Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu | Mẫu Excel MIỄN PHÍ (Giới thiệu)

Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu | Mẫu Excel MIỄN PHÍ (Giới thiệu)

Mục lục

Ma trận Truy nguyên Yêu cầu là gì?

Ma trận theo dõi yêu cầu (RTM) là một tài liệu ánh xạ và theo dõi các yêu cầu của người dùng với các trường hợp thử nghiệm. Nó là một công cụ quan trọng được sử dụng bởi các nhà quản lý dự án để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều được kiểm tra trong từng giai đoạn của chu kỳ phát triển. RTM giúp theo dõi xem tất cả các khía cạnh khác nhau của dự án đã được giải quyết tốt như thế nào, từ việc thu thập các yêu cầu ban đầu cho đến các giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Tạo khả năng truy xuất nguồn gốc giữa các yêu cầu và các thử nghiệm tương ứng của chúng đảm bảo rằng không có yêu cầu nào không được kiểm tra hoặc không tính đến. Việc có RTM cũng giúp các nhóm dễ dàng xác định bất kỳ lỗ hổng hoặc khu vực nào có thể có sự khác biệt trong quá trình phát triển. Cuối cùng, điều này giúp các dự án kết thúc đúng hạn và cung cấp sản phẩm chất lượng cho khách hàng.

Sử dụng RTM cũng có thể hỗ trợ các nhóm cải thiện chất lượng tổng thể của sản phẩm. Bằng cách theo dõi tất cả các yêu cầu và trường hợp thử nghiệm liên quan, việc xác định các vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh trong quá trình phát triển hoặc sau khi phát hành sẽ dễ dàng hơn. Điều này cho phép các nhóm giải quyết những vấn đề này trước khi chúng trở thành rào cản lớn cho một dự án. Ngoài ra, việc sử dụng RTM cũng có thể giúp lập ngân sách bằng cách cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn trong việc phân bổ tài nguyên và lượng thời gian dành cho việc thử nghiệm các khía cạnh nhất định của sản phẩm.

Tại sao chúng ta cần Mẫu ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu?

Mẫu RTM giúp các bên liên quan của dự án dễ dàng theo dõi và quản lý tiến độ của dự án phát triển bằng cách cung cấp một cái nhìn toàn diện về tất cả các yêu cầu và thử nghiệm có liên quan với nhau. Có sẵn một mẫu RTM cho phép các nhóm nhanh chóng xác định các lỗ hổng hoặc sự khác biệt tiềm ẩn giữa các yêu cầu ban đầu và các trường hợp thử nghiệm tương ứng của họ. Nó cũng làm cho việc lập kế hoạch phân bổ nguồn lực và lập ngân sách cho từng giai đoạn của quá trình phát triển trở nên dễ dàng hơn. Cuối cùng, việc có một mẫu RTM có thể giảm lỗi và thiếu sót bằng cách đảm bảo rằng mọi yêu cầu đều được kiểm tra trước khi đưa vào hoạt động. Nhìn chung, việc sử dụng mẫu RTM giúp đảm bảo rằng các dự án được hoàn thành đúng hạn và đạt kết quả chất lượng.

Khi nào nên sử dụng Mẫu ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu?

Các mẫu RTM nên được sử dụng khi có nhu cầu nắm bắt và theo dõi tiến trình của một dự án phát triển. Chúng đặc biệt hữu ích cho các dự án liên quan đến các yêu cầu phức tạp và nhiều giai đoạn thử nghiệm. Các mẫu Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu có thể giúp đảm bảo rằng không có yêu cầu nào chưa được kiểm tra hoặc chưa tính đến, cuối cùng dẫn đến tăng hiệu quả và sản phẩm có chất lượng tốt hơn.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Chi phí cao của việc quản lý yêu cầu kém

Tháng Sáu 06th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CET | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Loa chính

Tác động & Giải pháp cho việc quản lý yêu cầu không hiệu quả

Khám phá tác động đáng kể mà các phương pháp quản lý yêu cầu không hiệu quả có thể gây ra đối với chi phí và tiến độ của dự án.