Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Tài liệu yêu cầu sản phẩm là gì?

Tài liệu yêu cầu sản phẩm là gì?

Mục lục

Trong thế giới phát triển sản phẩm, một trong những tài liệu quan trọng nhất hướng dẫn toàn bộ quy trình là Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm (PRD). Kế hoạch chi tiết toàn diện này đóng vai trò là nền tảng để thiết kế, phát triển và cung cấp một sản phẩm thành công. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào các thành phần thiết yếu của PRD, cung cấp mẫu để tạo PRD và khám phá các ví dụ thực tế để minh họa tầm quan trọng của nó trong vòng đời phát triển sản phẩm.

Tài liệu yêu cầu sản phẩm là gì?

Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm, thường được viết tắt là PRD, là tài liệu chính thức nêu rõ các thông số kỹ thuật chi tiết, tính năng, chức năng và trải nghiệm người dùng của sản phẩm đang được phát triển. Nó đóng vai trò là tài liệu tham khảo hướng dẫn cho các nhà quản lý sản phẩm, nhà thiết kế, nhà phát triển và các bên liên quan trong toàn bộ hành trình phát triển sản phẩm.

Mục tiêu chính của PRD bao gồm:

 • Giao tiếp rõ ràng: PRD có cấu trúc tốt đảm bảo rằng mọi người tham gia vào dự án đều hiểu được mục đích, phạm vi và mục tiêu của sản phẩm.
 • Sắp xếp: Nó điều chỉnh nhóm phát triển, các bên liên quan và các bên liên quan khác về các tính năng và chức năng của sản phẩm, giảm thiểu những hiểu lầm và xung đột sau này trong quy trình.
 • Hướng dẫn: PRD đóng vai trò là lộ trình phát triển sản phẩm, giúp nhóm đưa ra quyết định sáng suốt, đặt ra các ưu tiên và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.
 • Tài liệu: Nó cung cấp một điểm tham chiếu toàn diện cho các yêu cầu của sản phẩm, rất có giá trị cho các lần lặp lại, khắc phục sự cố và bảo trì trong tương lai.

Tầm quan trọng của tài liệu yêu cầu sản phẩm là gì?

Tầm quan trọng của việc có một tài liệu yêu cầu sản phẩm toàn diện không thể được nhấn mạnh đủ. Một PRD được xác định rõ ràng có thể giúp đảm bảo rằng mọi người tham gia vào dự án đều hiểu rõ về những gì cần phải làm và lý do cần phải làm. Ngoài ra, nó sẽ giữ tất cả các bên liên quan thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu của họ và đảm bảo không có sự phụ thuộc nào bị bỏ qua hoặc hiểu sai. Tuy nhiên, quan trọng nhất là nó sẽ mang lại cho mọi người sự tin tưởng vào dự án và đảm bảo rằng sản phẩm sẽ thành công.

PRD có thể là một công cụ có giá trị cho bất kỳ dự án nào, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là nó cần được xem xét và cập nhật thường xuyên khi cần thiết. Làm điều này sẽ giúp đảm bảo tính chính xác, hợp lệ và thành công cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Bằng cách dành thời gian để tạo và duy trì một PRD toàn diện, tất cả các bên liên quan có thể yên tâm khi biết rằng dự án của họ đã được trao cơ hội thành công cao nhất.

Ngoài ra, nếu các yêu cầu thay đổi theo thời gian do công nghệ mới hoặc phản hồi của người dùng, thì tài liệu này cũng phải phản ánh những thay đổi đó để mọi người liên quan vẫn biết họ cần làm gì. Bằng cách này, sẽ không có bất kỳ sự nhầm lẫn hoặc hiểu lầm nào có thể dẫn đến các vấn đề không lường trước được.

Cuối cùng, điều quan trọng cần nhớ là không phải tất cả các sản phẩm đều giống nhau và do đó, các PRD khác nhau sẽ cần được tạo cho từng sản phẩm. Mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ có tập hợp các yêu cầu và tính năng riêng, do đó, điều cần thiết là PRD phải phản ánh chính xác những yêu cầu đó. Hơn nữa, điều quan trọng là luôn đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan hiểu những gì được mong đợi từ sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi bất kỳ công việc nào bắt đầu để không có sự hiểu lầm nào. Một PRD tốt có thể giúp thực hiện điều này và cuối cùng là giúp cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ thành công.

