Giải pháp thăm quan

Tận dụng AI để tăng tốc quá trình quản lý yêu cầu của bạn

Zoom 15 Tháng Sáu, 2023 8:00 sáng PDT Miễn phí

Mục lục

Quy mô và xu hướng thị trường cho quản lý yêu cầu và AI

Quy mô thị trường cho quản lý yêu cầu và AI đã tăng trưởng đều đặn trong những năm qua, do nhu cầu ngày càng tăng đối với các quy trình phát triển phần mềm hiệu quả và hiệu quả. Theo báo cáo của MarketsandMarkets, quy mô thị trường công cụ quản lý yêu cầu toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng từ 1.4 tỷ USD vào năm 2020 lên 2.9 tỷ USD vào năm 2025, với Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 15.2% trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp dựa trên đám mây và việc áp dụng các phương pháp Agile và DevOps là một số yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường công cụ quản lý yêu cầu.

Mặt khác, thị trường AI dự kiến ​​sẽ phát triển với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn, được thúc đẩy bởi việc áp dụng ngày càng nhiều các công nghệ AI trong các ngành công nghiệp khác nhau. Theo báo cáo của ResearchAndMarkets, quy mô thị trường AI toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng từ 62.35 tỷ USD vào năm 2020 lên 202.57 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ CAGR là 21.8% trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp dựa trên AI, chẳng hạn như chatbot, trợ lý ảo và phân tích dự đoán, là một số yếu tố thúc đẩy sự phát triển của thị trường AI.

Sự giao thoa giữa quản lý yêu cầu và AI dự kiến ​​cũng sẽ phát triển, với các công nghệ AI ngày càng được tích hợp vào các công cụ quản lý yêu cầu. Sự tích hợp này có thể giúp tự động hóa và tối ưu hóa các khía cạnh khác nhau của quản lý yêu cầu, chẳng hạn như khơi gợi yêu cầu, phân tích, ưu tiên, truy xuất nguồn gốc và quản lý thay đổi, dẫn đến các quy trình phát triển phần mềm hiệu quả và hiệu quả hơn. Việc áp dụng ngày càng nhiều các công cụ quản lý yêu cầu dựa trên AI cũng được dự kiến ​​sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường công cụ quản lý yêu cầu trong những năm tới.

Một xu hướng khác trong quản lý yêu cầu và không gian AI là sự tập trung ngày càng nhiều vào các công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và máy học (ML). NLP có thể giúp cải thiện độ chính xác và tốc độ của việc gợi ý và phân tích yêu cầu bằng cách cho phép các công cụ hiểu và xử lý các yêu cầu ngôn ngữ tự nhiên. Ngược lại, ML có thể giúp tự động hóa các khía cạnh khác nhau của quản lý yêu cầu bằng cách học hỏi từ dữ liệu lịch sử và đưa ra dự đoán dựa trên dữ liệu đó. Việc áp dụng ngày càng nhiều các công nghệ NLP và ML dự kiến ​​sẽ thúc đẩy quản lý yêu cầu và tăng trưởng thị trường AI trong những năm tới.

Tác động của việc tận dụng công nghệ AI để tối ưu hóa quy trình quản lý yêu cầu của bạn là gì?

Tận dụng các công nghệ AI để tối ưu hóa quy trình quản lý yêu cầu của bạn có thể có nhiều tác động tích cực đến tổ chức của bạn. Dưới đây là một số lợi ích đáng kể nhất:

 1. Cải thiện hiệu quả: AI có thể giúp tự động hóa các nhiệm vụ khác nhau liên quan đến quản lý yêu cầu, chẳng hạn như khơi gợi yêu cầu, phân tích, sắp xếp thứ tự ưu tiên, truy xuất nguồn gốc và quản lý thay đổi. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và giảm khối lượng công việc cho các nhóm phát triển, cho phép họ tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn.
 2. Tăng độ chính xác: Các công cụ do AI cung cấp có thể giúp đảm bảo rằng các yêu cầu là chính xác và đầy đủ bằng cách xác định các lỗi tiềm ẩn hoặc sự không nhất quán. Điều này có thể giúp ngăn ngừa những sai lầm tốn kém sau này trong quá trình phát triển.
 3. Cộng tác nâng cao: Bằng cách tự động hóa các tác vụ thông thường, công nghệ AI có thể giải phóng thời gian cho các bên liên quan để cộng tác và tham gia vào các cuộc thảo luận có ý nghĩa hơn. Điều này có thể dẫn đến giao tiếp tốt hơn và chia sẻ hiểu biết về các yêu cầu giữa tất cả các thành viên trong nhóm.
 4. Minh bạch hơn: Các công cụ do AI cung cấp có thể cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về trạng thái của các yêu cầu, bao gồm tiến trình, trạng thái và khả năng truy xuất nguồn gốc của chúng. Điều này có thể giúp các bên liên quan được cập nhật thông tin và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
 5. Chất lượng tốt hơn: AI có thể hỗ trợ phân tích chất lượng của các yêu cầu và đề xuất cải tiến. Điều này có thể dẫn đến các yêu cầu chất lượng cao hơn, có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan hơn.
 6. Tăng cường tuân thủ: Các công cụ do AI cung cấp có thể giúp đảm bảo rằng các yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của ngành. Điều này có thể giúp ngăn chặn các vấn đề tuân thủ và tránh bị phạt tốn kém hoặc hành động pháp lý.
 7. Tiết kiệm chi phí: Bằng cách tự động hóa các khía cạnh khác nhau của quản lý yêu cầu, các tổ chức có thể giảm chi phí liên quan đến nỗ lực thủ công và lỗi của con người. Điều này có thể dẫn đến tiết kiệm chi phí đáng kể theo thời gian.
 8. Thời gian tiếp thị nhanh hơn: Bằng cách tự động hóa các tác vụ thông thường, AI có thể giúp đẩy nhanh quá trình phát triển, dẫn đến thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn và tạo lợi thế cạnh tranh cho tổ chức.

Nhìn chung, việc tận dụng các công nghệ AI để tối ưu hóa quy trình quản lý yêu cầu của bạn có thể dẫn đến những cải tiến đáng kể về hiệu quả, độ chính xác, cộng tác, tính minh bạch, chất lượng, tuân thủ, tiết kiệm chi phí và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Bằng cách áp dụng các công cụ do AI cung cấp, các tổ chức có thể đi đầu trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh ngày nay và duy trì tính cạnh tranh trong ngành của họ.

Yêu cầu Visure Nền tảng ALM tích hợp với AI

Các tổ chức đang tìm cách tích hợp công nghệ AI vào nhóm phát triển của họ có thể khám phá bằng cách sử dụng các công cụ phát triển như Quản lý yêu cầu, ALM và Mô hình hóa hệ thống, vốn đầu tư rất nhiều vào công nghệ này. Tích hợp AI của Visure Solutions có thể giúp đơn giản hóa và tăng tốc các tác vụ quản lý yêu cầu, đồng thời mang lại nhiều lợi ích như cải thiện độ chính xác và hiệu quả trong việc xác định và quản lý các yêu cầu của dự án, xử lý và phân tích dữ liệu nhanh hơn, cộng tác và giao tiếp tốt hơn giữa các bên liên quan của dự án cũng như đưa ra quyết định hiệu quả hơn dựa trên những hiểu biết dữ liệu thời gian thực. AI cũng có thể giúp tự động hóa các tác vụ thủ công, tạo yêu cầu, tạo trường hợp thử nghiệm, giảm lỗi do con người và nâng cao năng suất và hiệu suất tổng thể của dự án. Điều này cuối cùng có thể dẫn đến giảm chi phí, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng lợi ích này và cách chúng có thể tác động đến quy trình quản lý yêu cầu.

Viết yêu cầu Test Cases
Viết các yêu cầu và trường hợp kiểm tra theo cách thủ công có thể là một công việc tẻ nhạt và dễ mắc lỗi, nhưng điều cần thiết là đảm bảo rằng hệ thống đáp ứng các yêu cầu đã chỉ định. Tích hợp AI của Visure có thể đơn giản hóa quy trình này bằng cách tự động tạo các trường hợp thử nghiệm từ các yêu cầu của hệ thống. 

Yêu cầu viết

Viết yêu cầu có thể là một công việc tốn nhiều thời gian, đòi hỏi nhiều nỗ lực và sự chú ý đến từng chi tiết. Tuy nhiên, tích hợp AI của Visure có thể hỗ trợ tự động hóa quy trình này. Bằng cách sử dụng dữ liệu hiện có và các phương pháp hay nhất, quá trình tích hợp đề xuất các yêu cầu.

Đề xuất hiệu chỉnh yêu cầu

Tích hợp AI của Visure có thể hỗ trợ xác định và đề xuất sửa chữa các lỗi tiềm ẩn trong các yêu cầu mặc dù đã có ý định tốt nhất và được xem xét cẩn thận. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng các yêu cầu là toàn diện và chính xác.

Tự động tạo yêu cầu

Tạo yêu cầu là một thành phần quan trọng khác của quản lý yêu cầu. Tích hợp AI của Visure có thể giúp hợp lý hóa quy trình này bằng cách tự động tạo các yêu cầu cho các hệ thống kỹ thuật, bao gồm các yêu cầu chức năng và phi chức năng.

Phân tích chất lượng yêu cầu

Tích hợp AI của Visure có thể hợp lý hóa quy trình phân tích chất lượng yêu cầu, đây là một nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi chuyên môn và sự chú ý đến từng chi tiết. Với sự tích hợp của AI, các lỗi tiềm ẩn hoặc sự không nhất quán trong các yêu cầu có thể được xác định tự động và có thể đưa ra các đề xuất cải tiến.

Tự động tạo yêu cầu cho một yêu cầu nhất định

Việc tích hợp AI của Visure có thể tự động tạo các yêu cầu, các bước và kết quả mong đợi cho một yêu cầu nhất định. Tính năng này có thể làm cho quá trình phát triển hiệu quả hơn bằng cách đảm bảo rằng mỗi yêu cầu đều chi tiết và đầy đủ.

Đề xuất các tiêu chuẩn tuân thủ cho một ngành nhất định

Để đảm bảo tuân thủ một dự án phát triển, điều quan trọng là phải tuân thủ các tiêu chuẩn ngành. Tích hợp AI của Visure có thể hỗ trợ đạt được sự tuân thủ bằng cách đề xuất các tiêu chuẩn liên quan để hệ thống tuân thủ dựa trên ngành cụ thể.

Trong hội thảo trên web này, chúng tôi đã đề cập đến:

 • Những thách thức của quản lý yêu cầu truyền thống và cách AI có thể giúp bạn vượt qua chúng
 • AI sẽ tác động trực tiếp đến các tổ chức như thế nào?
 • Làm thế nào để bắt đầu sử dụng công nghệ AI trong quy trình quản lý kiểm tra và yêu cầu của bạn?
 • Vai trò của các công cụ AI trong quy trình kỹ thuật yêu cầu
 • Tích hợp AI của Visure giúp tăng tốc quy trình quản lý yêu cầu tổ chức của bạn như thế nào
 • Và nhiều hơn nữa!

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Phần mềm IBM Rational Doors
Áo sơ mi

Triển khai các phương pháp hay nhất về AI để tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không

Tháng Chín 12th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CEST | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Fernando Valera

Fernando Valera

CTO, Giải pháp Visure

Reza Madjidi

Reza Madjidi

Giám đốc điều hành ConsuNova Inc.

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Visure Solutions và ConsuNova Inc.

Tìm hiểu cách AI giúp tối ưu hóa các yêu cầu về hệ thống điện tử hàng không để cất cánh và hạ cánh an toàn