Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Mục lục

Trong thế giới phát triển phần mềm và quản lý dự án, việc hiểu được sự khác biệt giữa các yêu cầu chức năng và phi chức năng là rất quan trọng. Hai loại yêu cầu này đóng vai trò then chốt trong việc định hình sự thành công của một dự án. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào những khác biệt chính giữa các yêu cầu chức năng và phi chức năng, tầm quan trọng của chúng và cách chúng ảnh hưởng đến quá trình phát triển.

Yêu cầu chức năng là gì?

Yêu cầu chức năng là gì?

Yêu cầu chức năng, thường được viết tắt là FR, thể hiện các chức năng hoặc tính năng cốt lõi mà hệ thống phần mềm phải có để đáp ứng mục đích đã định của nó. Nói một cách đơn giản hơn, những yêu cầu này chỉ rõ hệ thống nên làm gì. Chúng mô tả sự tương tác giữa phần mềm và người dùng cũng như hành vi của phần mềm trong các điều kiện khác nhau.

Đặc điểm của yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng thường có các đặc điểm sau:

 • Tính cụ thể: Chúng chi tiết và cụ thể, ít có chỗ cho sự mơ hồ. Họ phác thảo các chức năng, đầu vào và đầu ra chính xác của hệ thống.
 • Tính có thể kiểm chứng: Các yêu cầu chức năng có thể kiểm tra được và có thể được xác thực để đảm bảo rằng phần mềm hoạt động như mong đợi.
 • Lấy người dùng làm trung tâm: Chúng được liên kết chặt chẽ với nhu cầu và mong đợi của người dùng, đảm bảo rằng phần mềm hoàn thành mục đích đã định.
 • Có thể thay đổi: Các yêu cầu chức năng có thể thay đổi trong suốt quá trình của dự án khi phản hồi của người dùng và nhu cầu kinh doanh phát triển.

Ví dụ về yêu cầu chức năng

Để hiểu rõ hơn các yêu cầu chức năng, chúng ta hãy xem xét một vài ví dụ:

 • Xác thực người dùng: Hệ thống phải cho phép người dùng tạo tài khoản, đăng nhập và đặt lại mật khẩu.
 • Giỏ hàng: Hệ thống phải cho phép người dùng thêm mặt hàng vào giỏ hàng, xem nội dung giỏ hàng và tiến hành thanh toán.
 • Chức năng tìm kiếm: Hệ thống phải cung cấp tính năng tìm kiếm cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm dựa trên từ khóa.

Các yêu cầu chức năng tạo thành nền tảng của một dự án phần mềm và hướng dẫn nhóm phát triển xây dựng các tính năng mong muốn.

Yêu cầu phi chức năng là gì?

Yêu cầu phi chức năng là gì?

Yêu cầu phi chức năng, thường được viết tắt là NFR, bổ sung cho các yêu cầu chức năng bằng cách chỉ định cách hệ thống phần mềm thực hiện các chức năng nhất định. Chúng xác định chất lượng, đặc điểm và ràng buộc của hệ thống hơn là các tính năng cụ thể của nó. Về bản chất, các yêu cầu phi chức năng đặt ra các tiêu chuẩn về hiệu suất, tính bảo mật và khả năng sử dụng của hệ thống.

Đặc điểm của yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng thể hiện các đặc điểm sau:

 • Định tính: Không giống như các yêu cầu chức năng thường là các yêu cầu định lượng, các yêu cầu phi chức năng tập trung vào các khía cạnh định tính như hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật.
 • Toàn cầu: Các yêu cầu phi chức năng áp dụng cho toàn bộ hệ thống và tác động đến hành vi chung của nó.
 • Tính ổn định: Chúng thường ổn định hơn trong suốt vòng đời của dự án, với những thay đổi ít thường xuyên hơn so với các yêu cầu chức năng.
 • Có thể đo lường được: Mặc dù các yêu cầu phi chức năng có thể gặp khó khăn trong việc định lượng chính xác nhưng chúng vẫn có thể được đo lường và kiểm tra.

Ví dụ về các yêu cầu phi chức năng

Dưới đây là một số ví dụ phổ biến về các yêu cầu phi chức năng:

 • Hiệu suất: Hệ thống sẽ tải một trang web trong vòng chưa đầy 3 giây, ngay cả với 100 người dùng đồng thời.
 • Bảo mật: Hệ thống phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và giao thức mã hóa dành riêng cho ngành.
 • Khả năng mở rộng: Ứng dụng phải có khả năng xử lý lưu lượng người dùng tăng 50% trong vòng sáu tháng mà không bị suy giảm hiệu suất.