Các thành phần chính của tài liệu yêu cầu sản phẩm

Một PRD được xây dựng tốt thường bao gồm các thành phần sau:

1. Trang tiêu đề

 • Tên sản phẩm: Tên chính thức của sản phẩm.
 • Phiên bản: Phiên bản tài liệu, có thể thay đổi khi sản phẩm phát triển.
 • Ngày: Ngày PRD được tạo hoặc cập nhật lần cuối.
 • Tác giả: Tên của người hoặc nhóm chịu trách nhiệm về tài liệu.

2. Giới thiệu

 • Mục đích: Tổng quan ngắn gọn về sản phẩm và lý do nó được phát triển.
 • Phạm vi: Xác định ranh giới của sản phẩm, xác định những gì được và không được bao gồm.
 • Mục tiêu: Liệt kê các mục tiêu mà sản phẩm hướng tới đạt được.

3. Câu chuyện của người dùng hoặc trường hợp sử dụng

 • User Persona: Mô tả đối tượng mục tiêu và đặc điểm của họ.
 • Câu chuyện của người dùng/Trường hợp sử dụng: Trình bày chi tiết các tình huống cụ thể trong đó người dùng sẽ tương tác với sản phẩm.

4. Yêu cầu chức năng

 • Tính năng: Liệt kê tất cả các tính năng mà sản phẩm nên có.
 • Chức năng: Mô tả cách hoạt động của từng tính năng.
 • Sự phụ thuộc: Xác định bất kỳ hệ thống hoặc thành phần bên ngoài nào mà sản phẩm dựa vào.

5. Yêu cầu phi chức năng

 • Hiệu suất: Chỉ định tiêu chí về tốc độ, khả năng mở rộng và khả năng đáp ứng của hệ thống.
 • Bảo mật: Nêu các yêu cầu và biện pháp bảo mật.
 • Khả năng sử dụng: Mô tả các nguyên tắc về giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng (UI/UX).
 • Tuân thủ: Đề cập đến mọi yêu cầu tuân thủ theo quy định hoặc theo ngành cụ thể.

6. Yêu cầu kỹ thuật

 • Kiến trúc: Xác định kiến ​​trúc kỹ thuật, bao gồm phần mềm, phần cứng và tích hợp.
 • Mô hình dữ liệu: Mô tả cấu trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu.
 • Ngăn xếp công nghệ: Liệt kê các ngôn ngữ lập trình, khung và công cụ sẽ được sử dụng.

7. Wireframe hoặc Mockup

 • Trình bày trực quan: Bao gồm các bản phác thảo, wireframe hoặc mô hình mô phỏng để minh họa giao diện người dùng của sản phẩm.

8. Dòng thời gian và các cột mốc quan trọng

 • Dòng thời gian phát triển: Cung cấp dòng thời gian ước tính cho sự phát triển.
 • Các mốc quan trọng: Đặt mục tiêu và điểm kiểm tra cụ thể cho tiến độ của dự án.

9. Kiểm tra và đảm bảo chất lượng

 • Kế hoạch thử nghiệm: Chi tiết chiến lược thử nghiệm, bao gồm các loại thử nghiệm (ví dụ: đơn vị, tích hợp, sự chấp nhận của người dùng) và tiêu chí thành công.
 • Theo dõi lỗi: Chỉ định cách ghi lại và giải quyết các vấn đề và lỗi.

10. Phân tích rủi ro

 • Xác định rủi ro: Liệt kê các rủi ro và thách thức tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến dự án.
 • Kế hoạch giảm thiểu: Vạch ra các chiến lược để giảm thiểu hoặc giải quyết những rủi ro này.

11. Phân bổ ngân sách và nguồn lực

 • Ngân sách: Cung cấp ngân sách ước tính cho dự án, bao gồm chi phí phát triển, tiếp thị và vận hành.
 • Phân bổ nguồn lực: Chi tiết các nguồn lực con người và công nghệ cần thiết.

