Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Khóa đào tạo trực tuyến Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE)

Khóa học từng bước để tìm hiểu phương pháp kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình

Tham gia danh sách chờ của chúng tôi để có quyền truy cập miễn phí sau khi chúng tôi phát hành khóa đào tạo trực tuyến. 
Các khóa đào tạo MBSE
Khóa học này bao gồm:

Quyền truy cập đầy đủ trong 1 năm

Truy cập trên điện thoại di động

Giấy chứng nhận hoàn thành

Tại sao các tổ chức công nghiệp hàng đầu hàng đầu lại chọn khóa đào tạo của Visure

Trong suốt khóa học này, bạn sẽ có quyền truy cập vào các phương pháp cập nhật tốt nhất với các ví dụ cụ thể trong ngành.

Khóa học-Video theo yêu cầu

Video theo yêu cầu hơn 3 giờ

Khóa học-Chứng chỉ

Bài kiểm tra & Chứng chỉ Hoàn thành

IREB

Giảng viên được IREB chứng nhận

Khóa học-Thêm

Đã đào tạo trên 1,000+ sinh viên

Yêu cầu về AI

Những gì bạn sẽ học

Hiểu các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật hệ thống và cách chúng liên quan đến phương pháp MBSE

Tìm hiểu về các phương pháp và quy trình MBSE khác nhau, chẳng hạn như Phát triển dựa trên mô hình (MDD) và Ngôn ngữ mô hình hóa hệ thống (SysML)

Làm quen với các ngôn ngữ và kỹ thuật lập mô hình khác nhau được sử dụng trong MBSE, chẳng hạn như UML, SysML và MARTE

Tìm hiểu cách xác minh và xác thực các mô hình hệ thống trong MBSE bằng các kỹ thuật mô phỏng, phân tích và thử nghiệm

Hiểu cách tích hợp các mô hình trên các hệ thống và hệ thống con khác nhau bằng cách sử dụng các kỹ thuật chuyển đổi mô hình và liên kết mô hình

Khám phá các công cụ và nền tảng được sử dụng để hỗ trợ MBSE trong môi trường doanh nghiệp, chẳng hạn như MagicDraw, Cameo Systems Modeler và No Magic

Đạt được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để lập mô hình, phân tích và tối ưu hóa các hệ thống phức tạp một cách hiệu quả bằng cách sử dụng phương pháp MBSE

và nhiều hơn nữa!

Nội dung khóa học

Đây chính xác là những gì bạn sẽ học trong suốt Khóa học MBSE.

7 phần • 20 bài giảng • Tổng thời lượng 3.5 giờ
Mô-đun #1: Giới thiệu
1 bài giảng
Trong mô-đun này, bạn sẽ hiểu được phương pháp Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE) và các ưu điểm của nó. Bạn sẽ khám phá các khái niệm cơ bản của MBSE và khám phá cách nó có thể nâng cao quá trình thiết kế và phát triển của các hệ thống phức tạp. Khi kết thúc mô-đun này, bạn sẽ có thể đánh giá cao những lợi ích của MBSE và tầm quan trọng của nó trong kỹ thuật hệ thống hiện đại.
Mô-đun #2: Tìm hiểu Cơ bản về Kỹ thuật Hệ thống
Bài giảng 5
Trong mô-đun này, bạn sẽ đi sâu vào các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật hệ thống, bao gồm định nghĩa của nó, quy trình kỹ thuật hệ thống và các giai đoạn khác nhau cấu thành nó. Bạn sẽ khám phá các yếu tố chính của từng giai đoạn, bao gồm thu thập và phân tích các yêu cầu, thiết kế hệ thống, triển khai, thử nghiệm và bảo trì hệ thống. Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có hiểu biết vững chắc về quy trình kỹ thuật hệ thống và vai trò quan trọng của nó trong việc phát triển các hệ thống phức tạp.
Mô-đun #3: Phương pháp và Quy trình MBSE
Bài giảng 2
Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về các quy trình và phương pháp liên quan đến Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE) và cách nó có thể nâng cao sự phát triển của các hệ thống phức tạp. Bạn sẽ hiểu được các yêu cầu và thông số kỹ thuật của hệ thống, đồng thời khám phá cách phát triển kiến ​​trúc hệ thống bằng MBSE. Ngoài ra, bạn sẽ khám phá cách MBSE có thể được sử dụng trong giai đoạn thiết kế hệ thống và cách nó có thể hỗ trợ trong giai đoạn phân tích và thử nghiệm hệ thống. Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc về MBSE và có thể áp dụng các nguyên tắc này cho các vấn đề kỹ thuật hệ thống trong thế giới thực.
Mô-đun #4: Ngôn ngữ & Kỹ thuật Mô hình hóa
Bài giảng 4
Mô-đun này cung cấp tổng quan toàn diện về các ngôn ngữ lập mô hình khác nhau được sử dụng trong Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE), bao gồm SysML, UML và BPMN. Học sinh sẽ có được sự hiểu biết về cú pháp, ngữ nghĩa và cấu trúc của các ngôn ngữ này và ứng dụng của chúng trong việc tạo ra các mô hình của các hệ thống phức tạp. Ngoài ra, mô-đun này khám phá các kỹ thuật lập mô hình khác nhau được sử dụng trong MBSE, chẳng hạn như sơ đồ trường hợp sử dụng, sơ đồ hoạt động, máy trạng thái và sơ đồ trình tự, cùng với mục đích và cách sử dụng của chúng trong các loại hệ thống khác nhau. Sau khi hoàn thành mô-đun này, sinh viên sẽ thành thạo các ngôn ngữ và kỹ thuật mô hình hóa và hiểu rõ hơn về cách chúng có thể được tận dụng để nâng cao quy trình kỹ thuật hệ thống.
Mô-đun #5: Xác minh & Xác thực Mô hình
3 bài giảng
Trong mô-đun này, bạn sẽ khám phá các kỹ thuật khác nhau được sử dụng để xác minh và xác thực các mô hình được tạo bằng Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE). Bạn sẽ hiểu vai trò quan trọng của việc xác thực mô hình và tìm hiểu cách đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của các mô hình được tạo. Ngoài ra, bạn sẽ khám phá tầm quan trọng của việc xác minh mô hình và các phương pháp và công cụ khác nhau được sử dụng để xác thực các mô hình theo yêu cầu hệ thống. Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ nắm vững các kỹ thuật được sử dụng để xác minh và xác thực mô hình, đồng thời có thể áp dụng chúng để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của các mô hình được tạo thông qua MBSE.
Mô-đun #6: Triển khai tích hợp mô hình
4 bài giảng
Trong mô-đun này, bạn sẽ khám phá các kỹ thuật được sử dụng để tích hợp các mô hình được tạo thông qua các công cụ và ngôn ngữ lập mô hình khác nhau. Bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của việc tích hợp mô hình và hiểu cách đảm bảo tính tương thích của các mô hình đã tạo. Ngoài ra, bạn sẽ khám phá tầm quan trọng của chuyển đổi mô hình và các phương pháp và công cụ khác nhau được sử dụng để chuyển đổi mô hình giữa các ngôn ngữ lập mô hình khác nhau. Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ nắm vững các kỹ thuật được sử dụng để tích hợp và chuyển đổi mô hình, đồng thời có thể áp dụng chúng để đảm bảo tính tương thích của các mô hình được tạo bằng các công cụ và ngôn ngữ lập mô hình khác nhau.
Mô-đun #7: MBSE Enterprise: Tìm hiểu về Công cụ và Nền tảng
1 bài giảng
Trong mô-đun này, bạn sẽ khám phá các công cụ khác nhau được sử dụng trong Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE), bao gồm trình soạn thảo SysML, công cụ quản lý yêu cầu và công cụ mô phỏng. Bạn sẽ hiểu được các tính năng và khả năng của các công cụ này và học cách sử dụng chúng để tạo các mô hình của các hệ thống phức tạp. Ngoài ra, bạn sẽ khám phá cách các công cụ này có thể hỗ trợ quy trình kỹ thuật hệ thống, từ thu thập yêu cầu đến phân tích và thử nghiệm hệ thống. Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ sử dụng thành thạo các công cụ MBSE khác nhau và hiểu tầm quan trọng của chúng trong việc nâng cao quy trình kỹ thuật hệ thống.
Khóa học này dành cho ai?

 

Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia xây dựng các hệ thống phức tạp trong các ngành công nghiệp quan trọng về an toàn và được quản lý.

