Giải pháp thăm quan

Tận dụng AI để tối ưu hóa quy trình quản lý yêu cầu của bạn​

Tìm hiểu cách tận dụng AI để tăng tốc quy trình quản lý yêu cầu của bạn

Trong hội thảo trên web này, bạn sẽ học:

Những thách thức của quản lý yêu cầu truyền thống và cách AI có thể giúp bạn vượt qua chúng

AI sẽ tác động trực tiếp đến các tổ chức như thế nào?

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng công nghệ AI trong quy trình quản lý kiểm tra và yêu cầu của bạn?

Vai trò của các công cụ AI trong quy trình kỹ thuật yêu cầu

Tích hợp AI của Visure giúp tăng tốc quy trình quản lý yêu cầu tổ chức của bạn như thế nào

Và nhiều hơn nữa!

Bạn chỉ còn một bước nữa là có thể xem bản ghi của mình

Vui lòng điền vào biểu mẫu để truy cập bản ghi âm.

Chỉ có sẵn trong một thời gian giới hạn.

Hơn 1,000 tổ chức được quản lý chặt chẽ tin cậy Visure

Tận dụng AI để tối ưu hóa quy trình quản lý yêu cầu của bạn

Công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng cách mạng hóa cách viết và quản lý các yêu cầu trong Quản lý vòng đời phát triển sản phẩm. Trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ đáng kể trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và học máy (ML) giúp tự động hóa một số khía cạnh của kỹ thuật yêu cầu.

Tích hợp AI của Visure Solutions có thể giúp đơn giản hóa và tăng tốc các tác vụ quản lý yêu cầu, đồng thời mang lại nhiều lợi ích như cải thiện độ chính xác và hiệu quả trong việc xác định và quản lý các yêu cầu của dự án, xử lý và phân tích dữ liệu nhanh hơn, cộng tác và giao tiếp tốt hơn giữa các bên liên quan của dự án cũng như đưa ra quyết định hiệu quả hơn dựa trên những hiểu biết về dữ liệu thời gian thực.

AI cũng có thể giúp tự động hóa các tác vụ thủ công, tạo yêu cầu, tạo trường hợp thử nghiệm, giảm lỗi do con người và nâng cao năng suất và hiệu suất tổng thể của dự án. Điều này cuối cùng có thể dẫn đến giảm chi phí, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Áo sơ mi