Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Yêu cầu báo cáo

Yêu cầu báo cáo là cần thiết cho bất kỳ hệ thống phần mềm hoặc ứng dụng kinh doanh nào. Để đo lường một cách khách quan hiệu quả của một hệ thống hoặc sản phẩm, bạn cần có những phân tích chính xác. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải kiểm tra cẩn thận bất kỳ chức năng báo cáo mới nào trước khi đưa vào sử dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xác định các yêu cầu báo cáo, khám phá một số công cụ phổ biến và hướng dẫn tài liệu cũng như thảo luận về cách tạo tài liệu yêu cầu báo cáo hữu ích.

Yêu cầu báo cáo

Mục lục

Báo cáo Yêu cầu là gì?

Báo cáo yêu cầu là một tài liệu phác thảo các yếu tố cần thiết của một dự án hoặc hệ thống. Nó bao gồm thông tin về mục đích, phạm vi và mục tiêu của dự án, cũng như các bên liên quan có liên quan. Báo cáo yêu cầu cũng nêu chi tiết những gì cần phải làm để hoàn thành dự án thành công.

Tài liệu yêu cầu hệ thống giải thích sản phẩm sẽ trông như thế nào khi hoàn thành. Tài liệu mô tả mục đích, tính năng, điều kiện hoạt động, trải nghiệm người dùng, đặc điểm của sản phẩm và các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế mà sản phẩm phải tuân thủ.

Theo một nghiên cứu của Viện Kỹ thuật Phần mềm Carnegie Mellon, việc phát triển và theo dõi các yêu cầu hệ thống vẫn còn khó khăn đối với các nhà phát triển. Các vấn đề chính được nhấn mạnh trong nghiên cứu này là không giải quyết được đầy đủ nhu cầu của người dùng hoặc nhu cầu vận hành, cũng như việc các bên liên quan không có khả năng theo dõi các yêu cầu trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm.

Các báo cáo yêu cầu rất quan trọng vì chúng giúp đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều hiểu rõ về những gì cần thiết cho một kết quả thành công. Nếu không có báo cáo yêu cầu, sẽ rất khó để theo dõi tiến độ hoặc xác định các vấn đề tiềm ẩn.

Lợi ích của Báo cáo Yêu cầu

Có nhiều lợi ích khi sử dụng các công cụ, mẫu và hướng dẫn tài liệu của Báo cáo yêu cầu. Một số lợi ích này bao gồm:

  • Cải thiện sự rõ ràng và hiểu biết về các mục tiêu và mục tiêu của dự án
  • Theo dõi tốt hơn tiến trình và xác định các vấn đề tiềm ẩn
  • Tăng cường giao tiếp giữa các bên liên quan
  • Tăng khả năng thành công cho dự án hoặc hệ thống.

Báo cáo Yêu cầu có thể giúp làm cho bất kỳ hệ thống phần mềm hoặc ứng dụng kinh doanh nào thành công hơn. Bằng cách xác định cẩn thận các yêu cầu cho một dự án, bạn có thể đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều ở trên cùng một trang và dự án có cơ hội thành công cao hơn.

Tạo một tài liệu yêu cầu báo cáo hữu ích

Khi tạo tài liệu yêu cầu báo cáo, bạn sẽ cần những thứ sau đây:

  • Mô tả sản phẩm
  • Yêu cầu người dùng
  • Các yêu cầu về môi trường
  • Tiêu chuẩn
  • Thông tin ràng buộc
  • Phần mềm xử lý văn bán

Khi bạn đã xem xét các yếu tố này, bạn có thể bắt đầu tập hợp một tài liệu yêu cầu báo cáo hữu ích. Hãy nhớ bao gồm tất cả các thông tin cần thiết và đảm bảo rằng nó rõ ràng và dễ hiểu. Với một báo cáo yêu cầu được xây dựng kỹ lưỡng, bạn có thể đảm bảo rằng dự án hoặc hệ thống của mình thành công.

Hãy bắt đầu tạo tài liệu của chúng tôi!

Bước 1: Thu thập các yêu cầu. Các bên liên quan của sản phẩm, những người sẽ trả tiền cho nó và những người sẽ sử dụng nó, cần được lưu ý trong báo cáo yêu cầu hệ thống. Một quy trình được xác định rõ ràng để thu thập nhu cầu được khuyến nghị. Các trường hợp sử dụng, kịch bản, nguyên mẫu và việc kiểm tra kỹ lưỡng các quy định của hợp đồng là một số cách tiếp cận hữu ích để thu thập các yêu cầu.

Bước 2: Trong báo cáo yêu cầu hệ thống, liệt kê mọi tiêu chuẩn quân sự (Mil-Std), tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và các yêu cầu khác của chính phủ hoặc pháp luật áp dụng cho sản phẩm.

Bước 3: Mô tả môi trường hoạt động của hệ thống, chẳng hạn như giao diện với nguồn điện, thiết bị khác, phần mềm, cơ sở dữ liệu và người dùng. Đối với mục đích của báo cáo yêu cầu hệ thống, các tiêu chí an toàn có thể được đưa vào môi trường vận hành.

Bước 4: Kiểm tra các hạn chế. Các ràng buộc về thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể xuất phát từ người dùng, công suất xử lý, yêu cầu về điện, chi phí và tích hợp phần cứng và phần mềm. Những kỳ vọng không thể đáp ứng được bằng công nghệ hiện đại hoặc trong ngân sách dự án cũng có thể là những hạn chế.

