Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí
Phần mềm quản lý rủi ro
Danh sách blog

Phần mềm quản lý rủi ro

Blog | đọc 5 phút
Do admin viết

Mục lục

Phần mềm quản lý rủi ro

Bối cảnh kinh doanh hiện tại là rất khó dự đoán và cạnh tranh cực kỳ cao. Các tổ chức lớn và nhỏ đối phó với vô số rủi ro bên trong và bên ngoài, và việc tìm ra các cách hiệu quả để phát hiện, đánh giá và giảm thiểu chúng đã trở thành một yếu tố quan trọng để đạt được sự tăng trưởng kinh doanh nhất quán.

Theo công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey & Company của Mỹ, 70% các giám đốc điều hành cấp cao đã bắt đầu triển khai các giải pháp phần mềm quản lý rủi ro để đối phó tốt hơn với các vấn đề không lường trước được, chẳng hạn như sự phát triển đột ngột của thị trường, thay đổi về luật và quy định, công nghệ mới, thiên tai và những vấn đề khác.

Tuy nhiên, mặc dù việc áp dụng phần mềm quản lý rủi ro ngày càng tăng, vẫn còn một số nhầm lẫn về việc quản lý rủi ro thực sự là gì và tại sao nó ngày càng trở nên quan trọng khi nói đến việc duy trì khả năng phục hồi của một tổ chức.

Quản lý rủi ro là gì?

Quản lý rủi ro có thể được định nghĩa một cách ngắn gọn là ảnh hưởng của sự không chắc chắn đối với các mục tiêu. Nó liên quan đến việc xác định, đánh giá và ưu tiên các rủi ro, sau đó là việc áp dụng các nguồn lực để giảm thiểu hoặc kiểm soát tác động tiêu cực của chúng.

Mỗi tổ chức phải đối mặt với những rủi ro hơi khác nhau, có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau và bao gồm mọi thứ từ lỗi quản lý chiến lược đến các mối đe dọa bảo mật CNTT đối với thảm họa thiên nhiên. Vì lý do này, các tổ chức phải tiến hành đánh giá rủi ro định kỳ và thực hiện một kế hoạch để giảm thiểu những gián đoạn có thể xảy ra.

Năm bước để đánh giá rủi ro

Tất cả các đánh giá rủi ro đều tuân theo cùng một năm bước cơ bản, mặc dù các bước này đôi khi được mô tả bằng cách sử dụng các thuật ngữ khác nhau hoặc được thay đổi một chút để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức khác nhau.

Bước 1: Xác định rủi ro. Mục tiêu của bước đánh giá rủi ro đầu tiên là xác định tất cả các rủi ro có thể gây tổn hại cho tổ chức và ảnh hưởng tiêu cực đến các mục tiêu của tổ chức. Có một số kỹ thuật xác định rủi ro có thể được sử dụng để thực hiện bước này.

Bước 2: Phân tích rủi ro. Với những rủi ro đã được xác định, đã đến lúc phân tích chúng và xác định khả năng xảy ra cũng như hậu quả của chúng. Vào cuối bước này, tổ chức nên hiểu rõ hơn nhiều về những rủi ro mà tổ chức phải đối mặt và nhận thức được tác động tiềm tàng của chúng đối với các mục tiêu và mục tiêu của dự án.

Bước 3: Xếp hạng rủi ro. Bước tiếp theo là xếp hạng các rủi ro được phát hiện theo mức độ tác động tiềm tàng của chúng. Một số rủi ro có thể có tác động tiêu cực tiềm ẩn rất lớn đến mức chúng không đáng phải chấp nhận, trong khi tác động của các rủi ro khác có thể không đáng kể.

Bước 4: Lập kế hoạch ứng phó rủi ro. Bắt đầu từ những rủi ro xếp hạng cao nhất, mục tiêu là đưa ra một kế hoạch có thể giảm thiểu xác suất và tác động của chúng.

Bước 5: Xem xét đánh giá rủi ro. Bởi vì các tổ chức luôn phát triển, cần phải thường xuyên xem xét và cập nhật đánh giá rủi ro để duy trì tính phù hợp và hữu ích của nó.

3 loại rủi ro là gì?

Mặc dù có nhiều loại rủi ro, nhưng ba loại sau luôn có liên quan:

  • Rủi ro cá nhân: Bao gồm thiệt hại về tính mạng, thương tích và các hậu quả khác do các mối nguy hiểm tại nơi làm việc không được quản lý.
  • Rủi ro tài sản: Từ thiên tai đến trộm cắp đến tấn công mạng, có rất nhiều rủi ro tài sản đe dọa các tổ chức trong những ngày này.
  • Rủi ro trách nhiệm: Các tổ chức trong một số ngành nhất định, chẳng hạn như tài chính, y tế hoặc hàng không vũ trụ và quốc phòng, phải đối mặt với nhiều rủi ro trách nhiệm pháp lý do các quy định khác nhau và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt.

Các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro là gì?

