Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Yêu cầu linh hoạt: Thu thập, Tài liệu, Kỹ thuật và Công cụ

Trong những ngày đầu phát triển phần mềm, các yêu cầu được tập hợp theo kiểu rất tuyến tính. Các nhà phân tích kinh doanh sẽ làm việc với các bên liên quan để thu thập tất cả thông tin cần thiết và sau đó chuyển nó cho các nhà phát triển, những người sẽ bắt đầu viết mã. Quá trình này rất tốn thời gian, và nó thường dẫn đến việc bỏ lỡ thời hạn và khách hàng không hài lòng. Vào năm 2001, một nhóm các nhà phát triển phần mềm đã đưa ra một cách thức hoạt động mới được gọi là phát triển nhanh. Quản lý các yêu cầu Agile là một phương pháp cho phép đáp ứng nhanh và linh hoạt để thay đổi. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ thảo luận về cách các yêu cầu nhanh hoạt động và cách bạn có thể sử dụng chúng trong các dự án của riêng mình!

Yêu cầu linh hoạt: Thu thập, Tài liệu, Kỹ thuật và Công cụ

Mục lục

Quản lý yêu cầu Agile là gì?

Quản lý yêu cầu là quá trình xác định, lập tài liệu và quản lý các yêu cầu của một dự án. Trong quá trình phát triển thác nước truyền thống, quá trình này rất tuyến tính. Các nhà phân tích kinh doanh làm việc với các bên liên quan để thu thập tất cả thông tin cần thiết và sau đó chuyển nó cho các nhà phát triển bắt đầu viết mã. Quá trình này có thể rất tốn thời gian, và nó thường dẫn đến việc bỏ lỡ thời hạn và khách hàng không hài lòng.

Trong phát triển nhanh, các yêu cầu được quản lý theo nhiều cách khác nhau. Triết lý nhanh nhẹn dựa trên bốn nguyên tắc chính: các cá nhân và sự tương tác qua các quy trình và công cụ; phần mềm làm việc trên tài liệu toàn diện; hợp tác với khách hàng trong quá trình đàm phán hợp đồng; và phản hồi để thay đổi theo một kế hoạch. Quản lý các yêu cầu Agile phản ánh những nguyên tắc này bằng cách nhanh chóng, linh hoạt và tập trung vào việc cung cấp giá trị cho khách hàng.

Quản lý các yêu cầu Agile hoạt động như thế nào?

Quản lý yêu cầu Agile là một cách tiếp cận lặp đi lặp lại và tăng dần để quản lý yêu cầu được đặc trưng bởi tính linh hoạt và khả năng đáp ứng với sự thay đổi. Trong phát triển thác nước truyền thống, các yêu cầu của một dự án được tập hợp tất cả cùng một lúc vào đầu dự án và sau đó được chuyển cho các nhà phát triển bắt đầu viết mã. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề vì rất khó lường trước tất cả những thay đổi sẽ xảy ra trong suốt một dự án dài. Mặt khác, quản lý yêu cầu nhanh nhẹn hoạt động trong các chu kỳ ngắn được gọi là chạy nước rút.

Vào đầu mỗi sprint, nhóm xác định những yêu cầu mà họ sẽ thực hiện trong sprint đó. Khi tiến trình chạy nước rút, họ có thể nhận thấy rằng một số yêu cầu đã thay đổi hoặc các yêu cầu mới đã phát sinh. Sau đó, nhóm có thể điều chỉnh kế hoạch của họ cho phù hợp. Tính linh hoạt này làm cho việc quản lý các yêu cầu nhanh nhạy hơn với sự thay đổi và giúp tránh các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình phát triển thác nước truyền thống.

Lợi ích của việc Sử dụng Công cụ Quản lý Yêu cầu Agile

Có nhiều lợi ích khi sử dụng công cụ quản lý yêu cầu nhanh nhẹn, bao gồm:

  • Tăng tính linh hoạt và khả năng đáp ứng với thay đổi - Như chúng tôi đã đề cập trước đây, một trong những lợi ích chính của quản lý yêu cầu nhanh là tính linh hoạt của nó. Bằng cách làm việc trong thời gian ngắn, nhóm có thể dễ dàng điều chỉnh kế hoạch của họ để thích ứng với những thay đổi xảy ra trong dự án. Điều này giúp việc phản hồi phản hồi của khách hàng và thực hiện các thay đổi để cải thiện sản phẩm cuối cùng dễ dàng hơn nhiều.
  • Giao tiếp và cộng tác được cải thiện - Một lợi ích khác của quản lý yêu cầu nhanh là nó cải thiện giao tiếp và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Bởi vì tất cả mọi người đều làm việc trên cùng một trang, nên có ít hiểu lầm và sai lầm hơn. Điều này có thể dẫn đến một quy trình làm việc hiệu quả hơn và kết quả tổng thể tốt hơn.
  • Tầm nhìn rộng hơn vào dự án - Các công cụ quản lý yêu cầu Agile cũng cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn về dự án cho cả thành viên trong nhóm và các bên liên quan. Các bên liên quan có thể xem dự án đang tiến triển như thế nào và đưa ra phản hồi ở từng giai đoạn. Các thành viên trong nhóm cũng có thể thấy những yêu cầu nào vẫn cần phải hoàn thành và lập kế hoạch công việc của họ cho phù hợp.

Nhìn chung, quản lý yêu cầu nhanh là một cách hiệu quả hơn nhiều để quản lý các yêu cầu của một dự án. Nó linh hoạt hơn và nhanh nhạy hơn với sự thay đổi, đồng thời cải thiện khả năng giao tiếp và cộng tác giữa các thành viên trong nhóm. Nếu bạn đang thực hiện một dự án có nhiều yêu cầu thay đổi, hãy cân nhắc sử dụng công cụ quản lý yêu cầu nhanh nhẹn để giúp bạn theo dõi mọi thứ.

Làm thế nào tôi có thể sử dụng Quản lý yêu cầu Agile?

Nếu bạn đang làm việc trong một dự án, có một số điều bạn có thể làm để sử dụng quản lý yêu cầu nhanh. Trước tiên, bạn nên đảm bảo rằng nhóm của bạn đang sử dụng các pha chạy nước rút ngắn để bạn có thể phản ứng nhanh với sự thay đổi. Thứ hai, bạn nên tập trung vào việc cung cấp giá trị cho khách hàng hơn là làm theo một kế hoạch. Cuối cùng, bạn phải luôn chuẩn bị để điều chỉnh kế hoạch của mình dựa trên thông tin mới hoặc những thay đổi trong dự án. Bằng cách làm theo các hướng dẫn này, bạn có thể đảm bảo rằng dự án của mình có thể tận dụng lợi thế của triết lý linh hoạt và tránh các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình phát triển thác nước truyền thống.

Quản lý yêu cầu là một phần quan trọng của bất kỳ dự án phát triển phần mềm nào. Trong phát triển thác nước truyền thống, các yêu cầu được tập hợp theo một kiểu rất tuyến tính. Tuy nhiên, quá trình này có thể rất tốn thời gian và thường dẫn đến việc bỏ lỡ thời hạn và khách hàng không hài lòng. Trong phát triển nhanh, các yêu cầu được quản lý theo nhiều cách khác nhau.

Triết lý nhanh nhẹn dựa trên bốn nguyên tắc chính:

  • Các cá nhân và tương tác qua các quy trình và công cụ;
  • Làm việc phần mềm trên tài liệu toàn diện;
  • Hợp tác với khách hàng trong quá trình đàm phán hợp đồng;
  • Đáp ứng sự thay đổi so với việc tuân theo một kế hoạch.

Quản lý các yêu cầu Agile phản ánh những nguyên tắc này bằng cách nhanh chóng, linh hoạt và tập trung vào việc cung cấp giá trị cho khách hàng.

