Giải pháp thăm quan


HỖ TRỢ
Đăng ký
Đăng nhập
Bắt đầu dùng thử miễn phí

10 mẫu tài liệu yêu cầu kinh doanh tốt nhất

10 mẫu tài liệu yêu cầu kinh doanh tốt nhất

Mục lục

Yêu cầu kinh doanh là gì?

Yêu cầu kinh doanh là các thông số kỹ thuật phác thảo những gì một doanh nghiệp cần từ một hệ thống hoặc giải pháp thông tin. Chúng thường bao gồm các mô tả về tính năng và chức năng, cũng như bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn kỹ thuật nào. Các yêu cầu kinh doanh cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về những gì cần thiết để đáp ứng mong đợi của khách hàng, cũng như lượng thời gian và tiền bạc nên được phân bổ cho dự án.

Tài liệu Yêu cầu Kinh doanh là gì?

Tài liệu yêu cầu kinh doanh là một danh sách đầy đủ các tính năng và chức năng mà một hệ thống hoặc giải pháp thông tin phải có để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tài liệu này thường bao gồm các mô tả về các tính năng và chức năng mong muốn, cũng như bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn kỹ thuật nào. Tài liệu yêu cầu kinh doanh thường được tạo sau khi tiến hành quy trình thu thập yêu cầu kỹ lưỡng. Chúng phục vụ như một hướng dẫn cho các nhóm trong suốt vòng đời phát triển và có thể được sử dụng để lập ngân sách, quản lý tiến độ, quản lý rủi ro, v.v.

Chúng tôi bao gồm những gì trong Tài liệu Yêu cầu Kinh doanh?

Một tài liệu yêu cầu kinh doanh nên bao gồm một danh sách đầy đủ tất cả các tính năng và chức năng cần thiết cho hệ thống thông tin hoặc giải pháp. Tài liệu này cũng nên bao gồm bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn kỹ thuật nào có thể ảnh hưởng đến dự án, cũng như các cân nhắc về ngân sách hoặc thời gian. Ngoài ra, tài liệu này nên xác định rõ ràng các kết quả mong đợi từ dự án, chẳng hạn như tăng hiệu quả hoặc sự hài lòng của khách hàng.

Đừng quên chia sẻ bài viết này!

Áo sơ mi