Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Truy xuất nguồn gốc yêu cầu: Định nghĩa, Tại sao lại quan trọng & Công cụ

Truy xuất nguồn gốc yêu cầu: Định nghĩa, Tại sao lại quan trọng & Công cụ

Mục lục

Truy xuất nguồn gốc yêu cầu là gì?

O. Gotel và A. Finkelstein định nghĩa xác định nguồn gốc các yêu cầu là, “Khả năng xác định nguồn gốc các yêu cầu đề cập đến khả năng mô tả và tuân theo vòng đời của một yêu cầu, theo cả hướng tiến và lùi”. 

Nói cách khác, truy xuất nguồn gốc yêu cầu là quá trình theo dõi các yêu cầu trong suốt chu trình phát triển. Trong quá trình này, một chuỗi tài liệu được chuẩn bị để cung cấp khả năng hiển thị hai chiều hoàn chỉnh về tất cả các hoạt động xung quanh từng yêu cầu. Truy xuất nguồn gốc các yêu cầu rất hữu ích trong việc giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn của các kết quả tiêu cực và tối đa hóa năng suất.

Các loại yêu cầu Truy xuất nguồn gốc

Về mặt kỹ thuật, có ba loại truy xuất nguồn gốc. Truy xuất nguồn gốc phía trước, Truy xuất nguồn gốc ngược và Truy xuất nguồn gốc hai chiều. 

 • Chuyển tiếp truy xuất nguồn gốc – Truy xuất nguồn gốc chuyển tiếp là truy xuất nguồn gốc từ các yêu cầu đến các trường hợp thử nghiệm. Nó được thực hiện để đảm bảo rằng dự án đi đúng hướng và mọi yêu cầu đều được kiểm tra đúng cách. 
 • Truy xuất nguồn gốc ngược – Truy xuất nguồn gốc ngược là truy xuất nguồn gốc từ các trường hợp kiểm thử đến các yêu cầu. Nó được thực hiện để đảm bảo rằng dự án đi theo hướng mong muốn và không có tính năng bổ sung hoặc không xác định nào được thêm vào sản phẩm. 
 • Truy xuất nguồn gốc hai chiều – Truy xuất nguồn gốc hai chiều là truy xuất nguồn gốc theo cả hai hướng tiến và lùi. Ở đây, các trường hợp thử nghiệm được ánh xạ tới các yêu cầu và ngược lại. Nó được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các trường hợp thử nghiệm đều có thể truy nguyên được theo từng yêu cầu và tất cả các yêu cầu được chỉ định là chính xác và có các trường hợp thử nghiệm hợp lệ cho từng trường hợp đó.

Lợi ích của truy xuất nguồn gốc yêu cầu

Có nhiều lợi ích khác nhau được cung cấp bởi yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Đó là:

 • Nó giúp phân tích tác động dễ dàng hơn.
 • Nó giúp thực hiện các thay đổi đúng cách. Do đó, nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Nó cũng giúp xác định các liên kết xác định nguồn gốc theo cách mà nó cũng ghi lại kiến ​​thức kỹ thuật đảo ngược. 
 • Trong trường hợp một thành viên trong nhóm có kiến ​​thức quan trọng rời khỏi công ty, việc minh bạch thông tin hoàn toàn sẽ giúp ích rất nhiều. Nó chủ yếu làm giảm nguy cơ phát triển không chính xác. 
 • Nó xác nhận phạm vi kiểm tra 100% thông qua một quy trình xác minh thích hợp.

Các cách khác nhau có thể được sử dụng để tạo truy xuất nguồn gốc là gì?

 1. Văn bản miễn phí – Cuối cùng, khi chúng tôi có một bộ yêu cầu, chúng tôi chỉ cần thêm một phần nhỏ để thêm một bộ tên hoặc mã có thể giúp liên hệ với một yêu cầu cụ thể. Mặc dù đây vẫn là một tùy chọn, nhưng nó có thể mất kiểm soát khá nhanh nếu bạn phải quản lý nhiều hơn một vài yêu cầu. Nó cũng làm cho quá trình phân tích tác động gần như không thể thực hiện được. 
 2. Bảng truy xuất nguồn gốc – Ta cũng có thể tạo một bảng có thể có tất cả dữ liệu của tất cả các yêu cầu. Chúng tôi có thể đại diện cho từng yêu cầu bằng một số nhận dạng duy nhất và thêm dữ liệu tương ứng. Nhưng điều này có thể khó duy trì trong thời gian dài vì lượng dữ liệu sẽ chỉ tăng lên.
 3. Ma trận xác định nguồn gốc – Ma trận là một dạng bảng được sử dụng để xác định tính đầy đủ của mối quan hệ giữa hai tài liệu cơ sở bằng cách sử dụng nhiều phép so sánh và trực quan hóa ma trận truy xuất nguồn gốc trong khi. Mặc dù hơi khó khi có hàng trăm yếu tố tham gia vào quá trình này.
 4. Công cụ truy xuất nguồn gốc – Sử dụng một công cụ quản lý yêu cầu hiệu quả như Visure Solutions với các tính năng cụ thể để thiết lập khả năng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn và trực quan hóa chúng theo cách hiệu quả nhất có thể sẽ là một ý tưởng hay.