Mỗi bước trong số năm bước đánh giá rủi ro có thể được hỗ trợ bởi các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro khác nhau, bao gồm các bước sau:

  • Nhận dạng rủi ro: Phân tích thắt nơ, Phân tích mạch lén, Phân tích Markov, Phỏng vấn, Phân tích các giả định và hạn chế, Phân tích tài liệu, Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), FMEA - Phân tích hiệu ứng chế độ lỗi, FTA - Phân tích cây lỗi, Đánh giá chất lượng của dữ liệu, Phân tích nguyên nhân gốc rễ, Phân tích SWOT, Phân tích nguyên nhân và hậu quả, Phân tích nguyên nhân và kết quả.
  • Phân tích rủi ro: Phân tích bảo vệ lớp (LOPA), Phân tích ràng buộc, Phân tích nguyên nhân gốc rễ, Xác suất và tác động của ma trận, Danh sách kiểm tra, Đánh giá chất lượng dữ liệu, Hệ thống thông tin quản lý dự án, Delphi.
  • Xếp hạng rủi ro: Phân tích kịch bản, mô phỏng Monte Carlo, thống kê Bayes và Bayes Nets, Danh sách kiểm tra, Cây quyết định, Sơ đồ ảnh hưởng, Đánh giá chất lượng dữ liệu, Đánh giá của chuyên gia, Các cuộc họp, Hệ thống thông tin quản lý dự án.
  • Lập kế hoạch ứng phó rủi ro: Đánh giá chất lượng dữ liệu, Phân tích nguyên nhân gốc rễ, Xác định chiến lược ứng phó rủi ro, Động não, Danh sách kiểm tra, Phỏng vấn, Phân tích các lựa chọn thay thế, Hệ thống thông tin quản lý dự án, Delphi.
  • Xem xét đánh giá rủi ro: Các cuộc họp, Hệ thống thông tin quản lý dự án, Danh sách kiểm tra, Phân tích dự trữ, Đánh giá của chuyên gia.

Mong đợi gì từ Phần mềm Quản lý Rủi ro?

Các tổ chức ngày nay có nhiều lựa chọn khi nói đến phần mềm quản lý rủi ro và có rất nhiều điều họ có thể mong đợi từ nó.

Dễ sử dụng

Phần mềm quản lý rủi ro hiện đại thường đi kèm với các mẫu quản lý rủi ro, sự cố và rủi ro được cấu hình sẵn, giúp bạn có thể bắt đầu sử dụng mà không bị chậm trễ. Nó tích hợp liền mạch dữ liệu nguồn từ các hệ thống hiện có và điều chỉnh việc quản lý rủi ro doanh nghiệp phù hợp với chiến lược của tổ chức.

Độ chính xác và sự nhanh nhẹn

Phần mềm quản lý rủi ro tăng tốc độ xác định rủi ro và giảm thời gian chu kỳ và chi phí đánh giá rủi ro đồng thời cải thiện việc sử dụng nguồn lực. Đến lượt nó, điều này thúc đẩy sự nhanh nhẹn và ra quyết định dựa trên rủi ro. Tất cả các tổ chức có được khả năng xác định và quản lý rủi ro một cách chính xác và nhanh chóng sẽ trở nên cạnh tranh và linh hoạt hơn.

Báo cáo

Phần mềm quản lý rủi ro có thể tự động hóa việc thu thập tài liệu và cho phép tổ chức đào sâu vào báo cáo và phân tích để truy cập thông tin quản lý rủi ro theo thời gian thực trong toàn tổ chức và xem rủi ro theo tổ chức, sản phẩm, quy trình hoặc danh mục rủi ro.

Quản lý rủi ro bằng Công cụ ALM?

Các công cụ ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) bao gồm quản lý yêu cầu, kiến ​​trúc phần mềm, quản lý thay đổi, tích hợp liên tục, quản lý dự án, lập trình máy tính, kiểm tra phần mềm, bảo trì phần mềm và quản lý phát hành, cung cấp thông tin chi tiết hữu ích và khuyến khích cộng tác nhóm mạnh mẽ trong suốt vòng đời phát triển phần mềm.

Các giải pháp như Người quản lý báo cáo chuyến thăm từ Visure, nhà cung cấp hàng đầu các công cụ quản lý yêu cầu cung cấp nền tảng ALM hợp tác toàn diện, có thể hỗ trợ quản lý rủi ro bằng cách giúp cung cấp bằng chứng tuân thủ quy định cần thiết, thông số kỹ thuật yêu cầu, tóm tắt phiên kiểm tra, bảng điều khiển hoặc bất kỳ đầu ra bắt buộc nào khác bất cứ khi nào cần ở hầu hết mọi định dạng , bao gồm tất cả các nhu cầu báo cáo của các tổ chức.

Với tiện ích mở rộng Visure FMEA, các nhóm kỹ sư có được một giải pháp hoàn chỉnh cho thấy các rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn của chúng trong dự án và các giá trị tương ứng của chúng để phát hiện, mức độ nghiêm trọng, sự cố và bất kỳ thông tin cần thiết nào như khả năng xảy ra.


Các bài liên quan khác:

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Triển khai các phương pháp hay nhất về AI để tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không

Tháng Chín 12th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CEST | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Fernando Valera

Fernando Valera

CTO, Giải pháp Visure

Reza Madjidi

Reza Madjidi

Giám đốc điều hành ConsuNova Inc.

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Visure Solutions và ConsuNova Inc.

Tìm hiểu cách AI giúp tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không để cất cánh và hạ cánh an toàn