Nếu bạn đang làm việc trong một dự án, có một số điều bạn có thể làm để sử dụng quản lý yêu cầu nhanh. Trước tiên, bạn nên đảm bảo rằng nhóm của bạn đang sử dụng các pha chạy nước rút ngắn để bạn có thể phản ứng nhanh với sự thay đổi. Thứ hai, bạn nên tập trung vào việc cung cấp giá trị cho khách hàng hơn là làm theo một kế hoạch. Cuối cùng, bạn phải luôn chuẩn bị để điều chỉnh kế hoạch của mình dựa trên thông tin mới hoặc những thay đổi trong dự án.

Bằng cách làm theo các hướng dẫn này, bạn có thể đảm bảo rằng dự án của mình có thể tận dụng lợi thế của triết lý linh hoạt và tránh các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình phát triển thác nước truyền thống.

Vòng đời quản lý yêu cầu Agile

Vòng đời quản lý yêu cầu nhanh bao gồm bốn bước: Khám phá, Phát triển, Phân phối và Hoàn thành.

khám phá là bước đầu tiên của quy trình và nó là nơi bạn thu thập thông tin về dự án và những gì khách hàng muốn. Giai đoạn này có thể rất tốn thời gian, nhưng điều quan trọng là phải làm đúng để bạn hiểu rõ về dự án trước khi bắt đầu phát triển.

Phát triển là giai đoạn thứ hai của vòng đời quản lý yêu cầu nhanh. Trong giai đoạn này, bạn sẽ bắt đầu phát triển phần mềm dựa trên các yêu cầu mà bạn đã thu thập được trong giai đoạn khám phá. Điều quan trọng là phải làm việc trong những lần chạy nước rút ngắn để bạn có thể phản ứng với những thay đổi xảy ra trong giai đoạn này.

Giao hàng tận nơi là giai đoạn thứ ba của vòng đời quản lý yêu cầu nhanh. Trong giai đoạn này, bạn sẽ giao phần mềm cho khách hàng để họ bắt đầu sử dụng.

Cuối cùng, Thực hiện giai đoạn là khi dự án hoàn thành và tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng. Tại thời điểm này, bạn sẽ muốn thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng để có thể cải thiện quy trình cho các dự án trong tương lai.

Bằng cách làm theo bốn bước này, bạn có thể đảm bảo rằng dự án của mình được hoàn thành đúng thời hạn và tất cả các yêu cầu đều được đáp ứng. Quản lý yêu cầu nhanh là một cách tuyệt vời để quản lý các dự án phát triển phần mềm vì nó nhanh chóng, linh hoạt và tập trung vào việc cung cấp giá trị cho khách hàng. Nếu bạn đang thực hiện một dự án, hãy đảm bảo sử dụng cách tiếp cận nhanh nhẹn để đảm bảo thành công.

Quản lý các yêu cầu Agile: Các phương pháp hay nhất

Có một số phương pháp hay nhất mà bạn nên làm theo khi sử dụng quản lý yêu cầu nhanh.

Backlog Grooming là phải - Công việc tồn đọng của bạn rất quan trọng trong một quy trình nhanh. Công việc tồn đọng của bạn cũng giống như tài liệu yêu cầu của bạn trong cách tiếp cận quản lý yêu cầu nhanh. Điều quan trọng là nó phải được tổ chức tốt và có kế hoạch.

Mặc dù các yêu cầu Agile không có nghĩa là bạn nên ngừng lập các kế hoạch lớn hoặc tài liệu quan trọng, nhưng một trong những đặc điểm chính của Agile là tài liệu chỉ nên được thực hiện nếu nó sẽ tăng thêm giá trị. Quá nhiều tài liệu sẽ dẫn đến nhiều công việc hơn, nhầm lẫn và lãng phí thời gian. Nói một cách nhanh nhẹn, bạn muốn nhóm của mình hoạt động hiệu quả nhất có thể mà không có bất kỳ trọng lượng dư thừa nào kìm hãm họ.

Việc thu thập các yêu cầu là vô cùng quan trọng vì nó đặt ra mục tiêu cho dự án. Việc nhìn thấy các yêu cầu trở thành hiện thực theo một cách hữu hình mà chúng ta có thể kiểm tra và xác nhận là điều thúc đẩy chúng ta. Chúng tôi không bao giờ muốn viết ra mọi thứ vì lợi ích của việc viết - mục tiêu luôn là một cái gì đó nhiều hơn.

Wireframe và Prototypes là chìa khóa - Nền tảng của quản lý yêu cầu nhanh là tạo mẫu và lập khung các nhu cầu. Việc đưa ra một ý tưởng, một chức năng và biến nó thành hiện thực đều là một phần của quá trình. Chúng tôi yêu thích việc tạo mẫu nhanh nhẹn tại Justinmind.

Tạo ra nhiều nguyên mẫu khác nhau có thể chứng minh các yêu cầu có rất nhiều giá trị đối với nhóm và khách hàng. Đôi khi việc tận mắt chứng kiến ​​có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng về nhu cầu hoặc đơn giản là buộc nhóm thiết kế phải thay đổi hướng đi. Đó là điều bạn muốn xảy ra. Thật thú vị khi chứng kiến ​​một yêu cầu trở thành hiện thực vì nó giúp bạn đưa mọi thứ vào góc nhìn.

Điều này đặc biệt đúng đối với các nhà thiết kế không phải UX là các bên liên quan. Chỉ riêng một yêu cầu bằng văn bản cũng khiến nhà phân tích kinh doanh khó hình dung được sản phẩm thực tế. Thật khó để giải thích mọi thứ bằng lời khi nói đến những nhu cầu trừu tượng. Bạn không muốn mọi người phải phỏng đoán về yêu cầu sẽ cảm thấy như thế nào và trông như thế nào. Bạn muốn họ nhìn thấy nó cho chính họ.

Các quy trình làm việc linh hoạt liên tục di chuyển và yêu cầu thay đổi nhanh chóng, vì vậy điều tối quan trọng là phải có một công cụ tạo mẫu chuyên nghiệp có thể dễ dàng thực hiện những thay đổi cần thiết đó. Một loạt các wireframe trình bày chi tiết các yêu cầu đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các nhóm linh hoạt truyền đạt ý tưởng của họ một cách rõ ràng và hiệu quả.

Yêu cầu thăm quan Nền tảng ALM

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ quản lý yêu cầu có thể giúp bạn thực hiện các dự án linh hoạt của mình, thì bạn nên xem Yêu cầu về lượt truy cập. Yêu cầu về lượt truy cập là một nền tảng quản lý yêu cầu giúp các nhóm quản lý các yêu cầu của họ một cách nhanh nhẹn. Với Yêu cầu về lượt truy cập, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý các yêu cầu của mình, theo dõi các thay đổi và tạo báo cáo.

Yêu cầu về thăm quan là công cụ hoàn hảo cho các nhóm muốn thành công với các dự án nhanh của họ. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ để giúp bạn quản lý các yêu cầu của mình, thì bạn chắc chắn nên xem Yêu cầu về lượt truy cập.

Kết luận

Quản lý yêu cầu Agile là một quy trình giúp quản lý và theo dõi các yêu cầu trong suốt vòng đời phát triển phần mềm. Nó cho phép giao tiếp và cộng tác tốt hơn giữa các bên liên quan, nhà phát triển và người thử nghiệm. Các lợi ích của việc sử dụng một công cụ quản lý yêu cầu nhanh bao gồm chất lượng sản phẩm được cải thiện, thời gian đưa ra thị trường ngắn hơn và tăng sự hài lòng của khách hàng. Yêu cầu thăm quan Nền tảng ALM là một công cụ quản lý yêu cầu nhanh nhẹn hàng đầu được các tập đoàn lớn trên toàn thế giới sử dụng. Thử Dùng thử miễn phí 30 ngày ngay hôm nay để xem cách nó có thể giúp doanh nghiệp của bạn cải thiện chất lượng sản phẩm và đáp ứng thời hạn.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Triển khai các phương pháp hay nhất về AI để tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không

Tháng Chín 12th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CEST | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Fernando Valera

Fernando Valera

CTO, Giải pháp Visure

Reza Madjidi

Reza Madjidi

Giám đốc điều hành ConsuNova Inc.

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Visure Solutions và ConsuNova Inc.

Tìm hiểu cách AI giúp tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không để cất cánh và hạ cánh an toàn