12. Phụ lục

 • Thông tin bổ sung: Bao gồm mọi tài liệu, nghiên cứu hoặc tài liệu tham khảo bổ sung.

Quy trình viết một tài liệu yêu cầu sản phẩm hiệu quả

Tạo Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm (PRD) không phải là nhiệm vụ dễ dàng và không nên xem nhẹ. Nó đòi hỏi thời gian, nghiên cứu và cộng tác để tạo ra một tài liệu hiệu quả phản ánh chính xác các tính năng và mục tiêu của sản phẩm. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để viết PRD:

Bước 1. Thu thập tất cả các bên liên quan có liên quan: Bước đầu tiên là tập hợp các bên liên quan lại với nhau và xác định vai trò của họ trong quá trình tạo PRD. Điều này bao gồm chủ sở hữu sản phẩm, nhà thiết kế, nhà phát triển, người kiểm tra QA, v.v.

Bước 2. Xác định Mục tiêu và Mục tiêu: Bước thứ hai là xác định mục đích chính của sản phẩm hoặc dịch vụ này là gì và nó sẽ mang lại lợi ích cho ai. Điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều đồng ý về các mục tiêu và mục tiêu của sản phẩm.

Bước 3. Xác định nguyên tắc sản phẩm:  Bước thứ ba là phác thảo các nguyên tắc của sản phẩm. Đây là những giá trị hướng dẫn sẽ giúp mọi người đi đúng hướng và đồng ý trong suốt quá trình. Ví dụ, thiết bị y tế phải có độ tin cậy tối đa, độ an toàn cao và dễ sử dụng.

Bước 4. Chỉ định hồ sơ người dùng –  Bước thứ tư là chỉ định hồ sơ người dùng mà sản phẩm hoặc dịch vụ này nên nhắm mục tiêu và những nhu cầu mà sản phẩm hoặc dịch vụ đó nên giải quyết. Để tạo ra một sản phẩm thành công, cần có sự hiểu biết sâu sắc về người dùng. Điều này có nghĩa là bạn nên hiểu người dùng là ai, mục tiêu của họ đòi hỏi gì khi sử dụng sản phẩm của bạn và cách họ sẽ đạt được những mục tiêu đó. Để thực hiện điều này một cách hiệu quả, hãy bắt đầu bằng cách xác định hồ sơ người dùng, sau đó tiến tới phác thảo nguyện vọng cá nhân của họ trước khi tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể cần được thực hiện để họ đạt được những mục tiêu mong muốn này.

Bước #5. Phác thảo các tính năng và chức năng của sản phẩm: Bước thứ năm là phát triển danh sách các tính năng và chức năng liên quan của chúng. Điều quan trọng là phải phác thảo cách thức hoạt động của từng tính năng, chức năng của nó và mọi trường hợp cạnh mà nó sẽ hỗ trợ.

Hiệu suất sản phẩm sẽ được mô tả trong những gì được gọi là yêu cầu chức năng. Những yêu cầu này tuyên bố mục đích của sản phẩm và không được giải thích làm thế nào nó đạt được. “Làm thế nào” được xác định trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm.

Các hạn chế và ranh giới của sản phẩm sẽ được thể hiện thông qua các yêu cầu phi chức năng. Các điều kiện này, do các bên liên quan áp đặt, xác định bất kỳ giới hạn nào trong thiết kế của sản phẩm.

Một số điều phổ biến mà một danh sách tính năng bao gồm là:

 • Mô tả tính năng sản phẩm
 • Tính năng sản phẩm Mục đích
 • Phát hành địa chỉ tính năng
 • Chức năng tính năng
 • Ràng buộc tính năng
 • Giả định tính năng
 • Thiết kế tính năng
 • Phần không bao gồm của tính năng (nếu có)
 • Tiêu chí chấp nhận
 • ...

Bước #6. Tạo mẫu và thử nghiệm –  Bước thứ sáu là tạo nguyên mẫu và thử nghiệm chúng. Tạo nguyên mẫu là một cách tuyệt vời để hiểu rõ hơn về chức năng mong muốn của sản phẩm và đảm bảo rằng nó đáp ứng tất cả các yêu cầu. Đây cũng là cơ hội để thu thập phản hồi của người dùng, điều này có thể giúp tinh chỉnh sản phẩm hơn nữa trước khi ra mắt.