Khóa học-Video theo yêu cầu

Kỹ sư hệ thống

Người quản lý dự án

Quản lý dự án

Kỹ sư phát triển khóa học

Kỹ sư phát triển

Các khóa học-Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng

Các nhà quản lý khóa học-phương pháp luận

Người quản lý phương pháp luận

MSBE: Khóa học Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình

Khóa học này bao gồm:

Khóa học kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình

(Trị giá $ 1,500)

1 Tải xuống tài nguyên

(Trị giá $ 50)

Giấy chứng nhận hoàn thành

(Trị giá $ 450)

BONUS: Tiếp cận sớm các khóa học về phương pháp luận kỹ thuật yêu cầu

(Trị giá $ 150)

BONUS: Quyền truy cập trọn đời vào Cổng thành viên: Tài nguyên độc quyền, Sách trắng & Sự kiện

(Trị giá $ 500)

TỔNG GIÁ TRỊ

(Trị giá $ 2,650)

Định giá Giá trị dựa trên Các khóa đào tạo 1 kèm 1 dành cho doanh nghiệp mà các chuyên gia kỹ sư thăm quan cung cấp

Hơn 1,000 tổ chức được quản lý chặt chẽ tin cậy Visure

Các chuyên gia hàng đầu trong ngành nói gì về các khóa học của chúng tôi

Elena Pérez RodríguezKỹ sư hệ thống, Lidax Edit Top
Tìm hiểu thêm
“Yêu cầu về thăm quan Nền tảng ALM thực sự đã đơn giản hóa quy trình truy xuất nguồn gốc và phân tích tác động của dự án, vốn đã từng rất tốn thời gian trước khi đến thăm.”
David WarwickTrưởng nhóm phần mềm
Tìm hiểu thêm
“Yêu cầu về diện mạo ALM loại bỏ chi phí quản trị trong việc cập nhật nhiều tài liệu Word / Excel, đồng thời duy trì cách tiếp cận linh hoạt phù hợp với các quy trình ISO hiện có của chúng tôi.”
Michael D.Kỹ thuật hệ thống- Công nghiệp hàng không vũ trụ
Tìm hiểu thêm
“Các công cụ kiểm tra đã giúp xác định những khiếm khuyết trong khả năng truy xuất nguồn gốc của chúng tôi từ việc sử dụng bảng tính truyền thống cho một khách hàng quan trọng trong sứ mệnh.”
Reza MadjidiConsuNova- Giám đốc điều hành
Tìm hiểu thêm
“Nhà phát triển có thể chứng minh bằng chứng về các đánh giá đã hoàn thành càng nhanh thì họ càng thể hiện được uy tín đối với các cơ quan cấp chứng chỉ như FAA và EASA.”
trước
Sau

Câu Hỏi Thường Gặp

Câu hỏi tuyệt vời! Có, khóa học này lý tưởng cho những sinh viên muốn tham gia các tổ chức Toàn cầu xây dựng các sản phẩm và hệ thống phức tạp.

IREB là viết tắt của Ban kỹ thuật yêu cầu quốc tế - một tổ chức phi lợi nhuận, người cung cấp chương trình chứng nhận CPRE (Certified Professional for Request Engineering).

CPRE của IREB® là chứng nhận dành cho tất cả mọi người tham gia chuyên nghiệp với Kỹ thuật Yêu cầu, Phân tích Kinh doanh và phát triển phần mềm và hệ thống.

Câu hỏi tuyệt vời! Có, chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo của công ty cho các tổ chức ở bất kỳ cấp độ nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trang Liên hệ của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi tại info@visuresolutions.com.

Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra nhỏ của mỗi học phần trong khóa học, bạn sẽ có thể truy cập vào bài kiểm tra chứng chỉ.

Để vượt qua bài kiểm tra, bạn cần có số điểm lớn hơn 70. Nếu đạt điểm, chứng chỉ sẽ được tạo bằng tên của bạn và cũng được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi để xác nhận.

Chúng tôi chấp nhận tất cả các phương thức thanh toán, bao gồm:

  • Visa
  • MasterCard
  • AMEX

Câu hỏi tuyệt vời! Nếu bạn không hài lòng với nội dung và nội dung đào tạo của khóa học, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ tiền theo yêu cầu. KHÔNG CÓ CÂU HỎI ĐƯỢC HỎI.

Áp dụng Điều khoản và chính sách.

Câu hỏi tuyệt vời! Bạn sẽ có toàn quyền truy cập vào khóa học và tất cả các tài nguyên có sẵn trong cả năm kể từ ngày bạn đăng ký.

Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 16th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.