Bước 5: Lập danh sách các yêu cầu chức năng, chẳng hạn như tốc độ hoạt động, tài nguyên được sử dụng, hiệu suất trong môi trường khắc nghiệt, tiêu chuẩn thử nghiệm, chất lượng, an toàn và độ tin cậy.

Bước 6: Tạo một thời gian biểu phát triển với kế hoạch hoàn thành các mốc quan trọng dọc theo một dòng thời gian.

Bước 7: Viết phần giới thiệu cho báo cáo yêu cầu hệ thống của bạn. Trang tiêu đề bao gồm tên của tổ chức, ngày tháng và tên tác giả. Trên trang bìa, các dấu hiệu của các bên chịu trách nhiệm có thể được bao gồm. Lập mục lục và danh sách các hình và bảng trong bước này. Tạo phần giới thiệu đề cập đến bất kỳ tài liệu tham khảo bắt buộc nào.

Bước 8: Sau khi chia nhỏ tài liệu thành các phần riêng lẻ, hãy tạo nội dung đề cập đến mô tả cơ bản, nhu cầu chức năng và các yêu cầu chuyên biệt.

Một số Công cụ Báo cáo Yêu cầu Phổ biến là gì?

Như đã đề cập trước đó, có nhiều công cụ Báo cáo yêu cầu khác nhau. Một số công cụ phổ biến bao gồm Mẫu thu thập yêu cầu, Ma trận xác định nguồn gốc yêu cầu và Công cụ quản lý yêu cầu. Những công cụ này có thể giúp cải thiện sự rõ ràng, giao tiếp và thành công chung cho bất kỳ hệ thống phần mềm hoặc ứng dụng kinh doanh nào.

Khi tạo một yêu cầu báo cáo mới, điều quan trọng là phải xem xét mục đích của báo cáo, đối tượng của báo cáo và định dạng của báo cáo. Với những yếu tố này, bạn có thể tạo một Báo cáo yêu cầu được thiết kế tốt sẽ giúp tăng khả năng thành công cho dự án hoặc hệ thống của bạn.

Báo cáo yêu cầu là một phần quan trọng của bất kỳ hệ thống phần mềm hoặc ứng dụng kinh doanh nào. Bằng cách dành thời gian để xác định cẩn thận các yêu cầu cho một dự án, bạn có thể đảm bảo sự thành công của dự án và cải thiện giao tiếp giữa tất cả các bên liên quan. Với các công cụ, mẫu và hướng dẫn tài liệu phù hợp, Báo cáo yêu cầu có thể giúp làm cho bất kỳ dự án nào thành công hơn.

Yêu cầu thăm quan Nền tảng ALM

Sức mạnh để cung cấp một cách hiệu quả các sản phẩm mà khách hàng của bạn yêu cầu.

Sản phẩm Yêu cầu thăm quan Nền tảng ALM cho phép bạn quản lý các yêu cầu trong suốt quá trình phát triển và đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều ở trên cùng một trang. Với công cụ mạnh mẽ này, bạn có thể cải thiện giao tiếp, tăng độ rõ ràng và cung cấp các sản phẩm mà khách hàng của bạn yêu cầu.

Trình quản lý báo cáo lượt truy cập tạo báo cáo tùy chỉnh dựa trên các dự án Yêu cầu về lượt truy cập, giúp cung cấp bằng chứng tuân thủ quy định cần thiết, thông số kỹ thuật yêu cầu, tóm tắt phiên kiểm tra, trang tổng quan hoặc bất kỳ đầu ra bắt buộc nào khác.

Tại thời điểm tạo báo cáo, Trình quản lý Báo cáo Visure lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Visure, điền mẫu đã chọn và cho phép xuất dữ liệu này ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm, trong một báo cáo duy nhất, tất cả thông tin, bao gồm cả bảng chú giải thuật ngữ , các yêu cầu, các trường hợp sử dụng, các kịch bản thử nghiệm, khả năng xác định nguồn gốc giữa chúng, UML và sơ đồ chức năng, trạng thái tổng thể và bất kỳ thông tin nào khác từ các dự án.

Kết luận

Báo cáo yêu cầu là một quá trình thu thập, lập tài liệu và quản lý các yêu cầu trong suốt vòng đời phát triển phần mềm. Lợi ích chính của báo cáo yêu cầu là nó giúp đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều có hiểu biết chung về các yêu cầu của hệ thống, giảm sự mơ hồ và nhầm lẫn, giúp dễ dàng xác định sớm các vấn đề tiềm ẩn với hệ thống và có thể giúp cải thiện giao tiếp giữa các bên liên quan . Để tạo các báo cáo yêu cầu hiệu quả, trước tiên bạn cần hiểu các bên liên quan của mình là ai, nhu cầu và mong đợi của họ là gì. Bạn cũng cần có một tầm nhìn rõ ràng cho hệ thống mà bạn muốn xây dựng. Nền tảng ALM Yêu cầu Visure có thể giúp bạn hợp lý hóa quy trình này bằng cách cung cấp giải pháp đầu cuối để quản lý yêu cầu. yêu cầu một dùng thử miễn phí 30 ngày ngay bây giờ!

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Triển khai các phương pháp hay nhất về AI để tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không

Tháng Chín 12th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CEST | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Fernando Valera

Fernando Valera

CTO, Giải pháp Visure

Reza Madjidi

Reza Madjidi

Giám đốc điều hành ConsuNova Inc.

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Visure Solutions và ConsuNova Inc.

Tìm hiểu cách AI giúp tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không để cất cánh và hạ cánh an toàn