Thử nghiệm xác nhận sản phẩm thường được chia thành ba loại:

Kiểm tra tính khả thi –  Đánh giá tính khả thi của một ý tưởng liên quan đến việc xây dựng một nguyên mẫu hoặc mô hình và sau đó đánh giá cẩn thận để xem liệu thiết kế của nó có thực tế hay không.

Kiểm tra khả năng sử dụng – Thông qua thử nghiệm khả năng sử dụng, bạn có thể tiếp cận phản hồi vô giá từ khách hàng mục tiêu của mình. Loại điều tra này phát hiện ra những nhu cầu ban đầu bị bỏ qua hoặc được coi là ít quan trọng hơn so với giả định ban đầu.

Kiểm tra chấp nhận -   Loại thử nghiệm này được thực hiện để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu và thông số kỹ thuật được nêu trong PRD của nó.

Bước #7. Tạo dòng thời gian –  Bước thứ bảy là tạo một mốc thời gian khi mỗi tính năng sẽ được hoàn thành. Điều này rất quan trọng vì nó cho phép nhóm luôn có tổ chức và đi đúng tiến độ trong khi đảm bảo họ không bỏ lỡ bất kỳ thời hạn nào. Với tư cách là người quản lý sản phẩm, điều cần thiết là phải xếp thứ tự từng yêu cầu trong các danh mục nhãn “phải có”, “mong muốn cao” và “rất tốt để có”. Có hai lý do cho điều này, một là nó giúp hiểu rõ hơn về mức độ nỗ lực nên bỏ ra cho mỗi tính năng; thứ hai, việc ưu tiên các tính năng của bạn theo cách này sẽ giúp bạn tạo ra một lộ trình trung thực với các mục tiêu thực tế.

Bước #8. Xem lại và sửa đổi -   Bước thứ tám là xem lại và sửa đổi sản phẩm. Khi các xu hướng mới phát triển, nhu cầu của người dùng có thể thay đổi hoặc trở nên cụ thể hơn. Điều quan trọng là phải thường xuyên xem xét sản phẩm của bạn và đánh giá lại các tính năng của nó để luôn cập nhật với thời gian thay đổi. Đánh giá lại các yêu cầu của người dùng và xem xét cách sản phẩm của bạn có thể đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn. Bước này nên được thực hiện định kỳ trong suốt vòng đời của sản phẩm để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp và thành công trong thị trường nhất định.

Bước # 9. Quản lý phát triển sản phẩm –   Bước thứ chín là quản lý quá trình phát triển sản phẩm. Người quản lý sản phẩm chịu trách nhiệm quản lý tiến trình phân phối, ngân sách và tài nguyên của sản phẩm trong suốt vòng đời phát triển của sản phẩm. Điều này liên quan đến việc giám sát các nhiệm vụ như thiết lập các mốc quan trọng, theo dõi tiến độ, giải quyết các vấn đề và thực hiện các điều chỉnh nếu cần. Tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) là một thực thể động và nên được sử dụng để giám sát tất cả các tính năng và yêu cầu của sản phẩm khi bạn tiến hành phát triển và khởi chạy.

Người quản lý sản phẩm cũng cần có khả năng lường trước các vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án để đưa ra các giải pháp kịp thời trước khi xảy ra bất kỳ sự chậm trễ lớn nào. Họ nên liên lạc thường xuyên với các bên liên quan và các thành viên trong nhóm để đảm bảo rằng tất cả các cam kết đều được đáp ứng trong khi làm việc để đạt được các mục tiêu mong muốn của họ.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể tạo Tài liệu yêu cầu sản phẩm hiệu quả, phác thảo tất cả các chi tiết cần thiết về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trước khi ra mắt, đảm bảo thành công khi phát hành. Điều quan trọng cần nhớ là PRD là tài liệu sống, nghĩa là chúng phải được cập nhật và sửa đổi khi cần trong suốt quá trình. Làm như vậy sẽ giúp đảm bảo không có gì bị bỏ qua hoặc bị lãng quên trong quá trình phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Cuối cùng, bất kể tài liệu PRD của bạn kỹ lưỡng đến đâu, điều cần thiết là tiếp tục đối thoại với các bên liên quan trong toàn bộ quá trình phát triển. Điều này sẽ đảm bảo mọi người luôn phù hợp với những thay đổi và rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thành công đúng thời hạn và ngân sách.

Mẫu tài liệu yêu cầu sản phẩm

Đây là mẫu giúp bạn tạo PRD có cấu trúc tốt:

[Trang tiêu đề]

Trang tiêu đề là nơi bạn cung cấp thông tin cơ bản về PRD, bao gồm:

 • Tên sản phẩm: Đây là nơi bạn nêu tên chính thức của sản phẩm mà bạn đang ghi trong PRD.
 • Phiên bản: Số phiên bản của PRD, có thể được cập nhật khi tài liệu phát triển trong quá trình phát triển sản phẩm.
 • Ngày: Ngày PRD được tạo hoặc cập nhật lần cuối.
 • Tác giả: Tên của người hoặc nhóm chịu trách nhiệm tạo và duy trì tài liệu.

[Giới thiệu]

Phần giới thiệu cung cấp cái nhìn tổng quan về sản phẩm và sự phát triển của nó. Nó thường bao gồm:

 • Mục đích: Giải thích ngắn gọn lý do tại sao sản phẩm được phát triển. Nó giải quyết vấn đề gì, hoặc nó giải quyết nhu cầu gì?
 • Phạm vi: Xác định ranh giới của dự án bằng cách xác định những gì được bao gồm và những gì không nằm trong phạm vi của PRD này.
 • Mục tiêu: Liệt kê các mục tiêu và mục tiêu cụ thể mà sản phẩm hướng tới đạt được. Bạn đang cố gắng đạt được điều gì với sản phẩm này?

[Câu chuyện của người dùng hoặc trường hợp sử dụng]

Trong phần này, bạn tập trung vào người dùng cuối của sản phẩm. Nó bao gồm:

 • User Persona: Mô tả đối tượng mục tiêu hoặc nhóm người dùng. Bao gồm các chi tiết như nhân khẩu học, hành vi và nhu cầu.
 • Câu chuyện của người dùng/Trường hợp sử dụng: Trình bày chi tiết các tình huống hoặc tình huống cụ thể mà người dùng sẽ tương tác với sản phẩm. Những câu chuyện này giúp nắm bắt trải nghiệm người dùng từ các góc độ khác nhau.

[Yêu cầu chức năng]

Yêu cầu chức năng phác thảo những gì sản phẩm nên làm. Phần này bao gồm:

 • Tính năng: Liệt kê tất cả các tính năng hoặc khả năng mà sản phẩm nên có. Đây là những chức năng mà người dùng sẽ tương tác trực tiếp.
 • Chức năng: Mô tả cách hoạt động của từng tính năng. Điều này có thể bao gồm tương tác của người dùng, phản hồi của hệ thống và bất kỳ hành vi cụ thể nào.
 • Các yếu tố phụ thuộc: Xác định mọi hệ thống, dịch vụ hoặc thành phần bên ngoài mà sản phẩm dựa vào để hoạt động bình thường.

[Những yêu cầu phi lý]

Các yêu cầu phi chức năng tập trung vào cách sản phẩm hoạt động và hoạt động. Phần này bao gồm:

 • Hiệu suất: Chỉ định tiêu chí về tốc độ, khả năng mở rộng và khả năng đáp ứng của hệ thống. Hệ thống nên phản ứng nhanh như thế nào trong các điều kiện khác nhau?
 • Bảo mật: Nêu các yêu cầu và biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu người dùng và chính sản phẩm.
 • Khả năng sử dụng: Mô tả các nguyên tắc về giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng (UI/UX) để đảm bảo sản phẩm thân thiện với người dùng.
 • Tuân thủ: Đề cập đến mọi yêu cầu tuân thủ theo quy định hoặc theo ngành cụ thể mà sản phẩm phải đáp ứng.