Công cụ hàng đầu để truy xuất nguồn gốc yêu cầu

Các công cụ hàng đầu mà bạn có thể sử dụng để quản lý truy xuất nguồn gốc yêu cầu của mình bao gồm:

Visure là một trong những nền tảng ALM đáng tin cậy nhất chuyên quản lý yêu cầu cho các tổ chức thuộc mọi quy mô trên toàn cầu. Nó linh hoạt và hoàn toàn có khả năng hợp lý hóa các quy trình yêu cầu cho phép môi trường làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn và hợp tác hơn. Các nhà phân tích dữ liệu có thể tạo mối quan hệ, tạo hệ thống phân cấp, quản lý khả năng theo dõi và tự động nắm bắt các yêu cầu từ MS Excel, Outlook và MS Word. Visure hỗ trợ các mẫu tuân thủ tiêu chuẩn cho ISO 26262, IEC 62304, IEC 61508, CENELEC 50128, DO-178B/C, FMEA, SPICE, CMMI, v.v. Nền tảng tích hợp với một số giải pháp của bên thứ ba, chẳng hạn như Accompa, Jira, MS Sharepoint và Lực lượng bán hàng.

Jama là một ứng dụng hàng đầu để quản lý vòng đời ứng dụng, cung cấp một nền tảng tuyệt vời để quản lý rủi ro và thử nghiệm. Jama giúp bạn giảm thiểu rủi ro về sự chậm trễ, lỗi, vượt chi phí và những nỗ lực thủ công đã được các nhóm phát triển đưa vào. Jama hỗ trợ bạn xây dựng các sản phẩm và hệ thống phức tạp, cải thiện thời gian chu kỳ, nâng cao chất lượng, giảm việc làm lại và giảm thiểu các nỗ lực được sử dụng để chứng minh sự tuân thủ. 

Spira Teams là một nền tảng ALM cao cấp giúp bạn quản lý các yêu cầu, bản phát hành, thử nghiệm, sự cố và nhiệm vụ của mình trong một môi trường tích hợp duy nhất. Nó hỗ trợ các phương pháp và quản lý dự án nhanh nhẹn như Scrum và Kanban. Nó cũng cung cấp một bảng điều khiển hợp nhất với các chỉ số quan trọng của dự án. 

Yêu cầu hiện đại là một công cụ quản lý yêu cầu dựa trên đám mây tích hợp với Azure DevOps, TFS và VSTS. Nó cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc mạnh mẽ cho các nhà quản lý dự án trong suốt từng giai đoạn của quy trình. Yêu cầu hiện đại hoạt động cho các ngành khác nhau như chăm sóc sức khỏe, ngân hàng và công nghệ bằng cách quản lý các yêu cầu của họ cho một hoặc nhiều dự án. 

IBM DOORS là công cụ quản lý yêu cầu tốt nhất tiếp theo trên thị trường ngày nay. Điều tốt nhất mà IBM cung cấp là khả năng tương thích tuyệt vời với các công cụ khác trong lĩnh vực này. IBM cung cấp các giải pháp linh hoạt phù hợp cho các doanh nghiệp quy mô lớn cùng với mức độ chi tiết và khả năng cấu hình cao.

Kết luận

Truy xuất nguồn gốc yêu cầu là điều cần thiết cho bất kỳ sự phát triển và phân phối sản phẩm nào. Bằng cách ánh xạ các yêu cầu tới các thử nghiệm, trường hợp thử nghiệm và lỗi, bạn có thể đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của sản phẩm đều được đáp ứng, giảm rủi ro bất ngờ trong hoặc sau khi giao hàng. Có nhiều lợi ích đối với khả năng truy xuất nguồn gốc yêu cầu, bao gồm cải thiện hiệu quả và chất lượng trong suốt quá trình phát triển phần mềm. Có một số công cụ khác nhau có sẵn để hỗ trợ truy tìm nguồn gốc yêu cầu; một số miễn phí trong khi những người khác yêu cầu đăng ký. Nền tảng ALM Yêu cầu Visure cung cấp một Dùng thử miễn phí 30 ngày vì vậy bạn có thể dùng thử mà không cần cam kết. Hãy dùng thử Nền tảng ALM Yêu cầu Visure ngay hôm nay và xem nền tảng này có thể giúp cải thiện quy trình phát triển sản phẩm của bạn như thế nào.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi