Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Xác định và triển khai Đường cơ sở yêu cầu

Xác định và triển khai Đường cơ sở yêu cầu

Mục lục

Việc thu thập và quản lý các yêu cầu là rất quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ dự án phát triển phần mềm nào. Đường cơ sở yêu cầu xác định điểm bắt đầu cho các công việc tiếp theo trong dự án. Điều quan trọng là phải xác định, thực hiện và thực hiện đường cơ sở này một cách chính xác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của Đường cơ sở yêu cầu và cách thiết lập nó một cách chính xác.

Đường cơ sở Yêu cầu là gì?

Đường cơ sở là một điểm tham chiếu cố định được sử dụng chủ yếu cho mục đích so sánh trong quá trình quản lý cấu hình. Nói cách khác, đường cơ sở là mô tả một số thuộc tính của sản phẩm tại một thời điểm cụ thể. Mục đích chính của những mô tả này là cung cấp cơ sở để xác định những thay đổi trong sản phẩm. 

Trong quá trình quản lý dự án, đường cơ sở là các đại diện tĩnh của các KPI khác nhau như thời gian, chi phí và phạm vi, tại một thời điểm cụ thể. Các biểu diễn tĩnh này có thể là bất kỳ thứ gì như ảnh chụp nhanh hoặc hình ảnh hoặc bất kỳ thứ gì khác. Chúng chỉ dành cho mục đích đọc và không cho bất kỳ mục đích sửa đổi nào. Những đường cơ sở này chủ yếu giúp ích trong việc so sánh tài liệu. Nó cho phép tất cả các bên liên quan chia sẻ dữ liệu nhất quán để họ có thể đánh giá tiến độ của dự án. Đường cơ sở thường được tạo khi đạt được một mốc quan trọng nhất định trong vòng đời của dự án. Khi các yếu tố trở thành một phần của đường cơ sở, các thay đổi phải tuân theo quy trình kiểm soát thay đổi.

Đường cơ sở yêu cầu hữu ích như thế nào?

Đường cơ sở rất hữu ích vì chúng cung cấp một điểm tham chiếu cho dự án. Nói cách khác, việc theo dõi tiến độ của dự án trở nên dễ dàng nếu có đường cơ sở. Nó cũng giúp đo lường xem dự án có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không. Các nguyên tắc cơ bản cũng giúp giữ cho mọi người trên cùng một trang. Vì các đường cơ sở được tạo ra khi bắt đầu dự án, chúng giúp đặt ra các kỳ vọng cho tất cả các bên liên quan.

Đường cơ sở cũng hữu ích vì chúng giúp xác định những thay đổi cần thực hiện trong dự án. Khi đường cơ sở được thiết lập, bất kỳ thay đổi nào cần thực hiện đều phải trải qua quá trình kiểm soát thay đổi. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ những thay đổi đã được phê duyệt mới được thực hiện đối với dự án.

Triển khai Đường cơ sở Yêu cầu với Nền tảng ALM Yêu cầu Visure

Có nhiều cách khác nhau để thực hiện các đường cơ sở. Một cách là sử dụng các công cụ như Yêu cầu thăm quan. Những công cụ này giúp theo dõi tiến độ của dự án và cũng giúp giữ cho tất cả các bên liên quan trên cùng một trang. Một cách khác để thực hiện các đường cơ sở là thông qua tài liệu. Tài liệu giúp cung cấp điểm tham chiếu cho tất cả các bên liên quan. Nó cũng giúp theo dõi tiến độ của dự án.

Đường cơ sở là một phần quan trọng của bất kỳ dự án phát triển phần mềm nào. Họ giúp thiết lập điểm khởi đầu cho các công việc tiếp theo trong dự án và cũng giúp đo lường tiến độ của dự án. Điều quan trọng là phải xác định, thực hiện và thực hiện đường cơ sở này một cách chính xác.

Kết luận

Đường cơ sở yêu cầu là chìa khóa thành công khi triển khai nền tảng ALM. Chúng cung cấp nền tảng chung cho tất cả các bên liên quan và giúp đảm bảo rằng mọi người đều có cùng quan điểm về những gì cần được chuyển giao. Tại Visure, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của các yêu cầu cơ bản, đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một 30 ngày miễn phí dùng thử Nền tảng ALM Yêu cầu của chúng tôi. Nền tảng này giúp bạn tạo và quản lý các đường cơ sở yêu cầu của mình một cách hiệu quả. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nền tảng của chúng tôi hoặc muốn yêu cầu dùng thử miễn phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Chi phí cao của việc quản lý yêu cầu kém

Tháng Sáu 06th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CET | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Loa chính

Tác động & Giải pháp cho việc quản lý yêu cầu không hiệu quả

Khám phá tác động đáng kể mà các phương pháp quản lý yêu cầu không hiệu quả có thể gây ra đối với chi phí và tiến độ của dự án.