[Yêu cầu kỹ thuật]

Ở đây, bạn đi sâu vào các khía cạnh kỹ thuật của sản phẩm. Phần này bao gồm:

 • Kiến trúc: Xác định kiến ​​trúc kỹ thuật của sản phẩm, bao gồm các thành phần phần mềm và phần cứng.
 • Mô hình dữ liệu: Mô tả cấu trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu.
 • Ngăn xếp công nghệ: Liệt kê các ngôn ngữ lập trình, khung và công cụ sẽ được sử dụng để phát triển.

[Khung lưới hoặc Mô hình]

Đây là nơi bạn đính kèm các hình ảnh trình bày trực quan về giao diện người dùng của sản phẩm. Bạn có thể bao gồm các bản phác thảo, wireframe hoặc mô hình mô phỏng để hiểu trực quan về sản phẩm sẽ trông như thế nào và cảm nhận như thế nào.

[Dòng thời gian và các mốc quan trọng]

Chi tiết về dòng thời gian và các mốc quan trọng của dự án. Phần này bao gồm:

 • Dòng thời gian phát triển: Cung cấp dòng thời gian ước tính cho quá trình phát triển của sản phẩm, cho biết các cột mốc quan trọng và sản phẩm bàn giao.
 • Các cột mốc quan trọng: Đặt mục tiêu và điểm kiểm tra cụ thể để theo dõi tiến độ của dự án. Chúng có thể bao gồm các bản phát hành alpha và beta, các giai đoạn thử nghiệm và ngày ra mắt.

[Thử nghiệm và đảm bảo chất lượng]

Vạch ra chiến lược thử nghiệm và các biện pháp đảm bảo chất lượng cho sản phẩm. Phần này bao gồm:

 • Kế hoạch thử nghiệm: Mô tả các loại thử nghiệm sẽ được thực hiện (ví dụ: đơn vị, tích hợp, sự chấp nhận của người dùng) và các tiêu chí để thành công.
 • Theo dõi lỗi: Chỉ định cách các vấn đề và lỗi sẽ được ghi lại và giải quyết trong quá trình phát triển.

[Phân tích rủi ro]

Xác định những rủi ro và thách thức tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến dự án. Phần này bao gồm:

 • Xác định rủi ro: Liệt kê các rủi ro tiềm ẩn như thách thức kỹ thuật, hạn chế về nguồn lực hoặc cạnh tranh thị trường.
 • Kế hoạch giảm thiểu: Vạch ra các chiến lược để giảm thiểu hoặc giải quyết những rủi ro này, đảm bảo chúng không làm dự án bị chệch hướng.

[Phân bổ ngân sách và nguồn lực]

Chi tiết các yêu cầu về tài chính và nguồn lực cho dự án. Phần này bao gồm:

 • Ngân sách: Cung cấp ngân sách ước tính cho dự án, bao gồm chi phí phát triển, tiếp thị và vận hành.
 • Phân bổ nguồn lực: Chỉ định nguồn nhân lực và công nghệ cần thiết để phát triển sản phẩm thành công.

[Phụ lục]

Phần phụ lục là nơi bạn đính kèm bất kỳ tài liệu, nghiên cứu hoặc tài liệu tham khảo bổ sung nào hỗ trợ nội dung của PRD. Những tài liệu này có thể cung cấp bối cảnh hoặc chi tiết bổ sung có liên quan đến dự án.

Bằng cách làm theo mẫu có cấu trúc này, bạn có thể ghi lại một cách có hệ thống các yêu cầu và thông số kỹ thuật của sản phẩm, đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều hiểu rõ ràng và toàn diện về những gì cần được phát triển và cung cấp. Điều này, đến lượt nó, nâng cao khả năng của một quá trình phát triển sản phẩm thành công.

Những thách thức thường gặp khi thiết kế tài liệu yêu cầu sản phẩm

Thử thách số 1. Không hiểu người dùng – Một trong những thách thức phổ biến nhất khi tạo PRD là không tính đến nhu cầu của người dùng. Nếu không hiểu đầy đủ những gì khách hàng muốn, gần như không thể tạo ra một tài liệu hiệu quả đáp ứng tất cả các yêu cầu và mong đợi của họ.

