Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Mục lục

Giới thiệu

Trong thế giới phát triển phần mềm, đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc là một khía cạnh quan trọng của đảm bảo chất lượng. Khả năng truy xuất nguồn gốc đảm bảo rằng mọi yêu cầu trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) đều được liên kết với thiết kế, triển khai và thử nghiệm. Tuy nhiên, quy trình truy xuất nguồn gốc thủ công tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra lỗi. Để giải quyết vấn đề này, nhiều tổ chức đang chuyển sang tự động hóa để đạt được phạm vi truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối.

Tầm quan trọng của khả năng truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối

Khả năng truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối liên quan đến việc liên kết các yêu cầu với tất cả các tạo phẩm được tạo trong SDLC, bao gồm các tài liệu thiết kế, trường hợp kiểm thử và mã. Điều này đảm bảo rằng mỗi yêu cầu đều được triển khai và kiểm tra đầy đủ, từ đó cải thiện chất lượng tổng thể của sản phẩm phần mềm.

Truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối mang lại một số lợi ích:

 1. Giảm thiểu rủi ro: Khả năng truy xuất nguồn gốc giúp xác định và giảm thiểu rủi ro sớm trong SDLC, giảm khả năng xảy ra lỗi ở sản phẩm cuối cùng.
 2. Tuân thủ quy định: Nhiều ngành công nghiệp yêu cầu phải có tài liệu nghiêm ngặt và truy xuất nguồn gốc để tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. Khả năng truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu quy định đều được đáp ứng.
 3. Cộng tác được cải thiện: Truy xuất nguồn gốc thúc đẩy giao tiếp và cộng tác tốt hơn giữa các nhóm phát triển, người kiểm tra và các bên liên quan khác bằng cách cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về mối quan hệ giữa các yêu cầu và các tạo phẩm khác.

Những thách thức của truy xuất nguồn gốc thủ công

Mặc dù việc truy xuất nguồn gốc là cần thiết nhưng các quy trình truy xuất nguồn gốc thủ công thường không hiệu quả và dễ xảy ra lỗi. Một số thách thức liên quan đến truy xuất nguồn gốc thủ công bao gồm:

 1. Mất thời gian: Liên kết thủ công các yêu cầu với các thành phần khác nhau trong SDLC là một quá trình tốn thời gian, đặc biệt khi quy mô và độ phức tạp của dự án tăng lên.
 2. Lỗi-Prone: Các quy trình thủ công dễ xảy ra lỗi do con người. Rất dễ bỏ lỡ việc liên kết một yêu cầu với một thành phần có liên quan hoặc mắc lỗi khi cập nhật các liên kết truy nguyên.
 3. Khó khăn trong việc bảo trì: Khi các yêu cầu thay đổi theo thời gian, việc duy trì các liên kết truy xuất nguồn gốc theo cách thủ công ngày càng trở nên khó khăn và tốn nhiều tài nguyên.

Tự động hóa phạm vi truy xuất nguồn gốc

Tự động hóa phạm vi truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối giải quyết nhiều thách thức liên quan đến quy trình truy xuất nguồn gốc thủ công. Bằng cách tận dụng các công cụ và công nghệ chuyên dụng, các tổ chức có thể hợp lý hóa quy trình truy xuất nguồn gốc và đảm bảo phạm vi bao phủ toàn diện trên SDLC.

1. Công cụ quản lý yêu cầu

Các công cụ quản lý yêu cầu, chẳng hạn như DOORS quản lý yêu cầu kỹ thuật của IBM hoặc Jama Connect, cung cấp các tính năng để quản lý và theo dõi các yêu cầu trong toàn bộ SDLC. Những công cụ này cho phép các tổ chức tạo, quản lý và liên kết các yêu cầu với các tạo phẩm khác, chẳng hạn như tài liệu thiết kế, trường hợp thử nghiệm và mã.

2. Ma trận xác định nguồn gốc

Ma trận truy xuất nguồn gốc cung cấp sự trình bày trực quan về mối quan hệ giữa các yêu cầu và các tạo phẩm khác. Ma trận truy xuất nguồn gốc tự động cho phép các bên liên quan nhanh chóng xác định các liên kết truy xuất nguồn gốc bị thiếu hoặc không đầy đủ, cho phép họ thực hiện các hành động khắc phục khi cần thiết.

3. Tích hợp với các công cụ kiểm tra

Việc tích hợp các công cụ quản lý yêu cầu với các công cụ kiểm tra, chẳng hạn như HP ALM hoặc Microsoft Test Manager, cho phép các tổ chức tự động tạo trường hợp kiểm thử từ các yêu cầu và liên kết kết quả kiểm tra trở lại yêu cầu ban đầu. Điều này đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều được kiểm tra đầy đủ và phạm vi kiểm tra được đo lường.

4. Quy trình tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD)

Việc kết hợp kiểm tra khả năng truy nguyên nguồn gốc vào quy trình CI/CD đảm bảo rằng khả năng truy nguyên nguồn gốc được duy trì trong suốt quá trình phát triển. Kiểm tra tự động có thể xác minh rằng tất cả các thay đổi mã mới đều được liên kết với các yêu cầu phù hợp và phạm vi kiểm tra đã đầy đủ trước khi triển khai.

Kết luận

Tự động hóa phạm vi truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của các sản phẩm phần mềm. Bằng cách tận dụng các công cụ và công nghệ chuyên dụng, các tổ chức có thể hợp lý hóa quy trình truy xuất nguồn gốc, giảm sai sót và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. Bằng cách tự động hóa phạm vi truy xuất nguồn gốc, các tổ chức có thể đạt được khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ theo yêu cầu và đo lường phạm vi truy xuất nguồn gốc, giúp dễ dàng đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hơn và cung cấp các sản phẩm phần mềm chất lượng cao.

Đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến sắp tới:

Tìm hiểu cách truy xuất nguồn gốc giúp nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu của dự án. Khám phá các chiến lược triển khai phân tích phạm vi cấu trúc để đảm bảo kiểm tra kỹ lưỡng và phù hợp với các tiêu chuẩn ngành như ISO 9001, CMMI và DO-178C. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ chia sẻ các phương pháp thực hành, công cụ và kỹ thuật tốt nhất để duy trì khả năng truy xuất nguồn gốc và đạt được sự tuân thủ.

 1. Tầm quan trọng của việc truy xuất nguồn gốc yêu cầu: Hiểu lý do tại sao truy xuất nguồn gốc lại cần thiết để đáp ứng tất cả các yêu cầu của dự án và cách nó nâng cao tính minh bạch và quản lý rủi ro.
 2. Đạt được yêu cầu Truy xuất nguồn gốc: Khám phá các kỹ thuật và công cụ để nắm bắt, quản lý và theo dõi các yêu cầu nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các tài liệu.
 3. Hiểu phạm vi bảo hiểm kết cấu: Tìm hiểu về các cấp độ bao phủ cấu trúc khác nhau và tầm quan trọng của chúng trong việc đánh giá mức độ kỹ lưỡng của thử nghiệm.
 4. Thực hiện phân tích phạm vi kết cấu: Khám phá các chiến lược để kết hợp phân tích phạm vi cấu trúc vào quy trình phát triển phần mềm, bao gồm việc chọn tiêu chí phạm vi và tận dụng các công cụ bao quát mã.
 5. Căn chỉnh với các chứng chỉ tiêu chuẩn: Khám phá cách đo lường khả năng truy xuất nguồn gốc và phạm vi cấu trúc phù hợp với các tiêu chuẩn ngành như ISO 9001, CMMI và DO-178C cũng như tầm quan trọng của chúng trong việc tuân thủ và kiểm toán.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Phần mềm IBM Rational Doors
Áo sơ mi

Hợp lý hóa việc quản lý và xác nhận yêu cầu

Tháng Bảy 11th, 2024

10 giờ sáng giờ EST | 4 giờ chiều CET | 7 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Chuyên gia tư vấn cấp cao, Visure Solutions

Thomas Dirsch

Chuyên gia tư vấn chất lượng phần mềm cấp cao, Razorcat Development GmbH

Phương pháp tiếp cận tích hợp với Giải pháp Visure và Phát triển Razorcat TESSY

Tìm hiểu cách hợp lý hóa việc quản lý và xác thực yêu cầu để có kết quả tốt nhất.