa ra quyết định sáng suốt, đảm bảo rằng các nỗ lực của dự án phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Công cụ tốt nhất để quản lý yêu cầu

Trên thực tế, có rất nhiều công cụ tuyệt vời giúp quản lý yêu cầu trên thị trường, hiện nay rất khó để chọn ra công cụ nào là tốt nhất. Một số trong số họ được liệt kê dưới đây:

 1. Yêu cầu thăm quan Nền tảng ALM – Visure là một trong những nền tảng quản lý yêu cầu đáng tin cậy nhất, chuyên quản lý yêu cầu cho các tổ chức thuộc mọi quy mô trên toàn cầu. Các đối tác chính của Visure bao gồm các công ty quan trọng về mặt kinh doanh và an toàn. Công ty tích hợp thông qua toàn bộ quy trình Quản lý vòng đời ứng dụng, bao gồm quản lý rủi ro, theo dõi sự cố và lỗi, quản lý truy xuất nguồn gốc, quản lý thay đổi và nhiều lĩnh vực khác như phân tích chất lượng, lập phiên bản yêu cầu và báo cáo mạnh mẽ. Nói về giá cả, nó cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày có thể tải xuống từ chính trang web. Bạn có thể tìm thấy các chi tiết khác về giá cả và bản demo trên trang web của Visure. Các tính năng Visure cung cấp bao gồm:
  1. Visure hỗ trợ nhiều quy trình phát triển như Agile, V-model, v.v.
  2. Nó cung cấp tích hợp khứ hồi với Microsoft Word và / hoặc Excel cũng như các công cụ ALM khác như Jira
  3. Cho phép truy xuất nguồn gốc đầy đủ giữa tất cả các yêu cầu hệ thống và thử nghiệm
  4. Đảm bảo quản lý rủi ro và kiểm tra cũng như theo dõi lỗi
  5. Nó cho phép quản lý cấu hình, đường cơ sở và lập phiên bản của các tạo phẩm
  6. Cung cấp môi trường hỗ trợ các công cụ khác nhau như JIRA, HP ALM, Word, Excel, LDRA, v.v.
 2. Các yêu cầu kỹ thuật của IBM Quản lý CỬA tiếp theo
  IBM DOORS là một trong những công cụ quản lý yêu cầu lâu đời nhất trên thị trường ngày nay. IBM cung cấp các giải pháp linh hoạt phù hợp cho các doanh nghiệp quy mô lớn cùng với mức độ chi tiết và khả năng cấu hình cao. IBM cho phép bạn dễ dàng tạo các đường cơ sở, theo dõi việc lập phiên bản khi có các yêu cầu chi tiết và liên kết trực tiếp các yêu cầu thay đổi với các tài liệu ban đầu.
  Các tính năng chính của DOORS Next bao gồm:
  1. Điều này cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc bằng cách liên kết tất cả các yêu cầu, kế hoạch thử nghiệm, trường hợp thử nghiệm, v.v.
  2. Việc quản lý các yêu cầu được thực hiện thông qua một vị trí tập trung mà tất cả mọi người đều có thể truy cập được. Điều này cải thiện khả năng phối hợp nhóm.
  3.  IBM cung cấp nhiều khả năng mở rộng hơn để giải quyết những thay đổi trong quản lý yêu cầu
  4. Có một bộ công cụ theo dõi thử nghiệm đặc biệt được cung cấp cho các môi trường thử nghiệm thủ công để liên kết các yêu cầu với các trường hợp thử nghiệm.
 3. Yêu cầu hiện đại - nổi tiếng với sản phẩm nổi tiếng, Modern Request4DevOps, được đánh giá cao là công cụ quản lý yêu cầu tốt nhất trên toàn cầu. Các đặc điểm mà nó cung cấp bao gồm:
  1. Hỗ trợ BA cho phép Trí tuệ nhân tạo - Alice
  2. Cung cấp các loại hình ảnh trực quan rất hữu ích: Sơ đồ, Mô hình mô phỏng và Trường hợp sử dụng 
  3. Hỗ trợ tự động hóa trường hợp thử nghiệm và tạo câu chuyện người dùng
  4. Cung cấp đánh giá và phê duyệt trực tuyến
  5. Cung cấp tài liệu trực tuyến về các mẫu được xác định trước.
 4. Đội Spira - Inflectra đã giới thiệu Spira Team là một giải pháp quản lý chất lượng và yêu cầu tích hợp. Nền tảng này rất được đề xuất cho các ngành được quản lý nơi các thử nghiệm kiểm toán và truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối là rất quan trọng. Các tính năng khác nhau mà nó cung cấp bao gồm:
  1. Nó giúp quản lý các yêu cầu dự án và các trường hợp thử nghiệm của bạn
  2. Nó cũng giúp lập kế hoạch và quản lý việc phát triển phần mềm linh hoạt
  3. Nó khá tốt trong việc theo dõi lỗi, sự cố và nhiệm vụ
  4. Nó quản lý mã nguồn của bạn và tích hợp IDE cho các Devs
  5. Nó có khả năng hoạt động tốt với khoảng 60 công cụ như JIRA, IBM DOORS, v.v.
 5. Siemens phân cực - Siemens Polarion là một công cụ quản lý yêu cầu nổi tiếng. Nó chủ yếu được sử dụng để thu thập, phê duyệt, xác nhận và quản lý các yêu cầu của các hệ thống phức tạp trong vòng đời của một dự án. Các tính năng hàng đầu của Polarion bao gồm:
  1. Nó giúp xây dựng các trường hợp thử nghiệm song song với các yêu cầu
  2. Nó cũng hỗ trợ cộng tác ngoại tuyến giữa các thành viên trong nhóm
  3. Nó cũng giúp quản lý các nhiệm vụ bên trong tổ chức.

Chọn công cụ quản lý yêu cầu phù hợp

Chọn đúng Công cụ quản lý yêu cầu là một quyết định quan trọng có thể tác động đáng kể đến sự thành công của dự án của bạn. Để đảm bảo rằng công cụ này phù hợp với nhu cầu của tổ chức và yêu cầu của dự án, hãy xem xét các yếu tố sau khi lựa chọn:

 • Độ phức tạp và quy mô của dự án:
  • Hãy xem xét sự phức tạp của các dự án của bạn. Đó là những nỗ lực nhỏ, đơn giản hay những sáng kiến ​​lớn, phức tạp?
  • Đánh giá xem công cụ này có thể xử lý quy mô dự án của bạn và đáp ứng sự phát triển trong tương lai hay không.
 • Quy mô nhóm và hợp tác:
  • Xác định số lượng thành viên trong nhóm sẽ sử dụng công cụ này. Một số công cụ phù hợp hơn với các nhóm lớn hơn, trong khi những công cụ khác phục vụ cho các nhóm nhỏ hơn.
  • Đánh giá các tính năng cộng tác của công cụ, chẳng hạn như bảng thảo luận, cơ chế nhận xét và phản hồi.
 • Dễ sử dụng:
  • Chọn một công cụ có giao diện thân thiện với người dùng, trực quan và dễ dàng cho các thành viên trong nhóm điều hướng.
  • Xem xét lộ trình học tập liên quan đến việc áp dụng công cụ này và liệu nó có cần đào tạo chuyên sâu hay không.
 • Khả năng tích hợp:
  • Kiểm tra xem công cụ này có thể tích hợp với các công cụ kiểm tra, phát triển và quản lý dự án hiện có của bạn hay không. Tích hợp liền mạch cải thiện hiệu quả công việc.
  • Hãy xem xét các công cụ cung cấp API hoặc tích hợp sẵn với phần mềm thường được sử dụng.
 • Tùy chỉnh và linh hoạt:
  • Đánh giá xem công cụ này có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các quy trình và thuật ngữ cụ thể của tổ chức bạn hay không.
  • Hãy xem xét các công cụ cho phép bạn điều chỉnh quy trình làm việc, trường và mẫu cho phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Truy xuất nguồn gốc và báo cáo:
  • Đánh giá khả năng của công cụ trong việc thiết lập và duy trì các liên kết truy xuất nguồn gốc giữa các yêu cầu và các thành phần khác của dự án.
  • Tìm kiếm các tính năng báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ dự án, trạng thái yêu cầu và rủi ro tiềm ẩn.
 • Kiểm soát phiên bản:
  • Đảm bảo công cụ này cung cấp khả năng kiểm soát phiên bản để quản lý các lần lặp khác nhau của tài liệu yêu cầu.
  • Kiểm soát phiên bản ngăn ngừa sự nhầm lẫn và duy trì tính chính xác của các yêu cầu.
 • Thay đổi cách quản lý:
  • Xem xét cách công cụ hỗ trợ quá trình xử lý các thay đổi đối với yêu cầu. Đánh giá xem nó có giúp đánh giá tác động của những thay đổi, nhận được phê duyệt và theo dõi các sửa đổi hay không.
 • Kiểm soát an ninh và truy cập:
  • Kiểm tra xem công cụ này có cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ hay không, bao gồm kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và mã hóa dữ liệu.
  • Đảm bảo rằng thông tin yêu cầu nhạy cảm được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.
 • Hỗ trợ và cập nhật của nhà cung cấp:
  • Đánh giá uy tín của nhà cung cấp và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Hỗ trợ kịp thời và cập nhật liên tục là rất quan trọng để mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.
  • Tìm kiếm các công cụ được bảo trì tích cực và cập nhật thường xuyên để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng phát triển của ngành.
 • Chi phí và ngân sách:
  • Xác định cấu trúc chi phí của công cụ, bao gồm phí cấp phép, gói đăng ký và mọi khoản phí bổ sung.
  • Cân bằng các tính năng và lợi ích của công cụ với giới hạn ngân sách của tổ chức bạn.
 • Thời gian dùng thử và phản hồi của người dùng:
  • Bất cứ khi nào có thể, hãy tận dụng thời gian dùng thử để kiểm tra các tính năng và mức độ phù hợp của công cụ đối với tổ chức của bạn.
  • Tìm kiếm phản hồi từ người dùng tiềm năng để hiểu sở thích và yêu cầu của họ.
 • Nhu cầu cụ thể của ngành:
  • Xem xét mọi quy định hoặc tiêu chuẩn cụ thể của ngành mà dự án của bạn phải tuân thủ. Chọn một công cụ hỗ trợ các yêu cầu tuân thủ.
 • Khả năng mở rộng:
  • Đảm bảo rằng công cụ này có thể mở rộng quy mô theo nhu cầu phát triển và phát triển của tổ chức của bạn mà không yêu cầu thay đổi thường xuyên.

Kết luận

Quản lý yêu cầu là nền tảng của việc thực hiện dự án và phân phối sản phẩm thành công. Tất cả đều đạt được sự giao tiếp rõ ràng, kiểm soát phạm vi và sự hợp tác của các bên liên quan thông qua Quản lý yêu cầu hiệu quả. Bằng cách tận dụng các công cụ phù hợp, các nhóm có thể đảm bảo rằng các dự án được hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi và làm hài lòng tất cả các bên liên quan.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Triển khai các phương pháp hay nhất về AI để tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không

Tháng Chín 12th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CEST | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Fernando Valera

Fernando Valera

CTO, Giải pháp Visure

Reza Madjidi

Reza Madjidi

Giám đốc điều hành ConsuNova Inc.

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Visure Solutions và ConsuNova Inc.

Tìm hiểu cách AI giúp tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không để cất cánh và hạ cánh an toàn