Thử thách #2. Thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác – Một thách thức khác là đảm bảo tất cả thông tin liên quan đều có trong PRD sản phẩm của bạn. Điều này bao gồm mọi thứ từ mô tả tính năng đến số liệu hiệu suất và phải được cập nhật thường xuyên khi có thông tin mới hoặc thay đổi được thực hiện.

Thử thách số 3. Nhiều thứ để lưu trữ hơn không gian –  Thách thức thứ ba là đảm bảo rằng tất cả các thông tin cần thiết có thể phù hợp với một tài liệu duy nhất. Tùy thuộc vào phạm vi dự án của bạn, điều này có thể trở nên khó khăn khi nhiều dữ liệu và tính năng được thêm vào PRD. Trong những trường hợp này, điều quan trọng là phải ưu tiên những gì cần được đưa vào để nhóm của bạn luôn tập trung vào các mục tiêu và sản phẩm của họ.

Thử thách số 4. Thiếu rõ ràng – Cuối cùng, việc thiếu rõ ràng khi truyền đạt các yêu cầu giữa các bên liên quan và người dùng có thể gây ra sự chậm trễ đáng kể và khiến sản phẩm không đáp ứng được thời hạn ra mắt. Điều cần thiết là mọi người tham gia vào quy trình đều hiểu được những kỳ vọng để không có gì bị bỏ qua hoặc bị lãng quên trong quá trình phát triển.

Thử thách số 5. Các mốc thời gian không thực tế – Điều quan trọng là đặt các mốc thời gian thực tế trong tài liệu của bạn để tất cả các bên liên quan biết sẽ mất bao lâu để phát triển từng tính năng trước khi ra mắt. Có các mốc thời gian không thực tế có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc thậm chí hủy bỏ hoàn toàn dự án.

Thử thách #6. Kém giao tiếp - Cuối cùng, việc thiếu giao tiếp giữa các bên liên quan có thể dẫn đến hiểu lầm và bất đồng về quy trình phát triển sản phẩm. Đảm bảo mọi người đều thống nhất trong suốt vòng đời sản phẩm của bạn sẽ giúp đảm bảo thành công của sản phẩm khi phát hành.

Thử thách #7. truy xuất nguồn gốc –  Hơn nữa, PRD của bạn không chỉ ghi lại các yêu cầu của sản phẩm mà còn cung cấp các phương pháp để theo dõi các vấn đề, lỗi và trường hợp thử nghiệm liên quan đến từng yêu cầu. Hơn nữa, một PRD thành công cần có khả năng truy xuất nguồn gốc giữa các yếu tố khác nhau trong các yêu cầu của nó.

Bằng cách hiểu những thách thức phổ biến này và thực hiện các bước chủ động để tránh chúng, bạn có thể tạo Tài liệu yêu cầu sản phẩm hiệu quả, đặt kỳ vọng thực tế cho tất cả các bên liên quan và đảm bảo phát triển sản phẩm thành công từ đầu đến cuối.

Mẹo để viết một tài liệu yêu cầu sản phẩm hiệu quả

Tài liệu yêu cầu sản phẩm là một trong những tài liệu quan trọng nhất đối với bất kỳ sản phẩm nào. Nó xác định những gì sản phẩm nên làm, nó trông như thế nào và cách người dùng có thể tương tác với nó. Để viết PRD hiệu quả, đây là một số mẹo mà bạn phải xem xét:

▶ ️ Chỉ bao gồm các Tính năng chính trong PRD của bạn – Tránh ghi lại bất cứ điều gì không cần thiết cho người dùng. Tập trung vào các tính năng cốt lõi sẽ làm nên thành công của sản phẩm.

▶ ️ Tạo một hệ thống phân cấp rõ ràng – Đảm bảo tài liệu của bạn được sắp xếp để dễ đọc và dễ hiểu. Chia nhỏ các chủ đề phức tạp thành các phần nhỏ hơn để không làm người đọc choáng ngợp với thông tin.

▶ ️ Thu hút sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình – Điều quan trọng là có sự tham gia của tất cả các bên liên quan nguyên mẫu và quá trình tạo PRD. Họ sẽ có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị có thể giúp đưa ra quyết định sản phẩm tốt hơn.

▶ ️ Kiểm tra kỹ lưỡng - Đảm bảo rằng tất cả các tính năng được chỉ định trong PRD đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi phát hành sản phẩm. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm hoạt động như mong đợi và đáp ứng nhu cầu của người dùng.

▶ ️ Ghi lại mọi thay đổi – Đảm bảo ghi lại bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với PRD để theo dõi những gì có và không có trong sản phẩm. Điều này sẽ giúp thực hiện quy trình xem xét dễ dàng hơn khi đến lúc vận chuyển sản phẩm hoặc dịch vụ.

▶ ️ Duy trì Dòng thời gian – Tất cả các yêu cầu được đề cập trong tài liệu nên được chỉ định ngày cụ thể cho chúng. Điều này giúp xác định tính năng hoặc yêu cầu nào được mong đợi trước và cho phép sắp xếp thứ tự ưu tiên tốt hơn cho các tác vụ.

▶ ️ Xác định tiêu chí chấp nhận – Các tiêu chí này xác định khi một yêu cầu cụ thể đã được đáp ứng. Điều này có thể dựa trên số hiệu suất, chỉ số khả năng sử dụng hoặc các tham số khác nếu cần.

▶ ️ Ưu tiên các yêu cầu – Không phải tất cả các tính năng sẽ được ưu tiên như nhau. Nhóm phát triển phải hiểu tính năng nào là quan trọng cần tập trung vào trước tiên và phần còn lại có thể được sắp xếp theo thứ tự như thế nào sau đó.

▶ ️ Chia tài liệu thành các phần – Chia nhỏ tài liệu thành các phần khác nhau dựa trên bộ tính năng, loại người dùng hoặc các tham số khác nếu có. Điều này giúp tổ chức các khía cạnh sản phẩm khác nhau hiệu quả hơn để dễ đọc hơn.

▶ ️ Xác định rõ vai trò và trách nhiệm – Mọi yêu cầu phải có chủ sở hữu chịu trách nhiệm về việc cung cấp yêu cầu đó và cũng nên bao gồm các kỳ vọng từ các bên liên quan khác nhau có liên quan đến yêu cầu đó.

Những điểm này sẽ giúp bạn tạo ra một PRD hiệu quả mà mọi người tham gia dự án đều có thể dễ dàng hiểu được. Các yêu cầu không chỉ giúp các nhóm tập trung mà còn giúp thiết kế các sản phẩm tốt hơn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ví dụ thực tế về PRD

Hãy cùng khám phá một vài ví dụ về PRD đang hoạt động:

1. Phát triển ứng dụng di động

Hãy tưởng tượng PRD cho một ứng dụng di động. Nó sẽ bao gồm các câu chuyện của người dùng, wireframe của từng màn hình, danh sách tính năng, yêu cầu về hiệu suất và tiến trình phát triển.

2. Trang web thương mại điện tử

Đối với một trang web thương mại điện tử, PRD sẽ phác thảo các tính năng như đăng ký người dùng, danh mục sản phẩm, chức năng giỏ hàng, các biện pháp bảo mật và yêu cầu về khả năng mở rộng.

3. Nền tảng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)

Trong trường hợp nền tảng SaaS, PRD sẽ nêu chi tiết kiến ​​trúc kỹ thuật, tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba, quản lý người dùng và tính năng thanh toán đăng ký.

Kết luận

Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm được chuẩn bị tốt là nền tảng để phát triển sản phẩm thành công. Nó hoạt động như ánh sáng dẫn đường cho tất cả các bên liên quan, đảm bảo mọi người đều có cùng quan điểm về các tính năng, chức năng và mục tiêu của sản phẩm. Bằng cách tuân theo một mẫu có cấu trúc và hiểu rõ các thành phần quan trọng, người quản lý sản phẩm và nhóm phát triển có thể hợp lý hóa nỗ lực của họ và tăng khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của người dùng.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 11th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.