Các yêu cầu phi chức năng đảm bảo rằng phần mềm hoạt động hiệu quả và đáp ứng mong đợi của người dùng về hiệu suất, bảo mật và các khía cạnh quan trọng khác.

Yêu cầu chức năng khác với yêu cầu phi chức năng như thế nào?

Yêu cầu chức năng, như tên gợi ý, mô tả các chức năng của hệ thống sẽ được thiết kế. Nó là một mô tả về hệ thống sẽ là gì và nó sẽ hoạt động như thế nào để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Chúng cung cấp một mô tả rõ ràng về cách hệ thống phải đáp ứng một lệnh cụ thể, các tính năng và những gì người dùng mong đợi. 

Những yêu cầu phi lý giải thích các hạn chế và ràng buộc của hệ thống được thiết kế. Các yêu cầu này không có bất kỳ tác động nào đến chức năng của ứng dụng. Hơn nữa, có một thực tế phổ biến là phân loại phụ các yêu cầu phi chức năng thành nhiều loại khác nhau như:

 • Giao diện người dùng
 • Độ tin cậy 
 • Bảo mật
 • HIỆU QUẢ
 • bảo trì
 • Tiêu chuẩn 

Phân loại nhỏ các yêu cầu phi chức năng là một cách thực hiện tốt. Nó hữu ích khi tạo danh sách kiểm tra các yêu cầu cần được đáp ứng trong hệ thống được thiết kế. 

Các yêu cầu phi chức năng cũng quan trọng như các yêu cầu chức năng. Nếu các yêu cầu chức năng chỉ rõ hệ thống phải làm gì, thì các yêu cầu phi chức năng mô tả cách nó sẽ thực hiện. Ví dụ: ứng dụng mới sẽ cung cấp cho chúng tôi danh sách cuối cùng của tất cả người dùng được kết nối. Đó là một phần của yêu cầu chức năng. Nếu yêu cầu nói rằng hệ thống sẽ chỉ hoạt động trên hệ thống Windows và Linux, thì đó sẽ là một phần của các yêu cầu phi chức năng. 

Sự khác biệt duy nhất giữa hai hệ thống là hệ thống không thể hoạt động nếu không đáp ứng tất cả các yêu cầu chức năng. Mặt khác, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn kết quả mong muốn ngay cả khi nó không thỏa mãn các yêu cầu phi chức năng.

Sự khác biệt và hợp tác chính

Hiểu được sự khác biệt giữa các yêu cầu chức năng và phi chức năng là điều cần thiết để dự án thành công. Trong khi các yêu cầu chức năng xác định những gì hệ thống nên làm, thì các yêu cầu phi chức năng chỉ định hệ thống nên thực hiện điều đó như thế nào. Hai loại yêu cầu này bổ sung cho nhau và cần được phát triển song song để đảm bảo sự hiểu biết toàn diện về phạm vi và mục tiêu của dự án.

Sự hợp tác giữa các nhà phân tích kinh doanh, nhà phát triển, người thử nghiệm và các bên liên quan là rất quan trọng trong việc khơi gợi, ghi lại và ưu tiên cả hai loại yêu cầu. Sự kết hợp giữa các yêu cầu chức năng và phi chức năng đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng phù hợp với mong đợi của người dùng đồng thời đáp ứng các tiêu chí quan trọng về hiệu suất, bảo mật và các tiêu chí quan trọng khác.

Kết luận

Các yêu cầu chức năng thường mô tả những gì một hệ thống nên làm, trong khi các yêu cầu phi chức năng đặt ra các hạn chế về cách thức hoạt động của hệ thống. Khi thu thập các yêu cầu cho một dự án, điều quan trọng là phải xem xét cả hai loại để tạo một danh sách toàn diện làm nền tảng cho các nỗ lực phát triển của bạn. Nền tảng ALM Yêu cầu Visure là một công cụ tuyệt vời để quản lý và truy xuất nguồn gốc của cả yêu cầu chức năng và phi chức năng trong suốt vòng đời phát triển phần mềm. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách viết yêu cầu hiệu quả, hãy thử Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu khóa học theo Yêu cầu thăm quan Nền tảng ALM ngay hôm nay! 

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi