Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

Mẫu tài liệu yêu cầu Excel

Mẫu tài liệu yêu cầu Excel

Mục lục

Tài liệu Yêu cầu là gì?

Tài liệu yêu cầu là một danh sách đầy đủ các tính năng và chức năng mà sản phẩm phải có để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tài liệu này thường bao gồm các mô tả về các tính năng và chức năng mong muốn, cũng như bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn kỹ thuật nào. Tài liệu yêu cầu thường được tạo sau khi tiến hành quy trình thu thập yêu cầu kỹ lưỡng. Chúng phục vụ như một hướng dẫn cho các nhóm trong suốt vòng đời phát triển và có thể được sử dụng để lập ngân sách, quản lý dòng thời gian, quản lý rủi ro, v.v.

Tại sao Tài liệu Yêu cầu lại quan trọng?

Tạo trước một tài liệu yêu cầu toàn diện là một bước quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm. Các chi tiết được cung cấp trong tài liệu này đóng vai trò là nền tảng cho dự án bằng cách cung cấp sự rõ ràng về những gì cần được xây dựng và cách thức hoạt động của nó khi hoàn thành. Nếu không có tài liệu thích hợp trả trước, các nhóm có thể thấy mình phải làm lại mã hoặc cấu trúc lại thiết kế, điều này có thể gây ra sự chậm trễ. Ngoài ra, một tài liệu yêu cầu giúp đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều ở trên cùng một trang và có thể giảm khả năng xảy ra sai sót hoặc sai sót trong suốt quá trình phát triển.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi

Chi phí cao của việc quản lý yêu cầu kém

Tháng Sáu 06th, 2024

11 giờ sáng giờ EST | 5 giờ chiều CET | 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương

Louis Arduin

Louis Arduin

Loa chính

Tác động & Giải pháp cho việc quản lý yêu cầu không hiệu quả

Khám phá tác động đáng kể mà các phương pháp quản lý yêu cầu không hiệu quả có thể gây ra đối với chi phí và tiến độ của dự án.